Teritorijų planavimo skelbimai

Teritorijų planavimo skelbimus prašome siųsti el. paštu [email protected]

Už skelbimų turinį ir kalbą atsako rengėjai.

2023 M.                  

2023-03-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-764) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:476), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 9, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 9, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal L

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-21

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5552/0001:187, Kairių k., detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-03-21

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5505/0001:259 Baičių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Stučių k.

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimas Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.). dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo (pridedama).

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: žemės sklypo (kadastro Nr. 5505/0001:259) savininkas.

Projekto Nr. ZPDRIS sistemoje (www.zpdris.lt) – KPZP-116512.

Nuoroda į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimą Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.) www.zpdris.lt sistemoje:

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=88b3e1409b1211eda26add60fa0ae6f7

Nuoroda į planavimo darbų programą www.zpdris.lt sistemoje:

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=1b6aaf70c4d811ed8c85b6fb985f8ced

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimas Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.).

2. Palnavimo darbų programa.


2023-03-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. kovo 23 d. iki 2023 m. balandžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. balandžio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-03-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. kovo 23 d. iki 2023 m. balandžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. balandžio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-03-21

Informacija apie Klaipėdos r. savivaldybės žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:69) esančio Gargždų mieste, Laugalių gatvėje (sklypui adresas nesuteiktas) valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimą

Nuo 2023 kovo d. visuomenei pristatomas parengtas Klaipėdos r. savivaldybės žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:69) esančio Gargždų mieste, Laugalių gatvėje (sklypui adresas nesuteiktas) valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projektas 2023-2033 metams suprojektuojant rekreacinės infrastruktūros objektus bei reikalingas ūkines priemones.

Projekto organizatoriusKlaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto rengėjas – Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma Nr.891724),adresas:

Ledos g. 41, Užliedžių k. Užliedžių sen., LT-54304 Kauno r., tel. 8 686 11384, el .p. [email protected]

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. kovo 22 d. iki 2023 m. balandžio 4 d. Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (kontaktiniai asmenys – Jurgita Tamošauskienė (tel.: 8652 66868 , el. paštas: [email protected]) ir Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma Nr.891724; adresas: Ledos g. 41, Užliedžių k. Užliedžių sen, LT-54304 Kauno r., tel. 868611384, el. p.: [email protected])

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešojo svarstymo ir jo metu.

Viešasis projekto svarstymas įvyks 2023 m. balandžio 5 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu (vaizdo transliacija internetu).

Norinčius dalyvauti projekto svarstyme kviečiame jungtis TEAM susitikimui nuorodoje: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTI0OGUwM2QtMDBkMi00OWRhLThkMmUtYTg4MzgzYWQ5ZDVl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223dc7e39a-ced7-4548-9f69-4a2aee863cb4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d4ef76be-1dde-4ad0-87f8-350bebe01d36%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0d74b800-ed60-4059-8841-41951640eb64&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pageidaujantys gauti prisijungimo nuorodą elektroniniu paštu prašome informuoti el. paštu [email protected] iki 2023 m. balandžio 5 d. 17 val.

Vidinės miškotvarkos projektas


2023-03-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-713) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:396), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Alksnių k., Švyturio g. 11, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-03-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-702) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:174), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-03-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-17

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-03-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-16 iki 2023-03-30 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį
koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005285, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3243 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-09-29 d. Nr. AV-2668 „dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-03-15 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-303.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-29 iki 2023-04-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-907). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-03-29 iki 2023-04-04 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-04-13 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82610114113?pwd=dEhGZXZWTmVSbmt1alNQVjVWL1Badz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-04-12) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-03-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę
apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo
kad. Nr. 5535/0004:831 detaliojo plano koregavimą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. T00063852 (003553002883), sprendinius, pakoreguotą pagal derinančios institucijos
pastabas.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo kad.
Nr. 5535/0004:831, plotas 1765 m².
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected]r.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius:UAB „Memel CC“.
Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel.
(8 673) 42 503, el. p. [email protected] Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato
Nr. A329.
Planavimo tikslai: koreguoti detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomi
įvažiavimai į sklypą.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt


2023-03-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:  pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-13 įsakymas „DĖL 2023-02-01 ĮSAKYMO NR. AV-294 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2023-03-14

Informuojame visuomenę apie parengtą 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186 patvirtinto gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, plotas – 0,1026 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą, statinių statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-27 iki 2023-04-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-04-03 – 2023-04-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-04-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-03-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-631) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1713), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-15 iki 2023-03-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-631) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1713), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Liekių g.  4, 6, 8, Mazūriškių k., detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-03-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1306) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:32), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Toleikių g. 24, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-10

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Gargždai, Kvietinių g. 62E, sklypo kad. Nr. 5538/0016:137 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1197 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas –V.Ž..

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-16 iki 2023-03-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-638) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:353), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Giliškės g. 25, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritrotijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus Pramonės g. 15 ir Pramonės g. 13. Žemės sklypams Pramonės g. 31, 29, 27 nustatyti naudojimo būdus: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorijoms. Sklypams nustatyti žemės naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-464) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:535), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą ir statinių zoną. Panaikinti statybos liniją ir pakeisti įvažiavimą į sklypą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-03-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-10 iki 2023-03-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-620) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:39), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-604) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:127), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Liaunų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-596) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0001:189), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Utrių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-591) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:304), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-590) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:209), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Gintaro g. 18, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-08

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5508/0001:224
Daukšaičių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Valučių k.

