Skelbimai


2024-05-09

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą:

Pastatas – Daržinė (unikalus numeris 4400-4506-3192),  paskirtis – pagalbinio ūkio, tūris 642 kub. m, žymėjimas plane 4I1ž, Pastatas – Malkinė (unikalus numeris 4400-4506-3205), paskirtis – pagalbinio ūkio, tūris 119 kub. m, žymėjimas plane 11I1ž, Pastatas – Malkinė (unikalus numeris 4400-4506-3216), paskirtis – pagalbinio ūkio, tūris 151 kub. m, žymėjimas plane 13I1ž, Pastatas – Malkinė (unikalus numeris 4400-4506-3227), paskirtis – pagalbinio ūkio, tūris 63 kub. m, žymėjimas plane 17I1ž, Pamarių g. 3, Priekulės m., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Pradinė kaina 510 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-06-10  00:00:00 val. iki 2024-06-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-17 9:00 val. Pabaiga: 2024-06-18 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296; el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-13 9.00 val., iki 2024-06-07 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę tel. (8 46)  21 11 16,  mob. tel. 8 698 30 818, el. p. [email protected]

Sąlygos


2024-05-07

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Nekilnojamąjį turtą: Butas/Patalpa – butas (unikalus numeris 5598-7009-9012:0002),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 79,07 kv. m, Šaipų k. 15B-2, Kretingalės sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5598-7009-9012, žymėjimas plane 14A1p. ¼ Pastato – Sandėlio dalis paskirtis – pagalbinio ūkio, unikalus numeris 5595-6003-0022, žymėjimas plane 13I1p.

Pradinė kaina 44 000 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2024-06-10  00:00:00 val. iki 2024-06-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-17,  9:00 val. pabaiga 2024-06-18 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­-r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Kretingalės seniūnę  Astą Monstavičienę, tel. 8 655 40 849;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2024-05-07

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Salę (unikalus numeris 5590-0018-0016:0007),  paskirtis – mokslo, bendras plotas 89,81 kv. m, Mokyklos g. 55-7, Veiviržėnai, Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5590-0018-0016, žymėjimas plane 1A1m.

Pradinė kaina 7 000 Eur. 

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2024-06-10  00:00:00 val. iki 2024-06-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-17,  9:00 val. pabaiga 2024-06-18 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-13 9.00 val., iki 2024-05-31 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected]

Sąlygos


2024-04-19

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Biblioteką (unikalus numeris 5592-0002-1025:0006),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 34,79 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis:a-1(1/4 iš 5,83kv.m), a-2(1/3 iš 5,94kv.m), Kuršaičių g. 1-5, Dirtuvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0002-1025, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 4 500 Eur.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-05-27  00:00:00 val. iki 2024-05-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-03,  9:00 val. pabaiga 2024-06-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę tel. (8 46)  21 11 16,  mob. tel. 8 698 30 818, el. p. [email protected]

Sąlygos


2024-04-19

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0009),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-8, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 6 480 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

               Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-05-27  00:00:00 val. iki 2024-05-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-03,  9:00 val. pabaiga 2024-06-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Kretingalės seniūnę  Astą Monstavičienę, tel. 8 655 40 849;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2024-04-19

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0010),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-9, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.  

Pradinė kaina 12 150 Eur. 

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

               Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-05-27  00:00:00 val. iki 2024-05-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-03,  9:00 val. pabaiga 2024-06-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Kretingalės seniūnę  Astą Monstavičienę, tel. 8 655 40 849;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2024-04-19

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 39,94 kv. m, Stirbių g. 29-2, Medsėdžių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-6006-8011, žymėjimas plane 1A2p, , ¼ dalis Pastato – sandėlis, unikalus numeris 5596-6006-8022, užstatytas plotas 84 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043).

Pradinė kaina 6 480 Eur. 

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

             Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-05-27  00:00:00 val. iki 2024-05-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-03,  9:00 val. pabaiga 2024-06-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Dovilų seniūnę Nijolę Ilginienę, mob. tel. 8 612 46 269, el. p. [email protected]

Sąlygos


2024-04-19

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Parduotuvę (unikalus numeris 4400-2135-6954:2464),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 82 kv. m, su bendro naudojimo patalpa pažymėta: 1-1 (1/2 iš 3,6 kv. m.), Tauro g. 1-8, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 36 900 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

              Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-05-27  00:00:00 val. iki 2024-05-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-06-03,  9:00 val. pabaiga 2024-06-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-05-01 9.00 val., iki 2024-05-17 15.00 val.) į Kretingalės seniūnę  Astą Monstavičienę, tel. 8 655 40 849;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2024-03-04

Skelbiamas viešas nuomos konkursas patalpoms Veiviržėnuose

Klaipėdos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111103732, skelbia viešą nuomos konkursą 5 (penkerių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 89,81 m2 ploto mokslo paskirties salės patalpas, unikalus Nr. 5590-0018-0016:0007, esančias Mokyklos g. 55, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 0,95 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Nustatyta, kad:

1. pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti nuomos sutartį turi nuomininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu;

2. nuomininkui atsisakius sudaryti sutartį pakeistomis nuomos sutarties sąlygomis, sutartis sudaroma su nuomos konkurso laimėtoju.

3. viešo nuomos konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli nuomos konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas anksčiau įregistruotas dalyvis.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti viešame konkurse, registruojami nuo 2024 m. kovo 18 d. 8.00 iki 2024 m. kovo 22 d. 15.45 val. Voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 255,96 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

6. asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti nuo 2024 m. kovo 12 d. (9.00–16.00 val.) iki 2024 m. kovo 15 d. (9.00–15.00 val.), apie atvykimą suderinus su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijos seniūne Edita Sluckiene tel. (8 612) 46274.

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2024 m. kovo 25 d. 10.00 val.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus specialistę Eglę Jasienę, tel. (8 610) 36606.


2024-02-06

Savivaldybė Gargždų mieste perka patalpų, tinkamų bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklai,  nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimuNr.T11-2 „Dėl patalpų, tinkamų bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklai Gargždų mieste, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklai Gargždų mieste, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 65 iki 80 m2. Patalpų vieta – Gargždų miestas.

Patalpas pageidaujama nuomotis 5 metams su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar 5 metams arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos 2 atskiros patalpos/erdvės:

 1. 1 patalpa/erdvė, ne mažesnė kaip 7 m², tinkanti konsultavimui, kurio metu užtikrinamas konfidencialumas;
 2. 1 patalpa, ne mažesnė kaip 50 m², tinkanti bendradarbystės erdvės įrengimui, kurioje būtų galima įrengti bent 6 atskiras darbo vietas, skirtas darbui kompiuteriu;
 3. Turi būti ne mažiau kaip 1 tualetas;
 4. Patalpos turi būti pradedantiesiems verslininkams strategiškai patogioje vietoje (pageidautina, kad jos būtų arti Gargždų miesto centro, Klaipėdos gatvėje);
 5. Šalia nuomojamų patalpų (iki 100 metrų atstumu) turi būti automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje būtų galimybė pasistatyti ne mažiau kaip 6 automobilius (aikštelė gali būti vieša, bendro naudojimo);
 6. Privažiavimas prie pastato.
 7. Pritaikytas įėjimas neįgaliesiems, o jo nesant – galimybė įrengti;
 8. Patalpose turi būti įrengtas šildymas, vėdinimas, jos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus;

9. Patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų bendradarbystės centro „Spiečius“ veiklai Gargždų mieste, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2024-02-20 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „Viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2024-02-21 11.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos); 6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos


2024-01-31

Parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Gargždų elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Gargždų elektros tinklų teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.  


