Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai

2024-04-09

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės kelio (gatvės) Nr. KL1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinei infrastruktūrai vystyti Klaipėdos rajono savivaldybėje)  projektas.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688 (Klaipėdos g. 2 (310 kab.), Gargždai, LT-96130), kontaktinis asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Vilma Pabrėžienė, tel.  +370 676 84374, el. paštas [email protected].

Projekto rengėjas – Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33 (kab. 408), Kaunas, LT-44240. Atsakingas asmuo – vyr. specialistė Aušrinė Kazickienė, tel. 862699239, el. p. [email protected].

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 21d. įsakymas Nr. 1P-671-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinei infrastruktūrai vystyti Klaipėdos rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-160 „Dėl vietinės reikšmės kelio (gatvės) Nr. KL1412 Danės g. Trušeliuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,704 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros  vystymo specialiojo plano  su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti  reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinį žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt). Paslaugos numeris ZPVP-119015.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarka, vieta bei laikas bus skelbiami ŽPDRIS sistemoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėse.


2023-10-03

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREKIAMS PROJEKTĄ

Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui Klaipėdos rajono savivaldybėje) projektas  (toliau – Projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T11-278 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinį žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.   

Projekto planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688 (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 312 kab. LT-96130), kontaktinis asmuo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja – Alina Grigaitytė – Dromantienė , telefonas 8 647 52102, el. paštas. [email protected]

Projekto rengėjas Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, atsakingas asmuo – vyriausioji specialistė Daiva Dirvanauskienė (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. VP-31, tel. 8 626 86985, el. paštas: [email protected]).

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023 m. spalio 4 d. iki 2023 m. spalio 18 d.  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-108921).

Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


2023-03-07

Informacija apie patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams

(tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda – Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti)) projektą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (projekto organizatorius) informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 12VPĮ-1-(14.12.126 E.) „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda–Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje, specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894), įrengti) projekto tvirtinimo“ patvirtintas UAB „Kelprojektas“ parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (tuneliui po magistraliniu keliu A13 Klaipėda ­– Liepoja (7,8 km) ir keliams (gatvėms) Sendvario seniūnijoje specialiojo plano teritorijos sklypuose (kadastro Nr. 5558/0013:627, 5558/0013:617, 5558/0013:894) įrengti)) projektas.

Su sprendimu patvirtinti projektą galima susipažinti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt. Paslaugos Nr. ZPVP-106070.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-09 03:18:31

Veiklos sritys