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-
02-22 sprendimas Nr. 12KPĮ-10-(14.12.125 E). dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų nustatymo (pridedama).
Planavimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų,
ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;
Planavimo organizatorius: žemės sklypo (kadastro Nr. 5508/0001:224) savininkas.
Projekto Nr. ZPDRIS sistemoje (www.zpdris.lt) – KPZP-116749.
Nuoroda į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-
01-13 sprendimą Nr. 12VĮ-9-(14.12.2 E.) www.zpdris.lt sistemoje:
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=712116e0a08211edb4519f0baedf5e01
Nuoroda į planavimo darbų programą www.zpdris.lt sistemoje:
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=a2882e00bcf011ed8c85b6fb985f8ced


2023-03-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:187) Vyturio g.9, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:187), Vyturio g.9, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2038 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: Vaidoto Eimučio individuali veikla – Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, tel. Nr. 8 68224703, el. paštas [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos nustatytą užstatymo liniją, pakeičiant ją į statybos ribą. Pakoreguoti statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-09 iki 2023-03-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Jūrininkų pr. 4-33 , Klaipėda, tel.868224703 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-22  imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-580) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:273), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gropiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-08 iki 2023-03-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-07

Informacija apie rengiamą UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone)

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected].

Projekto rengėjas: L. Merkelienės individuali veikla, Nr.610609, Taikos pr.5-213, Klaipėda, tel. +37062040781, El.paštas: [email protected], Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamas planuojamos teriorijos aprūpinimo inžineriniais tin-klais būdas.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-15 iki  2022-03-29 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 plano rengėjo patalpose Taikos pr. 5, 213 kab., Klaipėda, MB „Šimtas du“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 862040781).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-03-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0003:427 į du žemės sklypus ir vieną naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su žemės sklypu kad. Nr. 5558/0003:424; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-06

Informuojame apie rengiamą „Žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:52), esančio Vanagų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano (vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrengimo vietos) nepagrindinių sprendinių  koregavimas sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654)“, techninio projekto rengimo metu, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:52), esančio Vanagų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano (vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrengimo vietos) nepagrindinių sprendinių  koregavimas sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654 )

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654 ), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 12;14;16;18;20;22;24;26,  numatoma įrengti vietinius inžinerinius tinklus: vandens gręžinį, nuotekų valymo įrenginį, lietaus nuotekų tinklą. Vietiniai inžineriniai tinklai (vandens gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, lietaus nuotekų tinklai ir vamzdynai) naudojami tol kol bus nutiesti bendro naudojimo inžineriniai tinklai. Numatoma naudotis ir prisijungti į sklype Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2  esanti vandens gręžinį. Visi sklypai aprūpinami vandeniu iš vieno esamo gręžinio esančio sklype Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2. nuotekų valymo  įrenginiai projektuojami  Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 16; 22; 24 ir aptarnaus visus aštuonis sklypus.  

Objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 12;14;16;18;20;22;24;26;  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, [email protected], Tel. (8 46) 21 11 16, https://klaipedos-r.lt/,

Projekto užsakovas: Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Projekto rengėjas: UAB “Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. [email protected], +370 684 30306;

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-03-20(10 darbo dienų nuo paskelbimo) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://klaipedos-r.lt/); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Agluonėnų seniūnijos patalpose -Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai; projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, [email protected], +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas


2023-03-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1723 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. AV – 2295.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2023-03-17 iki 2023-03-30 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1092). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-17 iki 2023-03-23 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-22-1092 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-03-31 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/83092983067?pwd=VlAzNmtVdWtqOTZSOHJya2g2SmNPUT09 meeting ID: 830 9298 3067, passcode: 9S5Z1r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-03-06

Informacija apie rengiamą UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone)

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected]

Projekto rengėjas: L. Merkelienės individuali veikla, Nr.610609, Taikos pr.5-213, Klaipėda, tel. +37062040781, El.paštas: [email protected], Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamas planuojamos teriorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-15 iki  2022-03-29 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 plano rengėjo patalpose Taikos pr. 5, 213 kab., Klaipėda, MB „Šimtas du“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 862040781).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2023-03-06

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0176), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė O., I. L. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-03-07 iki 2023-032-20.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-10d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-03-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-560) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0003:200), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Perkūnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-06 iki 2023-03-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-03

Informuojame žemės sklypo kad. Nr. 5508/0001: 70 esančio Klaipėdos rajone Veiviržėnų seniūnijoje Jucaičių kaime  savininkus ar įgaliotus asmenis, kad UAB“JUOZITA“ matininkas Juozas Žąsytis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-267)  2023 kovo 20 dieną 10,00 val.  vykdys  žemės sklypo kadastrinis Nr.5508/0001: 76, esančio Klaipėdos  rajone Veiviržėnų seniūnijoje  Jucaičių km. Jucaičių g. 26.  ribų ženklinimo darbus. Prašome  žemės sklypo kad. Nr.5508/0001: 70  savininkai dalyvauti ženklinimo darbuose.  Prireikus išsamesnės  informacijos prašome kreiptis į matininką Juozą Žąsyti adresu Žemaitės g. 8-6 Šilalė . el. paštu [email protected] arba telefonu +37068602585.

