Apie seniūniją

Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenimis 2023-12-01  seniūnijoje gyvenamą vietą deklaravo 19081 gyventojas.

Gyvenvietės − 22. Centras – Slengiai.

6 960 ha
Seniūnijos plotas
22
Gyvenvietės
16 982
Gyventojų

Seniūnijos teritorijoje sparčiai vystosi ugdymo įstaigų tinklas.

2022 m. rugsėjo 1 d. Jakuose duris atvėrė naujai pastatyta mokykla-darželis –  Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro Jakų skyrius. Mokykloje suformuotos keturios pradinės klasės, kuriose gali mokytis po 15 vaikų. Taip pat dar dvi ikimokyklinio ugdymo grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams. Įrengta sporto salė su specialia danga, kurioje vyksta užsiėmimai įvairiomis sporto šakomis, valgykla, sutvarkyta aplinka, įrengtos vaikų žaidimo, sporto aikštės, automobilių stovėjimo vietos.

O 2022 m. gruodžio 23 d. rekonstruotame buvusiame Sendvario seniūnijos pastate (Saulės g. 1, Slengiai) atidarytos dvi naujos darželio grupės, kurias galės lankyti 40 vaikų.

Taip pat seniūnijos teritorijoje yra nemažai privačių darželių, Ankstyvosios edukacijos centras, vaikų žaidimų kambarių.

Per ateinančius trejus metus Trušeliuose iškils nauja mokykla-darželis, kur bus ugdoma beveik 800 Klaipėdos rajono vaikų, taip pat čia veiks biblioteka, gyventojams bus įrengtos erdvės kultūrai ir sportui.

Taip pat Mazūriškių k. projektuojamas naujas lopšelis-darželis. Planuojama, kad čia veiks 8 grupės, kurias galės lankyti 150 vaikų, bus sporto, laisvalaikio bei papildomo ugdymo erdvės.

Sendvario seniūnijoje veikia daugybė įmonių, kurių veikla labai plati. Didžiausios įmonės UAB „Silberauto”, UAB „Vestmarė” (Radailių dvaras), UAB „Vitransa”, UAB „Scania Lietuva”, UAB „RIMI Lietuva”, UAB „Moguntia”, UAB „Minkštų baldų idėja”, UAB „Gitana“, UAB „Lankstinys” ir kt.

Šiuo metu verslo įstaigų tinklas ir toliau sparčiai vystosi: atidaromos naujos parduotuvės, paslaugų ir viešojo maitinimo įstaigos, netrūkus Gindulių kaime duris atsidarys naujas sporto centras.

Slengių kaime, Dangaus g., priešais Gindulių gyvenvietę, pastatyta katalikų bažnyčia. 2019 m. rugsėjo 21 d. vyskupas Kęstutis Kėvalas per padėkos Mišias statomoje bažnyčioje iškilmingai paskelbė dekretą, jog Slengių parapijai suteiktas Šv. Jono Pauliaus II titulas.

Šalia bažnyčios esančiame 23 a sklype yra įsikūrusios Slengių kaimo senosios kapinės (riboto laidojimo – leidžiama laidoti tik į šeimynines kapavietes).

Istorija

Manoma, kad Sendvario seniūnijos pavadinimas kilęs iš, ko gero, seniausio dvaro Klaipėdos apylinkėse − Sendvario dvaro, kurio ištakos – nuo 1376 m. Pradžioje tai galėjo būti tik aptvaras, kuriame laikyti gyvuliai Klaipėdos pilies įgulai. Vėliau šalia jo buvo pastatyti administraciniai–gyvenamieji pastatai juos aptarnavusiems žmonėms bei ūkiniai statiniai. Manoma, kad 1402 metais toje vietoje buvo įkurtas avininkystės ūkis, kuris Klaipėdos pilies riterius aprūpindavo maistu ir kailiais.

Po Reformacijos hercogas Albrechtas šį ūkį vėl atgaivino ir pavertė jį dvaru. Ordino valdymo metu dvarą valdė ne Ordino broliai, o pasauliečiai prievaizdai. Sendvario atsiradimas siejamas su senąja avide, šalia buvęs dvaras imtas vadinti Sendvariu. Ištisus amžius dvarą nuomojo ir valdė vokiečių kilmės dvarininkai.

