2024 m. sausio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2024-01-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (Kad.. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003160, sprendinius žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių  k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k. Sendvario
sen.,Klaipėdos rajone.  Planuojamas plotas – 0.0489 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1254 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-01-22  Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1297.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-12 iki 2024-02-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-609). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-02-20 iki 2024-02-26 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-02-27 12:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/86163016461?pwd=a2Zj1ZVYp5NqfWNH4EkllvDRbbLaeo.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-69) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5555/0001:296) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Piktožių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-01 iki 2024-02-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-01-31

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1191; 5558/0013:1189) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. vasario 2 d. iki 2024 m. vasario 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:1191; 5558/0013:1189) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-01-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003184, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0.1485 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1475 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-01-29 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-93.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-12 iki 2024-02-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-828). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-02-12 iki 2024-02-19 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-02-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82789355666?pwd=ejQ94QRrZ8EL4leoov7DA1ZDbAHWlX.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-30

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5530/0005:274; 5530/0005:405; 5530/0005:404 detaliojo plano Budrikų k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2024-01-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:353) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 31 d. iki 2024 m. vasario 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:353) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-01-29

DĖL SPRENDIMO RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ PROJEKTO PASKELBIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Šnaukštų-2 smėlio ir žvyro išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą per 4 darbo dienas nuo šio rašto gavimo Jūsų įstaigoje dienos patalpinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/) galima iki 2024 m. vasario 20 d;
  2. teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Tarnybai (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2024 m. vasario 20 d.

    PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.

2024-01-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STAKAIMIO G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 IR KAD. NR. 5558/0005:2438; 5558/0005:2436; 5558/0005:2437;  5558/0005:2435 TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 31 d. iki 2024 m. vasario 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STAKAIMIO G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 IR KAD. NR. 5558/0005:2438; 5558/0005:2436; 5558/0005:2437;  5558/0005:2435 TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-25 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-55) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:730) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės I k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-29 iki 2024-02-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-01-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-25 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-58) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0004:132) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-29 iki 2024-02-09  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-01-25

DĖL PARENGTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO, KURIO TIKSLAS PARINKTI ŪKININKO SODYBOS VIETĄ, ŽEMĖS SKLYPUI KAD. NR.5552/0010:0372 ESANČIAM KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE., TRAUBIŲ KAIME.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2024-01-30 iki 2024-02-13 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“,  Kalvarijų g. 151, elektroniniu paštu  justyna  @  bm o.lt,,  bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2024-02-14 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Kalvarijų g. 151, Vilnius, metu.

Telefonas pasiteiravimui: +37060030784.


2024-01-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-12-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: Dovilų sen., Ketvergių k., Liepų g. 3 sklypo ribas sujungti su besiribojančiu valstybinės žemės plotu, nustatyti sklypui užstatymo reglamentus pagal Klaipėdos rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano sprendinius).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-01-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-44) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:216) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-25 iki 2024-02-07  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-01-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-23 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A23-322) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:404) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, Užmiesčio g. 51, žemės naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į atskirųjų želdynų teritorijos 0,1715 ha ploto, komercinės paskirties objektų teritorijos 0,2777 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0096 ha ploto. Komercinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-25 iki 2024-02-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-01-24

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:456) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:456) Šlapšilės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas 0,3902 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: MB „Tairema“, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: 2023-10-19 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. MV-859.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamam žemės sklypui kad. Nr. 5510/0005:456 nustatyti žemės paskirtį – kita, naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijai naudojimo reglamentus. Esant būtinumui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą).

Planavimo darbų programa: patvirtinta 2023-11-28 Nr. Ar.-14-84.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: nerengiama.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiama.

Visa su detaliojo plano planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-895) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais kontaktais, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2024-01-24

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5528/0003:168), esančio Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., savininką L. J. arba jo įgaliotus asmenis, kad UAB „Gistamos projektai“ matininkas Tautvydas Virkutis (kval. Nr. 1818), 2024 – 02 – 07 10.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5528/0003:27), esančio Karklininkų g. 61, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Gistamos projektai“ matininką adresu Taikos pr. 11-71, Klaipėda arba telefonu +37064779668.


