2023 m. kovo mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-03-31

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. balandžio 18 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. balandžio 18 d.                  

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2023-03-31

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002063, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,5373 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-23 įsakymas Nr. AV-1442 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0005:673; 5544/0005:622) Kiškėnų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą. Padalinti į sklypus, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorių teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-570.


2023-03-31

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-30 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-847) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0001:83), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Drevernos k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-31

Informuojame, apie parengtą UAB „Kleta“ žemės sklypų (kad. Nr. 5530/0005:153, 5530/0005:154, 5530/0005:264), esančių Švepelių kaime, Sendvario seniūnijoje, ir žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0005:237) esančio Jakų kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto 2005-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-354, koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas – žemės sklypas Pamiškės g. 5, Švepelių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. (kad. Nr. 5530/0005:731). Planuojamas plotas – 0,8012 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected]

Planavimo iniciatorius: Led Head, UAB, juridinio asmens kodas 302700011.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Planvesta“, Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. tel.: 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti statybos ribą ir statybos zoną, servitutų poreikį žemės sklype kad. Nr. 5530/0005:731 Pamiškės g. 5, Švepelių k., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano sprendinių brėžinyje pažymėtas Nr. 17. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nėra keičiami.

Susipažinti su parengtais koreguojamo supaprastinta tvarka teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2023-04-06 iki 2023-04-20 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda-r.lt ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, informacija tel. 861521741, el. p. [email protected]. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-04-06 iki 2023-04-13 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 861521741).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-04-20), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais kontaktais ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-03-30

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-03-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0002:646; 5523/0002:647; 5523/0002:648; 5523/0002:650; 5523/0002:651; 5523/0002:654; 5523/0002:656; 5523/0002:657; 5523/0002:658;  5523/0002:659) GINDULIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-824) pakeisti žemės sklypų (kad. Nr. 5568/0009:271, 5568/0009:273), esančių Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-810) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:277), esančio Klaipėdos r. sav., Gargžduose (buvęs kad. Nr. 5510/0005:1143,Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k.), pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-13 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)  10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-03-09

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant galimybei padalinti į du sklypus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2817) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-27 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-796) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0001:146), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-12 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-28

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2023 m. balandžio 18 d;

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. balandžio 18 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2023-03-27

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5530/0004:413) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. kovo 29 d. iki 2023 m. balandžio 12 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. balandžio 12 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5530/0004:413) JAKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-03-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-24 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-787) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5545/0003:620), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Grauminės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-776) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:415), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Smeltaitės g. 49C, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-768) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5505/0005:202), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., Šnaukštų g. 23, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-23 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-767) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0004:343), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., Svencelės g. 20J, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-07 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-24

Informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės sklype (kad. Nr. 5518/0001:241 Endriejavo k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Žemgulių k.

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną;

Planavimo organizatorius: žemės sklypo (kadastro Nr. 5518/0001:241) savininkas.

Projekto Nr. ZPDRIS sistemoje (www.zpdris.lt) – KPZP-115428.

Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-01-13 sprendimas Nr. 12VĮ-9-(14.12.2 E.) dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Prtojekto organizatorius: fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Geoplanai“ Žalioji g. 50, Ginduliai, LT-91276 Klaipėdos r., tel. Nr. 8 607 77343, el. paštas: [email protected].

Susipažinimo su projektu terminas ir vieta: susipažinti su kaimo plėtros žemėtvarkos projekto sprendiniais galima ŽPDRIS interneto svetainėje https://www.zpdris.lt paslaugos Nr. KPZP-115428, (https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/kpzp/viewtab-linkeddocs.jsf?docOid=12bab430820011eda4c

1f11622f1367c), UAB „Geoplanai“ patalpose adresu Žalioji g. 50, Ginduliai, Klaipėdos r. Susipažinti su projekto sprendiniais galima nuo 2023-03-30 iki 2023-04-13 imtinai. Informacija apie parengtą projektą viešinama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje https://nzt.lt/go.php/Teritoriju-planavimodokumentai  ir Endriejavo seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Mokyklos g. 3, Endriejavas.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-04-06 iki 2023-04-13, projekto rengėjo patalpose Žalioji g. 50, Ginduliai, Klaipėdos r.

Viešas projekto svarstymas vyks 2023-04-14, 15.00 val. projekto rengėjo patalpose Žalioji g. 50, Ginduliai, Klaipėdos r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-04-13, 17:00 val.), planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.

