Klaipėdos rajono verslininkai kviečiami teikti prašymus dėl Savivaldybės finansinės paramos skyrimo. Tai padaryti galima iki gegužės 1 d.

Finansinė parama teikiama tik Klaipėdos rajone registruotoms ir veiklą vykdančioms įmonėms bei fiziniams asmenims, užsiimantiems individualia veikla. Savivaldybė siekia remti naujai besisteigiančias arba savo veiklą plečiančias įmones bei verslininkus, todėl veikla iki prašymo pateikimo dienos turi būti vykdyta ne ilgiau kaip 5 metus.

Parama skiriama kompensavimo principu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų ir vienam pareiškėjui gali būti skiriama ne daugiau nei 3 tūkst. eurų.

Gali būti kompensuojamos šios išlaidos:

 1. Įmonės įregistravimo ir su jos steigimu susijusios išlaidos;
 2. Verslo plano ir (ar) investicinio projekto, ir (ar) paraiškos rengimo išlaidos;
 3. Įrangos ir (ar) darbo priemonių įsigijimo išlaidos;
 4. Interneto svetainių ir (arba) rinkodaros priemonių išlaidos;
 5. Kredito įstaigos suteiktos paskolos palūkanų išlaidos;
 6. Negyvenamųjų patalpų, aikštelių nuomos išlaidos;
 7. Teritorijų planavimo dokumentų ir (arba) techninių projektų, susijusių su verslo kūrimu ar plėtra, parengimo išlaidos;
 8. Gaminių ar teikiamų paslaugų sertifikavimo ar ženklinimo išlaidos;
 9. Dalyvavimo parodose, konferencijose, mugėse bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidos.

Finansinė parama gali būti skiriama pareiškėjams, kurie atitinka ne mažiau kaip 2 prioritetines kryptis:

 • Veiklą vykdo didžiausią nedarbo lygį turinčiose Savivaldybės seniūnijose;
 • Prašymą yra pateikęs pirmą kartą;
 • Ekonominę veiklą pradėjo vykdyti ne anksčiau nei prieš 2 (dvejus) metus;
 • Yra tautinio paveldo produktų kūrėjas, tradicinių amatų meistras turi ekologinį sertifikatą;
 • Darbuotojams moka didesnį vidutinį darbo užmokestį, lyginant su Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamais duomenimis apie vidutinį darbo užmokestį Savivaldybės teritorijoje (su individualiomis įmonėmis);
 • Vykdo socialinį verslą, kuris yra registruotas VšĮ Inovacijų agentūros socialinių verslų registre;
 • Pirmą kartą pradeda verslą;
 • Yra asmuo iki 29 metų amžiaus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 6 punkte apibrėžtą sąvoką;
 • Yra asmuo, vyresnis nei 50 metų;
 • Per paskutinius 18 mėn. nuo prašymo teikimo dienos yra buvęs ilgalaikis bedarbis (asmuo iki 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai ir asmuo nuo 25 metų, kurio nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos).
 • Yra priskiriamas vienai arba kelioms iš šių socialinės atskirties grupių: neįgalieji, pilnametystės sulaukę našlaičiai, auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.

Prašymai gali būti teikiami vienu iš šių būdų:

 1. Prašymai gali būti tiesiogiai pristatomi į Savivaldybės „Vieną langelį“ adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai.
 2. Prašymas, pasirašytas elektroniniu parašu, gali būti siunčiamas Strateginio planavimo ir projektų valdymo  skyriaus vyriausiajam specialistui Mantui Virbauskui el. paštu [email protected]
 3. Prašymas gali būti siunčiamas registruota pašto siunta Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir projektų valdymo  skyriaus vyriausiajam specialistui Mantui Virbauskui adresu Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
 4. Prašymai gali būti teikiami per Savivaldybės elektroninių paslaugų ir savitarnos sistemą https://epaslaugos.klaipedos-r.lt/

Jei kyla klausimų dėl prašymo pildymo ir pateikimo, prašome kreiptis į Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą Mantą Virbauską tel. +370 604 61 392 arba el. p. [email protected]

Programos nuostatus ir prašymo formą rasite ČIA.