2024-01-30

Parengtas Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T11-39 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą, prijungiant prie viešosios įstaigos Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešųjų įstaigų Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro ir Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojama įstaiga:

 – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės  sveikatos priežiūros centras; juridinio asmens kodas 163537566; buveinės adresas: Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga:

 – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, juridinio asmens kodas 163530625, buveinės adresas: Tilto g. 2, Gargždai, Klaipėdos r. sav.; duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, viešąją įstaigą Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungiant prie Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės, kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras.

Nuo 2024 m. birželio 1 d. visos reorganizuojamos įstaigos VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centras teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (https://www.gsc.lt/, https://www.gargzdul.lt/) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse https://www.gsc.lt/https://www.gargzdul.lt/.

Reorganizavimo sąlygų aprašas


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Biblioteką (unikalus numeris 4400-2135-6987:2466),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 93,13 kv. m, Tauro g. 1-11, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 40 000 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. 8 612 46 276;  (8 46) 44 64 31, [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Parduotuvę (unikalus numeris 4400-2135-6965:2465),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 113,28 kv. m, Tauro g. 1-10, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 49 000 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. 8 612 46 276;  (8 46) 44 64 31, [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Parduotuvę (unikalus numeris 4400-2135-6954:2464),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 82 kv. m, su bendro naudojimo patalpa pažymėta: 1-1 (1/2 iš 3,6 kv. m.), Tauro g. 1-8, Kalotės k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5592-0004-2015, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 41 000 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. 8 612 46 276;  (8 46) 44 64 31, [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0010),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-9, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.  

Pradinė kaina 13 500 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. 8 612 46 276;  (8 46) 44 64 31, [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0009),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-8, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 7 200 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-03-15 15.00 val.) į Sendvario seniūnę  Kariną Novikovą, tel. 8 612 46 276;  (8 46) 44 64 31, [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą – Mokyklos patalpas (unikalus numeris 5595-9004-9015:0002),  paskirtis – mokslo, bendras plotas 426,05 kv. m, patalpos žymimos 1-1, nuo 1-3 iki 1-11, nuo 2-1 iki 2-7, Mikužių g. 31, Mikužių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5595-9004-9015 žymėjimas plane 1C2p.

Pradinė kaina 33 000 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-18  00:00:00 val. iki 2024-03-21 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-25,  9:00 val. pabaiga 2024-03-26 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-02-29 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 39,94 kv. m, Stirbių g. 29-2, Medsėdžių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-6006-8011, žymėjimas plane 1A2p, , ¼ dalis Pastato – sandėlis, unikalus numeris 5596-6006-8022, užstatytas plotas 84 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043).

Pradinė kaina 7 200 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): 2024-03-04  00:00:00 val. iki 2024-03-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-12,  9:00 val. pabaiga 2024-03-13 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-02-29 15.00 val.) į Dovilų seniūnę Nijolę Ilginienę, mob. tel. 8 612 46 269, el. p. [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 5596-8013-4016:0004),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 39,03 kv. m, Smilgynų g. 2A-4, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5596-8013-4016, žymėjimas plane 1A2p.

Pradinė kaina 3 150 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-04  00:00:00 val. iki 2024-03-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-12,  9:00 val. pabaiga 2024-03-13 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-02-29 15.00 val.) į Dauparų-Kvietinių seniūną Edgarą Kuturį, tel. (8 46)  46 62 91,  mob. tel. 8 673 28 980, el. p. [email protected].

Sąlygos


2024-01-25

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Kultūros namai su prekybos patalpomis, žymimos plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina

20 726 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2024-03-04  00:00:00 val. iki 2024-03-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku:

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2024-03-12,  9:00 val. pabaiga 2024-03-13 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2024-02-01 9.00 val., iki 2024-02-29 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].

Sąlygos


2024-01-12

Klaipėdos rajono savivaldybė perka patalpų, tinkamų Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T11-409 „Dėl patalpų, tinkamų Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai laikotarpiu nuo 2024 m. gegužės 11 d. 12 val. iki 2024 m. gegužės 13  d. 12 val., nuo 2024 m. gegužės 25 d. 12 val. iki 2024 m. gegužės 27 d. 12  val., ir nuo 2024 m. birželio 8 d.  12val.  iki 2024 m. birželio 10 d. 12val.

Tinkamos vietovės balsavimo patalpoms: Purmalių k., Kalotės k., Kalnuvėnų k., Aukštkiemių k., Gvildžių k., Glaudėnų k., Normantų k. Balsavimo patalpos plotas – ne mažiau kaip 80 kv. m. Taip pat patalpoje turi būti įrengtos šildymo, vėdinimo sistemos, sanitarinis mazgas. Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas. Įėjimas į pastatą, patekimas į balsavimo patalpas (pastato viduje) turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų ir balsavimo patalpą. Jeigu prie įėjimo į pastatą ar pastato viduje yra laiptai, greta jų turi būti įrengta nuožulna (pandusas arba rampa). Nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjams, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, patekti į pastatą (patalpą). Patogus privažiavimas automobiliu bei automobilių stovėjimo aikštelė.

PASTABA. Į nuomos kainą turi būti įtrauktos visos pastato-patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“–„Skelbimai“.

Pasiūlymas (su priedais) patalpų savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų,  tinkamų  Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai nuomos pirkimo komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2024 m. sausio 29 d. 10 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „Viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2024 m. sausio 30 d. 10 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotą žemės sklypo bei siūlomų nuomoti patalpų kadastrinių matavimų bylos kopiją;

2. patalpų, kurios siūlomos nuomoti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. žemės sklypo ir patalpų savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos ir (ar) sudaryti nuomos pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti žemės sklypu ir patalpomis, kai šis asmuo nėra žemės sklypo ir patalpų savininkas;

4. kredito įstaigos rašytinį sutikimą nuomoti patalpas, jei jos įkeistos kredito įstaigai;

5. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) nuomoti patalpas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Patalpų nuomos pirkimo aprašas


2023-11-06

Išnuomojamos gydymo paskirties patalpos Gargžduose

Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia viešą patalpų nuomos konkursą. Trejų metų laikotarpiui išnuomojamas Savivaldybės nuosavybės teise valdoms turtas – 57,48 m2 ploto gydymo paskirties negyvenamosios patalpos, esančios pastate–Kraujo perpylimo stotyje, adresu: Klaipėdos g. 26B, Gargždų m., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 3,71 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2023 m. lapkričio 20 d. 8.00 iki 2023 m. gruodžio 1 d. 15.45 val.