Pastaba: Pastabas ir pretenzijas žemės sklypo kad. Nr.5508/0001:70 savininkai gali pareikšti matininkui Juozui Žąsyčiui iki 30 dienų po sklypo ribų ženklinimo.


2023-03-01

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002551, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – 1,7867 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-28 įsakymas Nr. AV-1801 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1793;
5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės
sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų
teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-230.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-680). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-03-13 iki 2023-03-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-03-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85450169013?pwd=eXJrakNLUWVFZHBrTVZPeFNWTXRBdz09

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-03-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-539) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:416), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-02 iki 2023-03-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:0190) Vyturio g.11 , Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano patvirtinto .  2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:0190) Vyturio g.11, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.1424 ha.      

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas : Vaidoto Eimučio individuali veikla – Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, tel. Nr. 8 68224703, el. paštas [email protected]

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos,  mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos nustatytą užstatymo liniją, pakeičiant ją į statybos ribą. Pakoreguoti statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-01 iki 2023-03-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Jūrininkų pr 4-33 , Klaipėda, tel.868224703 (prieš tai susitarus telefonu).

 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-09-12d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-02-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-480) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0004:665), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Gobergiškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-01 iki 2023-03-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007 detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. T00070568, sprendinius, pakoreguotą pagal suinteresuotos visuomenės pateiktus pasiūlymus.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007, plotas 804 m², 109 m².

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: T.B., D.B.

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. [email protected] Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-752.


2023-02-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-478) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:310), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-470) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0005:112), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Peskojų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-27 iki 2023-03-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-23

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Veiviržėnų sen., Aisėnų k., žemės sklype (kadastro Nr. 5550/0001:366) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: nustatyti vandens tvenkinio įrenginio vietą; nustatyti melioracijos statinių ir inžinerinių tinklų išdėstymą; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos zoną, .

Planavimo organizatorius – E. K. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. vasario 27 d. iki 2023 m. kovo 10 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  [email protected]  ir  [email protected]


2023-02-23

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANĄ


Lietuvos Respublikos energetikos ministerija informuoja apie pradedamą rengti Ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.


Planuojama teritorija – Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorinės jūros dalis Baltijos jūroje, Palangos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė.


Planavimo objektas – vėjo elektrinių parkų jūrinėje teritorijoje jungtys su elektros perdavimo tinklu
sausumoje ir susijusi infrastruktūra.


Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 46 96, el. p. [email protected] interneto svetainė https://enmin.lrv.lt). Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Tvarios energetikos politikos grupės patarėja Jevgenija Jankevič, tel. (8 602) 47 359, el. p. [email protected] .


Plano rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, tel. +370 37 323209, faks.+370 37 337257, el.p. [email protected], www.ardynas.lt. Projekto vadovas Darius Šaliūnas (komunikacija, administravimas) +370 616 37145, el.p. [email protected], teritorijų planavimo vadovė Zita Labanauskienė (teritorijų planavimas) +370 616 86916, el.p. [email protected] .


Planavimo pagrindas:
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 640 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,
· Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 1-233 ,,Dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.


Susipažinti su dokumentais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS adresu: www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-22-585.


Pasiūlymus dėl infrastruktūros vystymo plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-22-585) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį.


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-463) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:397), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-462) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:371), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-461) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:409), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-460) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:377), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-453) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5563/0007:93), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Trepkalnių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-23 iki 2023-03-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti naujus teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti dalies žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-11 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą/us vadovaujantis teritorijoje galiojančiais BP pagrindiniais tekstiniais sprendiniais (galimi: G1- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir/ arba K- komercinės paskirties objektų teritorijos ir/arba I2 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esant poreikiui pakeisti žemės sklypų ribas, pertvarkyti esamus sklypus padalijant į du ar daugiau žemės sklypų ir/arba sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną, pakeisti/nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:2771; 5558/0005:2767; 5558/0005:2766; 5558/0005:2745; 5558/0005:2752) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-21

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau – TPDRIS) TPD Nr. TPD Nr. K-VT-55-22-176.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AV-428 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 14-37 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: [email protected]; www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Aiškus“ įgaliotas asmuo V. Eimutis.

Plano rengėjas – V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2023 m. kovo mėn. 3 d. iki 2023 m. kovo mėn. 16 d. imtinai:

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. kovo mėn. 3 d. iki 2023 m. kovo mėn. 16 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2023 m. kovo 17 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, el. p. [email protected]. tel. Nr. 8 682 24703. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-176) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:222; 5535/0004:212) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5535/0004:222; 5535/0004:212) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-427) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:125), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Statyti prekybos pastatus. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-22 iki 2023-03-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 8 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. kovo 8 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypui pakeisti naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-07-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą padalinti į atskirus sklypus, nustatyti naujai suformuotiems žemės sklypams pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0001:246) EGLYNŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-17

