Privačių interesų derinimas

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Mero potvarkis dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

2024-02-06 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-189 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-07 03:02:35

Veiklos sritys