Specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama užtikrinti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje bei prisidėti prie darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo, sukūrė elektroninę mokymo platformą. Per pastaruosius dvejus metus jos dėka išduota daugiau nei 60 tūkstančių vardinių sertifikatų organizacijose dirbantiems specialistams.

Korupcijos prevencijos įstatymas įpareigoja viešojo sektoriaus subjektą užtikrinti darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo vykdymą. Darbuotojai turi būti nuolat skatinami savarankiškai gilinti žinias korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais. Šiam uždaviniui įgyvendinti viešojo sektoriaus specialistai kviečiami rinktis patogesnį įrankį – e. mokymo platformą.

Joje rasite:

– profesionalią mokymo medžiagą įvairiomis temomis;

– bazinio ir ekspertinio lygmens temų rinkinius;

– kartu su teorine ir statistine informacija pateikiamas interaktyvias užduotis;

– gerosios praktikos pavyzdžių;

– praktinių testų.

Platformoje galėsite susipažinti su tokiomis temomis, kaip korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, viešieji pirkimai, sveikatos apsauga, savivalda, švietimo įstaigos, tarptautinis papirkinėjimas, tarptautinis papirkinėjimas (anglų k.), privatus sektorius, personalo patikimumo užtikrinimas, nacionalinė antikorupcinė sistema, korupcijos prevencija visuomenei ir ūkio subjektų priežiūra. Temų turinys nuolat naujinamas, o jų sąrašas pildomas.

Prisijungti prie savarankiško mokymosi platformos galima adresu https://emokymai.stt.lt/.

Vaizdinę informaciją, kaip naudotis e. mokymų platforma, rasite ČIA.