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-239 patvirtinto valstybinio žemės sklypo Klaipėdos gatvėje, Gargždų mieste, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, plotas – 0,0771 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: valstybinio žemės sklypo Klaipėdos gatvėje, Gargždų mieste, detaliojo plano, patvirtinto 2007-09-27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-239, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:257), Globėjų g. 26, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-01 iki 2023-03-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-03-08 – 2023-03-14 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-17

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kuršių k., Gluosnio g. 84A, sklypo kad. Nr. 5545/0001:461 detaliojo plano, patvirtinto 2021-11-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-32976, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,5000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Projekto rengėjas – Projekto vadovas V. Češulis, Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas –S. P. ir G. P.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos zona ir statybos riba.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-02-20 iki 2023-03-10 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltVieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-20 iki 2023-03-10 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Kuncų g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-415) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:271), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-414) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:715), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kalotės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-386) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0006:230, 5525/0006:231), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Stirbių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-369) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:977), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-368) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0004:976), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-20 iki 2023-03-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo (kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-366) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:581), esančio Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-14 iki 2023-02-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-02-13

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705), detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2022-11-21 nederinimo išvados Nr. REG250944 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0013:705). Sklypo plotas –  2,9032 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Servitia“, Sporto g. 18, Vilnius.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-16 įsakymas Nr. AV – 3569.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 03553000501 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos, esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-43.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-02-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą,
kurio pavadinimas „Žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo
kad.Nr. 5523/0004:472. Plotas – 0, 1200 ha.
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705,
91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected]
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-
11-03 įsakymas Nr. AV-2949 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k.,
Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslas – Koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą,
užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti
kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų
naudojimo būdas.
Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai
vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama
Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki
detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-22-1073.
Planavimo iniciatorius


2023-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5552/0011:642;  5552/0011:641;  5552/0011:643;  5552/0011:594;  5552/0011:595;  5552/0011:1;  5552/0011:36;  5552/0011:50  Dituvos k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Ežero g., Slengių k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-730) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0005:387, 5523/0005:388), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., Evos Labutytės g. 56 ir 54, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Motyvas – sandėlio pastato su administracinėmis patalpomis statyba. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-348) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1516), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., žemės naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-330) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0009:617), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Nibrų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-09

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:1109) Klaipėdos r. sav.,  Sendvario sen, Klemiškės II k. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022 – 03 – 04, Nr. AV – 610.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-237.


2023-02-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-323) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:663), esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-09 iki 2023-02-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-316) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:85), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-304) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:134), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., Gerduvėnų g. 2, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-02-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą Trapėnų g. 1, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5558/0007:1706 atidalinant B dalį, pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:668,  kad. Nr. 5558/0007:669) Mazūriškių  k.,  Sendvario  sen., Klaipėdos r. sav. žemės naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, juos  sujungti  ir prijungti atidalintą žemės sklypo dalį iš Trapėnų g. 1 (B dalis), gautą teritoriją padalinti į sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, jei reikalinga išskirti infrastruktūros sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:668; 5558/0007:669; 5558/0007:1706) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-07

INFORMUOJAME APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:145, 5558/0003:218, 5558/0003:171), ESANČIŲ MAZŪRIŠKIŲ KAIME, SENDVARIO SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE (5558/0003:0324) LENKVIEČIŲ G. 29, MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Lenkviečių g. 29 (Kad. Nr. 5558/0003:324), 0,1547 ha ploto žemės sklypas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė: www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas/ projekto vadovas: Vytis Cibulskis (ind. veiklos Nr. 310737), tel: +37067204472, el. paštas: [email protected] Projekto vadovas: architektas Vytis Cibulskis, atestato Nr. A1776.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr.AV-2578.

Planavimo tikslai: patvirtintu detaliuoju planu suformuotą sklypą (kad. Nr. 5558/0003:324) padalinti į atskirus kitos paskirties sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, apribojimus, pagal poreikį numatyti servitutus. Esant būtinumui, išskirti teritorijas inžinerinių tinklų koridoriams.

Su parengta Planavimo darbų programa (2023-01-24 patvirtinta Klaipėdos raj., sav., administracijos direkoriaus) galima susipažinti internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, bei www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1015). SPAV neatliekama, koncepcija nerengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1015).

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarka bus informuojama papildomai.

Iniciatoriaus įgaliotas asmuo:                                       Kęstutis Stonkus                                                        


2023-02-06

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0175), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas G. G. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-02-09 iki 2023-02-23.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-24d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-02-06

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:2698 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:149) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0005:149) PESKOJŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1029) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1029) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. vasario 8 d. iki 2023 m. vasario 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-02-02

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000637, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k.,Sendvario sen. Planuojamas plotas – 0.2893 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1036 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:242) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sklypą padalinti į du atskirus sklypus. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-401.


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus. Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams. Sklypams nustatyti žemes naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0009:465) MACIUIČIŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Pozingių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą. 

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. vasario 22 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. vasario 22 d. 

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas. 


2023-02-01

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007 detalusis planas.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – D.B., T.B.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected]
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“
Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2023-02-06 iki 2023-02-20 imtinai, Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-13 iki 2023-02-20 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-752
Viešas susirinkimas numatomas 2023-02-20 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.
Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.

