Modernus turgus, visuomeniniai pastatai vietoje garažų masyvo, naujos viešosios erdvės, pėsčiųjų takai, galimybės verslo plėtrai – taip gali atrodyti Gargždų miesto centrinė dalis. Jau parengtas naujas detalusis planas, kuriame numatyta galimybė pokyčiams, leisiantiems Gargždams tapti šiuolaikišku miestu su moderniu centru. Tad kviečiame dalyvauti projektinių pasiūlymų pristatyme ir išsamiai susipažinti, kaip keisis Klaipėdos rajono centras.

Viešas pristatymas vyks spalio 12 d. 16 val. Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai).

Parengtas detalusis planas apima 10 ha teritoriją Gargždų centrinėje dalyje, išsidėsčiusią tarp Klaipėdos ir Turgaus, J. Basanavičiaus ir J. Janonio gatvių.

Kuriant urbanistinę koncepciją, pagal kurią parengtas ir detalusis planas, buvo tartasi su gyventojais, verslu, įstaigomis, veikiančiomis šioje teritorijoje. Apklausa, pokalbiai ir diskusijos parodė, kad daugiausia klausimų keliama dėl automobilių stovėjimo, turgaus, garažų masyvo, pėsčiųjų takų ir perėjimų miesto centre. Teigiama, kad centras nėra patogus pėstiesiems, dviratininkams, nėra kur pastatyti automobilio, o turgus ir garažų masyvas – perspektyvios, tačiau nepatrauklios vietos pačiame miesto centre, kurias reikėtų pertvarkyti, siekiant sukurti naują ir modernų miesto veidą.

Kas siūloma?

Gargždai – šiuolaikiškas miestas, su aiškiai išreikšta centrine dalimi, kurioje norisi leisti laiką, kuri aktyvi ir gyvybinga. Gargždai – žalias ir aplinkai draugiškas miestas, kuriame gausu įvairių želdinių, čia patogu bei saugu dviratininkams ir pėstiesiems. Čia netrūksta viešųjų erdvių, modernių visuomeninių pastatų, jaukių gatvelių ir praėjimų. Tai miestas, kuriame gera, kurio centras – traukos objektas.   

Turgaus aikštė ir miesto centras. Gargždų centro atsinaujinimo ašis yra naujas turgus ir nauja miesto viešoji erdvė – turgaus aikštė. Turgaus aikštė formuojama dabartinės turgaus automobilių stovėjimo aikštelės vietoje. Šalia jos yra atnaujinama turgaus halė su įėjimais iš aikštės. Gretimuose kvartaluose leidžiamas didesnis intensyvumas siekiant tankesnio miesto charakterio. Turgaus architektūra turėtų būti sprendžiama architektūrinio konkurso būdu. Automobilių stovėjimo vietos planuojamos požeminėje aikštelėje.

Visuomeninės funkcijos ir garažų teritorijos konversija. Garažų teritoriją siūloma konvertuoti ir joje vystyti visuomenines funkcijas. Šie traukos objektai skatintų miesto centro atsinaujinimą, pritrauktų veiklų, lankytojų, bendrai gerintų miestiečių gyvenimo kokybę, skatintų verslumą, kultūrą, turizmą. Tai – biblioteka, muziejus, inovacijų klasteris, jaunimo centras, muzikos mokykla ar kiti svarbūs visuomeniniai objektai. Jų architektūra turėtų būti sprendžiama konkurso būdu.

Viešosios erdvės. Gargždų centro koncepcijoje numatomos dvi naujos viešosios erdvės – turgaus aikštė ir skveras prie visuomeninių funkcijų. Su jau esamomis erdvėmis – Knygyno skveru ir Kultūros centro aikšte, jas jungia gatvelės ir patogūs pėsčiųjų takai.

Skirtingos funkcijos. Gargždų centre siekiama užtikrinti funkcijų įvairovę, nes tai kuria gyvybingą ir tvarų miestą. Gyvenamoji funkcija dominuoja kvartaluose prie J. Janonio gatvės. Taip pat gyvenamoji funkcija galėtų atsirasti prie knygyno skvero, viršutiniuose kvartalų aukštuose. Komercinė funkcija dominuoja aplink turgų, „Maximą“, „Senukus“, kooperatyvo sklypuose. Kitur komercija numatoma pirmuose aukštuose. Be esamų visuomeninių funkcijų (kultūros ir sporto centro), numatoma visuomeninių funkcijų plėtra garažų konversijos teritorijoje. Ten vystomas visuomeninių funkcijų klasteris, kuriame galėtų būti biblioteka, jaunimo, inovacijų centras, muziejus, perkeliama muzikos mokykla ar kitos svarbios miesto funkcijos.

Gyvenamieji kvartalai. Kvartaluose tarp Klaipėdos, J. Janonio ir P. Cvirkos gatvių siūloma vystyti naują užstatymą, kuriame dominuotų gyvenamoji funkcija. Užstatymo linija pritraukiama arčiau gatvės, kad būtų formuojamos gatvių išklotinės ir pirmų aukštų komercinės funkcijos būtų prieinamos iš gatvės. Naujas užstatymas Gargždų centre siūlomas taip, kad padėtų formuoti kvartalus, leidžiančius atskirti viešąsias ir privačias erdves.

Gatvelės. Gatvelės ir perėjimai formuojami siekiant didinti centro praeinamumą, gerinti jungtis su gretimais kvartalais ir Vingio gatve. Gatvelių struktūra atkartoja istorinę, bet mažai išlikusią Gargždų centro struktūrą. Dėliojant Gargždų centro užstatymą ir funkcijas, palei gatveles siekiama kurti jaukias, gyvybingas, su daug komercinių funkcijų, įėjimų, istoriniams miesto centrams būdingas gatves.

Automobilių aikštelės. Vystant miesto centrą atsiras automobilių stovėjimo vietų poreikis. Naujiems objektams  bus siūloma įrengti požemines aikšteles. Perorganizavus Turgaus gatvę, joje siūloma įrengti kuo daugiau lygiagretaus automobilių statymo vietų, stovėjimo vietos atsiras ir prie naujai statomų visuomeninių funkcijų objektų.

Naujame detaliajame plane numatomos pastatų funkcijos, sklypų ribos ir dydžiai, siūlomi reglamentai, statybos zonos, ribos, linijos, servitutai ir kt. Pakeistas detalusis planas leis vykdyti verslo bei gyvenamosios paskirties pastatų plėtrą, persitvarkyti Savivaldybei priklausančioms teritorijoms, sukurti daugiau naujų viešųjų erdvių, visuomeninių pastatų, patogesnę infrastruktūrą. Kad būtų įmanoma išvystyti teritoriją ir patenkinti viešąjį interesą, Savivaldybei dalį sklypų ir pastatų teks paimti visuomenės poreikiams, už tai kompensuojant įstatymų numatyta tvarka.

Visa tai tam, kad Gargždai būtų šiuolaikiškas, darniai vystomas, patogus ir gyvybingas miestas su aiškiai išreikštu centru.

Su parengtais Gargždų miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendiniais galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje „Skelbimai“, „Teritorijų planavimo viešumas“, „Teritorijų planavimo skelbimai“, „Rugsėjis“ ČIA.