Vykdomi projektai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-97 nutarė pradėti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių, patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T11-111, koregavimą. Kviečiame suinteresuotus asmenis sekti dokumento rengimo procesą tinklalapyje www.tpdris.lt. Informacija apie vykdomas Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūras bus skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD numeris K-RJ-55-17-174), Savivaldybės skelbimų lentoje ir interneto svetainėje.

1. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimas –          Esama būklė

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-22 03:48:45

Veiklos sritys