XVII a. Sendvarį valdė Jakobas Tiede, Friedrichas Werneris. Pastarasis save kildino iš kilmingos Werner von Urselių giminės, tarp kurių būta ir Ordino magistrų. 1723 m. buvo įkurtas naujas administracinis vienetas – Sendvario valsčius. Jis nebuvo tiesiogiai valdomas, bet išnuomotas. Nuo 1804 m. nutarta Sendvarį išnuomoti paveldimai. 1804 m. gegužės 9 d. paveldimai nuomai Sendvarį gavo pirklys, kariuomenės tiekėjas Johnas Ruppelis. Šios giminės atstovai tapo Klaipėdos pirklių gildijos nariais. Sendvarį pamėgo ir Prūsijos monarchų šeima, karo metais prisiglaudusi Klaipėdoje. 1807 m. Sendvaryje princams buvo įrengtas jodinėjimo maniežas. 1817 m. Sendvariui suteiktas bajoriškojo dvaro rangas. 1902 m. Sendvario savininkas – riteriškojo dvaro savininkas Antonas Conradas. 1913 m. jis buvo vienas iš Klaipėdos apskrities iždo valdybos narių. 1915 m. piečiau Sendvario vyko atkaklios kautynės tarp vokiečių ir rusų kariuomenių. Dvaro rūmai bei tvartai buvo sudeginti, dvarininką A. Conradą rusai išsivarė į nelaisvę. 1916 m. A. Conradas grįžo iš nelaisvės Simbirske. Jam mirus 1932 m. Sendvario ūkį (510 ha) perėmė jo sūnus bankininkas ir politikas Heinrichas Conradas. 1923 m. sausio 12, 13 naktį Sendvario dvaro teritorijoje įvyko lietuvių kautynės su prancūzais dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos. 1940−1994 m. buvo LTSR administracinis-teritorinis vienetas – Sendvario apylinkė. Vėliau apylinkės ribos buvo sumažintos ir Sendvario dvaras liko Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

Pokariu Sendvario seniūnijoje iš Barškių k. buvo ištremta 11 gyventojų.

Apie herbą

Slengių herbas sukurtas ir patvirtintas 2012 m. Herbo kūrimo procese dalyvavo bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, buvo sudaryta darbo grupė.

Slengiai − Klaipėdos r. savivaldybės Sendvario seniūnijos centras. Kalbininkų teigimu, vietovės etimologija yra asmenvardinės kilmės, t. y. kilo nuo asmenvardžio Slengys. Bent 1540 m. vietovė vokiškai įvardinta kaip Andres Schlenge. Manoma, kad Andresas Schlenge buvo prūsų karys, kuris už ištikimą tarnavimą kariuomenėje dovanų gavo mažą kaimelį Klaipėdos krašte. Slengiai Andress Schlengen vardu vadinami 1687 m., vėliau žemėlapiuose įvardijami kaip Schlengen Andres. Kita vertus, Klaipėdos krašte iki mūsų dienų išliko pavardė Slengys. Ji, pasak kalbininkų, gali būti pravardinės kilmės, atsiradusi iš žodžio slengti, tai yra „šliaužti, ropoti“. Praeityje gyvenvietėje būta karčemos, mokyklos, evangelikų koplytėlės.

Svarstant galimus Slengių herbo motyvus, bendruomenės atstovai siūlė jūros, saulės ir baltiškos segės, t. y. žalčių kryžiaus-saulutės, primenančios svastiką, motyvus − tai dangumi keliaujančios saulės, ugnies, kartais žaibo ir griaustinio, dievo Perkūno simbolis, metų laikų kaitos bei amžinojo virsmo ženklas. Po diskusijų su Lietuvos heraldikos komisijos nariais, nuspręsta Slengių herbe vaizduoti būtent pastarąjį simbolį, kuris Lietuvos vietovių heraldikoje įamžintų puikų senosios baltų kultūros artefaktą. Segės motyvui pritarta dar ir dėl to, kad šį archeologinį radinį rado vietos gyventojas Aukštkiemio apylinkėse, esančiose netoli Slengių, Sendvario seniūnijoje. Kadangi Slengiai yra netoli jūros, herbo skydas nuspalvintas sidabrine spalva, kuri heraldikoje reiškia vandenį. Įdomu tai, kad lietuviškas žodis slengti gali būti pritaikytas ne tik asmenvardžiui, bet ir žalčiui. Apie žaltį, kaip roplį, yra sakoma, kad jis šliaužia. Žaltys – didelės išminties, tiesos ir aiškiaregystės simbolis, žinotas ir ypač gerbtas tiek senojoje baltų pasaulėžiūroje, tiek vėliau – lietuvių etnografijoje. Senovėje žalčiai, kaip ir kiti ropliai, dėl tariamo ryšio su saule būdavo siejami su kryžiumi. Kryžmai sudėjus du pagaliukus, galima būdavo prisivilioti žaltį. Esą atsigulęs ant šios kryžmos, nušvietus saulei, žaltys tapdavo nekenksmingas. Saulė – amžinybės, šviesos ir nenuilstamo judėjimo simbolis. Saulės ir žalčio motyvai itin dažni liaudies mene, tautosakoje. Tikėta, kad namų dievybė – žaltys – moterų vaisingumo lėmėjas ir vaikų globėjas.

Slengių herbo etaloną sukūrė vietos dailininkė, Aukštkiemių k. gyventoja Sigita Bilotė. Jį Lietuvos heraldikos komisija aprobavo 2012 m. gegužės 10 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6K–8 (443).

Kontaktai

SENDVARIO SENIŪNIJOS NAUJA BUVEINĖ ADRESU:

SLENGIŲ K. EŽERO G. 47, KLAIPĖDOS RAJ.

