2023 m. spalio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-10-31

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Globėjų g. 53, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d. 

Planavimo teritorija: žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:77) Globėjų g. 53, Gargždai. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statinių statybos zoną, statybos ribą, statybos liniją ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-11-16 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu). 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-11-03 iki 2023-11-16 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų. 

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-10-31

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vijūnų g. 1, sklypo kad. Nr. 5558/0002:1192detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,2147 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas –A.P., J.N..

Planavimo tikslai ir uždaviniai:   Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomas įvažiavimas į sklypą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-11-07 iki 2023-11-20 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-11-14 iki 2023-11-20 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-11-20 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Skelbimas.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-10-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-31 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-308) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:121) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-03 iki 2023-11-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-339) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:201) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., Šnaukštų g. 9, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-03 iki 2023-11-16  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-30

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5544/0006:436; 5544/0006:435 detaliojo plano Ketvergių k. koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-10-30

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:80) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m.
liepos 24 d. įsakymas Nr. AV-1482.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2023-09-15 Nr. Ar.14-60.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-710). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.


2023-10-30

Informuojame visuomenę apie parengtą 2010-12-16 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1664 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:17), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5503/0003:125), Šilupio g. 2, Agluonėnų k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5503/0003:125), Šilupio g. 2, Agluonėnų k., Klaipėdos r., plotas – 0,4500 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:17), esančio Agluonėnų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2010-12-16 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1664, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5503/0003:125), Šilupio g. 2, Agluonėnų k., Klaipėdos r., koreguojant planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdą, statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-13 iki 2023-11-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-11-20 – 2023-11-24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-11-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-10-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-30 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-334) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1210, 5523/0002:1209, 5523/0002:122) esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-31 iki 2023-11-15  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-30

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-338) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0001:40) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-31 iki 2023-11-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-30

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:80) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m.
liepos 24 d. įsakymas Nr. AV-1482.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2023-09-15 Nr. Ar.14-60.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-710). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.


2023-10-30

DĖL PARENGTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO, KURIO TIKSLAS PARINKTI ŪKININKO SODYBOS VIETĄ, ŽEMĖS SKLYPUI KAD. NR.5552/0010:0372 ESANČIAM KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE., TRAUBIŲ KAIME.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023-11-06 iki 2023-11-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, elektroniniu paštu  [email protected], bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2023-11-21 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, Vilnius, metu.

Telefonas pasiteiravimui:+37060030784


2023-10-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0792 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1078.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-06 iki 2023-11-17 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-517). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-11-06 iki 2023-11-10 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-11-20 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89994698585?pwd=A4lKcbkuhHwB0DBksSLNMHbpHydA3s.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-11-17) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-10-27

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje pradedamas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai – Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinei infrastruktūrai vystyti Klaipėdos rajono savivaldybėje)  projektas.

Projekto organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688 (Klaipėdos g. 2 (310 kab.), Gargždai, LT-96130), kontaktinis asmuo – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja Alina Grigaitytė-Dromantienė, tel.  8 647 52102, el. paštas [email protected].

Projekto rengėjas – Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, K. Donelaičio g. 33 (kab. 408), Kaunas, LT-44240. Atsakingas asmuo – vyr. specialistė Daiva Dirvanauskienė, tel. 861428458, el. p. [email protected].

Projekto rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 1P-508-(1.17 E.) „Dėl žemės sklypų (jų dalių) paėmimo visuomenės poreikiams (vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai – Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0,00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinei infrastruktūrai vystyti Klaipėdos rajono savivaldybėje) procedūros pradžios“. 

Projekto rengimo tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T11-432 „Dėl vietinės reikšmės kelio Nr. KL1829 Maciuičiai – Ežaičiai ir Ežaičių g. Nr. KL8537 (atkarpos nuo 0.00 km iki 2,2 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros  vystymo specialiojo plano  su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti  reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinį žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Projekto rūšis – žemės valdos projektas (žemėtvarkos planavimo dokumentas).

