Vertinimo tarybos darbotvarkė

2023 m. kovo 29 d. 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Svirno (u. k. 1419) Dūdinėlių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos rajono sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 1419) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – perduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Svirno (u. k. 1419) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas.

Apskaitos dokumentacijos parengimas buvo įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“. Atsižvelgus į tai, kad kultūros paveldo objektui Akto projektu siūlomas neaukštesnis nei vietinis reikšmingumo lygmuo, todėl Akto projektas perduoda nagrinėti ir sprendimą priimti Klaipėdos rajono savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai.

Su Akto projektu galima susipažinti: Pridedamas failas 1_Svirnas_1419

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Hugo Neubauer užeigos pastatų kompleksui, Klaipėdos g. 7, 9, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“.

Statusas – naujas objektas.

Svarstymo pagrindas – gautas Nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Neubauer užeigos pastatų kompleksui, kurį sudaro užeigos pastatas (1), pirmas prekybos pastatas (2), pirmas sandėlio pastatas (3), antras prekybos pastatas (4), antras sandėlio pastatas (5), nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Akto projekto parengimas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymu Nr. AV-270.  Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis ir ikonografine medžiaga.

Su Akto projektu galima susipažinti: 2_Hugo Neubauer uzeigos pastatu kompleksas_Klaipedos 7,9, Priekule

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Pastatui Klaipėdos g. 27, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“.

Statusas – naujas objektas.

Svarstymo pagrindas – gautas Nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Pastatui Klaipėdos g. 27, Priekulės m., nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Akto projekto parengimas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymu Nr. AV-270.  Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis ir ikonografine medžiaga.

Su Akto projektu galima susipažinti: 3_Pastatas_Klaipedos 27, Priekule

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kalotės mokyklos (u. k. 31054) Adomo Brako g. 17, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajono sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 31054) – registrinis.

Akto projekto rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“.

Svarstymo pagrindas – gautas Nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kalotės mokyklos (u. k. 31054) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas (jas sumažinant). Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais, šaltinių tyrimais, fotofiksacija.

Su Akto projektu galima susipažinti: 4_Kalotes mokykla_31054

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Senųjų Drevernos kapinių kompleksui Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – UAB „Klaipėdos projektas“.

Statusas – naujas objektas.

Svarstymo pagrindas – gautas Nekilnojamojo kultūros paveldo akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Senųjų Drevernos kapinių kompleksui, kurį sudaro senosios Drevernos kapinės (1), laivadirbio Jono Gižo ir jo artimųjų kapavietės (2), nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Akto projekto parengimas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms 2022 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašą, patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-27 įsakymu Nr. AV-270.  Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, publikacijomis ir ikonografine medžiaga.

Su Akto projektu galima susipažinti: 5_Senųjų Drevernos kapinių kompleksas


2023 m. kovo 1 d. 15.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės salėje vyks Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1.      Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 10969), Klaipėdos g., Kretingalės mstl., teisinės apsaugos.

2.      Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lėbartų dvaro sodybos (u. k. 243) Lėbartų k., Dovilų sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 

3.      Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Priekulės geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 33207), Geležinkelio Stoties g.  1, 1A, 4, 5, Priekulės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. 

4.      Pastato Klaipėdos g. 21, Priekulės m. vertinimo paveldosaugos medžiaga. 

5.      Pastatų Klaipėdos g. 23, 25, 25A Priekulės m. vertinimo paveldosaugos medžiaga. 

6.      Kiti klausimai.


2023 m. kovo 6 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje Nr. VT2-7 numatomi svarstyti klausimai:

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 47801), Klaipėdos rajono sav., Judrėnų mstl., Liepos g. 1,  suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas pagal Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybėms rengiamų apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 (2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-244 redakcija). Akto projektu siūloma suteikti apsaugą Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių kompleksui (u. k. 47801), kurį sudaro Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (u. k. 1416) bei Šventoriaus tvora ir vartai (u. k. 47809), Klaipėdos rajono sav., Judrėnų mstl., Liepos g. 1, nustatantvertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdžius, reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas.

Akto projektas parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine medžiaga bei publikacijomis.    

