2023 m. Lapkričio mėn. teritorijų planavimo skelbimai


2023-11-30

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano, patvirtinto 2002 m. spalio 3 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 173 (reg. Nr. T00062120), koregavimą žemės sklypuose, esančiuose Dargužių kaime, Kretingalės seniūnijoje, Kriauklių g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 ir kadastro Nr. 5528/0002:286 – koreguojama statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, teritorijai funkcionuoti reikalingus servitutus, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypai Kriauklių g. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

27, 29, 31, 33, 35, 37 ir kadastro Nr. 5528/0002:286, Dargužių k., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 3,48 ha.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ 

Projekto rengėjas – MB „Planavimo vizija“, įm.k. 305781292, adresas: Šilutės pl. 36-13, LT94137, Klaipėda, tel. +370 61211404, el.p.: [email protected]

Projekto užsakovas – UAB Vasaros spalvos, įmonės kodas 302903937, adresas Baltijos pr. 12363, LT-93224 Klaipėda.

Planavimo tikslai – 2002 m. spalio 3 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 173 patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. T00062120), koregavimas, kurio tikslas: statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, teritorijai funkcionuoti reikalingus servitutus koregavimas, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimų, supaprastinta tvarka.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-11 iki 2023-12-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu +37061211404).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-18  iki 2023-12-22 imtinai  Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai bei su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus su projekto rengėju telefonu +37061211404. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-12-22 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 d.d. nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius ir projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.


2023-11-29

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:538) esančio Dovilų miestelyje, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos r. sav., detaliojo plano koregavimas žemės sklype Tylos g.1, Dovilai, Klaipėdos raj.

Detaliojo plano darbų organizatorius – Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti)

Detaliojo plano rengėjas: Jurgitos Comienės individuali veikla, tel. 861738752, el. paštas: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama žemės sklypo statybos zona, statybos riba.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt, Dovilų seniūnijoje adresu Lašupio g. 1A, Dovilai, Klaipėdos raj. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-14 iki 2023-12-20 imtinai  Klaipėdos raj., savivaldybės patalpose, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai bei su projektu susipažinti galima prieš tai iš anksto susitarus su projekto rengėju.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui  ar planavimo rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2023-11-29

Informuojame visuomenę apie parengtą detaliojo plano koregavimą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:495, kad. Nr.. 5558/0013:506, kad. Nr. 5558/0013:895), esančių Aukštkiemių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio pakeitimo (patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-404) koregavimas žemės sklypo Nr. 07 (sklype Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 20) – koreguojama statybos riba, statybos zona, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas, kad. Nr. 5558/0013:1064, esantis Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Europos g. 20, plotas 0,0754 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ 

Projekto rengėjas – UAB „Progresyvūs projektai“, adresas: J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. Nr. +370 61288144, el. paštas: [email protected].

Projekto užsakovas – M. K., V. K.

Planavimo tikslai: 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-404 patvirtinto detaliojo plano (dokumento reg. Nr. 003553004892), koregavimas, kurio tikslas: statybos ribos, statybos zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimų, supaprastinta tvarka.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-06 iki 2023-12-19 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (skiltyje ”Teritorijų planavimas”), bei projekto rengėjo patalpose adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, tel. +370 61533884 (prieš tai susitarus telefonu).

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-06  iki 2023-12-13 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu J.Zauerveino g. 5-7, 92122  Klaipėda, (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (+370 61288144).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-12-19 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto organizatorius.

 Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2023-11-28

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:1032; 5523/0003:1033; 5523/0003:1034; 5523/0003:1035; 5523/0003:1036; 5523/0003:1037; 5523/0003:1038; 5523/0003:202) Klaipėdos r. sav.,  Sendvario sen, Gindulių k. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g. 6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-03-04, Nr. AV-609.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-211.


2023-11-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:427, kad. Nr. 5558/0003:424), Stonės g. 102 ir Stonės g. 100, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detalųjį planą, numatantį koreguoti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0003:9, 5528/0003:10), esančių Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., detaliojo plano (reg. Nr. 003553001257), sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0003:427, kad. Nr. 5558/0003:424), Stonės g. 102 ir Stonės g. 100, Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., plotas 0.2567 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT-91289, tel. +37063869696, el. paštas – [email protected], projekto vadovė Daiva Orentienė.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2023-01-25, Nr.: AV-220.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0003:427 į du žemės sklypus ir vieną naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su žemės sklypu kad. Nr. 5558/0003:424; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo
stadijai pritarta 2023-11-24 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1209.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-182, organizatoriaus buveinėje, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei rengėjo buveinėje. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-12-14 – 2023-12-20 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 638 69696). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-12-21 16:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://teams.live.com/meet/9465565617520?p=39bNwxf4meNA4eNn.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-12-20) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-11-27

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5558/0004:130 detaliojo plano Radailių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 2 lapai.


