Apie seniūniją

Veiviržėnų seniūnija įsikūrusi Klaipėdos rajono savivaldybės pietryčių pusėje. Kraštovaizdžio požiūriu tai vienas vaizdingiausių Klaipėdos rajono kampelių, kurio banguotą reljefą raižo vienas didžiausių Minijos intakų – Veiviržo upė ir nuo jos atsišakojantys Šalpės, Šlūžmės, Upitos, Purlės, Judrės ir kiti upeliai. Seniūnija užima 188,09 ha plotą, ribojasi su Agluonėnų, Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Judrėnų ir Švėkšnos seniūnijomis. Dabartinė seniūnijos teritorija administraciniu požiūriu suformuota XX a. 7-ajame dešimtmetyje kaip Veiviržėnų apylinkė.

Istorija

Veiviržėnų pavadinimas yra vandenvardinės kilmės, išvedamas iš Veiviržo upės pavadinimo. Problema dėl Veiviržėnų gyvenvietės anksčiausio paminėjimo šaltiniuose iki šiol neišspręsta: tuos, kurie bandė anksčiausią Veiviržėnų pavadinimą datuoti 1467 m., suklaidino vietos prie Veiviržo upės – Veiviržių, kurių žemė 1467 m. užrašyta Žemaičių vyskupo stalo valdoms, egzistavimo faktas. Veiviržėnų kaimo anksčiausias paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose aptinkamas 1511 m.

Istoriniuose šaltiniuose Veiviržėnų dvaras minimas nuo XV a. 1639 m. pastatyta pirmoji Veiviržėnų katalikų bažnyčia, iš pradžių veikusi Rietavo bažnyčios filijos teise. 1641 m. donacijos privilegijoje  Veiviržėnai pirmą kartą paminėti miesteliu.1754 m. Rietavo seniūno Juozapo Tiškevičiaus rūpesčiu Veiviržėnams suteikta prekybinė privilegija, leidžianti miestelyje sekmadieniais rengti turgus. Nuo 1767 m. Veiviržėnai gavo naują prekybinę privilegiją, suteikusią teisę, be sekmadieninių turgų, rengti per metus 4 prekymečius (muges). Prekybinės privilegijos pagyvino miestelio ūkinę, prekybinę veiklą, skatino jo plėtimąsi.

Pirmajai Veiviržėnų  koplyčios tipo bažnyčiai (pastatytai 1639 m. kelių sankryžoje) ir šventoriuje esančioms kapinėms nebeatitinkant augančios parapijos poreikių,  XVIII a. vid. iškilo būtinybė statyti naują bažnyčią, kuriai sklypas parinktas patogesnėje augančiam miesteliui vietoje senosiose kapinėse prie Švėkšnos-Rietavo kelio. Nauja medinė bažnyčia pastatyta 1767 m., konsekruota 1775 m. 1795 m. Veiviržėnų bažnyčia tapo parapine. 1800 m. prie bažnyčios pastatyta špitolė, kurioje XIX a. pr. įsikūrė parapinė mokykla.

1792 m. LDK valdovas Stanislovas Augustas Veiviržėnams suteikė savivaldos privilegiją ir herbą. Nuo 1869 m. veikė rusiška valdinė pradžios mokykla žydų mokykla, žydų sinagoga, katalikų bažnyčia, valsčiaus valdyba valsčiaus teismas, vaistinė , vandens malūnas, kalvių ir kt. dirbtuvėlės, karčema, kelios žydų krautuvėlės. 

Per 1937 m. gaisrą sudegė keliasdešimt gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, klebonijos sodyba, parapijos salės pastatas, paštas, apdegė varpinė, buvo užsidegusi net bažnyčia, kurią pavyko išgelbėti.

1941 m. prasidėjus karui, vokiečiai be pasipriešinimo užima Veiviržėnus. Birželio mėn. surenkami darbingi miestelio žydai vyrai ir išvežti Švėkšnos link, o rugsėjo mėn. 76 seneliai, moterys ir vaikai sušaudomi Trepkalnio km. 1947 m. padegus Balsėnų apylinkės pirmininko Taujenio namą, nudegė keli Švėkšnos gatvės namai, nuo jų užsidegė žydų mokykla, senelių prieglauda ir sinagoga.

Pokaryje vyko rezistencinis judėjimas, buvo žudomi ar tremiami nekalti žmonės. Veiviržėnų seniūnijoje iš 38 kaimų buvo ištremti 418 gyventojų. 34 gyventojai mirė tremtyje (Krasnojarsko krašte mirė 25, Irkutsko srityje 1, Komijos ASSR 3, Sverdlovsko srityje 5).

Nuo 1950 m. Veiviržėnai buvo apylinkės ir susikūrusio „Veiviržos“ kolūkio centras. Miestelyje 1945–1949 m. veikė progimnazija, kuri 1949 –1952 m. reorganizuota į septynmetę mokyklą, o nuo 1952 – į vidurinę. Nuo 1948 m. vėl veikė vaistinė, tik suvalstybinta. Atidarytas vaikų darželis, po metų 25 lovų ligoninė. Pradėjo veikti kultūros namai, biblioteka, pieninė, ambulatorija, lentpjūvė, malūnas.