Ši informacija viešinama iki sprendimo patvirtinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ar atsisakymo jį tvirtinti priėmimo.


2023-03-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-22 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-764) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0001:476), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Kisinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-04-06 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 37, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 9, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 9, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-23

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 7, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal L

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, el. paštas [email protected] R 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-04-06 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-24 iki 2023-04-06 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-21

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5552/0001:187, Kairių k., detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-03-21

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5505/0001:259 Baičių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Stučių k.

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimas Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.). dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo (pridedama).

Planavimo tikslas: parinkti ūkininko sodybos vietą;

Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: žemės sklypo (kadastro Nr. 5505/0001:259) savininkas.

Projekto Nr. ZPDRIS sistemoje (www.zpdris.lt) – KPZP-116512.

Nuoroda į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimą Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.) www.zpdris.lt sistemoje:

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=88b3e1409b1211eda26add60fa0ae6f7

Nuoroda į planavimo darbų programą www.zpdris.lt sistemoje:

https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=1b6aaf70c4d811ed8c85b6fb985f8ced

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-02-13 sprendimas Nr. 12KPĮ-7-(14.12.125 E.).

2. Palnavimo darbų programa.


2023-03-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. kovo 23 d. iki 2023 m. balandžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. balandžio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5523/0004:678; 5523/0004:679; 5523/0004:680) KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-03-21

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. kovo 23 d. iki 2023 m. balandžio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. balandžio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0014:231; 5520/0014:232) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, 1 lapas.


2023-03-21

Informacija apie Klaipėdos r. savivaldybės žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:69) esančio Gargždų mieste, Laugalių gatvėje (sklypui adresas nesuteiktas) valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projekto parengimą

Nuo 2023 kovo d. visuomenei pristatomas parengtas Klaipėdos r. savivaldybės žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0009:69) esančio Gargždų mieste, Laugalių gatvėje (sklypui adresas nesuteiktas) valstybinės reikšmės miškų vidinės miškotvarkos projektas 2023-2033 metams suprojektuojant rekreacinės infrastruktūros objektus bei reikalingas ūkines priemones.

Projekto organizatoriusKlaipėdos rajono savivaldybės administracija

Projekto rengėjas – Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma Nr.891724),adresas:

Ledos g. 41, Užliedžių k. Užliedžių sen., LT-54304 Kauno r., tel. 8 686 11384, el .p. [email protected]

Su projekto sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. kovo 22 d. iki 2023 m. balandžio 4 d. Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (kontaktiniai asmenys – Jurgita Tamošauskienė (tel.: 8652 66868 , el. paštas: [email protected]) ir Alfredas Galaunė (individualios veiklos pažyma Nr.891724; adresas: Ledos g. 41, Užliedžių k. Užliedžių sen, LT-54304 Kauno r., tel. 868611384, el. p.: [email protected])

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti projekto organizatoriui arba projekto rengėjui iki viešojo svarstymo ir jo metu.

Viešasis projekto svarstymas įvyks 2023 m. balandžio 5 d. 17.30 val. nuotoliniu būdu (vaizdo transliacija internetu).

Norinčius dalyvauti projekto svarstyme kviečiame jungtis TEAM susitikimui nuorodoje: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTI0OGUwM2QtMDBkMi00OWRhLThkMmUtYTg4MzgzYWQ5ZDVl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223dc7e39a-ced7-4548-9f69-4a2aee863cb4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d4ef76be-1dde-4ad0-87f8-350bebe01d36%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0d74b800-ed60-4059-8841-41951640eb64&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pageidaujantys gauti prisijungimo nuorodą elektroniniu paštu prašome informuoti el. paštu [email protected] iki 2023 m. balandžio 5 d. 17 val.

Vidinės miškotvarkos projektas


2023-03-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-16 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-713) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:396), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Alksnių k., Švyturio g. 11, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-03-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-15 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-702) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0001:174), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičiuose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti iki 2023-03-30 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-17

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 35, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir panaikinti statybos liniją.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-03-30 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-16 iki 2023-03-30 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-17

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį
koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005285, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas apie 0,3243 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-09-29 d. Nr. AV-2668 „dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0002:1026; 5523/0002:1070) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo”.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-03-15 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-303.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-29 iki 2023-04-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-907). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-03-29 iki 2023-04-04 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-04-13 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82610114113?pwd=dEhGZXZWTmVSbmt1alNQVjVWL1Badz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-04-12) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-03-17