2023-11-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-24 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-398) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:169), esančio Vėžaičių sen., Kalniškės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-28 iki 2023-12-11 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 29 d. iki 2023 m. gruodžio 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gruodžio 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-11-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-396) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:120), esančio Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-27 iki 2023-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-24

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str., 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001604, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šaltinių g. 22, Gargždai, kad. Nr. 5520/0001:218. Planuojamas plotas – 0.2600 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-10-20 įsakymas Nr. AV-2838 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:218) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1014.


2023-11-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-392) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0002:261) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-27 iki 2023-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-393) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5565/0002:125, 5565/0002:126) esančių Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Liaunų k. ir žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0004:635), esančio Priekulės sen., Mėželių k. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-27 iki 2023-12-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-389) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:1393, 5544/0002:359, 5544/0002:1180, 5544/0002:1317) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k. ir žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:363), esančio Dovilų sen., Toleikių k. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-24 iki 2023-12-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-385) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5038/0006:290) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Vanagų kaime, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-23 iki 2023-12-06  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-384) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1180) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Švepelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-23 iki 2023-12-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-21 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-382) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:1446) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-23 iki 2023-12-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-22

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005088, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.5088 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1746 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0010:271; 5568/0010:272) Gerduvėnų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties, apjungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-827). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2023-11-22

SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREKIAMS PROJEKTĄ

Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad yra parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymui Klaipėdos rajono savivaldybėje) projektas  (toliau – Projektas).

Projekto tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T11-278 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) Nr. KL1430 Šilelių g. ir KL1452 Jurgaičių g. Klipščiuose (atkarpos nuo 0,00 km iki 1,493 km) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano su žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analize“ patvirtinto specialiojo plano sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę ir suformuoti valstybinį žemės sklypą ar sklypus (gatvės sklypą), nustatant ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.   

Projekto planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688 (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 310 kab. LT-96130), kontaktinis asmuo Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja – Alina Grigaitytė – Dromantienė , telefonas 8 647 52102, el. paštas. [email protected]

Projekto rengėjas Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras Žemės tvarkymo ir geodezijos departamentas Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, atsakingas asmuo – vyriausioji specialistė Daiva Dirvanauskienė (žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. VP-31, tel. 8 626 86985, el. paštas: [email protected]).

Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2023 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 6 d.  Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.zpdris.lt (paslaugos numeris sistemoje ZPVP-108921).

Pasiūlymus per šį terminą galima pateikti raštu projekto organizatoriui ar rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.


2023-11-22

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ  (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-22-715)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AV-2100 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:665; 5520/0001:666) Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individuali  veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021, el. p. [email protected], mob. 861738752.

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną sklypą ir padalijant į du ar daugiau žemės sklypus,suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2023-12-04 iki 2023-12-15 Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, institucijos internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt,  Gargždų seniūnijoje bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K -VT-55-22-715). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-12-11 iki 2023-12-15 imtinai Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima ir susitarus telefonu su projekto rengėju.

Viešas susirinkimas vyks 2023-12-18 d. 12:00 val. , transliuojamas gyvai internete per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://teams.live.com/meet/9455398320916?p=QRTe22NmN77aGdpA. 

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-715) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, t.y. 2023-11-18 d. 13 val. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Detaliojo plano sprendiniai.


2023-11-21

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vijūnų g. 1, sklypo kad. Nr. 5558/0002:1192 detaliojo plano koregavimą, numatantį koreguoti detaliojo plano, Klaipėdos rajono savivaldybės 2010-09-02, sprendimu Nr. T11-669, sprendinius, t. y. koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomas įvažiavimas į sklypą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vijūnų g. 1, sklypo kad. Nr. 5558/0002:1192, plotas 2147 m².

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius:J.N..

Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato Nr. A329.

Planavimo tikslai: koreguoti detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomas įvažiavimas į sklypą.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.