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas  639,75 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

– paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

– nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

– pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

– konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

– paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

– asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

Voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m.

Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti 2023 m. lapkričio 13 ir 14 d., 8.00–17.00 val. Esant poreikiui, kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. 8 610 36 606.

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2023 m. gruodžio 4 d. 14.00 val.

Nuomos sąlygos. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. 8 610 36 606, el. p. [email protected].


2023-11-06

Savivaldybė išnuomoja gydymo paskirties patalpas Plikiuose

Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia atvirą patalpų nuomos konkursą. Dešimties metų laikotarpiui išnuomojamas Savivaldybės nuosavybės teise valdoms turtas – 853,66 m2 ploto gydymo paskirties negyvenamos patalpos, esančios Ambulatorijoje, adresu: Klaipėdos g. 19, Plikių mstl., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 1,35 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2023 m. lapkričio 20 d. 8.00 val. iki 2023 m. gruodžio 1 d. 15.45 val.

Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 3 457,32 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

– paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

– nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

– pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

– konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

– paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

– asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

Voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti 2023 m. lapkričio 13 ir 14 d., 8.00–17.00 val. Esant poreikiui, kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijos seniūną Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80585, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2023 m. gruodžio 4 d. 10.00 val.

Nuomos sąlygos. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. 8 610 36 606, el. p. [email protected].


2023-10-16

Savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda negyvenamos paskirties patalpas ir žemės sklypą Daukšaičiuose

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Pastatas-Katilinė, žymimas plane 1H1p (unikalus numeris 5598-2004-6013),  paskirtis – negyvenamoji, bendras plotas 134,74 kv. m, žemės sklypas, 0,1654 ha, naudojimo būdas – susiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (unikalus Nr. 4400-5311-8997, kadastro Nr. 5508/0003:135), Mokyklos g. 10, Daukšaičių k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav.

Pradinė kaina 6 000 Eur.

Valstybinės žemės sklypo, priskirto Pastatui-Katilinei pirkimo-pardavimo sutartį sudarys centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-12-04  00:00:00 val. iki 2023-12-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-12-11,  9:00 val. pabaiga 2023-12-12 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Atsiskaitymai už aukcione įsigytą žemės sklypą pervedami Valstybės įmonės Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912.   

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-11-03 9.00 val., iki 2023-11-24 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienę, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].

Sąlygos


2023-10-11

Savivaldybė aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą Priekulėje

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Pastatą-Sandėlį, žymimas plane 2F1p (unikalus numeris 5587-0000-2023),  paskirtis – sandėliavimo, bendras plotas 79,10 kv. m, Klaipėdos g. 25A, Priekulė, Priekulės sen.,  Klaipėdos r., sav.

Pradinė kaina 6 000 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-12-04  00:00:00 val. iki 2023-12-79 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-12-11,  9:00 val. pabaiga 2023-12-12 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-11-03 9.00 val., iki 2023-11-24 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę tel. (8 46)  21 11 16,  mob. tel. 8 698 30 818, el. p. [email protected]

Sąlygos


2023-10-05

Savivaldybė skelbia patalpų Kalotėje nuomos konkursą

Klaipėdos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111103732, skelbia atvirą konkursą viešo nuomos konkurso būdu 5 (penkerių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki privatizavimo, išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 82,0 kv. m ploto parduotuvės patalpas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta 1-1 (1/2 iš 3,6 kv. m), unikalus Nr. 4400-2135-6954:2464, esančias Tauro g. 1-8, Kalotės kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, pradinė nuomos kaina – 1,41 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2023 m. spalio 16 d. 800 iki 2023 m. spalio 25 d. 1700 val., voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 346,86 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

   5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

   6. asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

  Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti 2023-10-11 8.00-17.00 val., 2023-10-12 8.00-17.00 val. Esant reikalingumui kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kretingalės seniūnijos seniūną Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80585, el. p. [email protected].

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2023 m. spalio 26 d. 930 val.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. (8 610) 36606.


2023-10-04

Savivaldybė perka patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T11-280 „Dėl patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 30 iki 50 m2. Patalpų vieta – Kretingalė.

Patalpas pageidaujama nuomotis 5 metams su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar 5 metams arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos patalpos, tinkamos repeticijoms, nedidelėms edukacijoms ir daiktų sandėliavimui:

1. bendras patalpų plotas nuo 30 m² iki 50 m²;

2. turi būti bent vienas tualetas (gali būti bendro naudojimo);

3. atstumas nuo Kretingalės kultūros centro, kuris yra įsikūręs pastate Klaipėdos g. 10, Kretingalėje, ne didesnis nei 500 metrų;

4. netoli nuomojamų patalpų (iki 500 metrų atstumu) turi būti automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje būtų galimybė pasistatyti ne mažiau nei 3 automobilius (aikštelė gali būti vieša bendro naudojimo);

5. privažiavimas prie pastato;

6. pritaikytas įėjimas neįgaliesiems, o jo nesant – galimybė įrengti;

7. patalpose turi būti įrengtas šildymas, vėdinimas, jos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus;

8. patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-10-16 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-10-17 14.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos


2023-09-19

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu gyvenamosios paskirties patalpas Medsėdžių kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 39,94 kv. m, Stirbių g. 29-2, Medsėdžių k., Dovilų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-6006-8011, žymėjimas plane 1A2p, , ¼ dalis Pastato – sandėlis, unikalus numeris 5596-6006-8022, užstatytas plotas 84 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0520-8295:2043).

Pradinė kaina 8 000 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2022-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Dovilų seniūnę Nijolę Ilginienę, mob. tel. 8 612 46 269, el. p. [email protected].

Sąlygos


2023-09-19

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu gyvenamosios paskirties patalpas Skomantų kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5596-8013-1013:0004),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 42,30 kv. m, Piliakalnio g. 17-2, Skomantų k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-8013-1013, žymėjimas plane 1A2p, , 1/2 dalis Pastato – tvartas, unikalus numeris 5596-8013-1035, užstatytas plotas 69 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 5596-8013-1013:0004).

Pradinė kaina 8 200 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2023-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].

Sąlygos


2023-09-19

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu gyvenamosios paskirties patalpas Šilininkų kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 4400-0664-4413:5771),  su rūsiu 10,45 kv. m., pažymėtu R-2, paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 44,38 kv. m, Piktvardės g. 37-1, Šilininkų k., Priekulės sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 5596-6010-0018, žymėjimas plane 1A2p.

Pradinė kaina 2 000 Eur.   

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2023-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę, tel. (8 46)  21 11 16,  mob. tel. 8 698 30 818, el. p. [email protected].

Sąlygos


2023-09-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu gyvenamosios paskirties patalpas Peskojų kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0009),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-8, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.

Pradinė kaina 8 000 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2023-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Kretingalės seniūną  Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80 585;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2023-09-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda butą Peskojų kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-0008-8018:0010),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,67 kv. m, Rąžės g. 2-9, Peskojų k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5593-0008-8018, žymėjimas plane 1A1p.  