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos Vargonams (u. k. 20793), Sakyklai su Jono Evangelisto skulptūra (u. k. 9381), Altoriams (3) su skulptūromis (u. k. 9380), Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu, Šv. Kazimiero  ir Šv. Antano skulptūromis (u. k. 14803), panaikinimo.

Papildoma informacija:

Aktų projektų rengėjas – Kultūros paveldo centras

Svarstymo pagrindas – Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai, kuriais siūloma panaikinti apsaugą Vargonams (u. k. 20793), Sakyklai su Jono Evangelisto skulptūra (u. k. 9381), Altoriams (3) su skulptūromis (u. k. 9380), nes jie tapo Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso (u. k. 47801) kompleksinės dalies – Šv. Antano Paduviečio bažnyčios (u. k. 1416) vertingosiomis savybėmis; taip pat siūloma panaikinti apsaugą Koplytstulpiui su ornamentuotu kryželiu, Šv. Kazimiero  ir Šv. Antano skulptūromis (u. k. 14803), nes jis tapo Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios statinių komplekso (u. k. 47801) vertingąja savybe.

Posėdžio pradžia 9 val.
Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. nr. (8 5) 273 11 01.


2022 m. spalio 10 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

 1. Kvietinių kaimo senųjų kapinių, vad. Šv. Rapolo kapais (u. k. 24378), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kvietinių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Aktu siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, panaikinti vizualinį apsaugos pozonį, nes objektas patenka į Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinio teritoriją. Teritorijos plotas sumažėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/WRKggPcJneq2i9o

2022 m. rugpjūčio 29 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

5. Girkalių kaimo senosios kapinės (u. k. 22477), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Girkalių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Teritorijos plotas nesikeičia, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį siūloma sumažinti nuo 700 m2 iki 180 m2 ir apibrėžti tik V pusėje iki keliuko, nes iš visų kitų pusių kapinės ribojasi su Girkalių, Ramučių kapinyno (u. k. 5183) teritorija.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

12. Dieglių, Dvylių kaimų senųjų kapinių (u. k. 23101), Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Dieglių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, kultūros paveldo objekto teritoriją` ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį. Kultūros paveldo objekto teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas sumažėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

13. Paminklo Lietuvos nepriklausomybės 10 –mečiui ir Klaipėdos krašto prijungimo 5 –mečiui (u. k. 2105), Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Skomantų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo. 

Papildoma informacija:

Statusas – registrinis.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, apibrėžti kultūros paveldo objekto teritoriją. Teritorija patenka į Skomantų piliakalnio su gyvenviete (u. k. 23775) kadastriškai suformuoto žemės sklypo teritoriją.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. nr. 861436962.

Pagarbiai

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Tel.nr. 861436962, el. p. [email protected]

www.kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/HjWaBZBPBEALsfG

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Departamento tinklalapyje, Interneto skyriaus „Administracinė informacija” srityje „Asmens duomenų apsauga”.

Šiame laiške ir (ar) jo prieduose pateikiamos informacijos turinio atskleidimas gali būti ribojamas. Laiškas yra skirtas tik adresatui.

Jeigu laiškas adresuotas ne Jums, Jūs neturite teisės šio laiško ir jo priedų kopijuoti, platinti ar kitaip perduoti jų turinio kitiems asmenims, tokiu atveju prašome Jūsų nedelsiant pranešti apie tai šio laiško siuntėjui, o šį laišką ir visus jo priedus ištrinti iš savo sistemos. Iš anksto dėkojame.

2022 m. liepos 26 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kretingalės tilto (u. k. 11529), Klaipėdos rajono sav., Kretingalės sen., Kretingalės mstl., Danės g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (u. k. 11529) – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo pagrindas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacijomis, publikacijomis, kuriuo siūloma nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį ir inžinerinį vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

2022 m. birželio 7 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Svirno (u. k. 1419), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Dūdinėlių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas (objekto u. k. 1419) – registrinis.

Svarstymo pagrindas – gautas akto projektas, parengtas remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta ikonografine medžiaga, kuriuo siūloma patikslinti Svirno (u. k. 1419) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdį, vietinį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ribas. Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

2022 m. gegužės mėn. 30 d.  9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. 

Planuojama svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso (u. k. 33477) ir kompleksinių dalių: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso varpinės (u. k. 33513) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 33515), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, apskaitos duomenų tikslinimo.

