Balandžio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2024-04-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo, esančio Jakų k., Sendvario sen., detaliojo plano, patvirtinto 2002-02-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 60, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5530/0005:309), Mėtų g. 24, Jaku k., Sendvario sen., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5530/0005:309), Mėtų g. 24, Jaku k., Sendvario sen., Klaipėdos r., plotas – 0.1058 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: žemės sklypo, esančio Jakų k., Sendvario sen., detaliojo plano, patvirtinto 2002-02-28 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 4 šaukimo tarybos 18 posėdžio sprendimu Nr. 60, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5530/0005:309), Mėtų g. 24, Jaku k., Sendvario sen., Klaipėdos r., koreguojant statybos ribą ir statinių statybos zoną.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-20 – 2024-05-24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2024-04-30

Informuojame visuomenę apie parengtą 2003-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-41, patvirtinto Gargždų miesto individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalo Nr.1 šiaurinės dalies, detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5520/0016:271), Naujakurių g. 6, Gargždai, supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 55520/0016:271), Naujakurių g. 6, Gargždai, plotas – 0.1526 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: Gargždų miesto individualių gyvenamųjų namų statybos kvartalo Nr.1 šiaurinės dalies, detaliojo plano, patvirtinto 2003-05-29 d. Klaipėdos rajono savivaldybės 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio sprendimu Nr. T11-41, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5520/0016:271), Naujakurių g. 6, Gargždai, naikinant statybos liniją ir koreguojant statybos ribą.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-20 – 2024-05-24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2024-04-30

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212; 5535/0004:182; 5535/0004:933) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002801, sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212;
5535/0004:182; 5535/0004:933), Kretingalė Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – 2.9611 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-10 įsakymas Nr. AV-1849 „Dėl 2023-03-09 įsakymo Nr. AV-636 „Dėl žemės sklypų
(kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų teritorijas. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.
Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-03 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-334.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-274). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-13 iki 2024-05-17 imtinai projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-27 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą:

https://us06web.zoom.us/j/87613464880?pwd=iiZMPUszzAwlFsseukemvo4vD7yEds.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-24) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-04-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0005:588; 5558/0005:589) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-29

Informuojame visuomenę apie parengtą 2011-12-07 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriuas įsakymu Nr. AV – 2650, patvirtinto V. L., A. P., V. P. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:37), A. D., J. Ž., Ž. B., S. V., E. P., A. P., žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:300), A. P., B. S., I. S., I. T., R. P., O. P., M. T., V. L., žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:409), esančių Trušelių k., Sendvario sen., detaliojo plano koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0005:2155), Sodėnų g. 20, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2155), Sodėnų g. 20, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., plotas – 0.0938 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Projekto iniciatorius: Fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas: MB „Taurena”, įmonės kodas 305679825, Aušrinės g. 5B, Klemiškės II k., Klaipėdos r. LT- 91289, tel. +37063869696, el. paštas –  [email protected].

Planavimo tikslai: V. L., A. P., V. P. žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:37), A. D., J. Ž., Ž. B., S. V., E. P., A. P., žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:300), A. P., B. S., I. S., I. T., R. P., O. P., M. T., V. L., žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:409), esančių Trušelių k., Sendvario sen., detaliojo plano, patvirtinto 2011-12-07 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriuas įsakymu Nr. AV – 2650, sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 5558/0005:2155), Sodėnų g. 20, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r., koreguojant susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-13 iki 2024-05-24 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-20 – 2024-05-24 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Trilapio g. 10, Klaipėda (prieš tai susitarus telefonu tel. Nr. 8 638 69696).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-05-24 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2024-04-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-26 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-283) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:174) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Smeltaitės g. 56A, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinei veiklai vykdyti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2024-04-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-25 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-735) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:770) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Gindulių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2024-04-29

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-25 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-279) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5552/0005:341) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Stragnų II k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas


2024-04-29

-     Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą „Detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo paskirtį, suplanuoti namų valdų sklypus Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos r. sav. (kadastro Nr. 5544/0006:50)“, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319 (reg. Nr. 003553000599), neesminių sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Vyturio g. 30 (kadastrinis Nr. 5544/0006:181);

-     Detalusis planas patvirtintas 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319;

-     Planavimo organizatorius Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected] 

-     Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: V. B., J. B.;

-     Detaliojo plano rengėjas: MB “Archgama”, į. k. 305039152, Liepų g. 64A, Klaipėda, tel.: +370 671 44224, email: [email protected], projekto vadovas architektė Laura Merkelienė, atestato Nr. A1779;

-     Planuojamos teritorijos adresas: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Vyturio g. 30;

-     Planavimo tikslas: Koreguojama detaliuoju planu nustatyta statybos zona, statybos riba bei naikinama statybos linija;

-     Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis  LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama;

-     Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais nuo 2024-05-06 iki 2024-05-17 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, Klaipėdos rajono savivaldybės, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose bei plano rengėjo MB “Archgama”, Liepų g. 64A, Klaipėdoje, patalpose (norint susipažinti su projekto sprendiniais reikia iš anksto tartis telefonu +37067144224). Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt  informacinėje sistemoje iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2024-04-29

