Klaipėdos rajono savivaldybė prisideda prie ukrainiečių integracijos Lietuvoje – įgyvendina projektą, kurio metu teikiamos konsultacijos, organizuojami įvairūs mokymai ir susitikimai bei kitos veiklos.

Projektas  „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ vykdomas kartu su partneriu – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija. Juo siekiama prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

„Svečioje šalyje įsikūrusių ukrainiečių laukia nemažai sunkumų, tad būtina jiems padėti integruotis ir užtikrinti, kad tai vyktų kuo sklandžiau. Įgyvendinant šį projektą jie jau gauna ir toliau gaus daugybę įvairių paslaugų – teikiamos konsultacijos švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų ir paramos, leidimo gyventi Lietuvoje ir kitais svarbiais klausimais. Šios konsultacijos teikiamos tiek įprastomis darbo valandomis, tiek po 17 val., tad ir dirbantys asmenys gali gauti reikalingą informaciją. Taip pat organizuojami mokymai, susitikimai“, – vardija Klaipėdos rajono vicemerė Violeta Riaukienė.

Mokymuose dalyviai sužinos apie Lietuvos istoriją, teisinę sistemą, socialinę apsaugą, švietimą ir kitas aktualias sritis. O individualios teisinės konsultacijos suteiks projekto dalyviams galimybę spręsti teisines problemas, suprasti ir užtikrinti savo teises ir pareigas Lietuvoje, kovoti prieš galimus diskriminacijos atvejus.

Įvertinus poreikius ir nustačius specializuotos pagalbos poreikį, teikiamos ir individualios psichologo konsultacijos.

Taip pat Klaipėdos rajone, skirtinguose miesteliuose, bus organizuojama 15 šviečiamųjų susitikimų moterims ir mergaitėms, skatinant jų sveikatą, finansinę laisvę, savarankiškumą, šviečiant apie lyčių lygybę, kultūrinius skirtumus ir smurtą artimoje aplinkoje.

Be to, bus surengta ir 10 informacinių susitikimų, skirtų nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai.

Siekiant įgyvendinti šio projekto veiklas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ieško savanorio, kuris ukrainiečius galėtų mokyti lietuvių kalbos. Informacija teikiama tel. 8 600 81 157.

Daugiau informacijos apie projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ rasite ČIA.