Statusas: registrinis.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga, tyrimais ir publikacijomis patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti kompleksinėmis dalimis: Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras I (u. k. 9405) bei Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpį ir skulptūras II (u. k. 14811).

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūros (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūros (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūros (u. k. 25064), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25060), „Lurdo Švč. M. Marija“ skulptūrai (u. k. 25061), „Šv. Antanas“ skulptūrai (u. k. 25062), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25063), „Nežinomas šventasis“ skulptūrai (u. k. 25064), nes tapo Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros I (u. k. 9405) vertingosiomis savybėmis.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) kompleksinių dalių: Koplystulpio (u. k. 25065), Skulptūros „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūros (u. k. 25067), Skulptūros „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinės grupės (u. k. 25069), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų sen., Veiviržėnų mstl., Laisvės g. 28, panaikinimo.

Statusas: valstybės saugomas.

Akto parengimo pagrindas: 2022-02-03 raštu Nr. (13.25 E)2-508 pavesta Kultūros paveldo centrui parengti apskaitos dokumentaciją.

Aktu siūloma: panaikinti apsaugą Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) kompleksinėms dalims: Koplystulpiui (u. k. 25065), Skulptūrai „Švč. M. Marija Maloningoji“ (u. k. 25066), „Šv. Barbora“ skulptūrai (u. k. 25067), Skulptūrai „Šv. Apolonija“ (u. k. 25068), Nukryžiuotojo skulptūrinei grupei (u. k. 25069), nes tapo Mato bažnyčios statinių komplekso koplytstulpio ir skulptūros II (u. k. 14811) vertingosiomis savybėmis.

Akto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2022 m. gegužės 24 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

5. Klausimas dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Priekulės miesto istorinės dalies (u. k. 33624), Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl pastatų, esančių Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, statuso keitimo).

Papildoma informacija:

Statusas (vietovės u. k. 33624) – valstybės saugomas.

Svarstymo motyvas – klausimo svarstymą inicijavo UAB „J ir A architektūros studija“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos protokolinius sprendimus dėl apsaugos netaikymo pastatams, esantiems Priekulėje, Pamarių g. 5, Žalgirio g. 1, Žvejų g. 1, Klaipėdos g. 3, Žalgirio g. 2, Naujoji g. 12, Naujoji g. 14, Klaipėdos g. 6, Klaipėdos g. 1, Pamarių g. 2, Pamarių g. 3, keisti šių pastatų statusą iš teritorijoje esančių vertingųjų savybių požymių turinčių objektų į urbanistinės struktūros statinius).

2022 m. gegužės 27 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Vanagų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (45836), Ievos Simonaitytės g., Vanagai, Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kapinėms paliktas žemės sklypas nesutampa su apibrėžtų teritorijų ribomis. Teritorija PV pusėje ribojasi su preliminarių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Su parengtu dokumentų projektu galima susipažinti: AKTO PROJEKTASTRP.

2. Pastato-gyvenamo namo, Šilų g. 16A, Birbinčių k., Dovilų sen., vertinimas paveldosaugos požiūriu.

2022 m. balandžio 25 d., 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti: 

1. Ažpurvių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (24347) Ažpurvių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją, kurios plotas nežymiai padidėja, apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas nežymiai sumažėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-619. 

2. Ažpurvių kaimo antrųjų senųjų kapinių (24348), Ažpurvių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritoriją. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas sumažėja plotas nežymiai padidėja, apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas nežymiai sumažėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-619. 

3. Galčių kaimo antrųjų senųjų kapinių (25398), Galčių k., Dovilų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Kapinių teritorija patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą, P pusėje ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu. Apsaugos zona Š,V ir R pusėse patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-619.

 4. Juodikių kaimo antrųjų senųjų kapinių (24350), Juodikių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo. 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Teritorijos plotas nežymiai padidėja, apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas sumažėja. Teritorija patenka į kapinėms paliktą žemės sklypą, apsaugos zona iš visų pusių ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr. (6.1.)2-619. 

5. Juodikių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (24349), Juodikių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo. 

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Teritorijos plotas nežymiai padidėja, apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas sumažėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-16 raštas Nr. (6.1.)2-754. 