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų Smalupės g. 9 ir Smalupės g. 11, Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano patvirtinto 2009-06-25 sprendimu Nr. T11-338 (reg. Nr. 003553002272), koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Smalupės g. 9 (kad. Nr. 5523/0004:513) ir Smalupės g. 11 (kad. Nr. 5523/0004:514), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2351 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected]   

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtuose žemės sklypuose Nr. 5 ir Nr. 6 statybos zona ir statybos riba, servitutų poreikis, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (įvažiavimas į sklypą). Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-09 iki 2024-05-22 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-05-09 iki 2024-05-15 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-05-22 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys


2024-04-29

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:603; 5558/0013:988; 5558/0013:989; 5558/0013:606; 5558/0013:983; 5558/0013:982; 5558/0013:956; 5558/0013:957; 5558/0013:608; 5558/0013:609; 5558/0013:610; 5558/0013:611) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. gegužės 2 d. iki 2024 m. gegužės 15 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. gegužės 15 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0013:603; 5558/0013:988; 5558/0013:989; 5558/0013:606; 5558/0013:983; 5558/0013:982; 5558/0013:956; 5558/0013:957; 5558/0013:608; 5558/0013:609; 5558/0013:610; 5558/0013:611) AUKŠTKIEMIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-25

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024-01-26 nederinimo protokolo Nr. REG313116 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.1412 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. p. – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „AG Astra“, tel. 8 652 13677, el. p. [email protected].

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV – 635.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-253 ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipėdos-r.lt.

Aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

Infrastruktūros brėžinys

Susisiekimo schema


2024-04-24

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:934) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-04-11

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo kad. Nr. 5535/0004:934 naudojimo būdą iš daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-11 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5535/0004:934) KRETINGALĖS MSTL., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-274) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5503/0004:181) esančio Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-23 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-272) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0003:146) esančio Klaipėdos r. sav., Doviluose, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-22 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-271) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5538/0015:540) esančio Klaipėdos r. sav., Dauaprų-Kvietinių sen., Kvietinių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-24

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Klaipėdos r. Sav., Sendvario sen., Trušelių K., Vilčių g. 44 sklypo (kad. Nr. 5558/0005:790) detaliojo plano sprendinių koregavimas supaprastinta tvarka pagal lr teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Vilčių g.44 sklypo (kad. Nr. 5558/0005:790) detaliojo plano sprendinių koregavimas supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Klaipėdos g. 2 LT96130 Gargždai; [email protected]; tel. Nr. (8 46) 21 11 16.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą ir statybos zoną. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2024-05-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2024-04-25 iki 2024-05-09 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-23

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:722) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo
plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-05 įsakymu
Nr. AV-2201, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:722) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k., Zeigių g. 61. Planuojamas plotas – 1.4000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas Nr. AV-2060 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:722) Dargužių k.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-04 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-345.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-02 iki 2024-05-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-955), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-02 iki 2024-05-08 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-16 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82689532839?pwd=sLAZJhfuAV3DaO34yaGLvWsYnnhEPo.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-15) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-04-22

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 11.7 punktu, informuojame, kad Žemės sklypo, kadastro Nr. 5558/0013:465, Naujoji g. 46, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano sprendiniai yra pataisyti pagal derinančių institucijų (Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus bei Žemės ūkio skyriaus) pastabas.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais, pataisytais pagal teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas, galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-755) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“, Neužmirštuolių g. 1 – 9, LT-04124 Vilnius, tel. +370 698 87423 el. paštas [email protected]; projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, tel. +370 698 87423, el. paštas [email protected].

Pridedama:

1. Pagrindinis brėžinys.

2. Aiškinamasis raštas.


2024-04-22

INFORMUOJAME, KAD PARENGTI PRIEKULĖS MIESTO  BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. 8 4621 1116, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistas Karolis Litvinas, tel. 8 677 15202, el. paštas [email protected].

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2, Vilnius, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė: Marija Burinskienė, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 867750670, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T11-372.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa ir kita informacija galima www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-55-22-102

Teritorijų planavimo dokumento rūšis ir lygmuo: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens

Planuojama teritorija – Priekulės miesto teritorija, kitos Priekulės miesto bendruoju planu (reg. Nr. T00029432) suplanuotos teritorijos, Priekulės I kaimo teritorija, Priekulės II kaimo teritorija, dalis Pleškučių kaimo teritorijos ir dalis Gropiškių kaimo teritorijos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

SPAV procedūros: vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo atliktos SPAV procedūros.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje. Informaciją apie projektą teikia vyr. specialistas Karolis Litvinas, tel. 8 677 15202, el. paštas [email protected].