Pradinė kaina 15 000 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2023-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

 Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Kretingalės seniūną  Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80 585;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Sąlygos


2023-09-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda prekybos paskirties patalpą Smilgynuose

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 5596-8013-4016:0004),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 39,03 kv. m, Smilgynų g. 2A-4, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5596-8013-4016, žymėjimas plane 1A2p.

Pradinė kaina 3 500 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2022-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Dauparų-Kvietinių seniūno patarėją  Vytautą Tirevičių, tel. (8 46)  46 62 91,  mob. tel. 8 650 35 448, el. p. vytautas.tirevič[email protected]

Sąlygos


2023-09-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda negyvenamąją patalpą – kultūros namus su prekybos patalpomis

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Kultūros namai su prekybos patalpomis, žymimos plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina

23 029 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-11-06  00:00:00 val. iki 2022-11-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-11-13,  9:00 val. pabaiga 2023-11-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-10-01 9.00 val., iki 2023-10-20 15.00 val.) į Endriejavo seniūnę Laimutę Šunokienę, tel. (8 46)  44 52 86,  mob. tel. 8 612 46 258, el. p. [email protected]

Sąlygos


2023-06-28

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T11-140 „Dėl patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 250 iki 350 m2. Patalpų vieta – Gargždų teritorija.

Patalpas pageidaujama nuomotis 10 metų su galimybe nuomos sutartį pratęsti arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos 7 patalpos/erdvės/kabinetai:

1. 2 patalpos/erdvės, ne mažesnės kaip po 10 m², tinkamos konsultavimui, kurio metu užtikrinamas konfidencialumas;

2. 1 patalpa, ne mažesnė nei 66 m², tinkanti bendram darbuotojų kabinetui;

3. 1 patalpa, ne mažesnė nei 100 m², skirta lankytojams, konferencijoms, užsiėmimams ir kitoms jaunimo veikloms;

4. 1 patalpa nuo 14 iki 30 m² su galimybe įrengti mokomąją virtuvę. Turi būti kanalizacija, vandentiekis, anga gartraukiui;

5. 1 patalpa, ne mažesnė nei 30 m², skirta darbo su jaunimu inventoriaus sandėliavimui, dokumentų archyvui;

6. turi būti ne mažiau kaip 1 tualetas;

7. patalpos turi būti strategiškai patogios jaunimui (arti miesto centro, pageidaujama Klaipėdos gatvėje);

8. patalpos turi būti tvarkingos, atitikti higienos, priešgaisrines ir saugos normas arba užtikrinama remonto ir tinkamo patalpų įrengimo galimybė nuomotojo lėšomis po sutarties sudarymo;

9. Patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-08-28 10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-08-29  9.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos


2023-06-28

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. sprendimuNr.T11-194 „Dėl patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 30 iki 50 m2. Patalpų vieta – Kretingalė.

Patalpas pageidaujama nuomotis 5 metams su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar 5 metams arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos patalpos, tinkamos kultūrinei veiklai vykdyti:

1. 1 patalpa nuo 20 iki 36 m2, tinkanti repeticijoms, taip pat – nedidelėms edukacijoms;

2. 1 patalpa nuo 10 iki 14 m2, tinkanti daiktų sandėliavimui;

3. turi būti bent vienas tualetas;

4. automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje ne mažiau nei 3 vietos būtų skirtos Kretingalės kultūros centro darbuotojams ir/ ar lankytojams;

5. privažiavimas prie pastato;

6. atstumas nuo Kretingalės kultūros centro ir Kretingalės miestelio centro ne didesnis nei 500 metrų;

7. patalpų atitvaros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos;

8. patalpos turi būti tvarkingos, atitikti higienos, priešgaisrines ir saugos normas;

9. pritaikytas įėjimas neįgaliesiems arba jam nesant – galimybė įrengti;

10. patalpose turi būti įrengtas internetas, signalizacija, šildymas, priešgaisrinė sistema;

11. patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-07-10 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-07-11 09.30 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos


2023-05-29

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomą

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T11-140 „Dėl patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 250 iki 350 m2. Patalpų vieta – Gargždų teritorija.

Patalpas pageidaujama nuomotis 10 metų su galimybe nuomos sutartį pratęsti arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos 7 patalpos/erdvės/kabinetai:

1. 2 patalpos/erdvės, ne mažesnės kaip po 10 m², tinkamos konsultavimui, kurio metu užtikrinamas konfidencialumas;

2. 1 patalpa, ne mažesnė nei 66 m², tinkanti bendram darbuotojų kabinetui;

3. 1 patalpa, ne mažesnė nei 100 m², skirta lankytojams, konferencijoms, užsiėmimams ir kitoms jaunimo veikloms;

4. 1 patalpa nuo 14 iki 30 m² su galimybe įrengti mokomąją virtuvę. Turi būti kanalizacija, vandentiekis, anga gartraukiui;

5. 1 patalpa, ne mažesnė nei 30 m², skirta darbo su jaunimu inventoriaus sandėliavimui, dokumentų archyvui;

6. turi būti ne mažiau kaip 1 tualetas;

7. patalpos turi būti strategiškai patogios jaunimui (arti miesto centro, pageidaujama Klaipėdos gatvėje);

8. patalpos turi būti tvarkingos, atitikti higienos, priešgaisrines ir saugos normas arba užtikrinama remonto ir tinkamo patalpų įrengimo galimybė nuomotojo lėšomis po sutarties sudarymo;

9. Patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-06-19 10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-06-20 10.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos


2023-05-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda negyvenamąją patalpą – kultūros namus su prekybos patalpomis

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Kultūros namai su prekybos patalpomis, žymimos plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina

25 588 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-06-19  00:00:00 val. iki 2022-06-22 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-06-26,  9:00 val. pabaiga 2023-06-27 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.  Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-06-01 9.00 val., iki 2023-06-16 15.00 val.) į Endriejavo seniūnę Laimutę Šunokienę, tel. (8 46)  44 52 86,  mob. tel. 8 612 46 258, el. p. [email protected]

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų


2023-05-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda negyvenamąją patalpą – parduotuvę

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Parduotuvė (unikalus numeris 5596-8013-4016:0004),  paskirtis – prekybos, bendras plotas 39,03 kv. m, Smilgynų g. 2A-4, Smilgynų k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5596-8013-4016, žymėjimas plane 1A2p.

Pradinė kaina 3 500 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-06-19  00:00:00 val. iki 2022-06-22 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-06-26,  9:00 val. pabaiga 2023-06-27 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-06-01 9.00 val., iki 2023-06-16 15.00 val.) į Dauparų-Kvietinių seniūno patarėją  Vytautą Tirevičių, tel. (8 46)  46 62 91,  mob. tel. 8 650 35 448, el. p. vytautas.tirevič[email protected] 

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų


2023-03-10

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda butą Kaspariškių kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą – Butą (unikalus numeris 5593-5004-1011:0006),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 32.93 kv. m, Gručeikių g. 29-5, Kaspariškių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas, unikalus numeris 5593-5004-1011, žymėjimas plane 1A1p. Pradinė kaina 1 200 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-04-17  00:00:00 val. iki 2023-04-20 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-04-24,  9:00 val. pabaiga 2023-04-25 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus, nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo−pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo−pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-03-17 9.00 val. iki 2023-04-10 15.00 val.) į Dovilų seniūnę Nijolę Ilginienę, mob. tel. 8 612 46 269, el. p. [email protected].