2024-01-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0001:773 Zeigių k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2024-01-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:636) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 24 d. iki 2024 m. vasario 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:636) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-01-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:576) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-12-08

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties ir naudojimo būdo pakeisti (nustatyti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-08 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:576) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-01-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:210) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 24 d. iki 2024 m. vasario 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:210) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2024-01-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) Karklės k., Kretingalės sen. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr. 5528/0001:395; 108; 125; 131 Karklės k., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – apie 12.0480 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-09 įsakymas Nr. AV-66 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ .

Planavimo tikslai: padalinti sklypus kad. Nr. 5528/0001:125; 5528/0001:108 vadovaujantis
Pajūrio tvarkymo planu paliekant sklypų dalis žemės ūkio paskirties teritorijoms. Atidalintai daliai
bei sklypams kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:131 pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti
naudojimo būdą rekreacinės paskirties teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo
reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-01-17 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-47.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-02-01 iki 2024-02-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-88). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-02-01 iki 2024-02-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-02-15 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/86221457641?pwd=9cxaZVMPGBkU6k6ZVTpMUxNFSBwzPn.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-14) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-22

Žemės sklypo, esančio Vėžaičių mstl., Parko g. 8, savininkė pateikė prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais suformavimas ir sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. Paslaugos numeris žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS – ZSFP-129238.

Nagrinėjamas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypais (kadastro Nr. 5568/0001:0085 ir kadastro Nr. 5568/0001:0086), esančiais Vėžaičių mstl., Parko g. 10 ir 6. Šių žemės sklypų savininkai turi teisę teikti prašymus ir tapti iniciatoriais žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte.

Prašome savo valią dėl jo pirkimo pareikšti per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, adresu Gargždai, Klaipėdos g. 2.

Daugiau informacijos Jums suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas Virmantas Sirutis, tel. 8 617 29279, el. p. [email protected].

Ištrauka iš Klaipėdos rajono savivaldybės žemėlapio


2024-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-18 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-34) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:328) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-22 iki 2024-02-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-17

DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO

Informuojame,kad nuspręsta pradėti rengti Gargždų miesto bendrojo plano, patvirtinto 2014-01-30  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-36, keitimą.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Planavimo tikslai: nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą; bendrajame plane nurodyti privalomuosius teritorijos naudojimo reikalavimus (funkcinių zonų tipus, jų turinį, naudojimo paskirtis, galimus naudojimo būdus, plėtros parametrus, įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus prekybos objektų plėtrai); patikslinti bendro naudojimo erdvių, želdynų, rekreacinių teritorijų išdėstymą, esamus ir perspektyvinius viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros elementus, nustatyti racionalias prioritetinės plėtros teritorijas; suformuoti susisiekimo sistemos plėtros prioritetus, kompleksiškai įvertinti trūkstamus koridorius, rezervuotinas teritorijas miesto techninės infrastruktūros įrengimui; detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; numatyti svarbiems savivaldybei objektams rezervuotinas teritorijas, pagal poreikį numatyti žemės paėmimą visuomenės poreikiams; suplanuoti savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir nustatyti savivaldybės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) išdėstymo reikalavimus, vystymo ir įgyvendinimo gaires; numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 19 d. iki 2024 m. vasario 1 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai. Tel. 8 677 15202, el. paštas [email protected] .

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. vasario 1 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „DĖL GARGŽDŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO“, 1 lapas.


2024-01-17

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5525/0001:3), esančio Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Projekto viešinimas vyksta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Planuojama teritorija: žemės sklypo kadastro Nr. 5525/0001:3, esantis Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., sklypo plotas 6,2842 ha.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: B. V.

Projekto rengėjas: UAB Green Energy Studio, Vaidas Martinkus, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-KP-514, el. p. [email protected], mob. +370 615 21741.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2024-01-29 iki 2024-02-09 (imtinai) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos internetiniame tinklalapyje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-119469). Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės interneto svetainėje https://nzt.lrv.lt/lt/projektai/kaimo-pletros-zemetvarkos-projektai/) ir Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentoje. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-01-29 iki 2024-02-02 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2024-02-12, 11.00 val. per ZOOM platformą.