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę
apie parengtą žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo
kad. Nr. 5535/0004:831 detaliojo plano koregavimą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg.
Nr. T00063852 (003553002883), sprendinius, pakoreguotą pagal derinančios institucijos
pastabas.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Stančių k., Rasos g. 7, sklypo kad.
Nr. 5535/0004:831, plotas 1765 m².
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,
adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai, tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas savivaldybe@klaipedosr.lt, internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius:UAB „Memel CC“.
Detaliojo plano rengėjas: T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel.
(8 673) 42 503, el. p. [email protected]. Projekto vadovas Remigijus Petrauskas, atestato
Nr. A329.
Planavimo tikslai: koreguoti detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona ir nustatomi
įvažiavimai į sklypą.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt


2023-03-16

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Informuojame, kad patikslinti detaliojo plano rengimo planavimo tikslai.

Nauji planavimo tikslai:  pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-13 įsakymas „DĖL 2023-02-01 ĮSAKYMO NR. AV-294 „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:197) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“ DALINIO PAKEITIMO“, Priedas Nr. 1

2. Papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2023-03-14

Informuojame visuomenę apie parengtą 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186 patvirtinto gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, plotas – 0,1026 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų – Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano, patvirtinto 2002-10-03 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 23 posėdžio sprendimu Nr. 186, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0011:222), Globėjų g. 49, Gargždai, naikinant statybos liniją, koreguojant statybos ribą, statinių statybos zoną ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-27 iki 2023-04-07 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2023-04-03 – 2023-04-07 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-04-07 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


2023-03-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-631) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1713), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-15 iki 2023-03-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-631) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:1713), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-13

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų Liekių g.  4, 6, 8, Mazūriškių k., detaliojo plano rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-03-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-10 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1306) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0007:32), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Toleikių k., Toleikių g. 24, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-14 iki 2023-03-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Prašymas


2023-03-10

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Gargždai, Kvietinių g. 62E, sklypo kad. Nr. 5538/0016:137 detaliojo plano, patvirtinto 2022-01-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-136, sprendinių koregavimą supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos plotas – 0,1197 ha.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.

Projekto rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, adresas: Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. nr. +370 67342503, el.paštas: [email protected].

Projekto užsakovas –V.Ž..

Planavimo tikslai ir uždaviniai:  Koreguojama detaliuoju planu numatyta statybos riba, statybos zona.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-16 iki 2023-03-29 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipėdos-r.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. +370 67342503.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-09 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-638) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:353), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Giliškės g. 25, žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų pastatų statybos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritrotijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-10

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus Pramonės g. 15 ir Pramonės g. 13. Žemės sklypams Pramonės g. 31, 29, 27 nustatyti naudojimo būdus: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos bei komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui suformuoti teritorijas inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo teritorijoms. Sklypams nustatyti žemės naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5520/0009:506; 5520/0009:505;  5520/0009:434; 5520/0009:512; 5520/0009:507) GARGŽDŲ M., GARGŽDŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-21 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-464) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:535), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą ir statinių zoną. Panaikinti statybos liniją ir pakeisti įvažiavimą į sklypą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2023-03-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2023-03-10 iki 2023-03-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-620) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0003:39), esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-604) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0002:127), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Liaunų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-596) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5543/0001:189), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Utrių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-591) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0001:304), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-07 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-590) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:209), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Gintaro g. 18, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-10 iki 2023-03-23 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-08

Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kad. Nr. 5508/0001:224
Daukšaičių k.v.), esančio Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Valučių k.

Priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-
02-22 sprendimas Nr. 12KPĮ-10-(14.12.125 E). dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir
planavimo tikslų nustatymo (pridedama).
Planavimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą;
Uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų,
ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną;
Planavimo organizatorius: žemės sklypo (kadastro Nr. 5508/0001:224) savininkas.
Projekto Nr. ZPDRIS sistemoje (www.zpdris.lt) – KPZP-116749.
Nuoroda į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2023-
01-13 sprendimą Nr. 12VĮ-9-(14.12.2 E.) www.zpdris.lt sistemoje:
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=712116e0a08211edb4519f0baedf5e01
Nuoroda į planavimo darbų programą www.zpdris.lt sistemoje:
https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=a2882e00bcf011ed8c85b6fb985f8ced


2023-03-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0006:187) Vyturio g.9, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano, patvirtinto 2004-12-02 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T11-319, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str.9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:187), Vyturio g.9, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 0.2038 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: Vaidoto Eimučio individuali veikla – Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, tel. Nr. 8 68224703, el. paštas [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Panaikinti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos nustatytą užstatymo liniją, pakeičiant ją į statybos ribą. Pakoreguoti statybos ribą ir statybos zoną.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-09 iki 2023-03-22 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje, bei projekto rengėjo patalpose adresu Jūrininkų pr. 4-33 , Klaipėda, tel.868224703 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-22  imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas


2023-03-07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-06 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-580) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0008:273), esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Gropiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-08 iki 2023-03-21 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2023-03-07

Informacija apie rengiamą UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone)

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected].

