Paveldosaugos aktualijos

PATVIRTINTAS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, KURIOMS 2024 M. BUS RENGIAMA APSKAITOS DOKUMENTACIJA, SĄRAŠAS

Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. AV-165 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2024 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PATVIRTINO 2024 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANUS

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliu – Departamentas) direktoriaus 2024-01-29 įsakymu Nr. Į-23 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2024 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas (pridedama).

Departamento direktoriaus 2024 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. Į-22 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos Kultūros paveldo tyrimų valdybos 2024 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas (pridedama), kurį sudaro:

1. Statinių ir vietovių, kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

2. Vietų, kurioms 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

3. Objektų (kilnojamųjų kultūros vertybių ir statinių vertingųjų savybių), kuriems 2024 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas.


INFORMACIJA DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO INVENTORIZAVIMO

Kultūros paveldo departamentas informuoja organizuojantis ir koordinuojantis nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą.

Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą, surinkti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultūros moksliniams tyrimams, sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje ir tokiu būdu neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultūros, istorijos faktas, žinių šaltinis.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje, kurias inventorizavimo vykdytojai teikia Departamentui. Anketų duomenys perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių.

Anketą galima pildyti: https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/

Ją taip pat rasite interneto svetainėje (www.kpd.lrv.lt), atvirų duomenų portale (https://paveldas.maps.arcgis.com/home/index.html).

Departamentas kviečia visuomenę, vietos bendruomenes, seniūnijas, muziejus ir mokyklas įvertinti kultūros paveldą, tai, ką būtina išsaugoti, kas atspindi savivaldybės tapatumą ir aktyviau prisidėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo.


PATVIRTINTAS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, KURIOMS 2023 M. BUS RENGIAMA APSKAITOS DOKUMENTACIJA, SĄRAŠAS

Informuojame, kad  Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. AV-279 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2023 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-02 įsakymas Nr. AV-573 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. AV-279 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2023 m. bus rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PATVIRTINO 2023 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANUS

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliu – Departamentas) direktoriaus 2023-01-17 įsakymu Nr. Į-17 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas (pridedama).

Departamento direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. Į-18 „Dėl Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano patvirtinimo“ patvirtintas Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas, kurį sudaro:

1. Statinių ir vietovių, kuriems 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

2. Vietų, kurioms 2023 m. rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašas;

3. Objektų, siūlomų registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės, kurioms 2023 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.

Sąrašas pridedamas.

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2023 m. II pusėje bus užpildomos, atsižvelgus į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Pateikiame susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų, kuriems 2023 metais bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašą (pridedama). 


Patvirtintas 2022 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašas

2022-04-05 Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimui pateiktų paraiškų vertinimo ir atrankos darbo grupė posėdyje (2022-04-08 informacinė pažyma Nr. A36-53), vadovaudamasi Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-35, VI skyriuje nurodytais prioritetais ir VII skyriuje nurodytais finansavimo principais bei atsižvelgdama į Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programoje skirtų asignavimų dydį, išnagrinėjo 3 pateiktas paraiškas dėl kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbų finansavimo ir numatė finansavimo lėšas.  

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-11 įsakymu Nr. AV-968 „Dėl 2022 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašas. 

2022 m. iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta: 

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijai Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso koplyčios (u. k. KVR 35178), Tilto g. 1, Gargždų m., tvarkybos (remonto) darbams – 11 074 Eur.

Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijai Veiviržėnų Šv.  apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros su vartais (u. k. KVR 33515), Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., tvarkybos (remonto) darbams – 18 00 Eur;

Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijai Veiviržėnų Šv.  apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. KVR 33513), Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., tvarkybos (remonto) darbų projekto parengimui – 1 582 Eur.


Patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas

Informuojame, kad 2022 m. sausio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-270 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 metais rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašo patvirtinimo” patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas.


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PATVIRTINO 2022 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANUS 

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliu – Departamentas) direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15 patvirtinti Kultūros paveldo centro Departamento direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-16 – Departamento teritorinių skyrių 2022 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų, kuriems 2022 metetais bus rengiami apskaitos dokumentai, sąrašas

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2022 m. eigoje bus užpildomos, atsižvelgus į Departamento gautus prašymus ar atsiradus nenumatytam poreikiui patikslinti duomenis Kultūros vertybių registre ar kultūros paveldo objektą, vietovę įrašyti į Kultūros vertybių registrą.  

Objektų, kuriems 2022 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:

1. Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.

2. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.

3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2022 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.

4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2022 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.


Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių atminimo įamžinimo komisija pritarė paminklinio akmens, skirto 1951 metų trėmimams atminti, pastatymui

Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių atminimo įamžinimo komisija, sudaryta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T11-269, išnagrinėjo 2021-10-15 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialo pirmininko Jono Kausteklio prašymą dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių atminimo įamžinimo ir nutarė pritarti paminklinio akmens, skirto 1951 metų trėmimams atminti, pastatymui prie kryžiaus „Tautos skausmui atminti“ Gargždų parke (Kvietinių g.). 