6. Agluonėnų kaimo senųjų kapinių (24343), Agluonėnų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas padidėja. Teritorija PR pusėje ribojasi su kadastrinių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu, apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis ŠR pusėje patenka į kadastrinių matavimų pagrindu suformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-16 raštas Nr. (6.1.)2-754. 

7. Šventvakarių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių (22496), Frydricho Šrėderio g., Šventvakarių k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti kultūros vertybės teritorijos ribas. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas padidėja. Teritorija nepatenka ir nesiriboja su preliminariai ar kadastrinių matavimų pagrindu suformuotais žemės sklypais.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-16 raštas Nr. (6.1.)2-754. 

8. Eglynų kaimo senųjų kapinių (24375), Eglynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio plotas nežymiai padidėja.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-09-22 raštas Nr. (6.1.)2-519. 

9. Ablingos kaimo senųjų kapinių ir nacistinės Vokietijos teroro aukų kapų (24415), Žvaginių k., Endriejavo sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, reikšmingumo lygmenį, kultūros vertybės teritorijos ribas, kurios patenka į nesuformuotą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-14 raštas Nr. (6.1.)2-583. 

10. Dėl kapinėms (10964), Žvaginių k., Endriejavo sen., Klaipėdos rajono sav., apsaugos panaikinimo. Kultūros paveldo objektas dubliuoja Ablingos kaimo senąsias kapines ir nacistinės Vokietijos teroro aukų kapus (24415).

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-14 raštas Nr. (6.1.)2-583. 

Su Akto projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/RcQ53dzPyFRE7NC

2022 m. balandžio 4 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

7. Kantvainių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (24344), Kantvainių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją, kuri nežymiai padidėja, apsaugos nuo fizinio poveikio zona sumažėja. Teritorija ir apsaugos zona patenka į kapinėms paliktą žemės sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr.(6.1.)2-619.

8. Kantvainių kaimo antrųjų senųjų kapinių (24345), Kantvainių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas padidėja. Kapinės nepatenka ir nesiriboja su preliminariai ar kadastriškai matuotais sklypais.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr.(6.1.)2-619

10. Kantvainių kaimo trečiųjų senųjų kapinių (24346), Kantvainių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas nežymiai padidėja. Teritorija iš PV ir PR pusių ribojasi su kadastriškai suformuotu sklypu. Apsaugos zona PV ir PR pusėse patenka į kadastriškai suformuotą sklypą, apsaugos zonos Š kampas patenka į preliminariai matuotą sklypą.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-10-28 raštas Nr.(6.1.)2-619.

16. Stragnų II kaimo evangelikų liuteronų antrųjų senųjų kapinių (24354), Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Parengtais dokumentais siūloma patikslinti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Teritorijos ir apsaugos nuo fizinio poveikio zonos plotas nežymiai padidėja. Teritorija nepatenka ir nesiriboja su preliminariai ar kadastriškai matuotais sklypais.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-12-16 raštas Nr.(6.1.)2-754.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/gL6MWdrgnzCZQYa

2022 m. kovo 29 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Dėl pastato Pamarių g. 5, Priekulės m. vertinimo paveldosaugos požiūriu ir tikslingumo suteikti teisinę apsaugą.

2. Dėl pastato Žalgirio g. 1, Priekulės m. vertinimo paveldosaugos požiūriu.

3. Dėl pastato Žvejų g. 1, Priekulės m. vertinimo paveldosaugos požiūriu.

4. Dėl vandens pralaidų, esančių Klaipėdos r. sav., vertinimo (KPD 2022-02-17 raštas Nr. (1.27E)2-441)).

2022 m. kovo 7 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti: 

9. Vanagų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (458365), Ievos Simonaitytės g., Vanagai, Agluonėnų sen., Klaipėdos rajono sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

Papildoma informacija:

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritoriją. Kapinėms paliktas žemės sklypas nesutampa su apibrėžtų teritorijų ribomis. Teritorija PV pusėje ribojasi su preliminarių matavimų pagrindu suformuotu žemės sklypu.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras, 2021-02-03 raštas Nr.(6.1.)2-552.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/JZGNCpTsDrGc5D3

2021 m. gruodžio 9 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Poeto, dramaturgo Butkų Juzės gimtosios sodybos vietos (u. k. 16993) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

2. Pastato Klaipėdos g. 4, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

3. Pastato Klaipėdos g.11, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

4. Pastato Klaipėdos g. 19, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

5. Pastato Pamarių g. 5, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

6. Pastato Turgaus g. 3, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

7. Pastato Turgaus g. 6, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

8. Pastato Žalgirio g. 1, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu.

9. Dėl tikslingumo rengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Priekulės geležinkelio stoties pastatų komplekso (u. k. 33207) duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo (dėl vertingosios savybės “7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai” tikslinimo).