Projekto rengėjas: L. Merkelienės individuali veikla, Nr.610609, Taikos pr.5-213, Klaipėda, tel. +37062040781, El.paštas: [email protected], Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamas planuojamos teriorijos aprūpinimo inžineriniais tin-klais būdas.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-15 iki  2022-03-29 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 plano rengėjo patalpose Taikos pr. 5, 213 kab., Klaipėda, MB „Šimtas du“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 862040781).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2023-03-07

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2023-01-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės sklypų naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0003:427 į du žemės sklypus ir vieną naujai suformuotą žemės sklypą sujungti su žemės sklypu kad. Nr. 5558/0003:424; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-25 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0003:427; 5558/0003:424) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-03-06

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės
sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Rendės g. 9, sklypo kad.Nr. 5523/0004:472 detalusis
planas.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės II k., Rendės g. 9, sklypo kad.Nr.
5523/0004:472
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas:
Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – N.K., A.K., D.R.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248
Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022- 11-03
įsakymas Nr. AV-2949 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0004:472) Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r.
sav. detaliojo plano rengimo“
Planavimo tikslas – Koreguoti žemės sklypo naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo
intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės
sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.
Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 imtinai, Klaipėdos
rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu
Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected], bei
teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-20 iki 2023-03-24 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose,
Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu
pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą
www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1073
Viešas susirinkimas numatomas 2023-03-24 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens
patalpose adresu Žvejų g. 2-705.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali
apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.
Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai
konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki
konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui.
Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant
sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie
gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.


2023-03-06

Informuojame apie rengiamą „Žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:52), esančio Vanagų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano (vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrengimo vietos) nepagrindinių sprendinių  koregavimas sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654)“, techninio projekto rengimo metu, supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0003:52), esančio Vanagų kaime, Agluonėnų seniūnijoje, detaliojo plano (vandens gręžinio ir nuotekų valymo įrengimo vietos) nepagrindinių sprendinių  koregavimas sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654 )

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypuose  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654 ), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 12;14;16;18;20;22;24;26,  numatoma įrengti vietinius inžinerinius tinklus: vandens gręžinį, nuotekų valymo įrenginį, lietaus nuotekų tinklą. Vietiniai inžineriniai tinklai (vandens gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, lietaus nuotekų tinklai ir vamzdynai) naudojami tol kol bus nutiesti bendro naudojimo inžineriniai tinklai. Numatoma naudotis ir prisijungti į sklype Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2  esanti vandens gręžinį. Visi sklypai aprūpinami vandeniu iš vieno esamo gręžinio esančio sklype Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 2. nuotekų valymo  įrenginiai projektuojami  Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 16; 22; 24 ir aptarnaus visus aštuonis sklypus.  

Objekto adresas: Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Viržių g. 12;14;16;18;20;22;24;26;  (kadastro Nr. 5503/0003:213; 5503/0003:644; 5503/0003645; 5503/0003:646; 5503/0003:647; 5503/0003:648; 5503/0003:653; 5503/0003:654).

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, [email protected], Tel. (8 46) 21 11 16, https://klaipedos-r.lt/,

Projekto užsakovas: Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Projekto rengėjas: UAB “Architektų gildija”, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius. [email protected], +370 684 30306;

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-03-20(10 darbo dienų nuo paskelbimo) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://klaipedos-r.lt/); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Agluonėnų seniūnijos patalpose -Priekulės g. 4, LT-96252 Agluonėnai; projekto rengėjo patalpose adresu S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, [email protected], +370 684 30306 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas


2023-03-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Mazūriškių k., (kad. Nr. 5558/0007:1204, kad. Nr. 5558/0007:1213), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1723 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected]www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-19 įsakymas Nr. AV – 2295.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553004096 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamus sklypus sujungti į vieną sklypą, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2023-03-17 iki 2023-03-30 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-1092). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-17 iki 2023-03-23 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-22-1092 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2023-03-31 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/83092983067?pwd=VlAzNmtVdWtqOTZSOHJya2g2SmNPUT09 meeting ID: 830 9298 3067, passcode: 9S5Z1r.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-03-06

Informacija apie rengiamą UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą sklype Nr.21 (Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone)

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, UAB “Pašaltinio miestelis” žemės sklypo (kad.Nr.5528/0004:131) Bruzdeilyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Pašaltinio g.45, Bruzdelyno kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, kurio plotas – 0.2009 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, Tel. (8 46) 21 11 16. el. paštas: [email protected].