Karina Novikova

Sendvario seniūnė

Mob. tel. 8 612 46 276

El.p. [email protected]

Rolandas Milius

Sendvario seniūnijos patarėjas

Mob. tel. 8 695 88 056

El.p. [email protected]

Viktor Charunov

Sendvario seniūnijos specialistas (kelių priežiūrai)

Mob. tel. 8 618 58 149

El.p. [email protected]

Inna Charunova

Sendvario seniūnijos vyr. specialistė (deklaravimo, išmokų vaikams, laidojimo pašalpos, paramos maistu ir higienos prekėmis ir kitais bendraisiais klausimais)

Mob. tel. 8 658 37 913

El.p. [email protected]

Zita Butkevičienė

Sendvario seniūnijos socialinių išmokų specialistė

Mob. tel. 8 673 29 218

El.p. [email protected]

Joana Gečienė

Sendvario seniūnijos žemės ūkio specialistė

Mob. tel. 8 677 59 572

El.p. [email protected]

Lina Gedrimienė

Vyriausioji tyrėja,
Sendvario seniūnijos teritorijos prižiūrėtoja

Mob. tel. 8 618 38 169

El.p. [email protected]

Agnė Narbutaitienė

Socialinio darbo organizatorė

Mob. tel. 8 634 88365

El. p. [email protected]


SENDVARIO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI 2023-2027 metų kadencija

Eil. Nr.SeniūnaitijaSeniūnaitijos ribosSeniūnaičio vardas, pavardėKontaktinė informacija
1.AukštkiemiųAukštkiemiai, GvildžiaiRomas Daugnoras8 620 60870 [email protected]
2.BaukštininkųBaukštininkai, Leliai, ŽemgrindžiaiGediminas Urbonas8 670 84650 [email protected]
3.GinduliųGinduliai, Klemiškė I, MartinaiDanguolė Dambrauskienė8 682 20915 [email protected]
4.JakųBudrikai, Dirvupiai, Jakai, Klausmyliai, SudmantaiRolandas Adomauskas8 610 42662 [email protected]
5.KalnuvėnųGlaudėnai, Kalnuvėnai, PurmaliaiRimas Martinonis8 616 77736 [email protected]
6.MazūriškiųMazūriškiai, TrušeliaiGiedrius Bičkauskas8 678 65221 [email protected]
7.RadailiųRadailiaiDonatas Stonkus8 615 43436 [email protected]
8.SlengiųKlemiškė II, Klipščiai, Slengiai,Saulius Balsys8 638 29388 [email protected]

SENIŪNIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17:00 val.

Penktadieniais 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Švenčių išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


Sendvario seniūnijos gyventojų dėmesiui!

Socialinių išmokų specialistės ZITOS BUTKEVIČIENĖS

Interesantų priėmimo laikas

I–IV 8.00–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.)

Gyventojai dėl socialinių išmokų priimami tik pagal išankstinę registraciją.

Registruotis vizitui galima užpildžius registracijos formą Klaipėdos rajono savivaldybės interneto puslapyje https://parama.klaipedos-r.lt/#/login  arba paskambinus tel. 8 658 37 913.

Dėl socialinių išmokų vaikams (išmokos vaikui („vaiko pinigų“), vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai), laidojimo pašalpos, paramos maistu ir higienos prekėmis, išankstinės registracijos vizitui pas socialinio darbo specialistę ir kitos bendrosios informacijos prašome kreiptis į vyriausiąją specialistę INNA CHARUNOVĄ, tel. 8 658 37 913.

Taip pat daugelį prašymų dėl socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo galima pateikti elektroniniu būdu sistemoje https://www.spis.lt.


Sekite mus socialiniame tinkle https://www.facebook.com/sendvariosen/!

SENDVARIO SENIŪNIJOS VEIKLOS DOKUMENTAI

SENDVARIO SENIŪNIJOJE VEIKIANČIOS BENDRUOMENĖS 

Asociacija Gindulių bendruomenėNijolė Razmienė8 620 50 251
[email protected]
Jakų bendruomenės centrasKęstutis Dvarionas8 618 60 800
[email protected]
Radailių bendruomenėValda Jomantė8 673 18 798 
[email protected]
[email protected]
Sendvario seniūnijos kaimų jungtinė bendruomenėLijana Sinušienė8 680 33 681
[email protected]
Slengių bendruomenėDalius Židonis8 686 00 914
[email protected]
Sudmantų bendruomenėDanutė Gelumbickienė8 682 04 847  
[email protected]
Bendruomenė „Saulėtasis sodžius“Audronė Židonienė8 698 15709
[email protected] 
Slengių mokyklos bendruomenėInga Baužienė8 600 81688
[email protected]
Trušelių kaimo bendruomenėRenata Kazragienė8 675 09 207
[email protected]
Aukštkiemių kaimo bendruomenėEurelijus Žukauskas8 698 00 705
[email protected]
[email protected]