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. spalio 25 d., 13 val., numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos suteikimo Lietuvos partizano Jono Juškos-Liūto kautynių ir žūties vietai (45478), Liepaičių k. ir Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietai (45480), Pakalniškių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav.

Su parengtais dokumentų projektais galima susipažinti:

https://dangulys.kpd.lt/public/c7761880e537

2021 m. spalio 12 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Viešbučio „Preussisher Hof“ pastatų komplekso, Klaipėdos g. 15, 17, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., teisinės apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Žiur. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą objektui, nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdį, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. 

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Baumgartų šeimos kapavietės, Kliošių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., teisinės apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais siūloma suteikti apsaugą objektui, nustatant vertingąsias savybes ir vertingųjų savybių pobūdį, reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. 

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl pastato (u. k. 35234), Placio g. 2, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl pastato (u. k. 39282), Klaipėdos g. 31, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl pastato (u. k. 39287), Klaipėdos g. 33, Dovilų mstl., Klaipėdos r. sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl pastato (u. k. 39285), Pėžaičių g. 27, Pėžaičių k., Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karklininkų k. pradinės mokyklos pastato (u. k. 31049), Mokyklos g. 2, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav.,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRP.

Parengtais dokumentais apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Žemgrindžių dvaro sodybos namo (u. k. 39361), Žiobrių g. 13, Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.,  duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo. Žiūr. AKTO PROJEKTASTRPTRP_ribų pokyčiai.

Parengtais dokumentais patikslinamos vertingosios savybės ir apibrėžiama objekto apsaugos zona. 

9. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektas dėl apsaugos netaikymo Žemgrindžių dvaro sodybos fragmentams (u. k. 250) ir jo komplekso dalims: Žemgrindžių dvaro sodybos fragmentų kalvei (u. k. 39362), Žemgrindžių dvaro sodybos fragmentų rūsiui (u. k. 39363), Žemgrindžių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Žiūr. AKTO PROJEKTASPAŽYMA.

Parengtais domumentais siūloma panaikinti apsaugą minėtiems objektams.

10. Dėl Lėbartų dvaro sodybos veršidės (u. k. 33928), Lėbartų k., Dovilų sen., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projekto rengimo tikslingumo (duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo ar apsaugos netaikymo).

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. rugsėjo 6 d. 13 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Sėlenėlių k. senųjų kapinių (24380), Dauparų-Kvietinių sen., Sėlenėlių k.; Liaunų k. evangelikų liuteronų senųjų kapinių (23114), Priekulės sen., Liaunų k.; Poškų, Žydelių k. senųjų kapinių (24353), Agluonėnų sen., Poškų k.; Kojelių k. pirmųjų senųjų kapinių (24351) ir antrųjų senųjų kapinių (24352),  Agluonėnų sen., Kojelių k.; Lingių, Kuodžių k. antrųjų senųjų kapinių (25488), Priekulės sen., Lingių k. ir Paminklo Lietuvos kariuomenei atminti (12043), Endriejavo sen., Endriejavo mstl., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos dokumentų patikslinimo.

Su Aktų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/23bbbdf1c843

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. 13 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi Žemaičių apygardos vado Kazimiero Antanavičiaus-Tauro ir kitų štabo partizanų kapams (44514), Toleikių k., Dovilų sen., ir Lietuvos partizanų Broniaus Stanišausko-Švino ir Kazio Šeško kautynių ir žūties vietos (45479), Vyskupiškių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apsaugos suteikimo.

