Gargždų parko tvarkymas

Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija

Tekstinė dalis

Sprendinių brėžinys

Parko želdyno tvarkymo reglamentas

Vizualizacijos

Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo projektiniai pasiūlymai

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo (statybos) projektas

Bendroji sklypo sutvarkymo ir architektūros dalis

Bendroji parko sutvarkymo dalis

Sklypo plano dalis

Statinių architektūros dalis

Želdinių vertinimo dalis

1 projekto įgyvendinimo etapas

Informacinis pranešimas apie pirmo etapo darbus

Želdinių projektavimo dalies analizė ir įgyvendinimo rekomendacijos

Gargždų dvaro parko želdinių būklės ekspertinis vertinimas (2020 02 14)

Gargždų dvaro parko želdinių būklės ekspertinis vertinimas (2020 02 26)

Gargždų miesto parko šiaurinės dalies tuopų būklės vertinimo ataskaita (2020 11 11)

Gargždų miesto parko šlaito dalies medžių būklės vertinimo ataskaita (2020 11 13)

2 projekto įgyvendinimo etapas

Gargždų miesto parko infrastruktūros sutvarkymo projekto laida A:

Sklypo sutvarkymo dalis

Statinių architektūros dalis

Želdinių projektavimo dalis

Kultūros paveldo dalis

Želdinių būklės ekspertinis vertinimas (2021-12-31)

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-23 07:23:21

Veiklos sritys