Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo taryba

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba atlieka šias funkcijas:

1. nustato nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes;

2. apibrėžia kultūros paveldo objektų teritorijų bei apsaugos zonų ir vietovių ribas.

3. sprendžia dėl apsaugos reikalingumo savivaldybės teritorijoje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms arba, nustačius, kad vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė yra sunykę, sunaikinti ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, dėl apsaugos nereikalingumo;

4. nustato nekilnojamosioms kultūros vertybėms vietinio reikšmingumo lygmenį;

5. tikslina vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos duomenis;

6. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Tarybos nuostatai


Nariai:

Virginija Jablonskienė − nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė; veiklos rūšis – nekilnojamo kultūros paveldo taikomieji  moksliniai ir ardomieji tyrimai, specializacija – statinių kondstrukcijų tyrimai; specializacija Taryboje – inžinerinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Asta Kinderienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė; veiklos rūšis – paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, specializacija – nekilnojamojo kultūros paveldovertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertinamųjų savybių pobūdį ar jų derinį – architektūrinio; specializacija Taryboje – architektūrinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Vigilija Paulionienė – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, specializacija – nekilnojamojo kultūros paveldovertinimo, pagal reikšmingumą lemiantį vertinamųjų savybių pobūdį ar jų derinį – architektūrinio, urnanistinio; specializacija Taryboje – urbanistinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Edvina Urbis − humanitarinių mokslų daktaras;  specializacija Taryboje – archeologinis nekilnojamasis kultūros paveldas;

Janina Valančiūtė − nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, veiklos rūšis: paveldosaugos (specialioji) ekspertizė, specializacija – nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo pagal reikšmingumą lemiantį vertinamųjų savybių pobūdį ar jų derinį  – etnokultūrinio, istorinio, memorialinio ; specializacija Taryboje – istorinis ir memorialinis nekilnojamasis kultūros paveldas.


Tarybos sekretorė: Sonata Šmatauskienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patarėja. Tel. (8 46) 47 30 60, ( 8 618) 45035; El. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 11:50:33

Veiklos sritys