Balandžio 7 dieną Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės 313 kuopa Klaipėdos rajone vykdys karines lauko pratybas.

Atsižvelgiant į pratybų scenarijų ir iškeltus uždavinius, veiksmai bus vykdomi Stragnų II kaime esančioje buvusio apleisto žvėrių ūkio teritorijoje.

Pratybų organizatoriai užtikrina, kad pratybų metu bus griežtai laikomasi gamtosauginių taisyklių reikalavimų. Apkasų įrengimo ir kiti kasimo darbai nebus vykdomi. Pratybų metu atokiai nuo gyvenamųjų pastatų gali būti naudojamos mūšį imituojančios priemonės – garsiniai (imitaciniai) šaudmenys ir dūminiai užtaisai.