2023 m. birželio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:695; 5558/0013:924) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892), sprendinius

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Aukštkiemių k. (kad. Nr.5558/0013:695, kad. Nr.5558/0013:924), Klaipėdos rajone. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060, el. paštas [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: D. Z. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: 2018-05-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1114.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892) sprendinius: nekeičiant žemės sklypų  pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pertvarkyti esamus žemės sklypus (iš sklypo Europos g. 13 (kad. Nr. 5558/0013:695) atidalinti nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalį iš bendros dalinės nuosavybės ir prijungti prie sklypo Eurupos g. 14 (kad. Nr. 5558/0013:924)), nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-354), Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje, plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: [email protected] ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-07-11 iki 2023-07-18  imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-25 09:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-18-354) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su projektu pabaigos.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas). Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendiniai

Brėžinys


2023-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti
detaliojo plano, reg. Nr. 003553001656, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių
k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1944 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06  įsakymas Nr. AV-1264 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712)
Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1294.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-528.


2023-06-29

Informuojame visuomenę apie parengtą Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:695; 5558/0013:924) Aukštkiemių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį keisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892), sprendinius

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Aukštkiemių k. (kad. Nr.5558/0013:695, kad. Nr.5558/0013:924), Klaipėdos rajone. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060, el. paštas [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: D. Z. (duomenys nuasmeninti), adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: 2018-05-25 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1114.

 Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti detaliojo plano, patvirtinto 2004-04-29 Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu T11-122 (reg. Nr. 003553000501) ir detaliojo plano, patvirtinto 2013-06-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu T11-404 (reg. Nr. 003553004892) sprendinius: nekeičiant žemės sklypų  pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pertvarkyti esamus žemės sklypus (iš sklypo Europos g. 13 (kad. Nr. 5558/0013:695) atidalinti nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalį iš bendros dalinės nuosavybės ir prijungti prie sklypo Eurupos g. 14 (kad. Nr. 5558/0013:924)), nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Su keičiamu teritorijų planavimo dokumentu, detaliuoju planu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24  imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-18-354), Sendvario seniūnijos skelbimų lentoje, plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 21 60 71, el. paštas: [email protected] ir Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav., tel. 8 46 473060.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-07-11 iki 2023-07-18  imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-25 09:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-18-354) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su projektu pabaigos.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d. d. gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai: Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmajam teritorijų planavimo priežiūros skyriui (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Detaliojo plano sprendiniai

Brėžinys


2023-06-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-27 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-100) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:991) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-29 iki 2023-07-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-28

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti
detaliojo plano, reg. Nr. 003553001656, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712) Stančių
k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,1944 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-06  įsakymas Nr. AV-1264 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:703; 5535/0004:712)
Stančių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: sujungti sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2022-10-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 1294.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-528.


2023-06-27

Informuojame apie parengtą kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žvaginių k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. sav., žemės sklypo kadastro Nr. 5501/00002:0225.

Planavimo tikslas: žemės ūkio paskirties žemėje parinkti  vietą žemės ūkio veiklai reikalingų statinių  statybai.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties  žemės sklypo teritoriją nustatant  ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), žemės ūkio veiklai vykdyti reikalingų kitos (fermos, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties pastatų ir inžinerinių statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius:  V.J. (duomenys nuasmeninti).

Projekto rengėjas: Marius Atraškevičius, kval. Paž. Nr. 2R-KP-548, UAB „Telšių matininkas“, Respublikos g. 69-9, Telšiai, LT-87336, [email protected], tel. 8 618 31231.

Projektas parengtas žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.zpdris.lt, paslaugos Nr. KPZP-112309.

Su parengtu, viešai eksponuojamu projektu galima susipažinti  nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 (imtinai) Respublikos g. 69-9, Telšiai , žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo sistemoje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-112309). Projekto viešas svarstymas vyks 2023-07-13 10:00, adresu: Respublikos g. 69-9, Telšiai. Motyvuotus pasiūlymus dėl kaimo plėtros galima teikti  el. paštu: [email protected] iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-06-27

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-26 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1619) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:651) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-27

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ

Informuojame, kad planavimo organizatorius priėmė sprendimą pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 5552/0003:290), esančio Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ir kad jis yra parengtas.

Projekto viešinimas vyksta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5552/0003:290, adresu Rokų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., plotas – 0,5052 ha.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko ūkio sodybos statinių statybos vietą;  suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: A. S.

