Savivaldybės finansinė parama smulkiam verslui

Pagrindinis Programos tikslas – remti smulkųjį verslą, skatinti gyventojų verslumą bei smulkiojo verslo plėtrą, gerinti verslo aplinką ir didinti Klaipėdos rajono investicinį patrauklumą.

Programai skirtomis lėšomis gali būti kompensuojamos smulkiojo verslo subjektų – labai mažų bei mažų įmonių arba individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų patirtos verslo išlaidos.

Kiekvienais metais nuo kovo 1 d. iki gegužės 1 dienos Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos bei mažos įmonės ir fiziniai asmenys užsiimantys individualia veikla, kurių veikla iki prašymo suteikti finansinę paramą iš Savivaldybės smulkiojo verslo plėtros skatinimo programos lėšų pateikimo dienos yra vykdoma ne ilgiau kaip 5 metus, gali teikti prašymus gauti finansavimą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros skatinimo programą. Reikalingus pateikti dokumentus bei detalesnę informaciją rasite programos nuostatuose, kurie pateikti žemiau.

Užpildyti prašymai teikiami Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Mantui Virbauskui (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Jei kyla klausimų, prašome skambinti telefonu +370 604 61 392 arba rašyti elektroninį laišką adresu [email protected].

 Programos nuostatai ir pateikiami dokumentai: 

Gyventojų verslumo skatinimo konkursas „Verslumo manija“:

 1. Verslumo manija 2023
 2. Verslumo manija 2022
 3. Verslumo manija 2019
 4. Verslumo manija 2018

Smulkiojo verslo rėmimo programos komisijos nariai:

Eglė Jaugelavičė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė.

Edmundas Zbarauskas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas.

Nariai:

Šarūnas Nenartavičius – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys;

Martynas Dargužas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys;

Audrius Kampas – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys;

Audronė Balnionienė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė;

Toma Tuzovaitė-Markūnienė – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys;

Mindaugas Šatkus – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėjas;

Mantas Virbauskas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas.

 1. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2022 m. ataskaita
 2. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2021 m. ataskaita
 3. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2020 m. ataskaita
 4. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2019 m. ataskaita
 5. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2018 m. ataskaita
 6. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2017 m. ataskaita
 7. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2016 m. ataskaita
 8. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2015 m. ataskaita
 9. Smulkiojo verslo rėmimo programos 2014 m. ataskaita

TYRIMAS: Klaipėdos rajono savivaldybės verslumo skatinimo programos reali nauda verslui

Informaciją rengia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Virbauskas tel. +37060461392 el. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-04 02:24:17

Veiklos sritys