Vientisiniame pavadinime kablelių nereikia

Štai kaip radau parašyta:

Nesutinkant su mūsų priimtu sprendimu Jūs turite teisę jį apskųsti Klaipėdos apylinkės teismo, Klaipėdos rajono rūmams įstatymų nustatyta tvarka.

Pirmiausia į akį duria padalyvio vartojimo klaida, žinoma, turi būti nesutikdama (adresatė – moteris).

Tačiau kam žmogus turi teisę apskųsti sprendimą? Žinoma, kad ne kokiems nors dviem teismams, o vienam, kurio padalinys dabar vadinasi itin prakilniai – rūmais. O tai reiškia, kad kablelio tarp pirmo pavadinimo dėmens, žyminčio aukštesnį padalinį, ir antrojo, nusakančio pavaldumą aukštesniajam,  nereikia.

Taisyklingas visas sakinys būtų toks:

Nesutikdama su mūsų priimtu sprendimu Jūs turite teisę jį apskųsti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams įstatymų nustatyta tvarka.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:46:34

Veiklos sritys