2023 m. gegužės mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-05-31

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:11) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0004:11) Dargužių k., Lybių g. 5, Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,3722 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, Tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB „Baltijos rezidencija“, P. Š. (nuasmeninta), adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-04-14 Nr. AV-1032.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės
naudojimo paskirties, esamą kitos paskirties žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus,
nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir
inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-05-22 raštu Nr. Atp-570 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-402) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-12 iki 2023-06-16 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-21 09:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-402) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su projektu pabaigos.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas). Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys


2023-05-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-29 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-79) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:991) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-31 iki 2023-06-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-05-29

Informuojame visuomenę apie „Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.“ 

„Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“, patvirtintas 2021-05-05 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. (5.1.1 E) AV-1179 koregavimo supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. sprendiniai: 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 4 (sklypo kad. Nr. 5558/0007:404). Planuojamos teritorijos plotas 0,13 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Telef. (+370 46) 21 11 16, el. p.: [email protected]  

Planavimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys A. B., R. Š. (nuasmeninta)  

Projekto rengėjas: MB „Kūnas“ (projekto vadovas M. Morkūnas). Adresas korespondencijai – Vytauto g. 75 – 21kab., Palanga, tel. Nr. 8 601 24497, el. paštas [email protected] 

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  

Koreguojama statybos riba ir statinių statybos zona; 

Koreguojami susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Vytauto g. 75 – 21kab. Palangoje, tel. +37060124497 (prieš tai susitarus telefonu).  

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-06-16 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka 

Nuoroda į Klaipėdos rajono savivaldybės puslapį https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/ 

Aiškinamasis raštas

Grafinė medžiaga


2023-05-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1376) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:1046) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Vaidaugų g. 3, žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio pastato statybai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-30 iki 2023-06-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-05-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001604, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šaltinių g. 22, Gargždai, kad. Nr. 5520/0001:218. Planuojamas plotas – 0.2600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. AV-2838 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-05-22 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 568.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1014). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-08 iki 2023-06-14 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-22 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/86746683660?pwd=Ty80ZEJBV1krbE1wVHJwUHdIQmR4QT09#success

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-21) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-05-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:339) Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000289, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0002:339 Rimkų k., Dovilų sen.,
Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0.4996 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-01 įsakymas Nr. AV-3252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:339) Rimkų k., Dovilų
sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės paskirtį į kitos paskirties žemę. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-05-22 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 569.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1137). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-08 iki 2023-06-14 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-22  9:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/87489145897?pwd=NnlRTWxwUUlkd05lWVFwUnNnS0pmUT09#success\

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-21) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5552/0004:75) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. birželio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. birželio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0004:75) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-05-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-614) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0011:128) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Dituvos k., Turgaus g. 8, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-30 iki 2023-06-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas 


2023-05-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5568/0010:268) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 31 d. iki 2023 m. birželio 13 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. birželio 13 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0010:268) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-05-26

Informacija apie parengtą „Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Informuojame visuomenę apie „Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.“.

„Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:404; 5558/0007:405) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas“, patvirtintas 2021-05-05 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. (5.1.1 E) AV-1179 koregavimo supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.  sprendiniai:

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., Žaliakelio g. 4 (sklypo kad. Nr. 5558/0007:404). Planuojamos teritorijos plotas 0,13 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Telef. (+370 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] .

Planavimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys A. B., R. Š. (nuasmeninta)

Projekto rengėjas: . MB „Kūnas“ (projekto vadovas M. Morkūnas). Adresas korespondencijai – Vytauto g. 75 – 21kab. Palanga, tel. Nr. 860124497, el. Paštas [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Vytauto g. 75 – 21kab. Palangoje, tel. +37060124497 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-06-16 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Nuoroda į Klaipėdos miesto savivaldybės puslapį:  https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Aiškinamasis raštas

Vaizdinė informacija


2023-05-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1364) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:505) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-29 iki 2023-06-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1351) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0010:226) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-29 iki 2023-06-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005232, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5552/0003:384; 5552/0003:385; 5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) Rokų k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.7052 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-01 įsakymas Nr. AV-3253 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5552/0003:384; 5552/0003:385;
5552/0003:386; 5552/0003:387; 5552/0003:388; 5552/0003:389; 5552/0003:390) Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus Upelio g. 15, 3 ir 1, Upelio g. 5 ir 7, Upelio g. 11 ir 9. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-05-22 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 564.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-06 iki 2023-06-20 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1136). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-06 iki 2023-06-13 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-21 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/86838775222?pwd=UUVLSUhPUWdoaG52SlRYMHhDQ3MyZz09 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-20) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-05-25

