Teisės aktai

Bendroji teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucija
14 straipsnis. Valstybinė kalba – lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas  

Administracinių nusižengimų kodekso straipsniai, susiję su valstybinės kalbos vartojimu

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (7 straipsnio 13 dalis)

Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymas (5 straipsnis)

Atsiskaitymo už valstybės perduotos savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimą ir gautas lėšas tvarkos aprašas

Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir jų išlaikymą patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos 

Kiti įstatymai ir norminiai teisės aktai, nustatantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (34 straipsnis)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos antspaudų apyvartos kontrolės įstatymas (3 straipsnis)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijos

Adresų formavimo taisyklės

Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės

Dokumentų rengimo taisyklės

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės

Mažmeninės prekybos taisyklės

Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos

Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos

Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos

Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2.40 straipsnis. Juridinio asmens pavadinimo sudarymas)

Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės

Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo

Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo

Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo
Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas

Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas

Dėl maisto gaminių pavadinimų
Dėl maisto gaminių pavadinimų

Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės

Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašas

Kalbos klaidų sąrašas
Oficialūs juridinių asmenų pavadinimai 

Oficialūs gyvanamųjų vietovių ir gatvių pavadinimai

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-18 02:12:32

Veiklos sritys