2023-11-21

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (Kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963;
5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 0,3088 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: L. K., adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. AV-2205 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:960; 5558/0013:962; 5558/0013:963; 5558/0013:964) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamus kitos paskirties žemės sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; pakeisti teritorijų naudojimo reglamentus).

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

2023-11-16 raštu Nr. Atp5-1178 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-11-30 iki 2023-12-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-769) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-11-30 iki 2023-12-06 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-12-14 09:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=84156904515

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-12-13) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-11-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:770) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gruodžio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:770) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-11-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus. Žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą: komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:421; 5530/0005:420; 5530/0005:422) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-11-20

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:165) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti/pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, esant būtinumui suformuoti sklypus inžinerinės infrastruktūros teritorijoms.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0003:165) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-11-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-372) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:299) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-20 iki 2023-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-371) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:64) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Žemgrindžių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-20 iki 2023-12-01 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-17

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00082535, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai  ((kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.9816 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1744 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties. Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus. Sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-829). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2023-11-17

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231, 5520/0014:232), KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI, VYŠNIŲ G. 3A ir 5 DETALŲJĮ PLANĄ

Informuojame apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231, 5520/0014:232) Klaipėdos r. sav., Gargždai, Vyšnių g. 3A ir 5 detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1532 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (846)211116, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: S. R.

Planavimo rengėjas: UAB “Gargždų projektas”, Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai, tel. (846)452747, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas Nr. AV-952 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231, 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-1018.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0014:231; 5520/0014:232) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002765, sprendinius. Planavimo tikslai – žemės sklypus sujungti, žemės sklypus padalinti į sklypus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, esant būtinumui skirti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas (inžinerinės infrastruktūros teritorijas).

Detaliajame plane nustatomi įstatymais pagrįsti papildomi aplinkosaugos, kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, urbanistiniai ir architektūriniai, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo, visuomenės sveikatos saugos ar kiti teritorijos naudojimo reglamentai:

– parengti racionalią susisiekimo sistemą nuo pagrindinio kelio iki planuojamos teritorijos, įvardinant pravažiavimo kelių kategorijas, įvardinant gretimų suplanuotų ir planuojamų teritorijų susisiekimo sistemos sprendinius;

– įvertinti suplanuotų ir planuojamų teritorijų inžinerinės infrastruktūros sprendinius;

– vadovautis aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais;

– plano rengėjas ir iniciatorius užtikrina, kad planuojami sprendiniai nepažeis normų ar reglamentų reikalavimų, nepablogins nuosavybės naudojimo sąlygų;

– detaliojo plano tvirtinimui pateikti teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimo sutartį.

Planavimo darbų programa: su planavimo darbų programa galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-23-414.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Koncepcija nėra rengiama.

Susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu tvarka: pagal Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima 2023-11-27 2023-12-11 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-414). Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-12-04  –  2023-12-11 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-12-12 10:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g. 20, LT-96122 Gargždai.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-55-23-414 visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos ir viešo svarstymo metu.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.

Inžinerinė infrastruktūra.


2023-11-16

Informuojame apie parengtą ypatingos valstybinės svarbos projekto „Teritorijų, reikalingų prijungti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, planuojamas plėtoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalyje (dalyse), prie elektros perdavimo tinklų, parengimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – Vystymo planas) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) ataskaitą. 

Vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų  (toliau – Nuostatai) 14 punktu, planavimo organizatorius tariasi su kompetentingomis organizacijomis ar suinteresuota visuomene su rengimo etape rengiamais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, supažindina su SPAV ataskaita ir koncepcijos sprendinių alternatyvomis. Planavimo organizatorius šiuos dokumentus skelbia Nuostatų 13 punkte nurodytais informacijos teikimo būdais: valstybės institucijų buveinėse, interneto svetainėse ir TPDRIS, informuodamas apie galimybes teikti pasiūlymus, kur ir kada vyks konsultavimasis su kompetentingomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene. Susipažinti su koncepcijos sprendinių alternatyvomis ir SPAV ataskaita skiriama ne mažiau kaip 20 darbo dienų nuo nurodytų dokumentų paskelbimo dienos.  

PRIDEDAMA: Informacinis pranešimas apie parengtą Vystymo plano koncepciją ir SPAV ataskaitą – 2 lapai.