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda butą Stragnų kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) elektroninio aukciono būdu parduoda Butą/Patalpą − Butą su bendro naudojimo patalpa, pažymėta: a-1 (1/2 iš 5.15kv. m) (unikalus numeris 5593-7002-6014:0004),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 26,61 kv. m, Tilto g. 13-2, Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas, unikalus numeris 5593-7002-6014, žymėjimas plane 1A1m. Pradinė kaina 1 000 Eur. 

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-04-17  00:00:00 val. iki 2023-04-20 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-04-24,  9:00 val. pabaiga 2023-04-25 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus, nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo−pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo−pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-03-17 9.00 val. iki 2023-04-14 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę tel. (8 46)  21 11 16,  mob. tel. 8 698 30 818, el. p. [email protected].

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų

2023-02-22

Skelbimas apie numatomą žemės sklypo ribų ženklinimą Mokyklos g. 46, Veiviržėnų mstl.

2023-01-31

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą Dvylių kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Patalpą/Butą su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis:  a-1(1/4 iš 13,38 kv.m), a-2(1/4 iš 7,98 kv.m) (unikalus numeris 4400-2009-7545:2198),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 41,33 kv. m, Dvylių g. 5-2, Dvylių k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas, unikalus numeris 4400-2009-7467, žymimas plane 1A1m, ¼ dalis Pastato – ūkinio pastato unikalus numeris 4400-2009-7512, užstatytas plotas 204 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-2009-7545:2198). Žemės sklypas nekilnojamam turtui nepriskirtas. Pradinė kaina 1890 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-03-06  00:00:00 val. iki 2022-03-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

 Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-03-13,  9:00 val. pabaiga 2023-03-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus, nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo‒pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę, tel. 8 694 35 296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-02-01 9.00 val., iki 2023-02-24 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected].

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų

2023-01-31

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą Žadeikių kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąją patalpą ‒ Kultūros namus su prekybos patalpomis, žymimas plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina

28 431 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2023-03-06  00:00:00 val. iki 2022-03-09 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

           Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-03-13,  9:00 val. pabaiga 2023-03-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus, nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo‒pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybės susipažinti su parduodamo turto pirkimo‒pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę, tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2023-02-01 9.00 val., iki 2023-02-24 15.00 val.) į Endriejavo seniūnę Laimutę Šunokienę, tel. (8 46)  44 52 86,  mob. tel. 8 612 46 258, el. p. [email protected].

Įsakymas dėl viešo aukciono sąlygų

2023-01-25

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda automobilį

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda automobilį „Mercedes Benz 311“, valstybinio numerio ženklas DDU 056, identifikacinis numeris  WDB9066351S213661, pagaminimo metai – 2007-08-30, degalų tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris 2148 cm3, 80 kW m3 , rida – 370539 km. Automobilis važiuojantis. Pradinė kaina 900,00Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.– Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2023-01-13 00:00:00 val. iki 2023-02-14 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.evarzytines.lt) nurodytu laiku.

            Aukciono pradžia (data ir laikas): 2023-02-20,  9:00 val. pabaiga 2023-02-21 14:00 val.

            Aukcionas vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Klaipėdos rajono savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis 2022-09-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2585.

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Klaipėdos rajono savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtintų 2022-09-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2585, 20 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 10 darbo dienų.

Elektroninio aukciono sąlyga – elektroninio aukciono dalyviai registruojami dalyvauti elektroniniame aukcione tik tada, kai dokumentus registracijai pateikė bent du dalyviai, kurie atitinka elektroninio aukciono sąlygų reikalavimus.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė pasirašo Elektroniniame aukcione parduoto turto perdavimo aktą su elektroninio aukciono laimėtoju per 3 dienas po  elektroniniame aukcione parduoto turto perdavimo akto pasirašymo. Visa elektroniniame aukcione parduoto turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 2 dienas.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę,  tel. 8 610 36610; el. paštas egle.jasiene@klaipedos­r.lt

Dėl turto (esančio ), Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl., Klaipėdos r., apžiūros, nuo 2023-02-01 9.00 val., iki 2023-02-03 15.00 val. kreiptis į Vilmą Ugintienę tel. 8 614 03349.

2022-10-31 

Perkama patalpų, tinkamų Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai Sendvario seniūnijoje, nuoma

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T11-312 „Dėl patalpų, tinkamų Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai Sendvario seniūnijos teritorijoje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai Sendvario seniūnijos teritorijoje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 150 iki 180 kv. m. Patalpų vieta – Sendvario seniūnijos teritorija.

Reikalingos 8 patalpos:

1. 2 patalpos pritaikytos grupių mokymui, ne mažesnės kaip po 40 m². Iš jų, vienoje patalpoje turi būti sudaryta galimybė atskirti patalpą į dvi atskiras erdves tinkamas konsultavimui, kurio metu užtikrinamas konfidencialumas;

2. 1 patalpa ne mažesnė nei 10 m², tinkanti kabinetui, archyvui, darbo priemonėms ar rūbinei įrengti;

3. 2 patalpos, kurių dydis nuo 14 iki 25 m², tinkančios darbo vietoms įrengti;

4. 1 patalpa nuo 14 iki 30 m² su galimybe įrengti mokomąją virtuvę. Turi būti kanalizacija, vandentiekis, anga gartraukiui;

5. Turi būti ne mažiau kaip 1 tualetas, 1 patalpa, skirta rūbinei ar vaiko vystymo stalui ar papildomam tualetui;

6. Patalpų atitvaros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, ir patalpos atitiktų A+ energetinės klasės reikalavimus;

7. Patalpose turi būti įrengtas internetas, signalizacija, šildymas, priešgaisrinė sistema, vandentiekio ir nuotekų tinklai;

8. Automobilių stovėjimui turi būti skirta ne mažiau kaip 8 vietos, įskaitant ir 1 vietą neįgaliesiems;

9. Pritaikytas įėjimas neįgaliesiems;

10. Patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro veiklai Sendvario seniūnijos teritorijoje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2022-11-15 10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2022-11-16 10.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopija (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopija;

3. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

4. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

5. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant).

NUOMOS PIRKIMO SĄLYGOS

2022-10-28

Savivaldybė elektroninio aukciono būdu parduoda automobilį

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinio numerio ženklas EBJ 519, pirmos registracijos data – 2008-06-12, degalų tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris – 2461 m, rida – 621768 km. Pradinė kaina 900,00 Eur, minimalus didinimo intervalas – 50,00 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): nuo 2022–11–15  00:00:00 val. iki 2022–11–16 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022–11–21,  9:00 val. pabaiga 2022–11–22 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Klaipėdos rajono savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis taisyklėmis, patvirtintomis 2022-09-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2585.

