Klaipėdos rajono savivaldybei nuolat didinant investicijas Sendvario seniūnijai – per  pastaruosius ketverius metus jos augo 17 kartų – imtasi teritoriją tvarkyti iš esmės, todėl keičiamas Slengių, Mazūriškių, Trušelių, Gindulių ir greta esančių teritorijų komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, kuris numato seniūnijos kelių tinklo plėtrą keliems dešimtmečiams į priekį. Viena pagrindinių problemų Sendvario seniūnijoje, planuojant naują infrastruktūrą ar rekonstruojant seną, – laisvos valstybinės žemės trūkumas. Tai sukelia sunkumų tiek tvarkant esamas ir tiesiant naujas gatves, tiek norint įrengti pėsčiųjų–dviračių takus, apšvietimą, autobusų stoteles ar naujas jungtis su Klaipėdos miestu, kurios padėtų valdyti eismo srautus bei mažintų transporto kamščius. Todėl specialiajame plane numatomas žemės poėmis iš gyventojų, nors tai bus daroma tik tuomet, kai Savivaldybė turės lėšų naujai infrastruktūrai įrengti.  

Šią savaitę vykęs pirmasis sprendinių pristatymas sutraukė apie 180 dalyvių. Plano rengėjai bei Savivaldybės atstovai pristatė, kas planuojama ir kada galima tikėtis realių darbų, išgirdo, kokie prioritetai numatomi. Didžiausią susirūpinimą gyventojams kėlė žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimai, eismo organizavimas, tačiau dauguma pritarė, kad pokyčiai šioje teritorijoje yra būtini.

Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, bendraudamas su gyventojais, pabrėžė, kad specialiajame plane numatyti sprendiniai bus įgyvendinami etapais pagal Savivaldybės finansines galimybes. Akcentuota, kad žemės paėmimas iš gyventojų vyks tik tuomet, kai bus numatytos lėšos infrastruktūros įrengimui.

Skaičiuojama, kad norint išplėsti, rekonstruoti Sendvario kelių tinklą bei numatyti naujas jungtis su Klaipėdos miestu iš viso reikėtų paimti apie 90 ha žemės, o tai be infrastruktūros įrengimo, vertinant šių dienų kainas, galėtų atsieiti apie 30 mln. eurų. Kiekvienam gyventojui už jo žemę bus atlyginta rinkos kaina įstatymų nustatyta tvarka. Na, o visų sprendinių įgyvendinimas su infrastruktūros įrengimu galėtų kainuoti ir apie 1 milijardą eurų. Tad specialiajame plane numatoma, kaip teritorija turėtų vystytis, tačiau tai įvyks per kelis ateinančius dešimtmečius.

Šiuo metu Savivaldybė jau yra numačiusi prioritetus artimiausiems 10 metų. Planuojamas aukštos kategorijos gatvės koridorius nuo Arimų gatvės, lygiagretus su Palangos plentu iki pat A1 magistralinio kelio. Jau šiuo metu vyksta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros Jurgaičių, Šilelių, Danės, Agilos ir kitose gatvėse. Jos bus tvarkomos, įrengiami pėsčiųjų takai, nes šalia jų per artimiausius 2–3 metus Savivaldybės pastatys 150 vietų darželį bei beveik 800 vietų mokyklą-darželį su sporto ir kultūros erdvėmis. Taip pat planuojamas ir sveikatos centro kūrimas. Socialinės infrastruktūros plėtra bus vykdoma lygiagrečiai su kelių, tad gyventojams dalį paslaugų gaunant Klaipėdos rajone, tikimasi, kad sumažės kamščių, pagerės gyvenimo kokybė.

Taip pat numatytas ir pagrindinių gatvių – Ežero, Dangaus ir kt. – perėmimas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, tai leis greičiau priimti sprendimus dėl gatvių tvarkymo, saugumo priemonių, kelio ženklų ar pėsčiųjų perėjų įrengimo.

Specialiuoju planu ateityje taip pat planuojamos ir dar dvi jungtys su Klaipėdos miestu, kurios kirs Palangos kelią. Nuo Jokūbavo kelio per Palangos plentą su Klemiškės gatve bei per Žvyro gatvę Slengiuose. Plane numatoma, kur turi būti įrengti inžineriniai – lietaus, elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, ryšių – tinklai.

Priėmus naująjį specialųjį planą gatvių tinklas išliks panašus, tačiau jis bus labiau pritaikytas gyventojų poreikiams ir kasdieniam gyvenimui. Norima, kad pakeitus dar 2007-aisiais patvirtiną komunikacinių koridorių ir inžinerinės infrastruktūros specialųjį planą būtų užtikrintas šių dienų realijas atitinkantis infrastruktūros vystymasis. Tačiau pokyčiai be žemės paėmimo visuomenės poreikiams – neįmanomi.

Gyventojai motyvuotus pasiūlymus dėl specialiojo plano keitimo gali teikti iki lapkričio 13 dienos el. paštu [email protected], [email protected], [email protected].

Viešas sprendinių pristatymo visuomenei susirinkimas vyks lapkričio 13 d. 18 val. Klaipėdos valstybinės kolegijos aktų salėje (2 aukštas, Jaunystės g. 1, Klaipėda). 

Taip pat sudaroma papildoma galimybė dalyvauti baigiamajame susirinkime nuotoliniu būdu TEAMS platformoje per prisijungimo nuorodą https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBhMzczOTEtYjFmNS00OGM2LTg2ZDEtM2U0NmQzNTY5Y2Qx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%2283722c9f-e9c5-45a4-92c2-43b02d129041%22%7d

Daugiau informacijos apie patį specialųjį planą galite rasti https://klaipedos-r.lt/svetaines-skelbimai/skelbimai/teritoriju-planavimo-skelbimai/2023-m-spalio-men-teritoriju-planavimo-skelbimai/ (spalio 4 d. skelbimas).

Taip pat sprendinius galima peržiūrėti ir Savivaldybės žemėlapyje, dešinėje pusėje pasirinkus sluoksnį „Specialieji planai“, „Slengių, Mazūriškių ir kitų tert. SP“ – https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=fa731679273e4dd29ab3454166313f75.