Projekto rengėjas: L. Merkelienės individuali veikla, Nr.610609, Taikos pr.5-213, Klaipėda, tel. +37062040781, El.paštas: [email protected], Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Projekto užsakovas: privatūs fiziniai asmenys.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamas planuojamos teriorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdas.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-03-15 iki  2022-03-29 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Kaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, ir jo interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-03-23 iki 2023-03-29 plano rengėjo patalpose Taikos pr. 5, 213 kab., Klaipėda, MB „Šimtas du“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. 862040781).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-03-29 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.


2023-03-06

Pakartotinai informuojame, kad parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas Butkų k., Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. Projekto svarstymui taikoma supaprastinta svarstymo procedūra.

Planuojama teritorija – 0.5200 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 5552/0004: 0176), esantis Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą, suplanuoti žemės ūkio paskirties sklypo teritorija, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną.

 Projekto organizatorius – žemės sklypo savininkė O., I. L. (duomenys nuasmeninti)

Projekto rengėjas – V. Češulio ind. veikla, adresas: Kuncų  g. 5-47, Klaipėda, tel. 8 683 70788, el. paštas: [email protected]

Susipažinti su parengtu kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektu galite projekto rengėjo patalpose – V. Češulio ind. veikla, Kuncų g. 5-47, Klaipėda. nuo 2023-03-07 iki 2023-032-20.

Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Kuncų g. 5-47, Klaipėda. bei projekto viešo svarstymo metu, kuris vyks 2023-02-10d. 10:00 Kuncų g. 5-47, Klaipėda.  metu. Telefonas pasiteiravimui: 868370788.


2023-03-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-03-02 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-560) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0003:200), esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Perkūnų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-06 iki 2023-03-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas


2023-03-03

Informuojame žemės sklypo kad. Nr. 5508/0001: 70 esančio Klaipėdos rajone Veiviržėnų seniūnijoje Jucaičių kaime  savininkus ar įgaliotus asmenis, kad UAB“JUOZITA“ matininkas Juozas Žąsytis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-267)  2023 kovo 20 dieną 10,00 val.  vykdys  žemės sklypo kadastrinis Nr.5508/0001: 76, esančio Klaipėdos  rajone Veiviržėnų seniūnijoje  Jucaičių km. Jucaičių g. 26.  ribų ženklinimo darbus. Prašome  žemės sklypo kad. Nr.5508/0001: 70  savininkai dalyvauti ženklinimo darbuose.  Prireikus išsamesnės  informacijos prašome kreiptis į matininką Juozą Žąsyti adresu Žemaitės g. 8-6 Šilalė . el. paštu [email protected] arba telefonu +37068602585.

Pastaba: Pastabas ir pretenzijas žemės sklypo kad. Nr.5508/0001:70 savininkai gali pareikšti matininkui Juozui Žąsyčiui iki 30 dienų po sklypo ribų ženklinimo.


2023-03-01

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002551, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:1793; 5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Klaipėdos rajone. Planuojamas plotas – 1,7867 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-06-28 įsakymas Nr. AV-1801 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:1793;
5558/0007:1794; 5558/0007:1795; 5558/0007:1796; 5558/0007:1797; 5558/0007:1798; 5558/0007:1799; 5558/0007:1800; 5558/0007:1801; 5558/0007:1802; 5558/0007:1803) Mazūriškių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: apjungti žemės sklypus. Padalinti žemės
sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Esant poreikiui išskirti teritorijas susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams; atskirųjų želdynų
teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-02-28 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-230.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-680). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-03-13 iki 2023-03-17 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-03-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/85450169013?pwd=eXJrakNLUWVFZHBrTVZPeFNWTXRBdz09

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-03-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-03-01

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-02-28 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-539) pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:416), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-02 iki 2023-03-15 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-02 04:10:07

Veiklos sritys