Susipažinti su parengtais Priekulės miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2024-04-29 iki 2024-05-15: LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-102);Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje https://klaipedos-r.lt/; Planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos patalpose, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Karolis Litvinas, tel. 8 677 15 202, el. paštas [email protected]);   Vieša ekspozicija: Parengto bendrojo plano keitimo sprendinių vieša ekspozicija vyks Priekulės seniūnijoje (Klaipėdos g. 14, Priekulė) nuo 2024-05-07 iki viešo svarstymo pabaigos.   Viešas susirinkimas įvyks 2024-05-15, trečiadienį, 17.00 val. Priekulės meno ir kultūros centre (Priekulė, Turgaus g. 4).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

1. Tekstinė dalis;

2. Funkcinio zonavimo brėžinys;

3. Gamtinio karkaso brėžinys;

4. Inžinerinės infrastruktūros brėžinys;

5. Kultūros paveldo apsaugos brėžinys;

6. Susisiekimo brėžinys.


2024-04-22

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:722) Dargužių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo
plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-05 įsakymu
Nr. AV-2201, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5528/0002:722) Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Dargužių k., Zeigių g. 61. Planuojamas plotas – 1.4000 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas Nr. AV-2060 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0002:722) Dargužių k.,
Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-04 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-345.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-05-02 iki 2024-05-15 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-955), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-02 iki 2024-05-08 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-16 11:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us06web.zoom.us/j/82689532839?pwd=sLAZJhfuAV3DaO34yaGLvWsYnnhEPo.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-15) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Sprendiniai.


2024-04-22

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų kad. Nr. 5535/0004:0018; 5535/0004:0022; 5535/0004:0023; 5535/0004:0024; 5535/0004:0025; 5535/0004:0058; 5535/0004:0161; 5535/0004:0244; 5535/0004:0245; 5535/0004:0249; 5535/0004:0495; 5535/0004:0728   detaliojo plano Kretingalės mstl. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui,  2 lapai.


2024-04-22

informuojame, kad 2024-04-19 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-266) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0005:281) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Baukštininkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-19

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:148) Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį pakeisti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000037, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad.Nr.5528/0007:148) Girkalių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.2976 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Dūmo žuvis“..

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-10-26 Nr. MV-892.

Planavimo tikslai: Padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti naudojimo būdus vienbučių ir
dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos, kitam sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos.
Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijas. Nustatyti
teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-22). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (aktualia redakcija).


2024-04-19

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.  detalujį planą

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas.

Numeris TPDRIS sistemoje: TPD Nr.K-VT-55-23-147.

Planuojama teritorija: žemės sklypai, kurių kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311 esantys adresu Juknaičių g. 1, Juknaičių g.3 Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje ir žemė sklypas, kurio kad.nr.5558/0005:1297 esantis Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai.

Detaliojo plano rengimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Projekto rengėjas – MB „Geoatika“, Taikos pr.5-213, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: 2022-11-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-3028 “Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1302; 5558/0005:1311; 5558/0005:1297) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti dalies žemės sklypų naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-26 iki 2024-05-13 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-55-23-147, rengėjo patalpose adresu Taikos pr. 5-213,  Klaipėda, II aukštas. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo  2024-04-26 iki 2024-05-13 imtinai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, esančioje Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai ir Sendvario seniūnijos patalpose adresu Ežero g. 47, Slengių k., Klaipėdos rajone bei detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Taikos pr. 5-213,  Klaipėda, II aukštas (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus tel. Nr. 8 615 30201).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-14 10:00 val. rengėjo patalpose Taikos pr. 5-213,  Klaipėda, II aukštas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-13), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui arba per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-19

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Rūko g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ir kad. Nr. 5558/0005:13, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001917, sprendinius.

Planuojama teritorija: Žemės sklypai Rūko g. 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74 ir kad. Nr.
5558/0005:13, Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.. Planuojamas plotas – apie 6.08 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB Moderni plėtra.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected]. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-25 įsakymas Nr. AV-125.

Planavimo tikslai: Daliai teritorijos nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos. Sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui performuoti sklypų ribas. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai bei bendro naudojimo teritorijoms, ar atskirųjų želdynų teritorijoms.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (K-VT-55-24-129). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-09-18 nutarimu Nr. 1079 patvirtintais Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (aktualia redakcija).


2024-04-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-12-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: Dovilų sen., Ketvergių k., Liepų g. 3 sklypo ribas sujungti su besiribojančiu valstybinės žemės plotu, nustatyti sklypui užstatymo reglamentus pagal Klaipėdos rajono savivaldybės  teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-14 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0005:120) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-19

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5528/0006:340) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024-04-18 nederinimo išvados Nr. REG325483 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Gintaro g. 1, Girkalių k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr.5528/0006:340). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1415 ha.

 Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas Nr. AV – 1909.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001108 sprendinius.