ZOOM nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/2900364392?pwd=cnVtTkpsWk5aL0tYVm85QUVwa09sQT09&omn=820901460 41

Susirinkimo ID: 290 036 4392, Slaptažodis: 3fim7g 

Pastaba. Jei reikalinga atsiųsti nuorodą el. paštu, maloniai prašome kreiptis į plano rengėją nurodytais kontaktais.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-09), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.


2024-01-17

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:461; 5558/0004:478) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 5558/0004:461; 5558/0004:478 Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.3372 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijo direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. LT-96130. Tel. (8 46) 211116, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: D. Orentienės individuali veikla, el. paštas – [email protected], tel. Nr. 862305265. Projekto vadovė D. Orentienė, teritorijų planavimo atestato Nr. TPV 0073.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-07-24 Nr. AV-1481.

Planavimo uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:461; 558/0004:478) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus. Sujungti žemės sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, nustatyti naują naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

SPAV atlikimas: SPAV neatliekamas.

Teritorijos  vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama. Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-632). Pasiūlymus, dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento, galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su     parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl  teritorijų planavimo nuostatų (aktualios redakcijos) 22 punktu.


2024-01-17

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5528/0006:340) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5528/0006:340). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1415 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. AV – 1909.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti sklypą arba jo dalį susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-872).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2024-01-16

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vijūnų g. 1, sklypo kad. Nr. 5558/0002:1192 detaliojo plano koregavimą, numatantį koreguoti detaliojo plano, Klaipėdos rajono savivaldybės 2010-09-02, sprendimu Nr. T11-669, sprendinius, t. y. koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomas įvažiavimas į sklypą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vijūnų g. 1, sklypo kad. Nr. 5558/0002:1192, plotas 2147 m².

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius:J.N..

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329.

Planavimo tikslai: koreguoti detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomas įvažiavimas į sklypą. Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.


2024-01-16

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ GARGŽDŲ MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ (KEIČIAMAS T00063098 (003553000196)) KOREGAVIMĄ PAGAL TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS NARIŲ PATEIKTAS PASTABAS

 Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie: Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo (keičiamas T00063098 (00355000196)) sprendinius, pakoreguotus pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Teritorijų planavimo komisijos narių pateiktas pastabas (2023-12-04 derinimo išvada Nr. REG305251, 2023-12-07 derinimo išvada Nr. REG305845 ir 2023-

12-11 derinimo išvada Nr. REG306337).

Dokumento pavadinimas: Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimas (keičiamas T00063098 (00355000196)). Dokumento rengiamo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymas Nr. AV-3645 „Dėl Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano keitimo“ (dokumento registracijos numeris TPDRIS-e  REG205041 2021-12-27).

TPD lygmuo: vietovės.

TPD rūšis: kompleksinis (detalusis planas).

Planuojama teritorija: apie 8,6561 ha (teritorija tarp Klaipėdos, P. Cvirkos, J. Janonio, J. Basanavičiaus,

Kvietinių gatvių).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,  tel. (+370 46) 473060, el. p. [email protected], interneto tinklalapis www.klaipedosr.lt. Kontaktinis asmuo Jurgita Tamašauskienė  tel. +370 652 66868, el. p. [email protected]  

Plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (+370 5) 2 61 75 81, +370 614 60903, faksas (+370 5) 212 7941; el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Gailutė Zimnickienė, tel.

(+370 688)56966, el. paštas: [email protected], architektė Ainė Nastulevičiutė, tel. (+370 696)48035, el. paštas: [email protected]

Urbanistinės koncepcijos rengėjas: MB „Pupa – strateginė urbanistika“, T. Ševčenkos g. 16F, Vilnius, LT03111, +370 687 90935, www.pupa.eu, [email protected]. Detaliojo plano keitimo tikslai ir uždaviniai:

Koncepcijos rengimas: parengiama Gargždų miesto centrinės dalies vystymo koncepcija ir jai suformuoti išreiškiama urbanistinė idėja. 