Projekto rengėjas: UAB Green Energy Studio, Vaidas Martinkus, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-KP-514, el. p. [email protected], mob. +370 615 21741.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2023-07-03 iki 2023-07-17 (imtinai) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos internetiniame tinklalapyje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-121255). Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės interneto svetainėje  (https://www.nzt.lt/go.php/Teritoriju-planavimo-dokumentai-) ir Priekulės seniūnijos skelbimų lentoje. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-07-11 iki 2023-07-17 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 8 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2023-07-18, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-07-17), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-27

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. AV-611 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. Ar.14-46.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – Žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.        

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2023 m. liepos mėn. 7 d. iki 2023 m. liepos mėn. 20 d. imtinai:

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. liepos mėn. 7 d. iki 2023 m. liepos mėn. 20 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2023 m. liepos 21 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, el. p. [email protected]. tel. Nr. 8 682 24703. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-238) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-27

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Aušrinio g. 16, Gvildžių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0002:399) detaliojo plano patvirtinto 2006-08-24 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-243 koregavimą rengiamą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Aušrinio g. 16, Gvildžių k., Sendvario sen., Klaipėdos raj., kad. Nr. 5558/0002:399. Planuojamo sklypo plotas – 0,111 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Projekto rengėjas: UAB „NT projektavimas“, Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav. Projekto vadovas Indrė Auškelė, tel. 8 657 91499, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. S-47 nustatyta statybos linija. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-28 iki 2023-07-12 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susiderinus tel. 8 657 91499.

Viešos ekspozicijos laikas nuo 2023-06-28 iki 2023-07-04 imtinai, adresu: Žirgų g. 41, Priekulės II k., Klaipėdos r. sav.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, projekto rengėjo kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2023-07-12 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.  

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-27

Informuojame žemės sklypo (Nr. 5505/0004:457), esančio Šnaukštų k., Rožių g. 9 savininkę I. P., kad UAB „GeoDinamika“ matininkas Mindaugas Eitutis (kval. paž. nr. 2M-M-2054) 2023 m. Liepos 10 d. 9:30 val. vykdys žemės sklypo  (Nr. 5505/0004:456), esančio Šnaukštų k., Rožių g. 11 ribų ženklinimo darbus. Išsamesnė informacija: UAB „GeoDinamika“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. p. Mindaugas. [email protected], tel. 8-685-22548.


2023-06-27

Informuojame visuomenę apie parengtą 2007-04-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-41 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:72), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0002:544), Vėveriškių g. 4, Radailių k., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0002:544), Vėveriškių g. 4, Radailių k., Klaipėdos r., plotas – 0,0775 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:72), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2007-04-26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-41, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5558/0002:544), Vėveriškių g. 4, Radailių k., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-07-11 iki 2023-07-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-07-18 – 2023-07-24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-07-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1591) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:355) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1592) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:328) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1593) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:323) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1594) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:319) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1595) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:313) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1596) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:308) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1597) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:299) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1598) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:296) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1599) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:290) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1600) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:284) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1601) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:101) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pleškučių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1607) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:456) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Purmalių k., Naujoji g. 52, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27 iki 2023-07-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-26

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. DETALIOJO PLANO korektūrĄ

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-11-11 įsakymu Nr. Nr. AV-3028 pritarė  pasiūlymui  rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001684, sprendinius. TPD Nr. K-VT-55-23-147.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (5.1.48 Mr) A5-2913 “Dėl žemės sklypų, esančių Slengių k. (kad. Nr. 5558/0005:1302, 5558/0005:1311, 5558/0005:1297), planavimo darbų programos derinimo ” suderino minėto detaliojo plano planavimo darbų programą.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija nerengiama.

Planavimo tikslai – pakeisti dalies žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, el.paštas: [email protected], tel. (8 46) 21 11 16.

Planavimo iniciatoriai – fiziniai asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – MB „Geoatika“, įmonės kodas:306067329, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: [email protected].

Detaliojo plano koregavimo viešinimas vyks bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.


2023-06-26

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005285, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3243 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-09-29 d. Nr. AV-2668 „dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-907.