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti sklypą arba jo dalį susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriui.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-23-872.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-19

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:1303) KLIPŠČIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame, kad pakoreguoti planavimo tikslai.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Nauji planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, pakeisti naudojimo būdus iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Esant poreikiui, suformuoti sklypą (-us) inžinerinės infrastruktūros koridoriams ir pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-04-05 įsakymas „Dėl 2024-01-25 įsakymo Nr. AV-126 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0007:1303) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2024-04-12 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2024-04-18

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553002863, sprendinius, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos pateiktas pastabas.
Planuojama teritorija: žemės sklypai kad.Nr.5523/0003:722 Bachmano g. 22, kad. Nr. 5523/0003:723 Bachmano g. 24 ir kad.Nr. 5523/0003:724 Bachmano g. 26 Gindulių k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – 0.3373 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė
svetainė www.klaipedos-r.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Mūsų kapitalas“, į.k.304462669
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-21 įsakymas Nr. AV-3402, Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0003:722; 5523/0003:723; 5523/0003:724) Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.
Planavimo tikslai: apjungti sklypus, žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties
teritorijos. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai.
Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo
informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TDP Nr. K-VT-55-23-87.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-04-17

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:353) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553000644, sprendinius.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, [email protected] , tel. (8 46) 47 20 25.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: a a p r o j e k t a v i m o p a s l a u g o s @ g m a i l . c o m .
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0014:353) Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“, 2024-02-15 Nr. AV-237.
Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą kad. Nr. 5558/0014:353 į atskirus žemės sklypus. Esant poreikiui ir/ar galimybei koreguoti, naikinti žemės sklype nustatytus servitutus. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Planavimo darbų programa patvirtinta 2024-04-15 Nr. Ar.14-27.
SPAV reikalingumas: neatliekamas.
Koncepcijos rengimas: nerengiama.
Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-217). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą bei laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus.


2024-04-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-17 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-259) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0003:87) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Placio g. 107, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-253) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:17) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Kaimo turizmo paslaugoms teikti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-15 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-252) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:29) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k žemės naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai. Kaimo turizmo paslaugoms teikti.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:427) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5544/0004:427) KULIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0004:75) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-06-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Žemės sklypo naudojimo būdas: rekreacinio naudojimo sklypai. Nustatyti teritorijos užstatymo, tankumo naudojimo reglamentus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui išskirti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5552/0004:75) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-02-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618) naudojimo būdą nustatyti – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, sujungti žemės sklypus (kad. Nr. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618), padalinti į sklypus. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0006:171; 5558/0006:176; 5558/0006:452; 5558/0006:572; 5558/0006:576; 5558/0006:615; 5558/0006:616; 5558/0006:617; 5558/0006:618) TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:404; 5530/0005:405) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-02-29

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: sujungti sklypus Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Budrikų k., Pavasario g. 3, 5 (kad. Nr. 5530/0005:405, 5530/0005:404) į vieną sklypą, suformuoto sklypo naudojimo būdą nustatyti – komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-29 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0005:404; 5530/0005:405) BUDRIKŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-17

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2024-03-06

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą kad. Nr. 5558/0007:1109 į du sklypus. Vienam sklypui nustatyti naudojimo būdą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Apjungti su sklypu Versmininkų g. 8. Apjungtą sklypą padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-06 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0007:1109; 5558/0007:1108) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-15

Informuojame VISUOMENĘ apie ŽEMĖS SKLYPE (kad. Nr. 5558/0007:1618), Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Slengių k. Parengtą detalųjį planą.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav. Sendvario sen., Slengių k, Pavandenės g. 19

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. Nr.8 46 472025, el. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

Detaliojo plano rengimo iniciatoriai: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: Margarita Bendikaitė (individuali veikla Nr. 683150), adresas: Klaipėdos g.6, Gargždai, Klaipėdos r. sav., LT-96135, tel. Nr. 861498750, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2022-10-134, Nr. AV-2779.

Planavimo tikslai padalinti žemės sklypą į sklypus, nustatyti tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus. Esant poreikiui, suformuoti sklypą (-us) inžinerinės infrastruktūros koridoriui ir šiam sklypui (-ams) pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-05  Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-347.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-26 iki 2024-05-10 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-1009. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-03 – 204-05-10 detaliojo plano rengėjo patalpose, adresu Klaipėdos g.6, Gargždai. Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-13 16:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-10) ir viešo svarstymo metu.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-15

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-12 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-247) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:397) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Alksnių k., Švyturio g. 9, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-15

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypų unikalūs Nr. 4400-0764-3887; 5544-0004-0001 ir 5544-0004-0075 detaliojo plano Dovilų mstl. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2024-04-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo žemės sklypo Pasienio g. 15, Gargždai, Klaipėdos raj. (kad. Nr.5520/0001:576) detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553000335 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Pasienio g. 15, Gargždai, Klaipėdos raj. (kad. Nr.5520/0001:576). Planuojamos teritorijos plotas – 0.1126 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TPV 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-08 įsakymas Nr. AV – 2157.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553000335 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės paskirties ir naudojimo būdo pakeisti (nustatyti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2024-04-25 iki 2024-05-09 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-24-48). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-04-25 iki 2024-05-02 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-24-48 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2024-05-10 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/85392593444?pwd=lEVEBZ2hBajmO2NG0UjjaHMiSxH8Yw.1 meeting ID: 853 9259 3444, passcode: 3HYdU6.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2024-04-15