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Klaipėdos rajono savivaldybės ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis taisyklių patvirtintų 2022-09-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2585,  20 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis (50,00 Eur) ir aukciono dalyvio garantinis įnašas (90,00 Eur) turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną t. y. iki 2022–11–15. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108. Neįvykus aukcionui, atšaukus aukcioną, kt. atvejais, nelaimėjusiems dalyviams elektroninio aukciono dalyvio garantinis įnašas grąžinamas į elektroninio aukciono organizatoriaus prašyme nurodytą sąskaitos numerį per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo datos.  

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Minimalus elektroninio aukciono dalyvių skaičius – 2.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė pasirašo Elektroniniame aukcione parduoto turto perdavimo aktą su elektroninio aukciono laimėtoju per 3 dienas po  elektroniniame aukcione parduoto turto perdavimo akto pasirašymo. Visa elektroniniame aukcione parduoto turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 2 dienas.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę,  tel. 8 610 36610; el. paštas egle.jasiene@klaipedos­r.lt

Dėl turto (esančio Žemaitės g. 20, Gargždų m.), apžiūros, nuo 2022-11-09 9.00 val., iki 2022-11-11 15.00 val. kreiptis į Stepą Stonkų, tel. 8 682 51765.

2022-08-31

Skelbiamas atviras konkursas išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą viešo nuomos konkurso būdu 3 metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki privatizavimo, išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 134,74 kv. m ploto Daukšaičių katilinės pastatą 1H1p, unikalus Nr. 5598-2004-6013 (inventorinis numeris O1010053), esantį Mokyklos g. 10, Daukšaičių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 0,87 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2022 m. rugsėjo 8 d. 8val. iki 2022 m. rugsėjo 15  d. 17 val., voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 351,67 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108).

Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

6. asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti: nuo 2022-09-05 iki 2022-09-07, 9.00–16.00 val. Esant reikalingumui kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijos seniūnės padėjėją Saulių Bakšinskį, tel. 8 610 44336, el. p. [email protected]

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2022 m. rugsėjo 16 d. 9.30 val.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio specialistę Eglę Jasienę, tel. (8 610) 36606.

2022-08-25

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Patalpą/Butą, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis:  a-1(1/4 iš 13,38 kv.m), a-2(1/4 iš 7,98 kv.m) (unikalus numeris 4400-2009-7545:2198),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 41,33 kv. m, Dvylių g. 5-2, Dvylių k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 4400-2009-7467, žymėjimas plane 1A1m, ¼ dalis Pastato – ūkinio pastato unikalus numeris 4400-2009-7512, užstatytas plotas 204 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-2009-7545:2198). Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas. Pradinė kaina 2100 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2022-10-10  00:00:00 val. iki 2022-10-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-10-17,  9:00 val. pabaiga 2022-10-20 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2022-09-01 9.00 val., iki 2022-09-30 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected]

Aukciono sąlygos

2022-08-25

Parduodamas nekilnojamasis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Patalpą/Butą, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis: a-1(1/4 iš 13,38 kv. m), a-2(1/4 iš 7,98 kv. m) (unikalus numeris 4400-2009-7567:2200),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 20,57 kv. m, Dvylių g. 5-4, Dvylių k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 4400-2009-7467, žymėjimas plane 1A1m, , ¼ dalis Pastato – ūkinio pastato unikalus numeris 4400-2009-7512, užstatytas plotas 204 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-2009-7567:2200). Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas. Pradinė kaina 1100 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2022-10-10  00:00:00 val. iki 2022-10-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-10-17,  9:00 val. pabaiga 2022-10-20 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2022-09-01 9.00 val., iki 2022-09-30 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected]

Aukciono sąlygos

2022-08-25


Parduodamas nekilnojamasis turtas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Patalpą/Butą, su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis:  a-1(1/2 iš 15,00 kv. m (unikalus numeris 4400-2009-7689:2201),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 63,40 kv. m, Dvylių g. 7-1, Dvylių k., Veiviržėnų sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra butas unikalus numeris 4400-2009-7623, žymėjimas plane 1A1m,  1/2 dalis Pastato – ūkinio pastato unikalus numeris 4400-2009-7634, užstatytas plotas 127 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-2009-7689:2201) Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas. Pradinė kaina 3200 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2022-10-10  00:00:00 val. iki 2022-10-13 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-10-17,  9:00 val. pabaiga 2022-10-20 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35296; el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2022-09-01 9.00 val., iki 2022-09-30 15.00 val.) į Veiviržėnų seniūnę Editą Sluckienė, tel. (8 46)  45 92 44,  mob. tel. 8 612 46 274, el. p. [email protected]

Aukciono sąlygos

2022-08-24

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka sklypą Purmalių kaimo arba Kalotės kaimo teritorijoje

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T11-124 „Dėl žemės sklypo Purmalių kaimo arba Kalotės kaimo teritorijoje pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka žemės sklypą, tinkamą kūno kultūros ir sporto plėtojimui, gyventojų poilsio organizavimui.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Perkamas turtas: žemės sklypas. Žemės sklypo plotas turėtų būti nuo 15 iki 50 arų. Žemės sklypo vieta – Purmalių kaimo ar Kalotės kaimo teritorija tarp magistralinio kelio A13 ir krašto kelio 168.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės  paskirties teritorijos ar rekreacinės teritorijos, ar bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos. Arba galimybė keisti sklypo paskirtį ir naudojimo būdą nerengiant teritorijų planavimo dokumento.

Perkamam žemės sklypui nebūtų taikomi apribojimai (pvz., Nekilnojamosios kultūros vertybės, miško naudojimo apribojimai, komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos, pelkės ir šaltiniai, paviršiniai vandens telkiniai). Prie žemės sklypo būtų įrengtas arba valstybiniais koridoriais numatytas tinkamas privažiavimas numatomai veiklai plėtoti. Planuojamame įsigyti sklype nebūtų galiojančių (įregistruotų) teritorijos planavimo dokumentų, kuriuos būtų reikalinga keisti ar koreguoti, nebent galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose būtų numatytos rekreacinės, visuomeninės ar atskirųjų želdynų veiklos.  Pageidautina, kad planuojamas pirkti sklypas būtų numelioruotas, t. y. taikomos specialiosios sąlygos – melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Pageidautina, kad prie sklypo būtų privestos komunikacijos – elektros tinklai, vandentiekis, buitinės nuotekos.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Žemės sklypo Purmalių kaimo arba Kalotės kaimo teritorijoje pirkimo komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2022-09-21 10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2022-09-22 10.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:

1. Valstybės įmonės Registrų centro išduota žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos kopija;

2. Žemės sklypo, kuris siūlomas pirkti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Žemės sklypo savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl žemės sklypo pardavimo ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti žemės sklypu, kai šis asmuo nėra žemės sklypo savininkas;

4. Kredito įstaigos rašytinis sutikimas parduoti žemės sklypą, jei jis įkeistas kredito įstaigai;

5. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti žemės sklypą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.

Pirkimo sąlygos

Pavyzdinė pasiūlymo forma

2022-08-20

Klaipėdos rajono savivaldybė perka tris socialinius būstus

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 211 116, el. paštas [email protected].