2023-11-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:456) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, esamam žemės sklypui kad. Nr. 5510/0005:456 nustatyti žemės paskirtį – kita, naudojimo būdą: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijai naudojimo reglamentus. Esant būtinumui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2023-10-19 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0005:456) ŠLAPŠILĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-11-16

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00082535, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai  ((kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  Planuojamas plotas – 0.9816 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1744 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1071; 5558/0004:1073) Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitos paskirties. Apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės sklypus. Sklypams nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-829). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais.


2023-11-15

Informuojame visuomenę pakartotinai apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:376) Gedimino g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:376) Gedimino g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas 0,1250 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: S. K., adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: 2022-01-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-111.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prie žemės sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 5544/0004:376), esančio Gedimino g. 8, Dovilai, Klaipėdos r. sav., kurio plotas –0,1250 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa: patvirtinta 2022-02-01 Nr. Ar.-14-17.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Visa su detaliojo plano planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-85) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose.

Pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais kontaktais, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2023-11-15

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.1412 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „AG Astra“.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV – 635 ir 2023-09-18 įsakymas Nr. AV-1722.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-253).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-11-13

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.1412 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „AG Astra“.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV – 635 ir 2023-09-18 įsakymas Nr. AV-1722.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas – nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-253).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.


2023-11-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:67) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 15 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:67) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-11-13

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:576) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 15 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 28 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0001:576) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-11-09

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str., 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą 2018-02-02 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-274 patvirtinto žemės sklypų (kad.nr. 5558/0007:1495; 5558/0007:1496; 5558/0007:1498; 5558/0007:1499; 5558/0007:1500; 5558/0007:1501; 5558/0007:1502; 5558/0007:1503; 5558/0007:1504), esančių Sendvario sen., Mazūriškių k.,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2023-10-19 derinimo protokole TPKp-90 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Mazūriškių k., Rasytės g. 18. Planuojamos teritorijos plotas 0.1703 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, apželdinamą teritorijos dalį.


2023-11-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-354) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0010:447) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Venckų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-10 iki 2023-11-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-357) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0008:90) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-10 iki 2023-11-23  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-11-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0006:340) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus,
nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti sklypą arba jo dalį susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0006:340) GIRKALIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-11-08

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-08-11 nederinimo išvados Nr. REG290574 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506), Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas –[email protected]www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėjas: V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. AV-611 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-238.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-07 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-348) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:201) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Alyvų g. 4, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-09 iki 2023-11-22 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-11-08

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-22-715)


Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AV-2100 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:665; 5520/0001:666) Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.
Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individualios veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021.
Planavimo tikslai: Pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną sklypą ir padalijant į du ar daugiau žemės sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.
Detaliojo plano darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. Nr. TPD Nr. 22-715. Informacija apie planavimo darbų programą pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-715).
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.
Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-715) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-11-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309; 5544/0007:310; 5544/0007:311; 5544/0007:312; 5544/0007:313; 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas), patikslintą pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas

Teritorijų planavimo dokumentas: Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas (toliau – detalusis planas), koreguojantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. AV-686 (reg. Nr. T00083247) patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. (5.1.1 E) AV-848 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:309, 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:312, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314) Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. paštas [email protected]., interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Hill Group“, Gedimino pr. 35, 01109 Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.sweco.lt.

Planavimo tikslai: sklypus kad. Nr. 5544/0007:310, 5544/0007:311, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314 apjungti į vieną sklypą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:312, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, pagal poreikį nustatyti papildomus žemės naudojimo būdus: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Sklypui kad. Nr. 5544/0007:309, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei žemės naudojimo būdo, patikslinti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamentus. Patikslinti susisiekimo infrastruktūros sprendinius.

Kur ir kada galima susipažinti su patikslintu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su pagal teritorijų planavimo dokumento derinimo metu gautas teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas patikslintais Detaliojo plano sprendiniais galima (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-21-391) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-11-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-06 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-346) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:489) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-08 iki 2023-11-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-11-07

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. 003553000308, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m., Gargždų sen. Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1483 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Parko nt, a.k. 303285963.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-08-21 įsakymas Nr. AV-1586 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0003:70) Gargždų m.,
Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-23-741). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2023-11-07

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5552/0001:406; 5552/0001:425; 5552/0001:407; 5552/0001:212 detaliojo plano Šilgalių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-11-07

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ  (KAD. NR. 5520/0001:665; 5520/0001:666) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-22-715)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AV-2100 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0001:665; 5520/0001:666) Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individualios veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021.

