Klaipėdos rajonas dar laukia originalių, miestus ir miestelius puošiančių idėjų konkursui „Tavo idėja“! Per visą konkurso gyvavimo laikotarpį į Dalyvaujamojo biudžeto konkursą įsitraukė tūkstančiai gyventojų, kurie teikė sumanymus, balsavo už juos ir džiaugėsi, kai idėjos virto kūnu. Ir tu gali tapti pokyčių Klaipėdos rajone iniciatoriumi! Pirmieji trys idėjų autoriai, pateikę savo pasiūlymus, bus apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės prizais. Kriterijus atitinkantys sumanymai keliaus gyventojų balsavimui, o daugiausia balsų surinkusius projektus Savivaldybė įgyvendins. Tam kasmet skiriama net 300 tūkst. eurų.

Idėjų teikimo laikotarpis

Projektų idėjų iš visos Lietuvos bei į užsienį išvykusių kraštiečių laukiame iki rugsėjo 30 d. Kviečiame dėl jų konsultuotis su Savivaldybės specialistais, kurie padės jas tobulinti tam, kad jos patektų į balsavimo etapą ir jų nereikėtų atmesti dėl formalių kliūčių, kaip netinkama vieta ar kitų, trukdančių jų įgyvendinimui.

Kategorijos

Šiemet idėjos varžosi 3 kategorijose:

  • Mažos apimties projekto, įgyvendinamo Savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 90 tūkst. eurų;
  • Mažos apimties projekto kaimuose, turinčiuose mažą (250 ir mažiau) deklaruotų gyventojų skaičių, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 15 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne daugiau kaip 30 tūkst. eurų;
  • Didelės apimties projekto Savivaldybės teritorijoje, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 100 tūkst. eurų. Šiai projektų kategorijai skiriama ne mažiau kaip 180 tūkst. eurų.  

Kas gali teikti idėjas?

Idėjas gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų.

Ką reikia nurodyti, teikiant idėją?

Teikiant idėją, pasiūlymo formoje reikia trumpai aprašyti savo projektą, nurodyti tikslą, siekiamus rezultatus ir naudą, taip pat pažymėti vietą, kur planuojama jį įgyvendinti (tai gali būti tik viešosios vietos). Projekto pasiūlyme nurodykite preliminarią projekto sąmatą, kiek tai galėtų kainuoti, taip pat galite pridėti ir priedus – vizualizacijas, schemas, nuotraukas. Jei kyla klausimų dėl pasiūlymo formos pildymo, idėjų įgyvendinimo galimybių kviečiame konsultuotis su Savivaldybės specialistais el. paštu [email protected]. Konsultacijas taip pat teikia Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja Virginija Juknienė ([email protected]+370 656 12 178) bei Biudžeto ir ekonomikos skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė ([email protected], +370 616 83 638).

Kaip reikės balsuoti?

Balsavimas vyks visą lapkričio mėnesį. Balsuoti bus galima tiek elektroniniu būdu, tiek užpildant popierinius balsavimo biuletenius.

Tvarkos aprašą, pasiūlymo formą, paaiškinimus, kaip nurodyti projekto įgyvendinimo vietą žemėlapyje, bei kitą svarbią informaciją rasite https://klaipedos-r.lt/tavo-ideja/.