Vyriškoji giminė vyrauja

Na taip. Tenka sutikti – bent jau reikalų raštų kalboje…

Pacituosiu iš Rasuolės Vladarskienės naujosios knygelės „Dokumentų tekstai ir formuluotės“:

Kai šalia moters vardo ir pavardės nurodomos jos pareigos, profesija, rangas, titulas, mokslo laipsnis ir t. t. vartotina moteriškoji, o ne vyriška giminė: Inspekcijos direktorė Vardė Pavardė dalyvavo diskusijoje asmens duomenų apsaugos klausimais; Protokolą surašė sekretorė Vardilė Pavardinaitė ir t. t.

Vyriškoji giminė vartojama, kai kalbama apibendrintai ir neminimi vardai, pavardės: Meras renkamas tiesioginių rinkimų būdu; Vedėjas turi du pavaduotojus (nors viena iš jų gali būti moteris); Prisiekė Seimo nariai (vyrai ir moterys).

Moteriškosios giminės daiktavardžiai netinka pareigų, profesijų, teisinio statuso, rangų, mokslo laipsnių, pedagoginių vardų, kvalifikacinių laipsnių oficialiems pavadinimams reikšti, kai kalbama apie moteris: Skyriaus vedėjo pavaduotoja Vardė Pavardžiūtė eina skyriaus vedėjos (vedėjo) pareigas, bet Vardė Pavardžiūtė yra skyriaus vedėja; Vardilė Pavardinaitė pametė Lietuvos Respublikos pilietės (= piliečio) pasą, bet  Vardilė Pavardinaitė yra Lietuvos Respublikos pilietė.

Vyriškoji giminė apibendrina pareigas ir tada, kai kalbama apie vadovę moterį. Turi būti: direktoriaus pavaduotojas (ne direktorės pavaduotojas); ministro patarėjas (ne ministrės patarėjas); prezidento atstovas spaudai (ne prezidentės atstovas spaudai).

Vyriškosios giminės daiktavardžiai neteiktini, kai juos, sakinyje einančius vardine tarinio dalimi arba priedėliu, reikia derinti su kitu moteriškosios giminės daiktavardžiu: Savivaldybė buvo ieškovas (=ieškovė) ir atsakovas (= atsakovė) teisme; Pagal sutartis su savivaldybėmis Privatizavimo agentūra gali būti Atskiros savivaldybės atstovas (= atstovė); Kultūros ministerija yra registro tvarkytojas (= tvarkytoja). Giminė nederinama, kai vyriškosios giminės daiktavardis vartojamas apibendrintai: kultūros ministerija atlieka registro tvarkytojo funkcijas.

Vyrai trumpiau gyvena, − taigi bent jų giminė tam tikrais atvejais tegul labiau vyrauja.

-db-

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:45:55

Veiklos sritys