Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdymas

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas. Gyventojams leidžiama pasirinkti, ar kurti daugiabučių namų savininkų bendriją, ar pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Trečioji galimybė yra savivaldybės skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį gali pasirinkti patys namų gyventojai.

Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrija

Jungtinės veiklos sutartis

Bendrojo naudojimo objektų administratorius

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų dėmesiui!

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T11-251 patvirtintas Atstovavimo Klaipėdos rajono savivaldybei daugiabučių namų savininkų (bendraturčių) susirinkimuose tvarkos aprašas.

Teisės aktai ir dokumentai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo

Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas 

Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai (STR 1.12.05:2010)

Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato bendrojo naudojimo objektų aprašas

Techninės priežiūros žurnalas

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdines taisyklės

Daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-19 10:20:19

Veiklos sritys