Vietininkas – toks linksnis, kuris labiausiai ir tinka tik vietai įvardyti

Aišku, yra įvairių atvejų, kai tą vietą galime suprasti plačiau. Pavyzdžiui, ne klaida vietininką vartoti būdui su būsenos atspalviu reikšti: Jie gyveno santuokoje. Šie žmonės visų laikomi pagarboje. Mudviem su žmona retai tenka vaidinti poroje.

Yra atvejų, kai tą patį dalyką galima nusakyti net keletu linksnių, pavyzdžiui, laiko tarpui reikšti gali būti vartojamas ir įnagininkas, ir galininkas, ir vietininkas: Jis tik vidurnakčiu (vidurnaktį, vidurnaktyje) užmigo. Ir akmuo darbymečiu (darbymetį, darbymetyje) kruta. Pokariu (Pokaryje) teko išgyventi visokių sunkumų. Tuo laikotarpiu (Tame laikotarpyje) suklestėjo amatai.

Tačiau tikrai klaidinga vietininką vartoti šiais atvejais:

1. būsenos patyrėjui reikšti: Jame (= Jamnetikėtai kilo puiki mintisMokytoja nuolat diegia savo mokiniuose (= mokiniamsgrožio supratimą ir ugdo juose (= gėrio pradusKo jame daugiau – humoristo ar žurnalisto (= Kas jis labiau – humoristas ar žurnalistas)? 

 2. veikimo, būsenos ar požymio sričiai (bet ne vietai) reikšti, pvz.: Ji gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje (= ir mokslui, ir sportui, ir muzikai). Spėjau įsitikinti jų teisingume ir sąžiningume (= teisingumu ir sąžiningumu). Asmuo įtariamas sunkiame nusikaltime (= sunkiu nusikaltimu; padaręs sunkų nusikaltimą; sunkiai nusikaltęs);

3. daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti: Atlikome tyrimus plačioje apimtyje (= plačios apimties, didelius tyrimus). Namas yra avarinėje būklėje (= avarinis; avarinės būklės; Namo būklė avarinė). Šis įstatymas tebėra galioje (= tebegalioja). Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose (= įvairiais variantais; įvairius veiksmų variantus); Kokiame ilgyje (= Kokio ilgio) šioje gatvėje projektuoti šaligatvį ir gatvės apšvietimą?

4. Būsenos priežasčiai, pagrindui reikšti: Pervargimo išdavoje (= Nuo pervargimoDėl pervargimoPervargęsorganizmas nusilpsta. Sausros įtakoje (= Dėl sausrosgausime menkesnį derlių. Tokio apsileidimo rezultate (= Dėl tokio apsileidimokilo gaisras (Tokio apsileidimo rezultatas – gaisras);

5. veiksmo būdui ar laikui reikšti: Operacijos daugelyje atvejų (= daugeliu atvejų; daugiausia; dažniausiaipavykdavo. Daugumoje (= Daugiausia; Dažniausiai; Paprastaigripu sergama pavasarį ir rudenįPrincipe (taisoma Iš principosu tavim sutinku. Paroda visumoje (= apskritaipavyko;

6. kaip prielinksnis ar polinksnis laiko tarpui reikšti: Darbą turime baigti metų bėgyje (= per metus; šiais metais). Laiko bėgyje (= Laikui bėgantIlgainiuitiltas apgriuvoSprendimas gali būti apskundžiamas laike 10 dienų (= per dešimt dienų).

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 03:01:58

Veiklos sritys