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5550/0002:39) PĖŽAIČIŲ K., VEIVIRŽĖNŲ SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-23-137)
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. AV-292 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5550/0002:39) Pėžaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo “.
Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. p. [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individuali veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021, mob. 861738752, el. p. [email protected].
Planavimo tikslai: Pertvarkyti žemės sklypą, pakeisti žemės naudojimo būdą iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus. Detaliojo plano darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės
18 d. Nr.Ar.14-35. Informacija apie planavimo darbų programą pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-23-137).
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-23-137) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-04-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypus sujungti, žemės sklypus padalinti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-05-25

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:202; 5528/0003:359) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-04-27

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2023-04-27 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0003:202; 5528/0003:359) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1341) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:359) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-25 iki 2023-06-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1337) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1230) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-25 iki 2023-06-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-23

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame, kad planavimo iniciatorius priėmė sprendimą pradėti rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (schema pridedama) detalųjį planą bei informuojame, apie parengtus žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. (schema pridedama) detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija:žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604), esantys Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,73 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Planavimo iniciatoriai – I. S.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06 įsakymas Nr. AV-1262 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1596; 5558/0005:1598; 5558/0005:1600; 5558/0005:1602; 5558/0005:1603; 5558/0005:1604) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-05-26 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-851.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pakeisti žemės sklypų naudojimo būdą gyvenamosios teritorijos ir pobūdį mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-05-29 iki 2023-06-09 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-529). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-06-05 iki 2023-06-09 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 8 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2023-06-12, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-09), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-529).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys


2023-05-23

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:795) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Kalnelio g. 11, Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1825 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: R. K.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-10-18 įsakymas Nr. AV-2933 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.“ Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-2185.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:795) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001829, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

– parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

– įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;

– vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais;

– plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų;

– detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TDP Nr. K-VT-55-21-693.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama.

Susipažinimo su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2023-06-01 – 2023-06-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TDP Nr. K-VT-55-21-693). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-06-07 – 2023-06-14 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-15 10:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TDP Nr. K-VT-55-21-693) visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos ir viešo svarstymo metu.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys


2023-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1324) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:450) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-23 iki 2023-06-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-18 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1310) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:39) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gvildžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-23 iki 2023-06-05 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0005:1522) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 24 d. iki 2023 m. birželio 6 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. birželio 6 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:1522) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-05-19

Informuojame žemės sklypo (Nr. 5513/0021:642), esančio Derceklių k, Kirų g. 5 savininkę V. B, kad UAB „GeoDinamika“ matininkas Mindaugas Eitutis (kval. paž. nr. 2M-M-2054) 2023 m. Gegužės 23 d. 09:30 val. vykdys žemės sklypo  (Nr. 5513/0021:641), esančio Derceklių k, Kirų g. 7 ribų ženklinimo darbus. Išsamesnė informacija: UAB „GeoDinamika“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. p. Mindaugas. [email protected], tel. 8-685-22548.


2023-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1248) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:128), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės  k., Nerijos g. 7, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1249) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:415) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Smeltaitės g. 49C, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1268) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:36), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Graudūšių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1277) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:619), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2466) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0011:129) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Vaitelių k., Stasio Daknevičiaus g. 10, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš kitos į žemės ūkio, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-19 iki 2023-06-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-18

INFORMACINIS PRANEŠIMAS                                                                                             

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliųjų planų, reg. Nr. T00064295 ir T00072559, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419 Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. 8 46 472025, faks.: 8 46 472005, el. p.: [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatoriai: fisiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0014:468; 5558/0014:9; 5558/0014:419) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo” 2021-11-10 Nr. AV-3127.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypams kad. Nr. 5558/0014:419 ir kad. Nr. 5558/0014:9 paskirtį iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sujungti sklypus kad. Nr. 5558/0014:468, 5558/0014:9, 5558/0014:419 į vieną žemės sklypą ir atidalinti į atskirus žemės sklypus. Išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-06 Nr. Ar.14-10.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas. Teritorijų vystymo koncepcijos rengimas: nebūtinas.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su keičiamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-05-24 iki 2023-06-06 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-21-735). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-05-31 iki 2023-06-06 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos raj.) arba detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-06-07 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09,