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/243e69a05414

2021 m. rugpjūčio 23 d. 13 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi   Rimkų, Cenkūnės kaimų senųjų kapinių (25483), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k.; Šakinių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių (24381), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šakinių k.; Šatrių kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių (24385), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Šatrių k.; Šlapšilės kaimo senųjų kapinių (24386), Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Goberiškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apskaitos duomenų patikslinimo. Su Akto projektais galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/5vt-2021-08-23   

2021 m. rugpjūčio 23 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis. Darbotvarkėje numatoma svarstyti:

4. Nekilnojamoj kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 23587), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Plikių mstl., Klaipėdos g. 5, 6, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas – valstybės saugomas.

Rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei istoriniais šaltiniais, siūloma patikslinti Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios statinių komplekso (u. k. 23587), kurį sudaro Evangelikų liuteronų bažnyčia (u. k. 16030), Parapijos mokykla (u. k. 2413) ir Ūkinis pastatas (u. k. 23588) duomenis Kultūros vertybių registre: patikslinti teritorijos ir ir vizualinės apsaugos zonos ribas, nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį.

2021 m. rugpjūčio 3 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Priekulės dvaro sodybos (u. k. 245), esančios Klaipėdos rajono sav., Priekulės sen., Priekulės II k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

2021 m. liepos 5 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Plikių senelių prieglaudos statinių komplekso (u. k. 31121), Klaipėdos g. 12, Plikių mstl., Kretingalės sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Gargždų bažnyčios šventoriaus statinių komplekso (u. k. 35177), Tilto g. 1, Gargždų m., Gargždų sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Karklininkų k. evangelikų liuteronų bažnyčios statinių vietos (u. k. 31055), Karklės k., Kretingalės sen., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

2021 m. gegužės 26 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Pastato Klaipėdos g. 1, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

2. Pastato Pamarių g. 2, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

3. Pastato Pamarių g. 3, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

4. Kt. klausimai (KPD Klaipėdos skyriaus pastaba dėl rekomendacijų urbanistinės struktūros statiniams)

2021 m. gegužės 4 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame planuojama svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Karaliaus Vilhelmo statinių kanalo komplekso (u. k. 25965), Klaipėdos rajono sav., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

2021 m. balandžio 27 d., 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti Kultūros paveldo centro parengtą nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl Karaliaus Vilhelmo statinių kanalo komplekso (u. k. 25965), Klaipėdos rajono sav., duomenų kultūros registre tikslinimo.

Su projektu galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/0214394d916f.

2021 m. balandžio 1 d. 10 val. vyks nuotolinis Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

1. Vertinimo tarybos pirmininko išrinkimas;

2. Vertinimo tarybos pirmininko pavaduotojo išrinkimas;

3. Pastato Naujoji g. 12, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

4. Pastato Naujoji g. 14, Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

5. Pastato Klaipėdos g. 6 (3P1p), Priekulės m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

6. Pastato Kvietinių g. 13, Gargždų m. vertinimas paveldosaugos požiūriu;

7. Skulptūros ant pastato Liepų g. 6, Žadeikių k. vertinimas.

2021 m. kovo 29 d., 13 val. numatomas nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus tikslinami Priekulės evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (32625), Minijos g., Priekulė, Klaipėdos r. sav. apskaitos duomenys (šio komplekso teritorija nesikeičia, ji apibrėžiama kadastrinių matavimų pagrindu suformuotame sklype).

Su projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/public/8899d9087cdc


2020 m. lapkričio 24 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis, kuriame planuojama svarstyti:

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso (u. k. 23585), Klaipėdos rajono sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

2020 m. lapkričio 23 d. 13 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Ruslių kaimo senųjų kapinių (25482), Klaipėdos rajono sav., Dovilų mstl., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas. Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti galima susipažinti https://dangulys.kpd.lt/public/4e0d7a6319f2

2020 m. lapkričio 4 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose, vyksiančiuose nuotoliniu būdu, numatoma svarstyti:
;
20. Dovilų, Gedminų piliakalnio, vad. Gedminų pilimi, Muškalniu, Pelalės kalnu, Pelutės kalnu (5173), Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą;
21. Kalniškės, Gargždų, Anielino piliakalnio su gyvenviete (23779), Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą;
22. Slengių kapinyno (13072), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą.