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0004:74; 5552/0004:72) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. balandžio 17 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. balandžio 30 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5552/0004:74; 5552/0004:72) VOVERIŠKIŲ K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-15

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5530/0004:80) Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005061, sprendinius.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas kad. Nr. 5530/0004:80 Jakų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas – 0,1548 ha.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano rengėjas: MB “Projektų rengimo studija”, kodas 305839297. Tel. Nr. +370 683 80514, el. p.: [email protected].
Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. AV-1482.
Planavimo tikslai: padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus. Esant poreikiui išskirti žemės sklypą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijoms. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.
Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-04-11 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-360.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-24 iki 2024-05-09 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-710), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt, seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose (prieš tai susitarus telefonu Nr. 8 683 80514), adresu Kuršelių g. 12, Plikiai, Klaipėdos r. sav., el. paštu [email protected]. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-05-02 iki 2024-05-09 imtinai projekto rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu prieš tai susisiekus nurodytais kontaktais.
Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-05-10 15:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us04web.zoom.us/j/2920099085?pwd=bWNFeWphOWlPUlRhMHcrTVZxZ21sUT09.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-10) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai_institucijai.


2024-04-15

Informuojame visuomenę apie parengtą 2008-11-27 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-623 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:293, 5558/0005:139, 5558/0005:142) esančių Slengių kaime, Sendvario seniūnijoje, detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., žemės sklypui Rūko g. 14, Trušelių k.
Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., Rūko g. 14. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1200 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Projekto užsakovas: Fiziniai asmenys.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected].
Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir statybos liniją.
Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-24 iki 2024-05-08 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija vyks 2024-05-02 – 2024-05-08 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2024-05-08 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas.

Užstatymo zonos keitimas.


2024-04-12

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Dvaro g.1, Gobergiškės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano patvirtinto 2007-11-29 sprendimu Nr. T11-362 (reg. Nr. 003553001479) koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024-04-11 nederinimo protokolo Nr. TPKp-40 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Dvaro g. 1, Gobergiškės k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5510/0003:357). Planuojamo sklypo plotas – 4,9315 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 2 statybos zona ir statybos riba, servitutų poreikis. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipėdos-r.lt.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.

Atsakymai į pastabas.


2024-04-11

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 5525/0001:3), esančio Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektą ūkininko sodybos vietai parinkti, žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.

Projekto viešinimas vyksta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka

Planuojama teritorija: žemės sklypo kadastro Nr. 5525/0001:3, esantis Girininkų k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav., sklypo plotas 6,2842 ha.

Planavimo tikslai: parinkti ūkininko sodybos vietą; parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną; suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo organizatorius: B. V.

Projekto rengėjas: UAB Green Energy Studio, Vaidas Martinkus, kvalifikacinio pažymėjimo Nr. 2R-KP-514, el. p. [email protected], mob. +370 615 21741.

Su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu galima nuo 2024-04-22 iki 2024-05-06 (imtinai) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos internetiniame tinklalapyje www.zpdris.lt (paslaugos Nr. KPZP-119469). Nacionalinės žemės tarnybos ir savivaldybės interneto svetainėje https://nzt.lrv.lt/lt/projektai/kaimo-pletros-zemetvarkos-projektai/) ir Vėžaičių seniūnijos skelbimų lentoje. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-04-29 iki 2024-05-06 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2024-05-07, 11.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-05-06), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.zpdris.lt informacinėje sistemoje. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo.


2024-04-11

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003184, sprendinius, papildytą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0.1485 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1475 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje, TPD Nr. K-VT-55-23-828).


2024-04-10

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553003184, sprendinius, papildytą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario sen.,
Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0.1485 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-09-20 įsakymas Nr. AV-1475 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0007:11) Lelių k., Sendvario
sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje, TPD Nr. K-VT-55-23-828).


2024-04-10

Informacija apie parengtą žemės sklypų, esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42, sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375), supaprastinta tvarka, koreguojant statinių statybos ribą ir statybos zoną.

Informuojame, kad parengtas „esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42, sprendinių koregavimas žemės sklype Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375), supaprastinta tvarka, koreguojant statinių statybos ribą ir statybos zoną“.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Zeigių k., L. Stulpino g. 7 (kadastrinis Nr. 5528/0001:375). Sklypo plotas 0,3769 ha. Žemės sklypo savininkai: J. K., S. K.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Lietuvos Respublikos Klaipėdos rajono tarybos 5 šaukimo tarybos 4 posėdžio 2003-05-29 sprendimu Nr. T11-42 patvirtintas „Žemės sklypų, esančių Zeigių kaime, Kretingalės seniūnijoje detalusis planas“ statinių statybos zonos ir statybos ribos sprendinius, nekeičiant žemės  paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Užsakovai: J. K., S. K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, Projekto vadovė, architektė – Inga Lapinskienė.

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano koregavimo rengėjas UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, Projekto vadovė, architektė – Inga Lapinskienė.

