Viešieji pirkimai – Teisės aktai

 1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
 2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2011-05-02 įsakymu Nr. AV-851 (aktuali redakcija).
 3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-07-20 įsakymu Nr. AV-1577 (aktuali redakcija).
 4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklės, patvirtintos 2012-02-10 įsakymu Nr. AV-273 (aktuali redakcija) .
 5. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymo taisyklės, patvirtintos 2012-02-14 įsakymu Nr. AV-299 (aktuali redakcija).
 6. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. AV-2835 “Dėl viešųjų pirkimų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo”
 7. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-08 įsakymas Nr. AV-2859 “Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklių pakeitimo”
 8. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-04 įsakymas Nr. 2834 “Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo”
 9. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas Nr. AV-344 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų iniciatorių sąrašo patvirtinimo”
 10. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-20 įsakymas Nr. AV-343 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo taisyklių ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklių patvirtinimo”
 11. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-28 įsakymas Nr. AV-1733 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos prioritetų organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus sąrašo patvirtinimo”
 12. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-08 įsakymas Nr. AV-1122 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos VIešųjų pirkimų skyriaus nuostatų pakeitimo”
 13. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-21 įsakymas Nr. AV-136 “Dėl suinteresuotų tiekėjų įtraukimo į sąrašą”
 14. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-09 įsakymas Nr. AV-1904 “Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158 punkto pakeitimo”
 15. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-03 įsakymas Nr. AV-256 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kvalifikuotų ir nepriekaištingos reputacijos specialistų, kurie gali būti atskiriems pirkimams sudaromų komisijų nariais ir pirmininkais, sąrašo patvirtinimo”
 16. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-227 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamento 6 ir 11 punktų pakeitimo”
 17. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-228 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo papildymo 4.11 papunkčiu ir paraiškos pirkti prekes, paslaugas ar darbus formos pakeitimo”
 18. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymas Nr. AV-229 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 77 punkto pakeitimo”
 19. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-02 įsakymas Nr. AV-945 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-11 įsakymo Nr. AV-29 pakeitimo”
 20. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-03 įsakymas Nr. AV-1511 “Dėl pavedimo vykdyti mažos vertės pirkimus pagal naujai patvirtintą tvarką”
 21. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-20 įsakymas Nr. AV-1653 “Dėl 2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. AV-1553 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
 22. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1989 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas
 23. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1990 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
 24. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1991 patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo taisyklės
 25. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-06 įsakymu Nr. AV-1991 patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo taisyklės
 26. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymas Nr. 1S-97 “Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo”
 27. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali redakcija)
 28. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AV-2933 patvirtintas Tiekėjų įtraukimo į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos potencialių tiekėjų sąrašą tvarkos aprašas
 29. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-17 įsakymas Nr. AV-639 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kvalifikuotų ir nepriekaištingos reputacijos darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), kurie skiriami viešojo pirkimo iniciatoriais ir gali būti skiriami atskiriems pirkimams sudaromų komisijų nariais, pirmininkais ir pirkimų organizatoriais patvirtinimo
 30. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-09 įsakymu Nr. AV-3474 patvirtintos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo ir vykdymo taisyklės
 31. Klaipėdos rajono savivaldybs administracijos direktoriaus 2022-08-04 įsakymas AV-2168 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-20 įsakymo Nr. AV-1577 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir administracijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 11:01:39

Veiklos sritys