Meeting ID: 292 009 9085 Passcode: 548319.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto sprendinių, per visą teritorijų planavimo  dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos (2023-06-06 imtinai), visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

(TPD Nr. K-VT-55-21-735).                                                   
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Gretimų žemės sklypų savininkai apie detaliojo plano sprendinių parengimą informuojami registruotais laiškais, jų deklaruotos gyvenamosios vietos adresais. Jei gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-05-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-12 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1260) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:303, 5544/0007:304, 5544/0007:305, 5544/0007:308), esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinių statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-16 iki 2023-05-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:81) DUMPIŲ K., DOVILŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gegužės 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0007:81) DUMPIŲ K., DOVILŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5538/0014:693; 5538/0014:471; 5538/0014:692; 5538/0014:113) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gegužės 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5538/0014:693; 5538/0014:471; 5538/0014:692; 5538/0014:113) KVIETINIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-05-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0007:1891) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 17 d. iki 2023 m. gegužės 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gegužės 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1891) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-05-12

Informuojame apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. +370 46 473060, el. p. [email protected], interneto svetainė – www.klaipedos-r.lt. 

Detaliojo plano rengėjas/projekto vadovas: architektas Edmundas Petrauskas, I. Kanto g. 8-18A, 92235 Klaipėda, tel. +370 646 75867 el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-09-29 įsakymas Nr. AV-2666 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5510/0004:587; 5510/0004:588; 5510/0004:589) Jonušų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai:Sujungiant ir padalijant esamus žemės sklypus keisti šių žemės sklypų tarpusavio ribas ir jų plotus, projektuoti naujus žemės sklypus. Detalizuojant savivaldybės lygmens bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą ir inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, keisti dalies projektuojamų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitą, nustatyti galimus žemės sklypų naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.

Detaliojo plano viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Planavimo darbų programa ir kiti planavimo proceso dokumentai skelbiami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-902).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūras bus skelbiama papildomai.


2023-05-11

Informuojame žemės sklypo (Nr. 5513/0021:642), esančio Derceklių k, Kirų g. 5 savininkę V. B, kad UAB „GeoDinamika“ matininkas Mindaugas Eitutis (kval. paž. nr. 2M-M-2054) 2023 m. Gegužės 23 d. 09:30 val. vykdys žemės sklypo (Nr. 5513/0021:641), esančio Derceklių k, Kirų g. 7 ribų ženklinimo darbus. Išsamesnė informacija: UAB „GeoDinamika“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. p. Mindaugas. [email protected], tel. 8-685-22548.


2023-05-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-10 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-167) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:5), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos 0,1287 ha ploto ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 0,0389 ha ploto. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-12 iki 2023-05-25 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1204) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:453), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-11 iki 2023-05-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-10

Skelbimas apie numatomą žemės sklypo Legučių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. ribų ženklinimą.


2023-05-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-521) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:951) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-10 iki 2023-05-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-520) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:44), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Šaipių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-10 iki 2023-05-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0003:56) VENCKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2022-12-22

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5565/0003:56) VENCKŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-04-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-05-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą kad. Nr. 5510/0004:8, Beržų g. 8, Jonušų k., Klaipėdos r. padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirties žemę, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-05-09

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000215, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2173 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas Nr. AV-3616 „Dėl žemės sklypo kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-36.


2023-05-08

Informuojame žemės sklypo (kad nr.:5550/0003:111) savininką M. P. ar įgaliotus asmenis, esančio Klaipėdos r., Mockaičių k., kad  UAB „Kartografiniai projektai“ matininkas Arūnas Mažonis (kvalifikacijos pažymėjimo nr.:2M-M-2725) vykdys (2023-05-18, 15:30val.) žemės sklypo Kad. nr.: 5550/0003:100, esančio Klaipėdos r., Mockaičių k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis UAB „Kartografiniai projektai“ adresu Gargždai, Dariaus ir Girėno g.7, el.paštu: [email protected], tel nr.:+37060141444


2023-05-08

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000215, sprendinius, pakoreguotą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0,2173 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-20 įsakymas Nr. AV-3616 „Dėl žemės sklypo kad. Nr.5544/0005:393) Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; atskirųjų želdynų teritorijos.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-36.