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. balandžio 26 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-10

Visuomenės informavimas apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-41 patvirtinto detaliojo plano, koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5558/0002:533), esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vėveriškių g. 26, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:72), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimu Nr. T11-41, sprendinių koregavimas žemės sklype Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vėveriškių g. 26 (kad. Nr. 5558/0002:533), koreguojant  statinių statybos zoną ir statybos ribą.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Vėveriškių g. 26 (kad. Nr. 5558/0002:533). Sklypo plotas 0,1105 ha. Žemės sklypo savininkai: M.K., G.K.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimu Nr. T11-41 patvirtinto Žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:72), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribos sprendinius, nekeičiant žemės paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Užsakovai: M.K., G.K.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901.

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano koregavimo rengėjas UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, architektė – Inga Lapinskienė.

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 m. balandžio 26 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-10

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Projekto pavadinimas: Individualių gyvenamųjų namų kvartalo Laugalių kaime, Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimas sklype Mykolo Vaitkaus g. 1, Gargždai, supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: „Uostamiesčio architektūra ir konstrukcijos“ Paryžiaus Komunos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda, el. p. [email protected], tel. Nr. +37063151735.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai; [email protected]; tel. Nr. (8 46) 21 11 16.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti planuojamos teritorijos statybos ribą, statinių zoną ir patikslinti įvažiavimo į sklypą vietą.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima iki 2024-04-26  imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.klaipedos-r.lt/, bei projekto rengėjo patalpose adresu Paryžiaus Komūnos g. 25A-208, LT-91111 Klaipėda tel. Nr. +37063151735 (prieš tai susitarus telefonu).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais nuo 2024-04-15 iki 2024-04-26 d. imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-09 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-243) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0005:1157) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-08 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-240) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0009:395) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-12-21

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypus sujungti į vieną, sujungtam žemės sklypui numatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą, numatyti žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-12-21 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-09

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005208, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1128 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 2023-11-23 įsakymo Nr. AV – 2 0 5 9 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo 2024-02-07 Nr.AV-205.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerines infrastruktūras teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-322.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-16 iki 2024-04-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-998), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-04-16 iki 2024-04-22 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-04-30 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84249477587?pwd=TmvoZPUrddsTn2WiHmx3Zja7bnKbWP.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-04-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-04-09

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0001:295) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. balandžio 10 d. iki 2024 m. balandžio 23 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. balandžio 23 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5515/0001:295) DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-08

Informuojame apie parengtą Žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:456) Grabių k., Kretingalės sen. detalųjį planą  (toliau – Detalusis planas)

Planavimo iniciatorius – Privatus asmuo, informaciją teikia architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. [email protected]

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.  gegužės 6 d. įsakymu Nr. AV-1263 ,,Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0004:456) Grabių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius,   Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, [email protected], Tel. (8 46) 21 11 16.

Detaliojo plano rengėjas – MB ,,GarnytėLT“, Žiemgalių g. 19-52, Kaunas, PV Marius Vainius, architektė Eglė Garnytė, tel. 8-628-01048 el. p. [email protected]

   Detaliojo planavimo tikslai: Nustatyti žemės sklypui nekeičiant žemės sklypo naudojimo būdo teritorijos naudojimo reglamentą (-us), vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.                      Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti ir sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2024-04-15 iki 2024-04-26 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-55-22-530), Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose (Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai), Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos patalpose (Klaipėdos g. 12, LT-96332 Kretingalė) ir  Klaipėdos  savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje.Viešas svarstymas įvyks 2024-04-29 11.00 val. projekto rengėjo MB ,,GarnytėLT“ patalpose, Uosio g. 10, Kaunas bei galimybė prisijungti vaizdo transliavimo būdu per nuorodą TEAM platformoje adresu:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:[email protected]/1616569478695?context=%7B%22Tid%22:%222bf96144-e99f-415c-861b-de7ff89aad5b%22,%22Oid%22:%22781fda23-f887-4b3e-b98e-606a6c65d845%22%7D

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti Detaliojo plano organizatoriui, aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-22-530) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Sprendinių brėžinys.


2024-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553005208, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0005:2230) Slengių k., Klaipėdos raj. Planuojamas plotas – 0.1128 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl 2023-11-23 įsakymo Nr. AV – 2 0 5 9 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr.5558/0005:2230) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“ dalinio pakeitimo 2024-02-07 Nr.AV-205.

Planavimo tikslai: padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerines infrastruktūras teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2024-03-29 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-322.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2024-04-16 iki 2024-04-29 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-998), Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt ir seniūnijoje. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-04-16 iki 2024-04-22 projekto rengėjo patalpose (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.), adresu H. Manto g. 7, Klaipėda (verslo centras „Manto namai“, 2 aukštas).

Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-04-30 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://us06web.zoom.us/j/84249477587?pwd=TmvoZPUrddsTn2WiHmx3Zja7bnKbWP.1

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-04-29) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2024-04-08

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypo Žiemos g. 43, Baukštininkų k., Klaipėdos raj. 2008-11-27 sprendimu Nr. T11-593 (reg. Nr. 003553001944) patvirtintą detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2024-04-05 nederinimo protokolo Nr. TPKp-36 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Žiemos g. 43, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:784). Planuojamo sklypo plotas – 0.1146 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 29 susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai (įvažiavimas į sklypą). Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipėdos-r.lt.