2023-06-23

Informuojame žemės sklypo (Nr. 5505/0004:457), esančio Šnaukštų k., Rožių g. 9 savininkę I. P, kad UAB „GeoDinamika“ matininkas Mindaugas Eitutis (kval. paž. nr. 2M-M-2054) 2023 m. Liepos 4 d. 10:30 val. vykdys žemės sklypo  (Nr. 5505/0004:456), esančio Šnaukštų k., Rožių g. 11 ribų ženklinimo darbus. Išsamesnė informacija: UAB „GeoDinamika“, Minijos g. 42, Klaipėda, el. p. [email protected], tel. 8-685-22548.


2023-06-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5515/0005:149) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0005:149) SVENCELĖS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-23

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5520/0003:69) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-01

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-01 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5520/0003:69) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-02-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypą kad. Nr. 5510/0004:8, Beržų g. 8, Jonušų k., Klaipėdos r. padalinti į sklypus, pakeisti dalies sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, vienam žemės sklypui pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į miškų ūkio paskirties žemę, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0004:8) JONUŠŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-22

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347; 5528/0001:137; 5528/0001:304) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo

Informuojame, kad pakoreguota planuojama teritorija ir planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: sklypams kad. Nr. 5528/0001:137; 5528/0001:304 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą rekreacinių pastatų teritorijos. Likusius sklypus planuoti nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo. Nekeičiant sklypų dydžių, sklypams nustatyti žemės naudojimo reglamentus, esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-29 įsakymas „Dėl 2021-11-26 įsakymo Nr. AV-3298 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:40; 5528/0001:82; 5528/0001:91; 5528/0001:105; 5528/0001:106; 5528/0001:116; 5528/0001:347) Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2023-06-08 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2023-06-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-19 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3174) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0012:371) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Ežaičių k., Gandrų g. 4, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-23 iki 2023-07-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-20 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-94) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:1072) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k. Šilų g. 45, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-23 iki 2023-07-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-14 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1529) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0006:36), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Graudūšių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, Komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-20 iki 2023-07-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1536) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:119) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Vaškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-20 iki 2023-07-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-19

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3106) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:428) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinių parkui. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-20 iki 2023-07-03 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-19

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5552/0001:406 detaliojo plano Šilgalių k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-06-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 21 d. iki 2023 m. liepos 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. liepos 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-06-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano rengimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 21 d. iki 2023 m. liepos 4 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. liepos 4 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkio projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-06-16

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-05-19 nederinimo išvados Nr. REG278030 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5528/0002:663, Divyčio g. 46, kad. Nr. 5528/0002:5, Divyčio g. 44, kad. Nr. 5528/0002:6, Zeigių g. 45A, kad. Nr. 5528/0002:662 Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas –[email protected]www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėjas: V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. AV-428 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0002:662; 5528/0002:5; 5528/0002:6; 5528/0002:663) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 14-37 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypą kad. Nr. 5528/0002:663 padalinti į atskirus sklypus, pakeisti paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės teritorijos; nekeičiant paskirties žemės sklypams Divyčio g. 46, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:5, žemės sklypui Divyčio g. 44, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:6, žemės sklypui Zeigių g. 45A, Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., kad. Nr. 5528/0002:662 nustatyti naudojimo reglamentus; esant poreikiui, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-176.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2023-06-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3056) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:59, 5544/0002:60, 5544/0002:66) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Saulės elektrinių parkui. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-16 iki 2023-06-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-15

Pakartotinai informuojame apie žemės sklypuose (kad. Nr. 5558/0007:209 ir Nr5558/0007:192) parengtą detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Klaipėdos r. sav., Sendvario seniūnija, Slengių  kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: A. K., A. K..

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g. 1, Gargždai, Klaipėdos r. sav.,

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-07-18 Nr. AV-1518.

Planavimo tikslai ir  uždaviniai: Prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:209 prijungti laisvos valstybinės žemės plotą, pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:192, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, pakartotinai su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-26 iki 2023-07-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www. tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-19-446, bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r. lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-06-30 – 2023-07-07 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Jūratės g.1, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-10, 16:00 val..

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-07-10) ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-06-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505; 5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553004166,
sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505;
5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 3.3760 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Damavos NT“ į.k.263331250 ir UAB „Ilgalaikių investicijų kompanija“ į.k.111779212.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas Nr. AV-219 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5520/0009:506; 5520/0009:505;
5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: Apjungti žemės sklypus Pramonės g. 15 ir Pramonės g. 13. Žemės
sklypams Pramonės g. 31, 29, 27 nustatyti naudojimo būdus: pramonės ir sandėliavimo objektų
teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti teritorijas
inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorijoms. Sklypams nustatyti žemės naudojimo
režimo reikalavimus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-190.


