Vidaus kontrolės politika

„Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vidaus kontrolės politikos aprašas“, patvirtintas 2020-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2789.

2021-05-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-172 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“.

2020-06-29 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“.

Klaipėdos rajono savivaldybės informacija (metinės ataskaitos) apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbo grupė, skirta vertinti vidaus kontrolę ir rizikos veiksnius bei nustatyti rizikos valdymo priemones (2022-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1798).

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-23 08:36:18

Veiklos sritys