Melioracija

  1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas
  2. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės
  3. Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašas
  4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklės
  5. Klaipėdos rajono melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo prioritetų nustatymo tvarkos aprašas
  6. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų Klaipėdos rajone, kuriuos 2023 m. numatoma remontuoti valstybės biudžeto lėšomis sąrašas
Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-22 02:17:13

Veiklos sritys