Brėžinys


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypus kad. Nr. 5528/0001:125; 5528/0001:108 vadovaujantis Pajūrio tvarkymo planu paliekant sklypų dalis žemės ūkio paskirties teritorijoms. Atidalintai daliai bei sklypams kad. Nr. 5528/0001:395; 5528/0001:131 pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą rekreacinės paskirties teritorijos. Sklypams nustatyti  žemės naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0001:395; 5528/0001:108; 5528/0001:125; 5528/0001:131) KARKLĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-02-01

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-01-31

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo kad. Nr. 5535/0004:831 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1765 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas –UAB „Memel CC“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomi įvažiavimai į sklypą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-02-02 iki 2023-02-15 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-02-09 iki 2023-02-15 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-15 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-31

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:1029 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-31

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0005:2698 detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-236) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0006:50), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Samališkės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-536) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0003:26), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Martinų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-31

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir  Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos NVSC prie SAM 2023-01-24 nederinimo išvados Nr. REG260823 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Šimkų g. 1, (kad. Nr. 5558/0004:950) ir  Šimkų g. 3, (kad. Nr. 5558/0004:971), Radailių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.2067 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV – 1961.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553002556 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-768.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-27

Pakartotinai informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų  kad. Nr. 5558/0007:209 ir Nr. 5558/0007:192, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Slengių k. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: A. K., A. K..

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-07-18 Nr. AV-1518.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:209 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:192, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pakartotinai su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-02-10 d. iki 2023-02-24 d. imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., plano rengėjo patalpose adresu: Jūratės g. 1, Gargždai, LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , projekto Nr. K-VT-55-19-446.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-23 d.), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-27

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje parengtas įsakymo projektas dėl pradėjimo rengti „Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių koregavimą“.

Bendrojo plano tikslas: koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

Bendrojo plano uždaviniai:  įvertinti rekomendacijas ir siūlymus, suformuotas bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2020-2021 metų ataskaitoje; Pagal poreikį taisyti technines klaidas (brėžiniuose ir (ar) tekstinėje dalyje); Detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; Pagal poreikį įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje išdėstytus uždavinius; Pagal poreikį nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose aiškiau reglamentuoti G1 indeksą neurbanizuojamose teritorijose; Įvertinti ir pateikti siūlymus dėl bendrajame plane numatytų rodiklių: užstatymo tankumas, intensyvumas ir aukštingumas; Patikslinti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus; Patikslinti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus; Įvertinti ir patikslinti bendrajame plane nustatytus sklypų dydžius ir jų reglamentavimą; Pagal poreikį tikslinti bendrojo plano koregavimo sprendinius dėl marių krantų apsaugos juostos, įvertinant pasikeitusius teisės aktus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti sklypų atidalinimą bendraturčiams; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti ir patikslinti (esant poreikiui) bendrojo plano sprendiniuose vaizduojamas sanitarines apsaugos zonas; Pagal poreikį patikslinti, reglamentuoti urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose pramonės ir gamybos įmonių veiklą ir plėtros galimybes; Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, tame tarpe uostelius/prieplaukas; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti miškų funkcines zonas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose patikslinti infrastruktūrai reikalingų koridorių formavimą, žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentuose ir žemės paskirties keitimo atvejais; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nustatyti vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, pagal poreikį numatyti jų vizualinę apsaugą; Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms, jeigu reikalinga pateikti siūlymus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected].

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 30 d. iki 2023 m. vasario 10 d. (įskaitytinai) planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, 306 kab.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2023 m. vasario 10 d. (įskaitytinai).

Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa

2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-205) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0011:646, 5552/0011:647, 5552/0011:648, 5552/0011:649, 5552/0011:650, 5552/0011:651, 5552/0011:652), esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-214) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:120, 5544/0002:342, 5544/0002:1246), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Pramoninei ir sandėliavimo veiklai vykdyti

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-504) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:199), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Putinų g. 7, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-505) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:219), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Alyvų g. 5, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-25

Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimą „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtintimo“, patvirtinto 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19, žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 2: koreguojama apželdinama teritorijos dalis ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas, kad. Nr. 5528/0004:892, esantis Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 2. Planuojamos teritorijos plotas – 0,3002 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas – UAB „Hubo investicijos“ , UAB „Insuluma“.

Planavimo tikslai: nekeičiant 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19 patvirtinto detaliojo plano „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“ tikslų, pakoreguojama apželdinama teritorijos dalis, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

 Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-02-01 iki 2023-02-08 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-25

Informacija apie rengiamą Detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-259 (dokumento reg. Nr. 003553001675), žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 18 koregavimą: koreguojami  statybos ribos, statybos zonos, statybos linijos, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. Planuojamos teritorijos plotas – 0,9407 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas – R. B.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje /  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. +370 61533884.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

 Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-20 iki 2023-01-27 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-02 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-25

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-186) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:416), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-26 iki 2023-02-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-01-24

Informuojame visuomenę apie parengtą 2011-11-28 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2565 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0009:525, kad. Nr. 5552/0009:544), esančių Priekulės II kaime, Priekulės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0009:783) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės II k., Dvaro g. 16A. Planuojamos teritorijos plotas 0.0808 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-02-01 iki 2023-02-14 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-02-01 – 2023-02-08 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-14 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Užstatymo zonos keitimas


2023-01-23

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0176), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė O., I. L. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-01-27 iki 2023-02-09.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-10d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-167) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:206), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-24 iki 2023-02-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-166) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0007:205), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-24 iki 2023-02-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano (reg. Nr. 003553000434) keitimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-23

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1723 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. AV – 2295.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1092).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-01-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-156) nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:92), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kulių k., žemės naudojimo būdą – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-23 iki 2023-02-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-20

Visuomenės informavimas apie Žemės sklypo (unikalus Nr. 5530-00050262  įregistruotas nekilnojamojo turto registre 2000-09-19 Nr. 55/31797), esančio Budrikų kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2002 10 03 sprendimu Nr.180 koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d., žemės sklype, Dvaro g.14, Budrikų km. 