Projektas rengiamas ir visi kiti su projekto rengimu ir įgyvendinimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt). Paslaugos numeris ZPVP-118139.

Pasiūlymus dėl rengiamo projekto visuomenė gali teikti Projekto organizatoriui ir rengėjui visą Projekto rengimo ir viešo susipažinimo su jo sprendiniais laikotarpį.

Informacija apie parengtą projektą, susipažinimo su projekto sprendiniais tvarka, vieta bei laikas bus skelbiami ŽPDRIS sistemoje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėse.


2023-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties. Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus. Sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:11) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0007:11) LELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0010:271; 5568/0010:272) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-09-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimotikslai: nekeičiant žemės paskirties, apjungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5568/0010:271; 5568/0010:272) GERDUVĖNŲ K., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-10-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1030) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-09-05

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti žemės naudojimo būdą rekreacinių pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-05 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0013:1030) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-10-26

DĖL PARENGTO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO, KURIO TIKSLAS PARINKTI ŪKININKO SODYBOS VIETĄ, ŽEMĖS SKLYPUI KAD. NR.5552/0010:0372 ESANČIAM KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PRIEKULĖS SENIŪNIJOJE., TRAUBIŲ KAIME.

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastro Nr.5552/0010:0372), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Traubių k.. , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslas parinkti ūkininko sodybos vietą, uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023-11-06 iki 2023-11-20 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu https://www.zpdris.lt,  paslaugos Nr. ŽPDRIS sistemoje: KPZP-114292.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu: UAB „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, elektroniniu paštu  justyna  @  bm o.lt,,  bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2023-11-21 10:00 „Baltijos Matavimų Organizacija“, Studentų g.41-2, Vilnius, metu.

Telefonas pasiteiravimui:+37060030784


2023-10-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:101) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą, pakoreguotą pagal 2023-09-18 d. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos nederinimo išvadoje Nr. REG295550 derinančių institucijų pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:101), esantis Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 4.0000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo projekto iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo projekto rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į.k. 300975770, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel./fax. (8 46) 493322, tel. (8 647) 17414. Projekto vadovas Andrius Jašinas, atestato Nr. A 1604.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-06-02, Nr.: AV-1564.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.  

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-593.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-10-26

INFORMACIJA APIE PAKEISTUS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5568/0001:78), VĖŽAIČIŲ MSTL., VĖŽAIČIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS PAGAL DERINANČIŲ INSTITUCIJŲ PASTABAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistusžemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano (K-VT-55-22-728) sprendinius, pagal 2023 06 01 teritorijų planavimo komisijos narių nepritarimo teritorijų planavimo dokumento derinimui formas Nr. REG278818 ir Nr. REG279755. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai pakeisti pagal derinančių institucijų pastabas (teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje).

Planuojamos teritorijos plotas: 0,4345 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: P. B.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15 įsakymas Nr. AV-1963 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1403.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:78) Vėžaičių mstl., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000164, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypą padalinti į sklypus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.

Inžinerinės infrastruktūros brėžinys.


2023-10-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-07-07

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į sklypus, vienam iš jų pakeisti naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-07 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-10-26

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:  nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-18 įsakymas „DĖL 2023-03-09 ĮSAKYMO NR. AV-635 „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2023-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-24 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-322) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:110) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-27 iki 2023-11-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-24 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-323) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:109) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-27 iki 2023-11-15  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-25 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-330) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:377), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-27 iki 2023-11-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m., Gargždų sen.
Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.0792 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas Nr. AV-1252 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:69) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1078.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-06 iki 2023-11-17 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-517). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-11-06 iki 2023-11-10 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-11-20 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/89994698585?pwd=A4lKcbkuhHwB0DBksSLNMHbpHydA3s.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-11-17) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-10-25

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001604, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šaltinių g. 22, Gargždai, kad. Nr. 5520/0001:218. Planuojamas plotas – 0.2600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. AV-2838 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1014.