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

I dalis. Pirkimo objektas – 3-jų  kambarių butas bet kurioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vietoje. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 76 kv. m ir negali būti mažesnis nei 50 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

II dalis. Pirkimo objektas – 1-o  kambario butas bet kurioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vietoje. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 45 kv. m ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

III dalis. Pirkimo objektas – 1-o  kambario butas Priekulės m. arba Veiviržėnų mstl. Butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei yra) apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų;

8. buto bendrasis plotas neturi viršyti 45 kv. m ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m;

9. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

2.  Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc.

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtintos Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, Gargždai. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainės https://www.klaipedos-r.lt skiltyje „Skelbimai“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: iki 2022-09-07 d. 9.00 val. (Komisijos nustatyta data, val.), darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijos;

2. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

3. Pažymos arba kiti dokumentai, įrodantys apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;

4. Santuokos nutraukimo liudijimo kopija – jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopija – jei sutuoktinis miręs, teismo leidimas – jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota siūlomo parduoti butą adresu (fiziniai asmenys);

5. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: (Komisijos nustatyta data, laikas – 2022-09-07 10.00 val.).

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki (Komisijos nustatytos datos, laiko – 2022-09-07 9.00 val. val.). Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl (trijų/ vieno) kambario (-ių) buto pirkimo pagal (I, II ar III) dalį“ ir kandidato rekvizitai.

Įgaliojimo forma

Pasiūlymas

2022-08-18

Savivaldybė elektroninio aukciono būdų parduoda nekilnojamąjį turtą Žadeikių kaime

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąsias patalpas (Kultūros namai su prekybos patalpomis), žymimos plane nuo R-1 iki R-9, nuo R1-1 iki R1-3, nuo 1-3 iki 1-15, nuo 2-1 iki 2-15, 2-6a (unikalus numeris 5597-5021-0010:0002),  paskirtis – kultūros, bendras plotas 745,94 kv. m, Liepos g. 6, Žadeikių k., Endriejavo sen.,  Klaipėdos r., sav. Pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 5597-5021-0010, žymėjimas plane 1C2p. Pradinė kaina – 31 590 Eur.

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2022-09-26  00:00:00 val. iki 2022-09-29 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-10-03,  9 val. pabaiga 2022-10-06 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos-­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2022-09-01 9.00 val., iki 2022-09-23 15 val.) į Endriejavo seniūnę Laimutę Šunokienę, tel. (8 46)  44 52 86,  mob. tel. 8 612 46 258, el. p. [email protected] 

AUKCIONO SĄLYGOS

2021-11-22

Savivaldybė elektroninio aukciono būdų parduoda nekilnojamąjį turtą Kalotėje

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butas -patalpa (unikalus numeris 5591-1000-9011:0003), paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 27,46 kv. m, Adomo Brako g. 17-2, Kalotės k., Klaipėdos r. sav.,  patalpa yra pastate (unikalus numeris 5591–1000-9011, žymėjimas plane 1A1p), kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, ¼ dalys Pastato – daržinės unikalus numeris 5591-1000-9022, užstatytas plotas 58 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 5591-1000-9011:0003), Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, žymimos nuo 5-1 iki 5-2 ir nuo 4-1 iki 4-2, unikalus numeris 5591-1000-9011:0004, paskirtis – administracinė,  bendras plotas 87,97 kv. m,  Adomo Brako g. 17-4, Kalotės k., Klaipėdos r. sav., patalpa yra pastate (unikalus numeris 5591–1000-9011, žymėjimas plane 1A1p), kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 0,0717 ha iš 0,5145 ha žemės sklypo ploto, priskirto butui (Adomo Brako g. 17-2, Kalotės k., Klaipėdos r. sav.) kadastrinis Nr.  5528/0001:1022, unikalus Nr.  4400-4165-1409,  naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, Adomo Brako g. 17, Kalotės k.,  Klaipėdos r. Naujam negyvenamųjų patalpų/administracinių patalpų savininkui įstatymų nustatyta tvarka ne konkurso būdų bus išnuomota žemės sklypo dalis (0,2296 ha), visuomeninės paskirties teritorijos, reikalinga pastato eksploatacijai 24 metams. Pradinė kaina 15 777 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-12-27  00:00:00 val. iki 2021-12-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-01-03,  9:00 val. pabaiga 2022-01-06 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (Nuo 2021-12-01 9.00 val., iki 2021-12-23 15.00 val.) į Kretingalės seniūną  Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80 585;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

AUKCIONO SĄLYGOS

Savivaldybė elektroninio aukciono būdų parduoda nekilnojamąjį turtą Priekulėje

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamąja patalpą – Grožio saloną (unikalus numeris 5588-0000-4021:0002),  paskirtis – paslaugų, bendras plotas 25,63 kv. m, pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 5588-0000-4021, žymėjimas plane 2A1p, Klaipėdos g. 9-19, Priekulė, Klaipėdos r., sav. Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas.

Naujam patalpos savininkui įstatymų nustatyta tvarka ne konkurso būdų bus išnuomota arba parduota, žemės sklypo dalis, reikalinga patalpų eksploatacijai. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje). Pradinė kaina 13 200 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-12-27  00:00:00 val. iki 2021-12-30 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2022-01-03,  9:00 val. pabaiga 2022-01-06 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2021-12-01 9.00 val., iki 2021-12-23 15.00 val.) į Priekulės seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę, tel. 8 698 30 818;  ( 8 46) 45 42 80,  [email protected]

AUKCIONO SĄLYGOS

2021-10-15

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Vanagų III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) 

Planavimo organizatorius: UAB „Inertus“, įm. kodas 304590380, Dūmešio g. 10, Kunkiai, LT-92382 Klaipėdos r.

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: [email protected].

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Vanagų III smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Inertus“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val.

2021-10-04

Savivaldybė aukciono būdu parduoda nekilnojamąjį turtą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Butas -patalpa (unikalus numeris 5591-1000-9011:0003), paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 27,46 kv. m, Adomo Brako g. 17-2, Kalotės k., Klaipėdos r. sav.,  patalpa yra pastate (unikalus numeris 5591–1000-9011, žymėjimas plane 1A1p), kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, ¼ dalys Pastato – daržinės unikalus numeris 5591-1000-9022, užstatytas plotas 58 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 5591-1000-9011:0003), Negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos, žymimos nuo 5-1 iki 5-2 ir nuo 4-1 iki 4-2, unikalus numeris 5591-1000-9011:0004, paskirtis – administracinė,  bendras plotas 87,97 kv. m,  Adomo Brako g. 17-4, Kalotės k., Klaipėdos r. sav., patalpa yra pastate (unikalus numeris 5591–1000-9011, žymėjimas plane 1A1p), kuris įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 0,0717 ha iš 0,5145 ha žemės sklypo ploto, priskirto butui (Adomo Brako g. 17-2, Kalotės k., Klaipėdos r. sav.) kadastrinis Nr.  5528/0001:1022, unikalus Nr.  4400-4165-1409,  naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, Adomo Brako g. 17, Kalotės k.,  Klaipėdos r. Naujam negyvenamųjų patalpų/administracinių patalpų savininkui įstatymų nustatyta tvarka ne konkurso būdų bus išnuomota žemės sklypo dalis (0,2296 ha), visuomeninės paskirties teritorijos, reikalinga pastato eksploatacijai 24 metams. Pradinė kaina 17 530 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-11-08  00:00:00 val. iki 2021-11-11 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2021-11-15,  9:00 val. pabaiga 2021-11-18 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2021-10-08 9.00 val., iki 2021-10-29 15.00 val.) į Kretingalės seniūną  Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80 585;  (8 46) 44 64 31, z[email protected]

