Teisinė informacija

Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, savivaldybių įmonių, kuriose Savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų, dėl kurių reikia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovo pareigas savivaldybės įstaigoje, įmonėje, sąrašas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovų ir jų pavaduotojų,  dėl kurių reikia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovo ir pavaduotojo pareigas Savivaldybės administracijoje, sąrašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2025 METŲ PROGRAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015-2019 METŲ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13  Nr. 2-170 direktoriaus įsakymas “Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-14 11:24:06

Veiklos sritys