Klaipėdos rajonas imasi iš pagrindų tvarkyti Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių ir greta esančių teritorijų infrastruktūrą. Pastaruosius ketverius metus Savivaldybės investicijos į šią seniūniją kasmet augo, nuo 2018 metų net 17-ka kartų. Tačiau, rekonstruojant esamas ir tiesiant naujas gatves bei norint įgyvendinti esminius pokyčius, susidurta su kliūtimis, neleidžiančiomis sparčiau vystyti šios teritorijos. Trūksta žemės pėsčiųjų–dviračių takų, apšvietimo, autobusų stotelių įrengimui, taip pat naujoms jungtims su Klaipėdos miestu, kurios padėtų valdyti eismo srautus, mažinti transporto kamščius. Tad Klaipėdos rajono savivaldybė priėmė sprendimą keisti dar 2007-aisiais patvirtintą specialųjį planą ir jį pritaikyti prie šiandieninės sparčios plėtros, kad būtų galima sklandžiau ir paprasčiau formuoti infrastruktūrą, kuri yra itin reikalinga.

Sendvario seniūnija – sparčiausiai besivystanti Klaipėdos rajone. Čia nuolat auga gyventojų skaičius, vyksta gyvenamųjų kvartalų plėtra. Tad natūralu, kad auga ir poreikis šiuolaikiškai infrastruktūrai. Savivaldybės investicijos į šią teritoriją per pastaruosius kelerius metus siekė daugiau kaip 7 milijonus eurų, tai leido įgyvendinti nemažai svarbių darbų.

Tačiau to nepakanka – Savivaldybės veiksmus riboja prieš 16 metų patvirtintas specialusis planas, kuris jau nebeatitinka šiandieninės situacijos. Tuomet nei gyventojų skaičius, nei automobilių srautai, eismo intensyvumas, o ir apskritai pati plėtra nebuvo tokia sparti, kokia yra dabar. Būtina dabar esančias gatves rekonstruoti ir tiesti šaligatvius, dviračių takus, įrengti apšvietimą, autobusų stotelių paviljonus.

Priėmus naująjį specialųjį planą gatvių tinklas išliks panašus, tačiau jis bus labiau pritaikytas gyventojų poreikiams ir kasdieniam gyvenimui. Norima, kad pakeitus komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialųjį planą būtų užtikrintas šių dienų realijas atitinkantis infrastruktūros vystymasis.

Naujos jungtys su Klaipėdos miestu

Specialiajame plane numatytos net trys naujos jungtys, leisiančios sumažinti kamščius Klaipėdos rajono gyventojams bei pagerinti susisiekimą su uostamiesčiu. Planuojamas aukštos kategorijos gatvės koridorius nuo Arimų gatvės, lygiagretus su Palangos plentu iki pat A1 magistralinio kelio.

Dar dvi jungtys su Klaipėdos miestu kirs Palangos kelią. Nuo Jokūbavo kelio per Palangos plentą su Klemiškės gatve bei per Žvyro gatvę Slengiuose.

Šiems sprendiniams įgyvendinti bus reikalinga atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, nes, norint įrengti atitinkamą infrastruktūrą, nepakanka laisvos žemės. O be žemės nebus galimybės įgyvendinti šių pokyčių.

Esamos infrastruktūros tvarkymas

Norint sukurti patogią ir saugią infrastruktūrą, reikalingi ir platesni gatvių koridoriai. Šiuo metu šalia daugelio gatvių nėra galimybės įrengti pėsčiųjų–dviračių takų, apšvietimo, autobusų stotelių, taip pat nėra vietos apželdinimui. O ir pačias gatves reikia rekonstruoti.

Šias problemas taip pat padės išspręsti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Šiuo metu jos jau vyksta Jurgaičių, Šilelių, Danės, Agilos ir kitose gatvėse. Gyventojams už jų žemę, kur atsiras taip reikalinga infrastruktūra pėstiesiems bei dviratininkams, bus atlyginta pagal rinkos kainą įstatymų nustatyta tvarka.

Taip pat numatytas ir pagrindinių gatvių – Ežero, Dangaus ir kt. – perėmimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, tai leis greičiau priimti sprendimus dėl gatvių tvarkymo, saugumo priemonių, kelio ženklų ar pėsčiųjų perėjų įrengimo. Specialusis planas taip pat aiškiai numato, kur turi būti įrengti inžineriniai – lietaus, elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, ryšių – tinklai.

Vieši pristatymai

Klaipėdos rajono savivaldybė visus, kurie nori daugiau sužinoti apie keičiamą specialųjį planą, kviečia į nuotolinį įžanginį susitikimą, kurio metu bus galima užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus, spalio 23 dieną 16 val. TEAMS nuoroda https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMzZDJiMTItNjc5Yi00NDQwLTk2NWUtNjlmMjAwNjYwZTNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2283722c9f-e9c5-45a4-92c2-43b02d129041%22%7d.

Baigiamasis sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimas numatomas lapkričio 13 d. 18 val. gyvai, adresu: Klaipėdos valstybinės kolegijos aktų salė, 2 a., Jaunystės g. 1, LT-91274 Klaipėda. Sudaroma papildoma galimybė dalyvauti baigiamajame susirinkime nuotoliniu būdu TEAMS platformoje per prisijungimo nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhMzczOTEtYjFmNS00OGM2LTg2ZDEtM2U0NmQzNTY5Y2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2283722c9f-e9c5-45a4-92c2-43b02d129041%22%7d.

Daugiau informacijos apie patį specialųjį planą galite rasti https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/2023-m-spalio-men-teritoriju-planavimo-skelbimai/ (spalio 4 d. skelbimas).

Taip pat sprendinius galima peržiūrėti ir Savivaldybės žemėlapyje, dešinėje pusėje pasirinkus sluoksnį „Specialieji planai“, „Slengių, Mazūriškių ir kitų tert. SP“ – https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa731679273e4dd29ab3454166313f75.