2020 m. spalio 12 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

2. Agluonėnų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (u.k. 29634, 296365, 29636, 29637, 29638), Klaipėdos rajono sav., Agluonėnų k., Klojimo g. 9, apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

3. Veiviržėnų mstl. etnoarchitektūrinės sodybos (u.k. 15941, 29851, 29851), Klaipėdos rajono sav., Veiviržėnų mstl., Sodų g. 6, apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

2020 m. spalio 5 d. 9 val. vyks Kultūros paveldo deparamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

3. Girininkijos pastatų komplekso (29498), susidedančio iš namo (29499), tvarto (29500), daržinės (29501), Ažpurvių k., Klaipėdos r. sav.,  apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

2020 m. birželio 29 d. 14 val. vyks Kultūros paveldo deparamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

9. Ruslių kaimo senųjų kapinių (25482), Klaipėdos rajono sav., Dovilų mstl., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas. 

2020 m. birželio 29 d. 09 val. vyks Kultūros paveldo deparamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

4. Slengių kapinyno (13072), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Slengių k., teritorijos apibrėžimo (konsultacija nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto rengėjo prašymu) klausimą;
 

2020 m. birželio 19 d. 14 val. Savivaldybės Tarybos narių kabinete (001 kab.) vyks Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatomas svarstyti Žalgirio g. 2, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.

2020 m. kovo 19 d. nuotoliniu būdu vyks Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti pastato, Žalgirio g. 2, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., vertinimo paveldosaugos požiūriu medžiaga.

2020 m. sausio 7 d. 9 val. Kultūros paveldo deparamento salėje (303 kab.) Vilniuje vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis. Planuojamas svarstyti Priekulės miesto istorinės dalies (33624) vertingųjų savybių tikslinimo (pastatų Klaipėdos g. 3 bei Klaipėdos g. 10, Priekulės m. statuso tikslinimo) klausimas.


2019 m. gruodžio 11 d. 10 val.  Kultūros skyriaus kabinete (II a., Klaipėdos g. 15, Gargždų m.) Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Svencelės kaimo sodybos namo (33739), Svencelės g. 6, Svencelės k., Priekulės sen., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

2019 m. gruodžio 2 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius,303 kab.) vyks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

Svencelės kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (1418), Svencelės g. 6, Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., apskaitos duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimas.

2019 m. lapkričio 29 d. 11 val. Kultūros skyriaus kabinete (II a., Klaipėdos g. 15, Gargždų m.) Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Pastato, Klaipėdos g. 3, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., vertinimo medžiaga paveldosauginiu aspektu.

2019 m. lapkričio 11 d. 14 val. Kultūros paveldo departamento salėje (Šnipiškių g. 3, Vilnius, 303 kab.) vyks Kultūros paveldo deparamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame numatoma svarstyti:

Lietuvos partizanės Elenos Žvirblytės – Birutės kautynių ir žūties vietai (44325), Rumbikių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav., apsaugos suteikimo klausimas.

 2019 m. spalio 24 d. 10 val. Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Klemiškės I dvaro sodybos (239), Klemiškės I k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., teisinės apsaugos reikalingumo klausimas.

2019 m. spalio 22 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Maciuičių vandens malūno statinių komplekso (21299, G501K), susidedančio iš: namo (29938, G501K1), ūkinio pastato (29939, G501K2), malūno liekanų (29940, G501K3), užtvankos (29941, G501K4),  Maciuičių k., Vėžaičių seniūnija, Klaipėdos r., vertingųjų savybių tikslinimo klausimas.

2019 m. rugpjūčio 16 d. 13 val. Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

1. Pastato Turgaus g. 1, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. apsaugos suteikimo klausimas;

2. Pastato Klaipėdos g. 10, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., apsaugos suteikimo klausimas;

3. Svencelės k. etnoarchitektūrinės sodybos (1418) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., vertingųjų savybių tikslinimo klausimas;

4. Klemiškės I dvaro sodybos (239), Klemiškės I k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., teisinės apsaugos panaikinimo klausimas.

2019 m. balandžio 8 d. 13.30 val. Klaipėdos rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Pastato (39287), Klaipėdos g. 33, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., apskaitos duomenų tikslinimo klausimas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-13 04:26:47

Veiklos sritys