Aiškinamasis raštas.

Detaliojo plano brėžinys.

Atsakymai į pastabas.


2024-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:302) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO Rengimo pradžios data: 2024-03-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: esamą sklypą padalinti į atskirus sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), komercinės paskirties objektų teritorijos (K). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-03-26 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0006:302) MAZŪRIŠKIŲ K., SENDVARIO  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-10-29 Klaipėdos rajono savivaldybės adinistracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1905 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:48), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2024-04-05 derinimo protokole TPKp-35 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Piliavos g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1248 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą įvažiavimo vietą.

Aiškinamasis raštas.

Užstatymo zonos keitimas.


2024-04-08

Informuojame apie suspaprastinta tvarka rengiamą „Detaliojo plano, numatančio pakeisti žemės sklypo paskirtį, suplanuoti namų valdų sklypus Ketvergių kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos r. sav. (kadastro Nr. 5544/0006:50)“, patvirtinto 2004-12-02 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-319 (reg. Nr. 003553000599), neesminių sprendinių koregavimą žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Ketvergių k., Toleikių g. 10 (kadastrinis Nr. 5544/0006:213);

Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais nuo 2024-04-12 iki 2024-04-26 imtinai (10 darbo dienų) galima interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, Klaipėdos rajono savivaldybės, adresu Klaipėdos g. 2, Gargžduose bei plano rengėjo MB “Archgama”, Liepų g. 64A, Klaipėdoje, patalpose (norint susipažinti su projekto sprendiniais reikia iš anksto tartis telefonu +37067144224). Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar projekto rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas.

Sklypo planas.


2024-04-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-551) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0009:608, 5523/0009:607, 5523/0009:610, 5523/0009:611, 5523/0009:613, 5523/0009:615) esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Ragaišio g. 7, 8, 5, 3, 1, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinės paskirties objektų statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

Informuojame, kad 2024-04-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1728) pakeisti kitos paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5523/0009:612, 5523/0009:614) esančių Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klausmylių vs., Ragaišio g. 4, 2, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Komercinės paskirties objektų statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:636) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2024-02-12

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: tikslai – pertvarkyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą kad. Nr. 5510/0003:636 jį padalinant į du ar daugiau žemės sklypų, suformuotiems žemės sklypams pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos (K), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P), susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), esant būtinumui suformuoti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-02-12 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5510/0003:636) GOBERGIŠKĖS K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ  SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-08

Informuojame visuomenę apie parengtą 2013-10-29 Klaipėdos rajono savivaldybės adinistracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1905 patvirtinto žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0002:48), esančio Radailių kaime, Sendvario seniūnijoje,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2024-04-05 derinimo protokole TPKp-35 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Radailių k., Piliavos g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1248 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą įvažiavimo vietą.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-03 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-237) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:117) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pempių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-03 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-236) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0001:115) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Pangesų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-08 iki 2024-04-19 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STAKAIMIO G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 IR KAD. NR. 5558/0005:2438; 5558/0005:2436; 5558/0005:2437;  5558/0005:2435 TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO

Rengimo pradžios data: 2024-02-14

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti dalį sklypų, padalinti į sklypus. Nustatyti sklypams naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui performuoti sklypų ribas. Esant poreikiui išskirti teritoriją inžinerinei infrastruktūrai bei bendrojo naudojimo teritorijoms ar atskirųjų želdynų teritorijoms.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024-02-14 potvarkis „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ STAKAIMIO G. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 IR KAD. NR. 5558/0005:2438; 5558/0005:2436; 5558/0005:2437;  5558/0005:2435 TRUŠELIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO RENGIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:480) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-19

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-19 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:480) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2024-04-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-02 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-230) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5528/0007:548) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Gibišėlių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-03 iki 2024-04-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-02 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. T18-229) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0002:254) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Eglynų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-05 iki 2024-04-18 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0001:327; 5530/0001:195) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. balandžio 5 d. iki 2024 m. balandžio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. balandžio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5530/0001:327; 5530/0001:195) SUDMANTŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-05

Žemės sklypo, esančio Kretingalės sen., Plikių mstl., Evos Labutytės g., savininkė pateikė prašymą organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – įsiterpusio laisvo valstybinės žemės ploto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais suformavimas ir sujungimas su besiribojančiu žemės sklypu. Paslaugos numeris žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS – ZSFP-134647.

Nagrinėjamas įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu (kadastro Nr. 5545/0004:0183), esančiu Plikių mstl., Evos Labutytės g. Šio žemės sklypo savininkas turi teisę teikti prašymą ir tapti iniciatoriumi žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekte.

Prašome savo valią dėl jo pirkimo pareikšti per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai, adresu Gargždai, Klaipėdos g. 2.

Daugiau informacijos Jums suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistas Virmantas Sirutis, tel. 8 617 29279, el. p. [email protected].