2023-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1189) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:394), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Purmalių k., Vyšnių g. 9, žemės naudojimo būdą iš mėgėjų sodų žemės sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai į sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-09 iki 2023-05-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-08

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano koregavimą „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Vingiorykščių g., Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“, patvirtinto 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19, žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 6: koreguojama apželdinama teritorijos dalis ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojama teritorija – Žemės sklypas, kad. Nr. 5528/0004:894, esantis Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grabių k., Vingiorykščių g. 6. Planuojamos teritorijos plotas – 0,3001 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61533884, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas – UAB „Hubo investicijos“, UAB „Insuluma“.

Planavimo tikslai: nekeičiant 2003-01-23 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-19 patvirtinto detaliojo plano „Dėl (kad. Nr. 5528/0004:6) žemės sklypo, esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano patvirtinimo“ tikslų, pakoreguojama apželdinama teritorijos dalis, įvažiavimo-išvažiavimo vieta.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-05-15 iki 2023-05-26 teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

 Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-05-15 iki 2023-05-19 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J. Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda (su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61533884).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-05-26 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1198) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0008:261), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Lankučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-09 iki 2023-05-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1197) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0009:345) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Kibelkščių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-09 iki 2023-05-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1194) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:133), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Lankupių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-09 iki 2023-05-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-08

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5544/0007:81 Dumpių k. detaliojo plano keitimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-05-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2257) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:5), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-08 iki 2023-05-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-05-05

Informuojame visuomenę apie parengtą 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186 patvirtinto gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:164), Globėjų g. 61, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:164), Globėjų g. 61, Gargždai, plotas – 0,1421 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel., 8 46 211116, el. p., [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Juridinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:164), Globėjų g. 61, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-05-18 iki 2023-05-31 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-05-25 – 2023-05-31 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696). Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-05-31 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys


2023-05-05

Informuojame žemės sklypo (kad nr.:5508/0002:102) savininką D. M. ar įgaliotus asmenis, esančio Klaipėdos r., Daukšaičių k., kad  UAB „Kartografiniai projektai“ matininkas Arūnas Mažonis (kvalifikacijos pažymėjimo nr.:2M-M-2725) vykdys (2023-05-12, 09:00val.) žemės sklypo Kad. nr.: 5508/0002:163, esančio Klaipėdos r., Daukšaičių k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis UAB „Kartografiniai projektai“ adresu Gargždai, Dariaus ir Girėno g.7, el.paštu: [email protected], tel nr.:+37060141444


2023-05-04

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:950), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k. kaimo plėtros žemėtvarkos projektą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0001:950) Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pjaulių k.. Plotas – 0.6000  ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą. Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Suplanuoti kelių išdėstymą.

Projekto organizatorius: Fizinis asmuo: N. K. (duomenys nuasmeninti), įgaliotas asmuo R. M. (duomenys nuasmeninti).

Projekto rengėjas: UAB „Geosmart“, į.k. 302576916, Šilutės pl. 29, LT-91107, Klaipėda, tel. +370 68303242. Projektuotojas Žilvinas Domarkas (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2R-KP-620), el. p. [email protected] .

Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.

Susipažinti su parengtu Kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2023-05-03 iki 2023-05-18 imtinai, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje https://www.zpdris.lt/ bei projekto rengėjo patalpose adresu Šilutės pl. 29, LT-91107, Klaipėda, tel. +370 68303242.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti elektronine forma per ŽPDRIS arba raštu projekto rengėjui per visą susipažinti su šiuo projektu skirtą laikotarpį. Visa informacija apie projektą pateikta informacinėje svetainėje: https://www.zpdris.lt/   KPZP-112315.


2023-05-04

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-04-17 nederinimo išvados Nr. REG272960 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1723 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. AV – 2295.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1092.

Aiškinamasis raštas

Pagrindiniai sprendiniai


2023-05-04

Informacija apie parengtą „2007-01-25 Klaipėdos rajono sprendimu Nr. T11-26 patvirtinto „UAB „Vadakris“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:55), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano“ koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.“ (dabartiniai žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:684, 5528/0004:696, 5528/0004:695, 5528/0004:694, 5528/0004:693, 5528/0004:692, 5528/0004:682, 5528/0004:681, 5528/0004:675, 5528/0004:698, 5528/0004:699, 5528/0004:687, 5528/0004:688, 5528/0004:686, 5528/0004:685, 5528/0004:689, 5528/0004:680, 5528/0004:683, 5528/0004:666, 5528/0004:679, 5528/0004:677, 5528/0004:667, 5528/0004:671, 5528/0004:669, 5528/0004:674, 5528/0004:702, 5528/0004:701, 5528/0004:700, 5528/0004:697, 5528/0004:670, 5528/0004:668, 5528/0004:690, 5528/0004:691, 5528/0004:672, 5528/0004:673, 5528/0004:676, 5528/0004:693. 