Adresas: Klaipėdos r. sav., Dvaro g.14, Budrikų km, žemės (sklypo kadastrinis Nr. 5530/0005:382). Plotas: 0,1264 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected]

Projekto rengėjas: UAB Archko, Turgaus a.27, Klaipėda; tel. Nr. 8 68606110, el.p. [email protected]

Projekto iniciatorius: D.J. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Užstatymo zonos ir užstatymo ribos koregavimas, statybos linijos naikinimas 

Supažindinimas su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-25 iki 2023-02-08 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose, adresu Turgaus a.27, Klaipėda, tel. +37068606110. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinimasis raštas

Brėžinys


2023-01-19

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-05-24 Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-78 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:78), esančio Šaipių kaime, Kretingalės seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:78) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k. Planuojamos teritorijos plotas 0.8200 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: UAB “Anglo-Norden Baltic”, a.k. 302629105.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, konkretų pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymą nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribas, apželdinamą teritorijos dalį, įvažiavimo vietą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt , bei projekto rengėjo patalpose adresu H. Manto g. 7, Klaipėda, tel. 868669258 (prieš tai susitarus telefonu). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-30 – 2023-02-06 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-10 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-11-10

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie žemės sklypo Užmiesčio g. 17, Gargždai, prijungti laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypo ir Asiūklių g., nustatyti suplanuotos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-10 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:703) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-01-19

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijų planavimo dokumentą, kurio pavadinimas „Žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“.


Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., Žalioji g. 40, sklypo kad.Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007. Plotas – 0, 0913 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Planavimo iniciatorius – T. Bartkaus projektavimo IĮ.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected]

Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-10 įsakymas Nr. AV-3132 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslas – Pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1005, 5523/0002:1007) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti sklypus. Tikslinti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tipą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą).

Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės
infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Vadovaujantis ”Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu”, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki detaliojo plano viešinimo pabaigos, TPD Nr. K-VT-55-21-752.

Brėžinys


2023-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-149) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5525/0001:103, 5525/0001:119), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Girininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-145) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:105), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., Akmenų g. 35, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš kitos, rekreacinės teritorijos į žemės ūkio, kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-17 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-130) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0003:154), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-19 iki 2023-02-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-18

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų (ž. skl. kad.Nr. 5558/0005:289;5558/0005:286; 5558/0005:287), esančių  Trušelių kaime, Sendvario sen., Klaipėdos r. , patvirtinto  2004 m. rugpjūčio 26 d.Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T11-232, planavimo tikslas -žemės sklypų paskirties  keitimas, padalinimas į namų valdų sklypus,   koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p. 

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Labguvos g. 33, kadastrinis Nr. 5558/0005 :350,  kurio plotas – 0,1550 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., tel.: +370 464 72025, el. paštas: [email protected], interneto svetainės adresas: www.klaipedos-r.lt 

Projekto rengėjas: Eugenija Varpučianskienės individuali veikla, LT-93156 Klaipėda, Alksnynės 5b-25. Projekto vadovė: Eugenija Varpučianskienė, tel. +370 687 40633, el. paštas: [email protected]. 

Projekto užsakovas: I. L. (fizinis asmuo). 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane numatyta statybos riba ir statybos zona. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-25 iki 2023-02-07 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. ir patalpose Taikos pr.24-304, LT-91222 Klaipėda, tel. +370 687 40633, el. paštas: [email protected] (iš anksto susitarus telefonu ar el.paštu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: dėl teritorijų planavimo dokumento pasiūlymai teikiami, Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, taip pat gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-02-07 d. imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos, raštu atsako projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-01-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. detalųjį planą, numatantį koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-153 (reg. Nr. 003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, papildytą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:1076) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0,1590 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2021-07-28 d. Nr. AV-2142. Žemės sklypo Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. sav. detalusis planas, numatantis koreguoti 2007-06-28 Klaipėdos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.T11-153 (reg.Nr.003553001282) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslai: Padalinti į sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-679.