Kultūros paveldo objektų inicijavimas skelbti savivaldybės saugomais 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-18 įsakymas Nr. AV-2709 “Dėl kultūros paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais inicijavimo”.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-11-09 įsakymas Nr. AV-3123 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. AV-2709 „Dėl kultūros paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais inicijavimo” pakeitimo”.


Patvirtintas 2021 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašas

2021-05-14 Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimui pateiktų paraiškų vertinimo ir atrankos darbo grupė posėdyje (2021-05-19 informacinė pažyma Nr. TD-834), vadovaudamasi Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimu Nr. T11-35, VI skyriuje nurodytais prioritetais ir VII skyriuje nurodytais finansavimo principais bei atsižvelgdama į Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programoje skirtų asignavimų dydį, išnagrinėjo 3 pateiktas paraiškas dėl kultūros paveldo objektų išsaugojimo darbų finansavimo ir numatė finansavimo lėšas. 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-21 įsakymu Nr. AV-1400 „Dėl 2021 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2021 metų finansuojamų kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, sąrašas.

2021 m. iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto skirta:

UAB “Gargždų būstas” pastato (u. k. KVR 2356),  Turgaus g. 8, Priekulės m., stogo keitimo (remonto) darbams – 24 807 Eur;

Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijai Veiviržėnų Šv.  apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (u. k. KVR 1422), Laisvės g. 28, Veiviržėnų mstl., fasadų ir stogo dažymo paprastojo remonto darbams – 23 500 Eur;

Gargždų Šv. arkangelo Mykolo parapijai Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso koplyčios (u. k. KVR 35178), Tilto g. 1, Gargždų m., tvarkybos darbų (remonto) projekto parengimui – 1 693 Eur.


KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS PATVIRTINO 2021 METŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMO PLANUS

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Departamento direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-6 (2021-02-04 įsakymo Nr. Į-36 redakcija) – Departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Klaipėdos rajono savivaldybėje pagal pateiktą sąrašą 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektai bus rengiami:

1. Vyskupiškių vandens malūnui (16627, S450), Vyskupiškių k., Veiviržėnų sen.

2. Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios ir parapijos namų kompleksui (23587, G154K), Plikių mstl., Kretingalės sen.

3. Svirnui (1419, Atv 422), Dūdinėlių k., Veiviržėnų sen.

4. Tiltui (11529, S18), Kretingalės mstl., Kretingalės sen.

5. Melno sutartimi nustatytos LDK valstybinės sienos atkarpai (naujas objektas)

6. Lietuvos partizanų kapui, Endriejavo mstl. kapinėse (naujas objektas)

7. Ažpurvių k. pirmosioms senosioms kapinėms (24347, L679), Ažpurvių k., Agluonėnų sen.

8. Ažpurvių k. antrosioms senosioms kapinėms (24348, L680), Ažpurvių k., Agluonėnų sen.

9. Dieglių k. senosioms kapinėms (23101, L485), Dieglių k., Veiviržėnų sen.

10. Galčių k. antrosioms senosioms kapinėms (25398, L1044), Galčių k., Dovilų sen.

11. Gvildžių, Eketės k. antrosioms senosiom kapinėms (25490, L1111), Gvildžių k., Sendvario sen.

12. Juodikių k. pirmosioms senosioms kapinėms (24349, L681), Juodikių k., Agluonėnų sen.

13. Juodikių k. antrosioms senosioms kapinėms (24350, L682), Juodikių k., Agluonėnų sen.

14. Kalvių, Ruslių k. senosioms kapinėms (25399, L1045), Kalvių k., Dovilų sen.

15. Kantvainų k. pirmosioms senosioms kapinėms (24344, L676), Kantvainų k., Agluonėnų sen.

16. Kantvainų k. antrosioms senosioms kapinėms (24345, L677), Kantvainų k., Agluonėnų sen.

17. Kantvainų k. trečiosioms senosioms kapinėms (24346, L678), Kantvainų k., Agluonėnų sen.

18. Kapui (16736, IV979), Karklės k., Kretingalės sen.

19. Kojelių k. pirmosioms senosioms kapinėms (24351, L683), Kojelių k., Agluonėnų sen.

20. Kojelių k. antrosioms senosioms kapinėms (24352, L684), Kojelių k., Agluonėnų sen.

21. Lingių, Kuodžių k. antrosioms senosioms kapinėms (25488, L1109), Lingių k., Priekulės sen.

22. Poškų, Žydelių k. senosioms kapinėms (24353, L685), Poškų k., Agluonėnų sen.

23. Rimkų, Cenkūnės k. senosioms kapinėms (25483, L1104), Rimkų k., Dovilų sen.

24. Rudaičių k. pirmosioms senosioms kapinėms (24435, L767), Rudaičių k., Vėžaičių sen.

25. Rudaičių k. antrosioms senosioms kapinėms (24436, L768), Rudaičių k., Vėžaičių sen.

26. Paminklui Lietuvos kariuomenei atminti (12043, IP 2554), Endriejavo mstl., Endriejavo sen.

27. Kryžiui-paminklui su Rūpintojėlio skulptūra (12045, IP 2635), Gargždų m., Gargždų sen.

28. Paminklui Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suvienijimui (1923 m.) (2105, IP 1051, LA 413/1256), Skomantų k., Veiviržėnų sen.