2023-10-23

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5515/0005:88; 5515/0005:40 detaliojo plano Svencelės k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-10-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-20 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-312) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:500) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Viliaus Pėteraičio g. 3, žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-24 iki 2023-11-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:38; 5523/0003:190; 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliųjų planų keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis ir fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 25 d. iki 2023 m. lapkričio 9 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 9 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0003:38; 5523/0003:190; 5523/0003:1019) GINDULIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-10-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-308) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:121) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-20 iki 2023-11-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas.


2023-10-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-302) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0001:13), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Sėlenų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-19 iki 2023-11-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-296) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0009:324) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-19 iki 2023-11-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-291) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:357) esančio Klaipėdos r. sav., Plikiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-19 iki 2023-11-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-18

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5545/0004:17 Žiobrių k. detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-10-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:722) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 19 d. iki 2023 m. lapkričio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:722) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2230) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 19 d. iki 2023 m. lapkričio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2230) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-17

DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:46) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:47) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 19 d. iki 2023 m. lapkričio 3 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 3 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:46) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:47) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-12 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-288) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:400) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-16 iki 2023-10-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-11 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-280) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1180), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-13 iki 2023-10-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-10-11 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-282) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:345) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-13 iki 2023-10-26 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-10-11

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, Burių 19, LT92276 Klaipėda, tel. +370 46 391 772, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas www.kn.lt.

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Akcinė bendrovės „Klaipėdos nafta“ tinklapyje: https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/informacija-apie-parengta-ir-pateikta-klaipedos-miesto-ir-klaipedos-rajono-savivaldybiu-teritorijose-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-vietoves-klasiu-teritoriju-plana-/7521.

Planas su brėžiniais.


2023-10-11

Informuojame visuomenę apie parengtą 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186 patvirtinto gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:220), Globėjų g. 39, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:220), Globėjų g. 39, Gargždai, plotas – 0,0892 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:220), Globėjų g. 39, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą, statinių statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-10-23 iki 2023-11-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-10-30 – 2023-11-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-11-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-10-10

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE ESANČIŲ MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ VIETOVĖS KLASIŲ TERITORIJŲ PLANĄ.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių teritorijose esančių magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, Burių 19, LT92276 Klaipėda, tel. +370 46 391 772, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas www.kn.lt.

Plano rengėjas – UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel. +370 5 273 3385, el. p. [email protected].

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Akcinė bendrovės „Klaipėdos nafta“ tinklapyje: https://www.kn.lt/naujienos/naujienos/informacija-apie-parengta-ir-pateikta-klaipedos-miesto-ir-klaipedos-rajono-savivaldybiu-teritorijose-esanciu-magistraliniu-dujotiekiu-vietoves-klasiu-teritoriju-plana-/7521.


2023-10-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:543) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 12 d. iki 2023 m. spalio 25 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 25 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:543) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-09

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5515/0004:214 Svencelės k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 2 lapai.


2023-10-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano keitimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 11 d. iki 2023 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0007:148) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-10-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. spalio 11 d. iki 2023 m. spalio 24 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. spalio 24 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-10-06

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231, 5520/0014:232), KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, VYŠNIŲ G. 3A ir 5 DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231, 5520/0014:232) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Vyšnių g. 3A ir 5 detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1532 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: S. R.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (8 46) 45 27 47, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-952 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231, 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1018.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231; 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002765, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus sujungti, žemės sklypus padalinti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas). Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

– parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

– įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;

– vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais;

– plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų;

– detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-23-414.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-23-414 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Informacija apie galimybę susipažinti su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, viešo svarstymo data, laikas ir vieta bus paskelbti vėliau atskiru pranešimu.


2023-10-05

Informuojame VISUOMENĘ, APIE ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5523/0002:835), Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., GINDULIŲ k. parengtą detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas, Aitvarų g. 19,.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g.6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-15, Nr. AV-1960.

Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-10-23 iki 2023-11-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-727. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-10-30 – 2023-11-07 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g.6, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-11-08 16:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-11-07) ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-10-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Rasytės g.3, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5558/0005:1522). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1151 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas Nr. AV – 1353.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001874 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos bei nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2023-10-13 iki 2023-10-26 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-554). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-10-13 iki 2023-10-19 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-23-554 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-10-27 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/84705633442?pwd=zfUlZlJcG6bOsjxSqlfUNwvUYa6kwd.1 meeting ID: 847 0563 3442, passcode: Kni68s.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-10-04

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS DALIES, APIMANČIOS SLENGIŲ, MAZŪRIŠKIŲ, TRUŠELIŲ, GINDULIŲ KAIMUS IR GRETIMOS TERITORIJOS VIETOVIŲ, KOMUNIKACINIŲ KORIDORIŲ IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PROJEKTĄ

Pranešame, kad parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo (toliau– Specialusis planas) sprendiniai.

Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-05-31 sprendimas Nr. T11-270 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo“; Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos dalies, apimančios Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių kaimus ir gretimos teritorijos vietovių, komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano keitimo Planavimo darbų programa.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected].

Planavimo rengėjas: UAB „KELPROJEKTAS“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, el. p.: [email protected].

Planavimo tikslas: Užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje, nustatyti plėtros kryptis.

Plano tikslai ir uždaviniai:

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: Specialusis teritorijų planavimo dokumentas. Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas. Vietovės lygmuo.

Susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą specialųjį planą: Informacija, apie parengtą specialųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. TPD Nr. S-VT-55-20-318); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, skelbimų lentoje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt; Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..  

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais galima laikotarpiu nuo 2023 m. spalio 16 d. iki 2023 m. lapkričio 13 d. imtinai Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės buveinėje, adresu: Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-VT-55-20-318).

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 12 p., planavimo organizatorius visuomenės supažindinimo su parengtais sprendiniais metu taiko papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus ir organizuoja du susitikimus su suinteresuota visuomene.

Įžanginis sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimas numatomas 2023 spalio 23 d. 16:00 val. nuotoliniu būdu TEAMS platformoje per prisijungimo nuorodą. Bus išsamiai pristatomi specialiojo plano sprendiniai ir sudaryta galimybė užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus.

TEAMS prisijungimo į įžanginį sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimą nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMzZDJiMTItNjc5Yi00NDQwLTk2NWUtNjlmMjAwNjYwZTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2283722c9f-e9c5-45a4-92c2-43b02d129041%22%7d

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti viešajame susirinkime, pranešusiems el. paštu [email protected], taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).

Baigiamasis sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimas numatomas 2023 lapkričio 13 d. 18:00 val. gyvai, Klaipėdos valstybinės kolegijos aktų salėje, 2 a., Jaunystės g. 1, LT-91274, Klaipėda.

Sudaroma papildoma galimybė dalyvauti baigiamajame susirinkime nuotoliniu būdu TEAMS platformoje per prisijungimo nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhMzczOTEtYjFmNS00OGM2LTg2ZDEtM2U0NmQzNTY5Y2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2283722c9f-e9c5-45a4-92c2-43b02d129041%22%7d

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti viešajame susirinkime, pranešusiems el. paštu [email protected], taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuoti pasiūlymai planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimo su parengtu dokumentu skirtą laiką pabaigos, t. y. iki 2023 m. lapkričio 13 d. Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Susipažinti su specialiojo plano sprendiniais GALITE ČIA.


2023-10-04

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-12-10 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu AV-2181 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:492), žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:88), esančių Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5568/0009:663), Žaibo g. 6, Kalniškės k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0009:663), Žaibo g. 6, Kalniškės k., Klaipėdos r., plotas – 0.1065 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:492), žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:88), esančių Maciuičių kaime, Vėžaičių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2013-12-10 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu AV-2181, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5568/0009:663), Žaibo g. 6, Kalniškės k., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-10-16 iki 2023-10-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-10-23 – 2023-10-27 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-10-27 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-21 01:29:42

Veiklos sritys