Jaunimo politiką formuojantys dokumentai

 1. Jaunimo politikos pagrindų įstatymas
 2. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2011-2013 m. programa
 3. Jaunimo problemų sprendimo Klaipėdos rajono savivaldybėje 2013-2018 metų planas
 4. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros programos lėšų skyrimo ir panaudojimo taisyklės
 5. JRT reglamentas
 6. Jaunimo politikos plėtros 2011-2013 m. programos priemonių planas
 7. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija
 8. Darbo su jaunimu konvento deklaracija
 9. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2014-2016 metų programa
 10. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2014-2016 metų programos priemonių planas
 11. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2017-2019 metų programa
 12. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2017-2019 metų programos priemonių planas
 13. Jaunimo teisių apsaugos funkcijos savivaldybėje veiklos įgyvendinimo planas 2019 metams
 14. 2019 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai
 15. 2020 metais Klaipėdos rajono savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai
 16. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2020−2022 metų programa
 17. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2020−2022 metų programos priemonių planas
 18. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2020-2022 metų programos 2021 metų priemonių planas

2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti   jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai

2022 m. Klaipėdos rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti   jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai

2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti   jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai

2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybei rekomenduojamos įgyvendinti jaunimo politikos sritys, užduotys ir rezultatų vertinimo kriterijai

ATASKAITOS

1.Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo politikos plėtros 2017-2019 metų programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos

2017 metai

2018 metai

2019 metai

 1. Jaunimo teisių apsaugos funkcijos Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos įgyvendinimo 2018 metais ataskaita
 2. Jaunimo politikos įgyvendinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje 2019 metais
 3. Jaunimo politikos įgyvendinimas Klaipėdos rajono savivaldybėje 2020 m. I ir II ketv.
 4. 2020 metų jaunimo politikos įgyvendinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos ataskaita
 5. Jaunimo teisių apsaugos funkcijos Klaipėdos rajono savivaldybėje veiklos įgyvendinimo 2020 metais ataskaita
Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-12 02:02:51

Veiklos sritys