Su pakeitimais galima susipažinti TPDRIS (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema). Rengiamo dokumento numeris TPDRI sistemoje K-VT-55-21-804). Informacija pateikiama ir planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto tinklalapyje:  https://klaipedosr.lt/svetainesskelbimai/skelbimai/teritorijuplanavimoskelbimai/

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano sprendinių koregavimo pagal Teritorijų planavimo komisijos narių pateiktas pastabas visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir TPDRIS (interneto tinklalapis www.tpdris.lt, dokumento numeris sistemoje K-VT-55-21-804).  

Aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.


2024-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-12 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-23) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0002:413) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Vytaučių k., Kuršelių g. 7, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-17 iki 2024-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-16

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000308, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0792 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.
Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus. Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-517.


2024-01-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0792 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-517.


2024-01-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:538) esančio Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koregavimo žemės sklype Tylos g.1, Dovilai, Klaipėdos raj. sprendinius, pakoreguotus pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, tel. 861738752, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama žemės sklypo statybos zona, statybos riba.

Susipažinti su pakeistais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Klaipėdos raj. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2024-01-15

Informuojame visuomenę apie parengtą 2012-03-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-246 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:52), esančio Gerduvėnų k., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose (kad. Nr. 5568/0010:250), Skroblų g. 11, Gerduvėnų k., Klaipėdos r. ir (kad. Nr. 5568/0010:249) Skroblų g. 13, Gerduvėnų k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5568/0010:250), Skroblų g. 11, Gerduvėnų k., Klaipėdos r. ir (kad. Nr. 5568/0010:249) Skroblų g. 13, Gerduvėnų k., Klaipėdos r., plotas – 0,2678 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:52), esančio Gerduvėnų k., Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2012-03-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-246, sprendinių koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 5568/0010:250), Skroblų g. 11, Gerduvėnų k., Klaipėdos r. ir (kad. Nr. 5568/0010:249) Skroblų g. 13, Gerduvėnų k., Klaipėdos r., naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą, statinių statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-25 iki 2024-02-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-02-01 – 2024-02-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-02-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-01-12

INFORMUOJAME, KAD KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES, APIMANČIOS SLENGIŲ, MAZŪRIŠKIŲ, TRUŠELIŲ, GINDULIŲ KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIŲ, KOMUNIKACINIŲ KORIDORIŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO (toliau – Specialusis planas)SPRENDINIAI PATIKSLINTI, ATSIŽVELGUS Į PRIIMTUS VISUOMENĖS PASIŪLYMUS, APIE KURIUOS BUVO VIEŠAI INFORMUOTA.

Vadovaujantis  Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame  apie galimybę susipažinti su Specialiojo plano sprendinių pakeitimus, atsižvelgus į priimtus pasiūlymus, apie kuriuos buvo informuota viešo susirinkimo metu.

TPD Nr. S-VT-55-20-318;

TPD pavadinimas: Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimas Nr. T11-270 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo“; Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo Planavimo darbų programa.

Planavimo tikslas: Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Plano tikslai ir uždaviniai:

Su pagal priimtus (ir aptartus viešo susirinkimo metu) visuomenės pasiūlymus pakoreguotais Specialiojo plano sprendiniais,  galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-55-20-318); planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003184, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0.1485 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1475 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ .

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-828). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-01-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-31) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0006:201) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnuose,  pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-12 iki 2024-01-25  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-30) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0005:278) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Vainių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą,. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-12 iki 2024-01-25  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-29) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0005:276) esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-12 iki 2024-01-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantis koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000464 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai  kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario   sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.3406 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-26 įsakymas Nr. AV-1947 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: planavimo tikslai – sujungti sklypus. Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-904). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantis koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000464 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai  kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario   sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.3406 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-26 įsakymas Nr. AV-1947 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: planavimo tikslai – sujungti sklypus. Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-904). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,6586 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-12-21 raštu Nr. Atp5-1334 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-19 iki 2024-02-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-607) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-19 iki 2024-01-26 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-02-02 09:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=86885542261 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-01) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,7317 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-440 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1524 ir kad. Nr. 5558/0004:1525 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-12-21 raštu Nr. Atp5-1332 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams. Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-19 iki 2024-02-01 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-608) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-19 iki 2024-01-26 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-02-02 10:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=81681348431 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-02-01) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,6586 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-12-21 raštu Nr. Atp5-1334 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-17 iki 2024-01-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-607) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-17 iki 2024-01-24 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-31 09:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=81191311133 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-30) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671;

5528/0001:583) Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5525/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 4.8106 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 473060, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.  