2023-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1485) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0001:96) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Šilgalių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-15 iki 2023-06-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-3024) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0001:6) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Trakių k. 1, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš kitos į žemės ūkio, naudojimo būdą iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-15 iki 2023-06-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-13 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-91) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:770) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-15 iki 2023-06-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-13 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1513) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:674) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pangesų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-15 iki 2023-06-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-14

Informuojame apie rengiamą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą (toliau – Detalusis planas) bei susipažinti teikiamus Detaliojo plano sprendinius.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. AV-611 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“. Darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. Ar.14-46.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. el. paštas: [email protected]www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo.

Plano rengėjas – V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai – Žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.        

Susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka:

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja tvarka, susipažinti galima nuo 2023 m. birželio mėn. 23 d. iki 2023 m. liepos mėn. 7 d. imtinai:

Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2023 m. birželio mėn. 23 d. iki 2023 m. liepos mėn. 7 d. imtinai planavimo organizatoriaus bei plano rengėjo patalpose. Viešas susirinkimas 2023 m. liepos 10 d. 11.00 plano rengėjo patalpose, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, el. p. [email protected]. tel. Nr. 8 682 24703. Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia plano rengėjas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-238) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-14

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5528/0002:697) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-05-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo, nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus numatant prijungimą prie vietinių inžinerinių tinklų.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:697) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-13

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:101) Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:101), esantis Kunkių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., plotas 4.0000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130. Tel. 8 46 47 30 60, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Kartografiniai projektai“, į.k. 300975770, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel./fax. (8 46) 493322, tel. (8 647) 17414. Projekto vadovas Andrius Jašinas, atestato Nr. A 1604.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-06-02, Nr.: AV-1564.

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į du ir daugiau žemės sklypų, pakeisti paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, rekreacinės ir visuomeninės paskirties teritorijos, bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-06-05 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-643.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-26 iki 2023-07-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-593. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-06-26 – 2023-06-30 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. (8 647 17414). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-11 11:00 val. detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1, Klaipėda.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-07-10) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-06-12

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Liekių g.  4, 6, 8, Mazūriškių k., detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-06-09

PAKARTOTINAI INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0004:1109), KLAIPĖDOS R. SAV. SENDVARIO SEN., KLEMIŠKĖS II K. DETALŲJĮ PLANĄ. 

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Klemiškės II kaimas. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo. 

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-03-04, Nr. AV-610. 

Planavimo tikslai Padalinti žemės sklypą į sklypus, daliai sklypų nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitai daliai – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, pakartotinai su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-19 iki 2023-06-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-237, bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r. lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-06-26 – 2023-06-30 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Jūratės g.1, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-03, 16:00 val.. 

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-30) ir viešo svarstymo metu. 

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-06-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A4-727) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0005:1174) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kalvių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1478) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:551) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-10 iki 2023-06-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5523/0002:771) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-05-04

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prie žemės sklypo prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-05-04 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0002:771) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. T00084725, sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad.Nr.5558/0005:2817), Šiupinių g. 9A, Trušelių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3171 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV-637 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2817) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant galimybei padalinti į du sklypus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-06-06 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 649.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-20 iki 2023-07-03 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-242). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-06-26 iki 2023-06-30 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-07-04 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85829140711?pwd=aUpaZUhGQkIyUldLMVdiTS9jM21TQT09#success

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-07-03) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-06-08

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti teritorijos, apimančios žemės sklypus kad. Nr. 5528/0001:444, 5528/0001:483, 5528/0001:650, 5528/0001:350, 5528/0001:607, 5528/0001:671 ir 5528/0001:583 Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., detalusis planas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai, kurių kadastriniai Nr. 5528/0001:444, 5528/0001:483, 5528/0001:650, 5528/0001:350, 5528/0001:607, 5528/0001:671 ir 5528/0001:583 Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 4.8723 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav. LT-96130. Tel. (8 46) 211116, el. paštas – [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: D. Orentienės individuali veikla, Kauno g. 47-74, Klaipėda, el. paštas – [email protected], tel. Nr. 862305265. Projekto vadovė D. Orentienė, teritorijų planavimo atestato Nr. TPV 0073.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-07-21 Nr. AV-2013.
Planavimo uždaviniai: rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0001:444; 528/0001:483; 5528/0001:650; 5528/0001:350; 5528/0001:607; 5528/0001:671; 5528/0001:583) Normantų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.
Planavimo tikslai: Sujungti sklypus, padalinti į sklypus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei esant poreikiui suformuoti žemės sklypą susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektams ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.
SPAV atlikimas: SPAV neatliekamas.
Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: nerengiama.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-703).
Pasiūlymus, dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento, galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais.
Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų (aktualios redakcijos) 22 punktu.