Informuojame visuomenę apie parengtą „2007-01-25 Klaipėdos rajono sprendimu Nr. T11-26 patvirtinto „UAB „Vadakris“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:55), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano“ koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.“, žemės sklypams Grabių k., Klaipėdos raj. sav., kurių kad. Nr. 5528/0004:684, 5528/0004:696, 5528/0004:695, 5528/0004:694, 5528/0004:693, 5528/0004:692, 5528/0004:682, 5528/0004:681, 5528/0004:675, 5528/0004:698, 5528/0004:699, 5528/0004:687, 5528/0004:688, 5528/0004:686, 5528/0004:685, 5528/0004:689, 5528/0004:680, 5528/0004:683, 5528/0004:666, 5528/0004:679, 5528/0004:677, 5528/0004:667, 5528/0004:671, 5528/0004:669, 5528/0004:674, 5528/0004:702, 5528/0004:701, 5528/0004:700, 5528/0004:697, 5528/0004:670, 5528/0004:668, 5528/0004:690, 5528/0004:691, 5528/0004:672, 5528/0004:673, 5528/0004:676, 5528/0004:693.

2007-01-25 Klaipėdos rajono sprendimu Nr. T11-26 patvirtinto „UAB „Vadakris“ žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:55), esančio Grabių kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano“ koregavimo supaprastinta tvarka, pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.“ sprendiniai:

Planuojama teritorija: Grabių k., Klaipėdos raj. sav., kurių kad. Nr. 5528/0004:684, 5528/0004:696, 5528/0004:695, 5528/0004:694, 5528/0004:693, 5528/0004:692, 5528/0004:682, 5528/0004:681, 5528/0004:675, 5528/0004:698, 5528/0004:699, 5528/0004:687, 5528/0004:688, 5528/0004:686, 5528/0004:685, 5528/0004:689, 5528/0004:680, 5528/0004:683, 5528/0004:666, 5528/0004:679, 5528/0004:677, 5528/0004:667, 5528/0004:671, 5528/0004:669, 5528/0004:674, 5528/0004:702, 5528/0004:701, 5528/0004:700, 5528/0004:697, 5528/0004:670, 5528/0004:668, 5528/0004:690, 5528/0004:691, 5528/0004:672, 5528/0004:673, 5528/0004:676, 5528/0004:693. Planuojamos teritorijos plotas 10,0 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai. Telef. (+370 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] .

Planavimo iniciatoriai: UAB „Eges statyba“, MB „Domestata“, MB „Pajūrio bamba“

Projekto rengėjas: . J. Drizgaitės individuali veikla adresas korespondencijai – Birutės g. 22-149,  Klaipėda, tel. Nr. +370 616 85024, el. p.: [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

•     Koreguojama statybos linija;

•     Koreguojama statybos riba ir statybos zona;

•     Koreguojama susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis;

•     Koreguojama pastatų vieta sklype;

•     Koreguojamas apželdinama teritorijos dalis (didinama).

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-05-09 iki 2023-05-23 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Birutės g. 22-149, Klaipėdoje, tel. +370 616 85024 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-05-23 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka

Nuoroda į Klaipėdos miesto savivaldybės puslapį:  https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Aiškinamasis raštas

Grafinė dalis


2023-05-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-04-28 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-47) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0004:82, 5544/0003:235), esančių Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-04 iki 2023-05-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas

Prašymas


2023-05-02

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505; 5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004166,
sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505;
5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 3.3760 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Damavos NT“ į.k.263331250 ir UAB „Ilgalaikių investicijų kompanija“ į.k.111779212.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas Nr. AV-219 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505;
5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus Pramonės g. 15 ir Pramonės g. 13. Žemės
sklypams Pramonės g. 31, 29, 27 nustatyti naudojimo būdus: pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti teritorijas
inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorijoms. Sklypams nustatyti žemės naudojimo
režimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-04-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 484.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-05-11 iki 2023-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-190). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-05-12 iki 2023-05-18 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-05-25 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us05web.zoom.us/j/89921962950?pwd=YUJFckVxOVVFaTZzY1hCc2RuVWsvUT09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-05-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-05-02

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:36) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gegužės 4 d. iki 2023 m. gegužės 17 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gegužės 17 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0003:36) KARKLĖS K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-02 04:10:04

Veiklos sritys