Detaliojo plano iniciatorius: UAB “Pango LT”.

Detaliojo plano rengėjas: D.Orentienės individuali veikla. PV – Daiva Orentienė (TVP 0073),   tel. 8-623 05265, el. paštas – [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-07-21 Nr. AV-2013.

Planavimo tikslai: Sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-12-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1336.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-15 iki 2024-01-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-703, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-01-22 – 2024-01-26 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefono numeriu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Viešas projekto svarstymas numatomas

2024-01-29           10:00          val.           nuotoliniu          būdu,          nuoroda           prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/81169037701?pwd=6mvimfyzzFReuVTXODYbFuvYlZaQCE.1 meeting ID: 81169037701, passcode: 2GjCw8.. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671;

5528/0001:583) Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5525/0001:444; 5528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 4.8106 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 473060, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.  

Detaliojo plano iniciatorius: UAB “Pango LT”.

Detaliojo plano rengėjas: D.Orentienės individuali veikla. PV – Daiva Orentienė (TVP 0073),   tel. 8-623 05265, el. paštas – [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-07-21 Nr. AV-2013.

Planavimo tikslai: Sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

 Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-12-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1336.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-15 iki 2024-01-26 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-703, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-01-22 – 2024-01-26 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefono numeriu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Viešas projekto svarstymas numatomas

2024-01-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/81169037701?pwd=6mvimfyzzFReuVTXODYbFuvYlZaQCE.1 meeting ID: 81169037701, passcode: 2GjCw8.. 

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-26) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-65) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:5) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Lydekų g. 26, žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-12 iki 2024-01-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,7317 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-440 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1524 ir kad. Nr. 5558/0004:1525 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-12-21 raštu Nr. Atp5-1332 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-17 iki 2024-01-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-608) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-17 iki 2024-01-24 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-31 10:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=83954817546 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-30) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).


2024-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-15) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:400) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-11 iki 2024-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-16) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:87) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šatrių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-11 iki 2024-01-24  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-17) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:18) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-11 iki 2024-01-24  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-18) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:357) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-11 iki 2024-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2024-01-09

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą 2019-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1815 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886, 5558/0013:887, 5558/0013:891, 5558/0013:952, 5558/0013:1009), esančių Sendvario sen., Aukštkiemių k.,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2023-12-14 derinimo protokole TPKp-144 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1080), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Vokiečių g. 23. Planuojamos teritorijos plotas 0.1162 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vietą).

Aiškinamasis raštas

Projektiniai sprendiniai


2024-01-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1483 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08- 21 įsakymas Nr. AV-1586 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-01-05 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-3.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-16 iki 2024-01-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-741). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024- 01-16 iki 2024-01-22 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-30 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/81162971531?pwd=kayamla1nzPgqalNLNA0VsLg4HsXAj.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-08

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5565/0001:552, 5565/0001:521) Priekulės I k., Priekulės sen., Klaipėdos r., detalųjį planą.

Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypai (kad. Nr. 5565/0001:552, 5565/0001:521) Priekulės I k., Priekulės sen., Klaipėdos r., plotas 9,3599 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės 11 k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. p. [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-12-09, Nr.: AV-3301.

Planavimo tikslas: sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį iš Žemės ūkio į kitą, daliai naujai suprojektuotų žemės sklypų nustatyti naudojimo būdą — vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypams, skirtiems susisiekimo ir inžinerinei infrastruktūrai — nustatyti naudojimo būdą  susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendriems gyvenamojo kvartalo poreikiams tenkinti išskirtam žemės sklypui/sklypams nustatyti naudojimo būdą — bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

SPAV atlikimas: SPAV neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija ir koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas: neprivaloma.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1135).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarka bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintu Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatu (aktualios redakcijos) 22 punktu.