2023-06-08

Informuojame, kad planavimo iniciatorius priėmė sprendimą pradėti rengti Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:703) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą bei informuojame, apie parengtus Žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:703) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0001:703), Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,12 ha. Nagrinėjamos teritorijos ribos apima kvartalą, kuris apribotas žemės sklypų kad. Nr. 5520/0001:703, 5520/0001:702, 5520/0001:701, 5520/0001:699, Užmiesčio g., Kvietinių g. ir Asiūklių g.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Planavimo iniciatoriai – A. K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Planvesta“, buveinės adresas Rimkų g. 31-2, Klaipėda, mob. 861521741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas:Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-10 įsakymas Nr. AV-3010 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0001:703) Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-01-13 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-32.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: prie žemės sklypo Užmiesčio g. 17, Gargždai, prijungti laisvą valstybinę žemę, įsiterpusią tarp sklypo ir Asiūklių g., nustatyti suplanuotos teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2023-06-12 iki 2023-06-23 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda-r.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-63). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-06-19 iki 2023-06-23 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 8 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2023-06-26, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-23), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-63).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-07

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5558/0004:773; 5558/0004:774; 5558/0004:772; 5558/0004:807 Baukštininkų k. detaliojo plano koregavimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-06-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1418) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:607) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1444) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:235) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1451) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:301) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-84) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0001:192, 55050001:195) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Kisupės g. 14 ir Kisupės g. 8, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-08 iki 2023-06-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-06-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. birželio 8 d. iki 2023 m. birželio 21 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. birželio 21 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5523/0003:725) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-06-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-84) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5505/0001:192, 55050001:195) esančių Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kisinių k., Kisupės g. 14 ir Kisupės g. 8, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas 


2023-06-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1451) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0006:301) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Lelių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-06-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1444) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:235) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas 


2023-06-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1418) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:607) esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-07 iki 2023-06-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). 

Prašymas


2023-06-05

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5530/0004:413) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-04-13

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-13 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:413) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-06-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1434) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:85) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-06 iki 2023-06-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas 


2023-06-05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1433) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:78) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-06 iki 2023-06-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas 


2023-06-05

Informuojame apie parengtą žemės sklypo ( kad. Nr. 5520/0001:654), Klaipėdos r. sav., Gargždų m., Gargždupio g. 14., detaliojo plano, patvirtinto 2007-11-29 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-368, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais. 

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1591 ha. 

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: 

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p. [email protected]

Projekto rengėjas – A. Giriūno IĮ, adresas: Kuncų g. 2-50, LT-95248 Klaipėda, tel. Nr. +370 61035139, el.paštas: [email protected] 

Projekto užsakovas – I. L. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti statybos zoną, statybos ribą. 

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-06-09 iki 2023-06-22 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt 

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-06-09 iki 2023-06-22 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Artojo g. 7E, Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 61035139. 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-06-22 d. imtinai. 

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. 

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka. 

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-06-05

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų  kad. Nr. 5523/0003:1032; 5523/0003:1033; 5523/0003:1034; 5523/0003:1035; 5523/0003:1036; 5523/0003:1037; 5523/0003:1038; 5523/0003:202, Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Gindulių k. detalųjį planą

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Jūratės g.1, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96134, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-03-04, Nr. AV-609.

Planavimo tikslai: Sujungti žemės sklypus į vieną sklypą ir padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos bei nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Detaliojo plano darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 -04-14, Nr. Ar.14-43. Informacija apie planavimo darbų programą pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-04-17 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5- 431.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-06-14 iki 2023-06-27 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-211. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-06-16 – 2023-06-23 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Jūratės g.1, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-06-28, 16:00 val..

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-06-28) ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-06-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1433) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:78) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-06-01 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-1434) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:85) esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-05 iki 2023-06-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-06-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-05-31 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-2841) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5548/0005:38) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulė, Minijos g. 22, žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-02 iki 2023-06-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-02 04:10:00

Veiklos sritys