Apie seniūniją

Seniūnijoje veikia Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, gimnazijos Pėžaičių bei Pašlūžmio pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriai. Dirba keturios bibliotekos, Veiviržėnų kultūros centras ir Šalpėnų kultūros namai. Veiklus jaunimas Veiviržėnuose susibūręs į klubą „Ekipa“, Šalpėnuose – į jaunimo organizaciją.

Vaizdingos Veiviržėnų apylinkės įtrauktos į Klaipėdos rajono turizmo informacijos centro organizuotus maršrutus keliaujant automobiliu, dviračiais, plaukiant Veiviržo upe. Veiviržėnus siūloma aplankyti keliaujant „Vakarų Lietuvos dviračių žiedo“ maršrutu po pajūrį ir Vakarų Žemaitiją.

Tarp vertingiausių archeologinio paveldo objektų – Skomantų, Vyskupiškių, Veiviržėnų (Vilkių), Mockaičių piliakalniai.

Išraiškingumu kraštovaizdyje ir istorinio įprasminimo memorialiniais ženklais išsiskiria Skomantų piliakalnis su viršūnėje 1928 m. pastatytu Kosto Rameikos paminklu Nepriklausomybės 10-mečiui ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 5-mečiui pažymėti. 1965 m. papėdėje pastatyta Vytauto Majoro skulptūra „Žemaitis“.

Iš netolimos praeities istoriškai vertingų vietų paminėtinos: žydų genocido aukų kapavietė Trepkalnyje, Laisvės kovų atmintį žyminčios vietos Veiviržėnuose, partizanų palaikų perlaidojimo kapavietė Veiviržėnų kapinėse.

Veiviržėnų seniūnija didžiuojasi dviem etnoarchitektūriniais sodybiniais kompleksais: XIX a. vidurio Stasio Rameikos sodyba Eidukuose ir O. Padagienės sodyba Sodų g. Veiviržėnuose.

Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, filosofijos daktaro, Nepriklausomybės Akto signataro Jurgio Šaulio gimtinėje – Balsėnuose pastatytas stogastulpis (skulpt. V. Savickis).

Apie herbą

1792 m. LDK valdovas Stanislovas Augustas Veiviržėnams suteikė savivaldos privilegiją ir herbą. Jame pavaizduotas šarvuotas raitelis ant žirgo su užrašu – devizu apačioje: „Tėvynė mūsų turtas, kraujas ir gyvybė“. Herbo simbolika – ant žiro, atgal atsigręžęs kardu ginkluotas raitelis „atspindi susirūpinimą dėl Tėvynės ateities ir supratimą, kad nuo gresiančio pavojaus galima apsiginti tik ginklu“(Valančiūtė J.,2009,p.31).Tai patvirtina ir herbo devizas.

1992 m. liepos 20 d. LR AT Prezidiumas patvirtino pagal Lietuvos Metrikos medžiagą sukurtą Veiviržėnų herbą, miestelio vėliavą.

Kapinės

Veiviržėnų senosios ir naujosios kapinės yra skaitmenizuotos.

Puslapyje www.cemety.lt įvedus velionio vardą su pavarde, laidojimo regioną, kapinių pavadinimą, bus parodyta tiksli kapavietės vieta, nuotraukos ir navigacijos nuoroda.

Kontaktai

Edita Sluckienė

Seniūnė

Tel. (8 46)  45 92 44

Mob. tel. 8 612 46 274

El. p. [email protected]

Veiviržėnų seniūnijos teritoriją prižiūri

Petras Šunokas

Vyriausiasis tyrėjas

Tel. (8 46)  45 92 44

Mob. tel. 8 610 46 256

El. p. [email protected]

Atnaujinta seniūnijos Vietos bendruomenių taryba

VEIVIRŽĖNŲ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI 2023-2027 metų kadencija

Eil. Nr.SeniūnaitijaSeniūnaitijos ribosSeniūnaičio vardas, pavardėKontaktinė informacija
1.BalsėnųBalsėnaiJustė Stonkutė8 699 66831 [email protected]
2.DaukšaičiųDaukšaičiaiViktoras Toleikis8 611 55951 [email protected]
3.PėžaičiųPėžaičiaiDanutė Uselienė8 612 21719 [email protected]
4.SkomantųBilvietis, Mikužiai, Skomantai, Šarkiškiai, ŠiuraičiaiKarolis Valančius8 630 64207 [email protected]
5.ŠalpėnųŠalpėnaiMindaugas Žąsytis8 616 29628 [email protected]
6.ŠukaičiųŠukaičiaiStasys Bružas8 613 93345 [email protected]
7.VeiviržėnųVeiviržėnaiMarius Kakta8 622 07352 [email protected]