2024-01-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1483 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas Nr. AV-1586 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-01-05 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-3.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-16 iki 2024-01-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-741). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-16 iki 2024-01-22 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-30 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/81162971531?pwd=kayamla1nzPgqalNLNA0VsLg4HsXAj.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:667) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 10 d. iki 2024 m. sausio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:667) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-01-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-19) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:193) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-09 iki 2024-01-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2024-01-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-14) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5045/0004:601) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-09 iki 2024-01-22  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2024-01-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-04 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-8) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5028/0007:60) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-09 iki 2024-01-22  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2024-01-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-05 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. T18-1) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:348) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-09 iki 2024-01-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2024-01-05

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą. Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0005:1606, kad. Nr. 5558/0005:1615, esantys Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,22 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g.
2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. +370 46 211116.


Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės
pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected].


Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas Nr.
AV-612 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-05-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-752; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-17 įsakymu Nr. Ar.14-48 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pertvarkyti žemės
sklypus juos sujungiant ir pakeičiant sujungto žemės sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos ir
pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2024-01-19 iki 2024-02-01 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-435). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-01-19 iki 2024-01-25 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“
patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741). Viešas projekto
svarstymas vyks 2024-02-02, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB
„Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu
pabaigos (2024-02-01), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje
sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-435).


Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Projektiniai sprendiniai


2024-01-05

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą 2019-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1815 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886, 5558/0013:887, 5558/0013:891, 5558/0013:952, 5558/0013:1009), esančių Sendvario sen., Aukštkiemių k.,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2023-12-14 derinimo protokole TPKp-144 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1080), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Vokiečių g. 23. Planuojamos teritorijos plotas 0.1162 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vietą).

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2024-01-05

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (Kad.. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003160, sprendinius žemės sklype (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių  k. Sendvario sen., Klaipėdos rajone.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k. Sendvario
sen.,Klaipėdos rajone.  Planuojamas plotas – 0.0489 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1254 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1891) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-609). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2024-01-04

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti  Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima – LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/


2024-01-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-19) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:859, 5544/0002:93, 5544/0002:94) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-05 iki 2024-01-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2024-01-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-03 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-3) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5045/0004:600) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-05 iki 2024-01-18  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2021-01-04

Informuojame visuomenę dėl žemės sklypo (Kad. Nr. 5558/0007:1303) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo.

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 8 d. iki 2024 m. sausio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 19 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas


2024-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus žemės sklypų (kad. Nr.: 5520/0014:231; 5520/0014:232) Klaipėdos r. sav., Gargždų sen., Gargždų m., Vyšnių g. 3A ir 5 detaliojo plano (K-VT-55-23-414) sprendinius, pagal 2023 12 14 teritorijų planavimo komisijos nario nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formą Nr. REG306896. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1532 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: S. R.

Planavimo rengėjas: UAB „Gargždų projektas“, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-952 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231, 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1018.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231; 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002765, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus sujungti, žemės sklypus padalinti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Aiškinamasis raštas ir sprendiniai

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai


2024-01-03

Informuojame visuomenę apie žemės sklypų Rūko g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ir kad. Nr. 5558/0005:13, Trušelių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą.

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 5 d. iki 2024 m. sausio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 18 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas


2024-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-01-02 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A13-2803) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0003:137) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Lapių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-04 iki 2024-01-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt).

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2024-01-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.5088 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1746 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, apjungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-12-12  Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1297.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-09 iki 2024-10-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-827). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-16 iki 2024-01-22 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-23 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/81118246021?pwd=fLbu4GebGxXsr8GRHQPNBma6SsF4Un.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-22) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2024-01-02

Informuojame visuomenę apie žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1313) Jakų kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą.

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 4 d. iki 2024 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 17 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas


2024-01-02

Informuojame visuomenę apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1438; 5558/0005:1416; 5558/0005:2714; 5558/0005:2715) Trušelių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą.

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis ir juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. sausio 4 d. iki 2024 m. sausio 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 17 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas


2024-01-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.5088 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1746 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, apjungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-12-12  Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1297.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-01-09 iki 2024-10-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-827). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-16 iki 2024-01-22 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-23 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/81118246021?pwd=fLbu4GebGxXsr8GRHQPNBma6SsF4Un.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-22) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-06 01:18:10

Veiklos sritys