PRIDEDAMA. Ištrauka iš Klaipėdos rajono žemėlapio.


2024-04-03

Visuomenės informavimas apie Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T11-194 patvirtinto detaliojo plano, koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 5544/0002:1149), esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9, supaprastinta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:210), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. T11-194, sprendinių koregavimas žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų  sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9 (kad. Nr. 5544/0002:1149), koreguojant  statinių statybos zona, statybos ribą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus.

Detalusis planas koreguojamas žemės sklype adresu: Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Pilkapio g. 9 (kad. Nr. 5544/0002:1149). Sklypo plotas 0,0902 ha. Žemės sklypo savininkas: D.B.

Planavimo tikslai: koreguoti galiojančio, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008-04-24 sprendimu Nr. T11-194 patvirtinto Žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0002:210), esančio Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje detaliojo plano statinių statybos zonos, statybos ribos ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo sprendinius, nekeičiant žemės paskirties, būdo, kitų reglamentų.

Detaliojo plano organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Klaipėdos r., įmonės kodas 188773688, tel. (8 46) 21 11 16, el. p.: [email protected] , www.klaipedos-r.lt/ .

Užsakovas: D. B.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901.

Informaciją apie parengto detaliojo plano koregavimą teikia detaliojo plano koregavimo rengėjas UAB “Profausta”, Klaipėda, Šilutės pl. 2-543, el. p.  [email protected] , tel. +37061872901, architektė – Inga Lapinskienė.

Su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka galima susipažinti nuo 2024 m. balandžio 10 d. iki 2024 m. balandžio 23 d. imtinai (10 d. d. ) Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklapyje: https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/

Pasiūlymai dėl detaliojo plano koregavimo teikiami planavimo organizatoriui raštu visą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo rengimo laiką iki detaliojo plano koregavimo viešinimo pabaigos.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas po viešinimo pabaigos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2024-04-03

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:275) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: juridinis  asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2024 m. balandžio 5 d. iki 2024 m. balandžio 18 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. balandžio 18 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0014:275) KALOTĖS K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2024-04-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-03-29 gautas prašymas (registravimo Nr. A23-1731) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5510/0003:365) esančio Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šlapšilės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Sandėlio paskirties pastato statybai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-04 iki 2024-04-17 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2024-04-03

Informuojame visuomenę apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, kurio tikslas Žemės sklypo Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., sklypo kad.Nr. 5558/0006:210 detalusis planas.
Planuojama teritorija – Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Trušelių k., sklypo kad.Nr. 5558/0006:210
Planavimo organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai.
Planavimo iniciatorius – K.Š., J.Š., B.S., D.T.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda. Tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected].
Planavimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2024- 02-08 potvarkis Nr. MV-149 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:210) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“
Planavimo tikslas – Žemės ūkio paskirties sklypo (kad. Nr. 5558/0006:210) naudojimo paskirtį pakeisti į
kitą, žemės sklypo naudojimo būdą nustatyti – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos,
padalinti į sklypus, vieno sklypo naudojimo būdą nustatyti – komercinės paskirties objektų teritorijos, suplanuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, nustatyti naudojimo būdą – ūkinių miškų sklypai. Nustatyti naudojimo reglamentus (užstatymo tankumą, užstatymo intensyvumą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitą). Esant būtinybei suplanuoti kitos paskirties žemės sklypą, kuriam būtų nustatytas inžinerinės infrastruktūros teritorijų naudojimo būdas.
Su teritorijų planavimo dokumentu, susipažinti galima nuo 2024-04-04 iki 2024-04-17 imtinai, Klaipėdos
rajono savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, plano rengėjo – T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose, adresu Žvejų g. 2-705, 91248 Klaipėda, tel. (8 46) 254 671, (8 673) 42 503, el. p. [email protected], bei teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-04-11 iki 2024-04-17 d. T. Bartkaus projektavimo IĮ patalpose,
Klaipėdos rajono savivaldybės patalpose, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu
pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą
www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-24-128. Viešas susirinkimas numatomas 2024-04-17 d. 17.15 val. detaliojo plano iniciatoriaus įgalioto asmens patalpose adresu Žvejų g. 2-705.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras
gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai. Suinteresuoti asmenys, planuojamoje teritorijoje ir kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai konsultavimosi dėl rengiamų sprendinių etape planavimo pasiūlymus dėl projekto sprendinių gali teikti raštu iki konsultavimosi etapo pabaigos planų rengėjui. Pranešimas siunčiamas vadovaujantis „Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“ VI skyriumi, siekiant informuoti besiribojančio sklypo savininką apie gretimoje teritorijoje rengiamą detalųjį planą. Parengtas detalusis planas Jūsų sklypo naudojimo sąlygų nekeičia.

Sprendinių brėžinys.


2024-04-02

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2024-04-02 gautas patikslintas prašymas (registravimo Nr. A4-780) pakeisti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5520/0006:167) esančio Gargžduose, Aušros g. 30A, žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Verslo plėrai.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-03 iki 2024-04-16 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-13 01:54:58

Veiklos sritys