Kas yra korupcija?

Moksleivių Antikorupciniame konkurse “Skaidrumą kuriame kartu” dalyvavę Dituvos pagrindinės mokyklos 9 klasės moksleiviai  apdovanoti atminimo dovanomis. 

Moksleivių piešinių konkursas tema ,,Mes prieš korupciją” (Plakatai 5-6 kl. ir 7-8 kl.) (Plakatai 9-10 kl. ir 11-12 kl.) (Vertinimai)

Klaipėdos rajono gyventojų požiūrio į korupciją bei prevencijos priemones tyrimo ataskaita (Pridedama)

2020 METŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO TYRIMAS (Pridedama)

2022 M. METŲ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO TYRIMAS (Pridedama)

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. AV- 2339 patvirtintas ,,Klaipėdos rajono savivaldybės vidinio informacijos apie pažeidimus kanalo administravimo tvarkos aprašas” (Pridedama)

Pranešimo apie pažeidimą forma (Pridedama)

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ

2022 m. (2) išvada dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2022 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2021 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2020 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2019 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2018 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2016 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje

2015 m. motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos rajono savivaldybėje


Sveikatos įstaigų korupcijos prevencijos ataskaita už 2018 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisija.

INFORMACIJA PAGEIDAUJANTIEMS PRANEŠTI APIE KORUPCINIUS PAŽEIDIMUS

Apie korupcinius teisės pažeidimus Klaipėdos rajono savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose gyventojai gali anonimiškai pranešti telefonu (8 46) 400 008 bei pasinaudoti Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) I aukšte šalia pagrindinio įėjimo durų esančia anonimine dėžute. Visus anoniminius pranešimus gauna ir administruoja Antikorupcijos komisijos atsakingas sekretorius.

Gyventojai pranešti STT pareigūnams apie korupcijos atvejus gali karštosios linijos telefonais (8 5) 266 33 33 ir (8 5) 266 33 79, el. paštu [email protected], palikdami žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt arba atvykę į bet kurį STT padalinį. Besikreipiančiųjų pageidavimu STT garantuoja jų anonimiškumą.

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS / PLANAI

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2018 M. INFORMACIJA:

2018 m. vykdytos apklausos Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų požiūrio į korupciją, korupcinės patirties bei labiausiai korupcijos paveiktų sričių tyrimo ataskaita.

2018 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo UAB “Klaipėdos rajono energija”.

2018 m. išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo UAB “Gargždų turgus”.

2017 M. INFORMACIJA:

Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 – 2019 m. korupcijos prevencijos programos 2017 m. įgyvendinimo ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tolerancijos korupcijai indekso tyrimas 2017 m.

2016 M. INFORMACIJA:

Klaipėdos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaita 

Klaipėdos rajono savivaldybės 2015-2016 metų korupcijos prevencijos programos 2016 metų įgyvendinimo ataskaita

2016 metais vydkytos apklausos Klaipėdos rajono gyventojų požiūrio į korupciją, kovos su korupcija būdus bei priemones tyrimo ataskaita

Privačių interesų deklaracija

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Mero potvarkis dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Sąrašas pareigybių dėl kreipimosi į STT

2022-09-02 Savivaldybės direktoriaus įsakymas Nr. AV-2417 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, sąrašo

Lobistinės veiklos deklaravimas 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas

Teisinė informacija

Klaipėdos rajono savivaldybės įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, savivaldybių įmonių, kuriose Savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų ir jų pavaduotojų, dėl kurių reikia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovo pareigas savivaldybės įstaigoje, įmonėje, sąrašas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos padalinių vadovų ir jų pavaduotojų,  dėl kurių reikia kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti vadovo ir pavaduotojo pareigas Savivaldybės administracijoje, sąrašas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖ KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2025 METŲ PROGRAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015-2019 METŲ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13  Nr. 2-170 direktoriaus įsakymas “Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”

JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJA PRIEŠ KORUPCIJĄ

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Klaipėdos rajono savivaldybės Antikorupcinio elgesio taisyklės 2021-12-10

 Korupcijos istorija

Korupcija –  (lot. correi) – solidarumas ir (lot. rumpere) – laužyti, pažeisti, keisti.  Pirmas įrodymas, liudijantis apie korupciją, yra dokumentas  iš Asirijos, parašytas beveik prieš 3400 metų.

               Prieš 2000 metų Indijos karaliaus ministras Kautila parašė pirmąjį mokslinį  darbą apie korupciją, pavadintą Arhashastra.

              1300 m. pr. Kr. gyvenęs Egipto faraonas Horemhebas išleido pirmą rašytinį įstatymą. Jame nurodomos bausmės už kyšių ėmimą. 

               Biblijoje parašyta „Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą“ (Įst. 6,9).

Korupcijos esminiai bruožai

Asmeninės naudos siekimas.

Slėpimas.

Nuolatinis santykis, ilgai trunkanti veikla. 

Korupcijos sąvoka

Korupcija – tai reguliari, besikartojanti, integrali nusikalstama veikla, kurią vykdo individas, palaikantis tarnybos santykius su valstybės aparatu, su privačiu verslo subjektu, rinkėjais, su žiniasklaidos auditorija (skaitytojais, žiūrovais), ir kuri pasireiškia piktnaudžiavimu savo padėtimi bei pasitikėjimu siekiant asmeninės naudos.

               Tą naudą turėtume suprasti ne tik kaip materialine, bet ir kaip kitokią, pavyzdžiui, kaip prestižą, galimybę siekti karjeros, kaip atsakomąją paslaugą.

Korupcijos sąvoka apima pagrindines sritis

Įtaką rinkimams ir kandidatams.

Įtaką privataus verslo atstovams.

Įtaką valstybės valdininkams.

Įtaką žurnalistams.

Politinės partijos veiklą.

Korupcijos padariniai

 “Vartojimo” civilizacijos prielaidos korupcijos reiškiniui.

Destruktyvi korupcijos įtaka visuomenei.

Destruktyvi korupcijos įtaka politiniam gyvenimui.

Destruktyvi korupcijos įtaka svarbiausioms valstybės funkcijoms.   

Korupcijos lygis daro tiesioginę įtaką investicijoms valstybiniame ir privačiame sektoriuose.

Bendrajam nacionaliniam produktui.

Sudaro prielaidas šešėlinės ekonomikos plėtrai.

Monopoliniams dariniams atsirasti.

Neigiamai veikia mokesčių įplaukas į valstybės biudžetą.

Blogina šalies įvaizdį.

Mažėja šalies ūkio efektyvumas.

Iškreipiama konkurencija.

Prastėja prekių ir paslaugų kokybė, iš jų ir viešojo sektoriaus paslaugų.

Mažėja pasitikėjimas valstybės institucijomis.

Kaip sumažinti korupciją?

Korupcijos prevencija.

Antikorupcinis visuomenės švietimas.

Korupcinio pabūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas. 

Kovos su korupcija  sistema

Prezidentas.

Seimas.

Vyriausybė.

Specialiųjų tyrimų tarnyba.

Visuomenė.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-30 01:15:38

Veiklos sritys