29. Kilnojamiesiems objektams, esantiems tradicinių religinių konfesijų bažnyčiose, siūlomi registruoti Kultūros vertybių registre kaip kilnojamosios kultūros vertybės ir statinių vertingosios savybės (Plikių evangelikų liuteronų bažnyčia)

Atkreipiame dėmesį, kad planuojant apskaitą palikta galimybė papildomai kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo, nes kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planuose yra palikta laisvų vietų, kurios 2021 m. bus užpildomos, atsižvelgiant į Departamento gautus prašymus.

Norinčius sužinoti detalesnę informaciją, prašome kreiptis pagal pateiktas nuorodas:

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą ir terminus teikia Kultūros paveldo centras www.kpc.lt).

Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą ir terminus galite rasti teritoriniame skyriuje, kurio veiklos teritorijoje yra objektas,  www.kpd.lt).

Siekdami, kad informacija apie planuojamas tikslinti vertingąsias savybes pasiektų kuo daugiau vertybių savininkų ir valdytojų, skelbiame objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus.

Objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:

1. Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.

2. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.

3. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.

4. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.


Patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2021 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas

Informuojame, kad 2021 m. vasario 2 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-232 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2021 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-12 įsakymas Nr. AV-590 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. AV-232 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2021 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-19 įsakymas Nr. AV-1339 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. AV-232 “Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2021 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo.


Didėjantis finansavimas kultūros paveldui. Ar savivaldybės įvertino jo potencialą?

https://vkpk.lt/naujienos/didejantis-finansavimas-kulturos-paveldui-ar-savivaldybes-ivertino-paveldo-potenciala/ 


2020 m. lapkričio 27 d. įsigaliojo naujas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo aprašas

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1389 ,,Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-310 ,,Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo „pakeitimo“, patvirtintas naujas nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo tvarkos aprašas . https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/a00ad6a02fd011eb932eb1ed7f923910

Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą organizuoja ir koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Informacijos surinkimą apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus, jų duomenų tikslinimą, gali vykdyti fiziniai bei juridiniai asmenys, savivaldybių paveldosaugos padaliniai ar specialistai, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, muziejai, mokslo ir studijų paveldosaugos bei kitos tyrimų institucijos, savo veiksmus derindami su Kultūros paveldo departamentu.

Informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus bus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketose. Duomenų anketos forma bus paskelbta Kultūros paveldo departamento internetinėje svetainėje, kai bus patvirtinta inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodika.

Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodika ir Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų, pateiktų duomenų anketoje ir jos prieduose, pateikimo, kaupimo, sisteminimo ir saugojimo bei šios informacijos viešinimo tvarka bus parengti iki 2021 m. kovo 1 d.

Kultūros paveldo departamento informacija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos patvirtino 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą

Informuojame, kad 2020-01-17 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus įsakymu Nr. Į-17 buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus – Nr. 1–4 (žr. priedus apačioje).  

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros paveldo objektų, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai buvo parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.

Kultūros paveldo departamentas, sudarydamas 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, vadovavosi šiais Departamento direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. Į-264 patvirtinto Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų sudarymo tvarkos aprašo 9 punkte įvardintais prioritetais:

9.2.1. objektas yra Pasaulio paveldo sąrašo vietovėje;

9.2.3. objektas susijęs su išsivadavimo iš okupacinių režimų ir Lietuvos valstybingumui svarbiais įvykiais bei asmenimis;

9.2.4. jei objektą numatoma skelbti valstybės saugomu, kultūros paminklu;

9.2.5. kitais metais planuojami (prašyme yra nurodytas ir patvirtintas esamas pasirengimas ir (ar) skirtas finansavimas) tvarkymo darbai kultūros vertybėse;

9.2.6. būtina tikslinti kultūros vertybės apskaitos dokumentaciją pagal atliktų tyrimų (prašyme nurodomos konkrečių tyrimų ataskaitos) rezultatus ar paaiškėjus naujiems faktams;

9.2.7. jei tai yra medinio paveldo objektas;

9.2.8. jei tai kilnojamosios kultūros vertybės, grąžinamos religinėms bendrijoms ir bendruomenėms;

9.2.9. jei tai pagal prigimtį yra kilnojamosios kultūros vertybės, o Kultūros vertybių registre (toliau – Registre) registruotos kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (DV, DR);

9.2.10. jei kultūros paveldo objektams rengiami individualūs apsaugos reglamentai;

9.3.12. jei yra didelė kultūros paveldo objektų ir vietovių sankaupa vienoje teritorijoje.

Planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2020 m. eigoje bus užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus. 

Objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:

1. Statinių ir vietovių, kuriems 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas

2. Vietų, kurioms 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas

3. Kilnojamųjų vertybių, kurioms 2020 m. rengiami aprašo projektai, sąrašas

4. Kultūros vertybių, kurioms 2020 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-05 09:49:49

Veiklos sritys