Norintiems gauti informaciją valstybinės kalbos klausimais

Valstybinė kalba – lietuvių kalba (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 str.).

Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos ir organizacijos raštvedybos ir visus dokumentus tvarko ir gyventojus aptarnauja valstybine kalba.

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai turi būti taisyklinga valstybine kalba (Iš Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo).

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistė (kalbos tvarkytoja) konsultuoja valstybinės kalbos klausimais.

Klaipėdos g. 2-212 kab., 96122 Gargždai.

Tel.: (8 46)  39 10 63, 8 640 20 498, faks. (8 46)  47 20 05, el. paštas [email protected]

Kalbos tvarkytoja derina viešųjų užrašų tekstus bei reklamos projektus, juridinių asmenų steigėjams padeda parinkti tinkamą pavadinimą.

Kreiptis tuo pačiu adresu.

Kalbos tvarkytoja konsultuoja, kaip rajone vykdomas Valstybinės kalbos įstatymas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo nutarimai ir kiti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojantys dokumentai, ir turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus.

Interneto svetainės ir naudingos nuorodos:

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:10:17

Veiklos sritys