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-110) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1042), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-102) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:36), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-96) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:7), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-18 iki 2023-01-31 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:766; 5558/0004:767) BAUKŠTININKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

Informacija apie parengtą numatančio pakeisti žemės sklypo 1,11 ha (kad. nr.5558/0002:114) paskirtį į gyvenamąją teritoriją privačioms namų valdoms, Radailių km., sendvario sen. Klaipėdos raj., detaliojo plano, patvirtinto 2008-05-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-261 (reg. Nr. T00061541), dalies (sklype Bangų g.14, Radailių k., Klaipėdos raj.), koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0,2128 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el.p.: [email protected] 

Projekto rengėjas – MB „Planavimo vizija“, įm. k. 305781292, adresas Šilutės pl. 36-13, Klaipėda, projekto vadovė A. Haisė, tel.: +370 61211404, el. p.: [email protected]

Projekto užsakovas – fizinis asmuo. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statybos zoną, statybos ribą, įvažiavimo – išvažiavimo vietą į/iš sklypą, panaikinti servituto zoną, panaikinti įsteigtų kapinių SAZ ribą (vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, įsteigtų kapinių SAZ panaikinta. Žemės sklypo kadastro byla Nr. 2145175). 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipėdos-r.lt ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei projekto rengėjo patalpose adresu Šilutės pl. 36-13, Klaipėda. tel.:+ 370 61211404 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami Klaipėdos rajono administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023‑01‑30 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Parengtam teritorijų planavimo dokumentui taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Koregavimo brėžinys


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-247) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0004:1351, 5523/0004:1352, 5523/0004:1353), esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:254), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-236) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:70), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Esamo pastato eksploatacijai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-76) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0005:426, 5552/0005:427), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:428), Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Būdviečių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:977) KLEMIŠKĖS I K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. sausio 31 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 31 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-13

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000540, sprendinius, pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos pastatas ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas. 

Planuojama teritorija: žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., sklypo kad.Nr. 5558/0003:152, planuojamas plotas – 0.2500 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt. 

Planavimo iniciatorius: UAB „PIEVŲ TAKO NAMAI“. 

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected] Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329. 

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021- 03-18 įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-656 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:152) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Padalinti žemės sklypą (kad. Nr. 5558/0003:152) Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-264.


2023-01-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-66) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:500), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-65) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:498), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klipščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-12

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. T00064295 ir T00072559, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected], www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatoriai: fisiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2021-11-10 Nr. AV-3127.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-06 Nr. Ar.14-10.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: nebūtinas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su keičiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-735). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-24 iki 2023-01-30 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais.
Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-01-31 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09,

Meeting ID: 292 009 9085 Passcode: 548319.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo  dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023-01-30 imtinai), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

(TPD Nr. K-VT-55-21-735). 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Gretimų žemės sklypų savininkai apie detaliojo plano sprendinių parengimą informuojami registruotais laiškais, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais. Jei gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-01-12

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Vėžaičių sen., Antkopčio k., žemės sklype (kadastro Nr. 5525/0005:104) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą..

Planavimo organizatorius – M.U. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. sausio 12 d. iki 2023 m. sausio 25 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu  [email protected]  ir  [email protected]


2023-01-12

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78), VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4345 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (846)211116, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: P. B.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (846)452747, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV-1963 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1403.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000164, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

– parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

– įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;

– vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais;

– plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų;

– detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-728.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-22-728 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2023-01-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-11

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-15

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-15 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:844; 5558/0007:764; 5558/0007:776; 5558/0007:765; 5558/0007:777; 5558/0007:766; 5558/0007:767; 5558/0007:778; 5558/0007:768; 5558/0007:769; 5558/0007:779; 5558/0007:770; 5558/0007:771; 5558/0007:780; 5558/0007:772; 5558/0007:773; 5558/0007:781; 5558/0007:774; 5558/0007:782; 5558/0007:775; 5558/0007:783; 5558/0007:784; 5558/0007:785; 5558/0007:787; 5558/0007:786; 5558/0007:788; 5558/0007:789; 5558/0007:798; 5558/0007:790; 5558/0007:791; 5558/0007:792; 5558/0007:799; 5558/0007:800; 5558/0007:793; 5558/0007:801; 5558/0007:802; 5558/0007:803; 5558/0007:794; 5558/0007:804; 5558/0007:795; 5558/0007:805; 5558/0007:806; 5558/0007:796; 5558/0007:807; 5558/0007:797; 5558/0007:808; 5558/0007:827; 5558/0007:828; 5558/0007:829; 5558/0007:830; 5558/0007:835; 5558/0007:831; 5558/0007:836; 5558/0007:832; 5558/0007:833; 5558/0007:856; 5558/0007:834; 5558/0007:837; 5558/0007:842; 5558/0007:838; 5558/0007:843; 5558/0007:857; 5558/0007:849; 5558/0007:839; 5558/0007:850; 5558/0007:858; 5558/0007:840; 5558/0007:845; 5558/0007:851; 5558/0007:846; 5558/0007:841; 5558/0007:859; 5558/0007:847; 5558/0007:852; 5558/0007:848; 5558/0007:860; 5558/0007:853; 5558/0007:854; 5558/0007:861; 5558/0007:855; 5558/0007:862) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-01-11

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. detalųjį planą., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585) Bendikų k., Kretingalės sen. Planuojamas plotas – 3,7611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-14 įsakymas Nr. AV-1038 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:664; 5528/0001:585)
Bendikų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: žemės ūkio paskirties sklypams pakeisti žemės paskirtį į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. Sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-399.


