Gegužės 14–16 d. planuojamos Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės karių pratybos, kurių metu į jūrinį taikinių rajoną bus vykdomas šaudymas iš 152 mm savaeigių haubicų „Dana“.

Pratybų organizatoriai užtikrina, kad pratybų metu bus laikomasi gamtos apsaugos taisyklių, transporto priemonės judės tik keliais, pirotechnika ir imitacija nebus naudojama apgyvendintose teritorijose. Civilių kasdienė veikla nebus trikdoma.