Apie seniūniją

Judrėnai – iš pietryčių pusės atokiausiame Klaipėdos rajono kampelyje įsikūrusi, už 15 km į rytus nuo Veiviržėnų, už 20 km į pietvakarius nuo Rietavo, už 36 km į pietryčius nuo Gargždų nutolusi gyvenvietė. Tai – senas Žemaitijos kaimas, kurį per istorijos negandas saugojo apsupę miškai, čia gyvenusių žmonių darbštumas ir kantrybė, po vargų ir nelaimių gaivindavo Judrės ir Šalpės upelių tėkmė.

Judrėnų seniūnijos plotas 6740 ha; žemės ūkio naudmenų – 2917 ha, miškų – 3823 ha. Seniūnijos teritorijoje yra 14 gyvenamųjų vietovių: Judrėnų mstl., Dariaus k., Dauskių k., Girininkų k., Jocių k., Landžių k., Mataičių k., Mikų k., Misgirių k., Norgėlų k., Pajudrio k., Šakėnų k., Uždvario k., Užvėnų k.

6 740 ha
Seniūnijos plotas
14
Gyvenviečių

Judrėnų pavadinimas kildinamas iš vandenvardžio, pro Judrėnus vingiuojančio Graumenos upės dešiniojo intako – Judrės upelio – pavadinimo. Anksčiausias Judrėnų paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose faktas aptinkamas 1561–1592 m. pagal valakų reformą Pajūrio tijūnystę skirstant valakais sudarytame Viešvėnų vaitystės inventoriuje.  Inventoriaus 1561 m. įrašuose tarp Kvėdarnos, Laukuvos, Vainuto ir kitų vaitysčių paminėta Judrėnų vaitystė.

Po karo sovietinei valdžiai įvedus vietinius teritorinius–administracinius vienetus – apylinkes, 1945−1950 m. Rietavo apskričiai priklausę Judrėnai tapo Judrėnų apylinkės centru. 1950 m. panaikinus apskritis, Judrėnai 1950−1962 m. priklausė Šilalės rajonui, o nuo 1962 m. – Klaipėdos rajonui.

Judrėnų seniūnijoje iš 11 kaimų buvo ištremti 145 gyventojai. 13 gyventojų mirė tremtyje (Krasnojarsko krašte mirė 12,o Permės srityje 1).

Judrėnų  seniūnijos kultūros paveldo daugumą sudaro sakralinės dailės ir įrangos pavyzdžiai iš 1780 m. vietinių meistrų statytos, 1995−1996 m. restauruotos, autentišką interjerą išsaugojusios Šv. Antano Paduviečio bažnyčios, kurioje stovi vieni seniausių Žemaitijoje barokiniai XVIII a. II p. vargonai. Tarp vertingiausio archeologinio paveldo – prie Vytautupio upelio žiočių išlikęs Norgėlų piliakalnis, žmonių dar vadinamas Vytauto kalnu; Dauskių, Mataičių, Mizgirių, Mikų, Užvėnų kaimų neveikiančios senosios kapinės. Judrėnų kapinėse, kuriose palaidoti Stepono Dariaus tėvai Augustina ir Romualdas Jucevičiai. Norgėlų miško properšoje – Šalpės kalnelyje atsiveria unikali liaudiškos mažosios architektūros ir dailės paveldo objektų sankaupa: maždaug nuo XX a. pr. savaimingai susiformavęs kelių koplytėlių ir koplytstulpių su šventųjų statulėlėmis ansamblis. Užvėnų k. garsėja apie 1918 m. įrengtu Švč. M. Marijos lurdu. Ypač lankomas Judrėnų seniūnijos kultūros paveldo objektas – LAM padalinys – Stepono Dariaus gimtinės ekspozicija su memorialiniu parku.

Judrėnus garsina bažnyčios tituliniai Šv. Antano atlaidai, Dariškėje kas penki metai vykstantys „Lituanicos“ skrydžio ir simbolinio milžinkapio supylimo minėjimai. Judrėniškių kasdienybę praskaidrina miestelyje rengiamos humoro kolektyvų varžytuvės.

Gamtos ir kultūros paveldu turtinga Judrėnų seniūnija gali didžiuotis nuo seno darbščiais, susibūrimuose išradingais ir draugiškais savo žmonėmis.  Iš Judrėnų kilęs tautodailininkas, 2009 m. apdovanotas Gargždų miesto atminimo ženklu už mažosios medinės architektūros puoselėjimą Judrėnų seniūnijoje Vytautas Konstantinas Savickis, šiuo metu gyvena Telšiuose. Savamokslė tapytoja Irena Viliutė beveik trečdalį  gyvenimo praleido Judrėnų miestelyje ir savo kūrybiniais darbais garsino jo vardą.

Seniūnijoje veikia Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio, pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Veikia Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos filialas – bibliotekininkė Janina Jokšienė, tel. 8 618 85917, [email protected].

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – kun. rel. m. mgr. Robert  Romanovski,  mob. tel. 8 650 24 879.

Judrėnuose veikia medicinos  punktas, tel. (8 46)  44 29 68.

Seniūnijoje įsikūrusi Judrėnų Stepono Dariaus bendruomenė – pirmininkė Vilija Norvilienė, tel. 8 618 37903, [email protected].

Judrėnų istorinė raida plačiai aprašyta Janinos Valančiūtės knygoje „Judrėnų seniūnijos istorija“, Leidinys išleistas 2009 m. Klaipėdos rajono savivaldybės lėšomis.

Apie herbą

Judrėnų herbas patvirtintas Lietuvos Respublikos dekretu 2011 m. birželio 9 d. Nr. 1K-722. Svarstant Judrėnų herbo motyvus, vietos atstovai norėjo jame matyti simbolius, susijusius su lakūnu Steponu Dariumi, Judrės upeliu, mišku, bažnyčia. Buvo pasirinktas skrendantis sakalas, kuris asocijuojasi su garsiuoju Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 1933 m. skrydžiu „Lituanica“ per Atlantą. Herbo aprašymas: Mėlyname lauke dešiniojo kaspino pozicijoje sidabrinis skrendantis sakalas. Čia jis asocijuojasi su skrydžio laisve, sportine aviacija, kuri susijusi su šia vietove, be to, mėlyna spalva reiškia ištikimybę senosioms tradicijoms, dvasingumą, o sidabras, arba balta sakalo spalva, praeityje svarbiausia kunigaikštysčių ir kartu Žemaitijos kunigaikštystės karinių vėliavų spalva. Herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2011 m. gegužės 19 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K-8 (424)).

Kontaktai

Zigmantas Siminauskas

Seniūnas

Tel. (8 46)  44 29 85

Mob.tel. 8 682 59 141

El.p. [email protected]

Judrėnų seniūnijos teritoriją prižiūri

Petras Šunokas

Vyriausiasis tyrėjas

Mob. 8 610 46 256

El. p. [email protected]

JUDRĖNŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI 2023-2027 metų kadencijai

Eil. Nr.SeniūnaitijaSeniūnaitijos ribosSeniūnaičio vardas, pavardėKontaktinė informacija
1.JudrėnųDarius, Girininkai, Judrėnai, Pajudris, Šakėnai, Uždvaris, UžvėnaiMilda Mockienė8 602 35316 [email protected]
2.MataičiųMataičiaiGintarė Beniulienė8 684 97889 [email protected]