2023-01-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005258, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261)
Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.   Planuojamas plotas – 0,3282 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-20 įsakymas Nr. AV-2575, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1260; 5528/0004:1261) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Planavimo tikslai: nekeičiant paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-01-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-17.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-20 iki 2023-02-02 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-856). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-20 iki 2023-01-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-02-03 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/87048287069?pwd=M3N6dzh0SVpwVjVBazJkMDN1a2ZRZz09   Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-02-02) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-57) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:118), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-52) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:109), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Žemės paskirties keitimo motyvas – vykdyti komercinę veiklą. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-44) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:555), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-10

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000246, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Geležinkelio Pylimo g. 17, Gargždai, kad. Nr. 5520/0011:50 ir įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas. Planuojamas plotas – 0.1767 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-20 įsakymas Nr. AV-173 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0011:50) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį žemės sklypą Geležinkelio pylimo gatvėje prie sklypo kad. Nr. 5520/0011:50.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-162.


2023-01-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-37) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:199), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., Kriaušių g. 8, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 11 d. iki 2023 m. sausio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. sausio 11 d. iki 2023 m. sausio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. sausio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505; 5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-01-09

Informuojame, apie parengtą UAB „Kleta“ žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:153, 5530/0005:154, 5530/0005:264), esančių Švepelių kaime, Sendvario seniūnijoje, ir žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:237) esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto 2005-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-354, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Pamiškės g. 5, Švepelių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5530/0005:731). Planuojamas plotas – 0,8012 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius: Led Head, UAB, juridinio asmens kodas 302700011.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. tel.: 8 615 21741, el. p. [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai:koreguoti statybos ribą ir statybos zoną žemės sklype kad. Nr. 5530/0005:731 Pamiškės g. 5, Švepelių k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano sprendinių brėžinyje pažymėtas Nr. 17. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nėra keičiami.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. [email protected]. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-01-16 iki 2023-01-20 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-27), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-01-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-26) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0002:254), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-04

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:260), KALVIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistusžemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano (K-VT-55-22-306) sprendinius, pagal 2022 12 28 teritorijų planavimo komisijos nario nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formą Nr. REG256730. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančios institucijos pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,5536 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: V. K.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-16 įsakymas Nr. AV-715 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-567.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:260) Kalvių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004119, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, naudojimo būdas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Aiškinamasis raštas

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys


2023-01-04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-03 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-7) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:163), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., Lamatos g. 16A, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. Vykdyti rekreacinę veiklą. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-03

Informuojame visuomenę apie parengtą 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-501 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:152; 5510/0005:229), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., plotas – 0,2015 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0005:152; 5510/0005:229), esančių Šlapšilės kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2008-09-25 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-501, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5510/0005:1000) Rūko g. 11, Šlapšilės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-16 iki 2023-01-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-01-23 – 2023-01-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendinių brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-01-03

Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės sen., Kretingalė k., žemės sklype (kadastro Nr. 5535/0004:510) planuojama rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Projekto rengimo tikslas: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – P.M. (duomenys nuasmeninti).

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima nuo 2023 m. sausio 5 d. iki 2023 m. sausio 18 d. imtinai adresu: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrius, Klaipėdos  g. 74, LT- 96122 Gargždai, telefonu 8 706 85 525, bei pateikti pasiūlymus  elektroniniu paštu [email protected]  ir [email protected]  


2023-01-03

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002063, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,5373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1442 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1578.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-10 iki 2023-01-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-570). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-10 iki 2023-01-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-01-25 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85851752947?pwd=cWFvWE9tVXdHdm8rTEdhcGcvdlA1Zz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-01-03

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano (reg. Nr. T00063903) koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-01-02 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-1) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:794), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., Ievų g. 17, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.  

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3328) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:330), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-01-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2022-12-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-3329) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0001:653), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Jurgių k., žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-01-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-01-02

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0175), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkas G. GL. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-01-04 iki 2023-01-17.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-01-180d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-01-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002063, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,5373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1442 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-12-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1578.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-01-10 iki 2023-01-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-570). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-01-10 iki 2023-01-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-01-25 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85851752947?pwd=cWFvWE9tVXdHdm8rTEdhcGcvdlA1Zz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-01-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

2022 M.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2021 M.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2020 M.

Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

2019 M.

 Sausis

 Vasaris

 Kovas

 Balandis

 Gegužė

 Birželis

 Liepa

 Rugpjūtis

 Rugsėjis

 Spalis

 Lapkritis

 Gruodis

2018 M.

 Sausis

 Vasaris

 Kovas

 Balandis

 Gegužė

 Birželis

 Liepa

 Rugpjūtis

 Rugsėjis

 Spalis

 Lapkritis

 Gruodis

2017 M.
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
RugpjūtisRugsėjisSpalisLapkritisGruodis
2016 M.
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
2015 M.
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
2014 M.
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
2013 M.
Gruodis
Lapkritis
Spalis
Rugsėjis
Rugpjūtis   
Liepa
Birželis 
Gegužė
Balandis
Kovas
Vasaris
Sausis
2012 M.
Gruodis
Lapkritis
Spalis
Rugsėjis
Rugpjūtis
Liepa
Birželis (nuo 21 d.) PASTABA. Ankstesni publikuojami senoje svetainėje.
Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-23 01:08:00

Veiklos sritys