Vadovaukitės savo galva

Patikėkite – tai padeda visais gyvenimo atvejais! Nedarykite nieko, kas Jums atrodo kvaila ir ne pagal taisykles, − net jeigu jums tai liepia daryti jūsų viršininkas.

Net jeigu gaunate raštą iš aukštesnės ar „aukštesnės“ institucijos su kalbos klaidomis – nekartokite jų savo raštuose ar dokumentuose.

Štai keletas įsidėmėtinų raštuose dažnai besikartojančių klaidų taisymų:

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO GARGŽDŲ SKYRIUS

Vadovaudamasi …įstatymu, Savivaldybės taryba tvirtina nuostatus (ji tai pati daro vadovaudamasi);

Vadovaudamasis …švietimo ministro įsakymu nustatyta tvarka ir remdamasis …raštu, įpareigoju N. N. parengti taisykles (jis pats, asmuo, pasirašantis įsakymą, ir vadovaujasi, ir įpareigoja);

Atsakydami į jūsų paklausimą informuojame (mes patys ir atsakome, ir informuojame);

Atsižvelgdami į gyventojų skundą jūs turėsite parengti išsamų atsakymą remdamiesi komisijos protokoliniu nutarimu (jūs patys ir atsižvelgiate, ir rengiate atsakymą, ir remiatės protokolu).

Padalyvis vartojamas, kai pagrindinis sakinio veiksmas yra apibendrintas (neturi konkretaus veikėjo) ir reiškiamas beasmenėmis formomis – beasmeniais veiksmažodžiais su bendratimi, sudurtinėmis formomis su neveikiamaisiais dalyviais:

Priimant bylas į archyvą, reikia patikrinti, ar jos tinkamai sutvarkytos. Adresuojant laišką, pradžioje rašomas adresatas. Nustatant namo susidėvėjimą, turi būti atsižvelgta į tai, ar jis remontuotas. Patikrinus skundą, rasta daug trūkumų.    

Yra ir daugiau padalyvio vartojimo subtilybių – rekomenduoju paskaityti „Kanceliarinės kalbos patarimuose“, kuriuos atrasite Lietuvių kalbos instituto (www.lki.lt) skaitmeniniuose ištekliuose.    

Atminkite – taisyklės (ypač lietuvių kalbos) neapsunkina galvos, − atvirkščiai, − jų išmanymas daro galvą šviesesnę, o mūsų raštus – suprantamus, aiškius, todėl ir lengvai įvykdomus!

db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:46:29

Veiklos sritys