Planavimo tikslai: Pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną sklypą ir padalijant į du ar daugiau žemės sklypus,suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano darbų  programa  patvirtinta Klaipėdos  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. Nr. TPD Nr. 22-715. Informacija apie planavimo darbų programą pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-715).

Detaliojo plan koncepcija: nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-715) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-11-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:435; 5544/0006:436) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. lapkričio 9 d. iki 2023 m. lapkričio 22 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. lapkričio 22 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:435; 5544/0006:436) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-11-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-11-03 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-343) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:296) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-07 iki 2023-11-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-11-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:122; 5520/0009:136; 5520/0009:146; 5520/0009:93; 5520/0009:101; 5520/0009:154; 5520/0009:141; 5520/0009:126; 5520/0009:193; 5520/0009:91; 5520/0009:192; 5520/0009:89; 5520/0009:106; 5520/0009:147; 5520/0009:164; 5520/0009:188; 5520/0009:110; 5520/0009:165; 5520/0009:160; 5520/0009:144; 5520/0009:85; 5520/0009:83; 5520/0009:182; 5520/0009:81; 5520/0009:172; 5520/0009:74; 5520/0009:105; 5520/0009:169; 5520/0009:191; 5520/0009:104; 5520/0009:198; 5520/0009:137; 5520/0009:142; 5520/0009:168; 5520/0009:117; 5520/0009:183; 5520/0009:150; 5520/0009:177; 5520/0009:247; 5520/0009:187; 5520/0009:153; 5520/0009:167; 5520/0009:201; 5520/0009:199; 5520/0009:152;  5520/0009:133; 5520/0009:88; 5520/0009:130; 5520/0009:138; 5520/0009:125; 5520/0009:103;  5520/0009:203; 5520/0009:120; 5520/0009:115; 5520/0009:128;  5520/0009:98; 5520/0009:78; 5520/0009:249; 5520/0009:175; 5520/0009:179; 5520/0009:197; 5520/0009:184; 5520/0009:145; 5520/0009:149; 5520/0009:163; 5520/0009:195; 5520/0009:99; 5520/0009:202; 5520/0009:84; 5520/0009:123; 5520/0009:113; 5520/0009:114; 5520/0009:157; 5520/0009:166; 5520/0009:170; 5520/0009:158) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus. Sujungti žemės sklypus ir padalinti į sklypus, nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, nustatyti naudojimo
būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir
bendrabučių teritorijos, visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų
teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-12 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:122; 5520/0009:136; 5520/0009:146; 5520/0009:93; 5520/0009:101; 5520/0009:154; 5520/0009:141; 5520/0009:126; 5520/0009:193; 5520/0009:91; 5520/0009:192; 5520/0009:89; 5520/0009:106; 5520/0009:147; 5520/0009:164; 5520/0009:188; 5520/0009:110; 5520/0009:165; 5520/0009:160; 5520/0009:144; 5520/0009:85; 5520/0009:83; 5520/0009:182; 5520/0009:81; 5520/0009:172; 5520/0009:74; 5520/0009:105; 5520/0009:169; 5520/0009:191; 5520/0009:104; 5520/0009:198; 5520/0009:137; 5520/0009:142; 5520/0009:168; 5520/0009:117; 5520/0009:183; 5520/0009:150; 5520/0009:177; 5520/0009:247; 5520/0009:187; 5520/0009:153; 5520/0009:167; 5520/0009:201; 5520/0009:199; 5520/0009:152;  5520/0009:133; 5520/0009:88; 5520/0009:130; 5520/0009:138; 5520/0009:125; 5520/0009:103;  5520/0009:203; 5520/0009:120; 5520/0009:115; 5520/0009:128;  5520/0009:98; 5520/0009:78; 5520/0009:249; 5520/0009:175; 5520/0009:179; 5520/0009:197; 5520/0009:184; 5520/0009:145; 5520/0009:149; 5520/0009:163; 5520/0009:195; 5520/0009:99; 5520/0009:202; 5520/0009:84; 5520/0009:123; 5520/0009:113; 5520/0009:114; 5520/0009:157; 5520/0009:166; 5520/0009:170; 5520/0009:158) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-01 10:19:24

Veiklos sritys