Melioracija

1. Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymas

2. Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės

3. Dėl dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo

4. Klaipėdos rajono melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo prioritetų nustatymo tvarkos aprašas

5. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos įrenginių (drenažo) avarinių gedimų Klaipėdos rajone, kuriuos 2020 m. numatoma remontuoti valstybės biudžeto lėšomis sąrašas.

 6. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo, būklės vertinimo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklės

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:16:41

Veiklos sritys