2021-10-01

Savivaldybė aukciono būdu parduoda garažą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (Juridinių asmenų registro kodas – 188773622, buveinės adresas Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130) elektroninio aukciono būdu parduoda Negyvenamoji patalpa – Garažas (unikalus numeris 4400-2131-3766:2148),  paskirtis – garažų, bendras plotas 132,88 kv. m, pastato, kuriame yra patalpa unikalus Nr. 5595-6000-9061, žymėjimas plane 11G1p, Gargždupio g. 1-2, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos r., sav. Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas. Pradinė kaina 6 510 Eur.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-11-15  00:00:00 val. iki 2021-11-18 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

 Aukciono pradžia (data ir laikas): 2021-11-22,  9:00 val. pabaiga 2021-11-25 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėją Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2021-10-18 9.00 val., iki 2021-10-29 15.00 val.) į Dauparų – Kvietinių seniūną Vytautą Tamašauską, tel. 8 673 28 980; ( 8 46) 46 6290,  [email protected]

2021-09-22

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: UAB „Lankresta“, įm. kodas 302677153, Salantų g. 35, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r., tel.: 8-652 79972, el. paštas: [email protected].

Naudojimo plano rengėjas: uždaroji akcinė bendrovė „Kelprojektas“, įm. kodas 234004210, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel.: 8-37-223186, el. paštas: [email protected].

Plano pavadinimas: Klaipėdos rajono Kisinių II smėlio ir žvyro telkinio smėlio išteklių dalies naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Lankresta“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Kelprojektas“ darbo dienomis (nuo 8:00 iki 17:00 val.). 

2021-09-15

Savivaldybė perka 1 kambario butą Gargžduose arba Vėžaičiuose

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 211 116, el. paštas [email protected].

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos teisių ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas 1-o kambario butas Gargždų mieste arba Vėžaičių miestelyje.

Pirkimo objektas – 1-o kambario butas.

Butui keliami šie reikalavimai:

1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai.

3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški.

4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto.

5. Butui negali būti uždėtas turto areštas.

6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

7. Negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų.

8. Buto bendrasis plotas neturi viršyti 40 kv. m ir negali būti mažesnis nei 24 kv. m.

9. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

Neperkamas butas:

1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu.

2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengtas butas.

3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose.

4. Kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E.

5. Kurių baigtumas nėra 100 proc.

6. Jeigu buto išplanavimas neatitinka kadastro bylos duomenų.

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, Gargždai. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainės https://www.klaipedos-r.lt skiltyje „Skelbimai“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriuje (122 kabinetas, I aukštas), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: iki 2021-10-04 d. 9.00 (Komisijos nustatyta data, val.), darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijos;

2. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

3. Pažymos arba kiti dokumentai, įrodantys apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;

4. Santuokos nutraukimo liudijimo kopija – jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopija – jei sutuoktinis miręs, teismo leidimas – jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota siūlomo parduoti butą adresu (fiziniai asmenys);

5. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: (Komisijos nustatyta data, laikas – 2021-10-04 d. 13.30 val).

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki (Komisijos nustatytos datos, laiko – 2021-10-04 d. 9.00  val.). Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 1-o kambario buto pirkimo“ ir kandidato rekvizitai.

2021-09-06

PRANEŠIMAS apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

 
Ūkinės veiklos organizatorius: ŽŪB  „Aviena ir ėriena“,  Ežero g. 10A-4, Šakių k.,  Kauno  r.,  tel. 869935100, el. p. [email protected].

Ūkinės  veiklos  PVSV  dokumentų  rengėjas:  UAB  „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. [email protected].

Ūkinės veiklos pavadinimas: fermų komplekso statyba.
Ūkinės veiklos vieta: Smilgynų g. 57, Smilgynų k., Klaipėdos r.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama ūkinė veikla – avių ir mėsinių galvijų auginimo fermų komplekso statyba.

Gyvulių ūkio auginimo veiklos maksimalus projektinis pajėgumas: 5110 vnt. avių ir 291 vnt. galvijų per metus.

Susipažinti  su  PVSV  ataskaita  galima  nuo  2021-09-06  iki  2021-09-20,  interneto  svetainėje www.dge.lt skiltyje  „Visuomenės informavimas“: http://www.dge-group.lt/visuomenes-informavimas/. 

Viešas  supažindinimas  su  PVSV  vyks  2021  m.  rugsėjo  20  d.  17:00  val.  internetinės  vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: 

https://zoom.us/j/98793158092?pwd=Tm1zWlZUODNsblVodVp4YVB3Z0Q2QT09 (Prisijungimo ID: 98793158092, Kodas: 613534).

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2021-09-20 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu [email protected].

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims:  Nacionalinio  visuomenės sveikatos centro  prie SAM Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 8 46 41 03 50, el. p. [email protected].

2021-06-16

Skelbimas apie viešą projekto svarstymą

Vadovaujantis aplinkos ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-198  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos  13 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

2021-01-20

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda

Pastatas-Bendrabutis (unikalus numeris 5596-9005-5048), paskirtis – gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms), bendras plotas 214,16 kv. m, Gėlių g. 22, Endriejavas, Klaipėdos r., sav. Žemės sklypas nekilnojamam turtui ‒ nepriskirtas.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt.–Skelbimai–Skelbimai.    

Bendrosios aukciono sąlygos

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-02-22  00:00:00 val. iki 2021-02-25 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2021-03-01,  9:00 val. pabaiga 2021-03-04 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.    

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e. varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo –  pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Aidą Indzelę,  tel. 8 694 35 296, el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2021-02-01 9.00 val. iki 2021-02-19 15.00 val.) į Endriejavo seniūnę Laimutę Šunokienę, tel.: 8 612 46 258, (8 46)  44 52 86, [email protected].

Aukciono sąlygos Gėlių g. 22. 

2020-12-01

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija elektroninio aukciono būdu parduoda gyvenamąsias patalpas – butus, esančius Kuršelių g. 23, Vytaučių k. Kretingalės seniūnijoje. 

Butas/Patalpa-butas (unikalus numeris 4400-0096-1800:4705), paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 37,04 kv. m, Kuršelių g. 23-3, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., 31/100 dalis Pastato-Ūkinis pastatas unikalus numeris 5590-5001-2030, užstatytas plotas 159 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0096-1800:4705). Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas.
Butas/Patalpa-butas (unikalus numeris 4400-0096-2009:4706),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 14,82 kv. m, Kuršelių g. 23-5, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., 43/100 dalis Pastato-Ūkinis pastatas unikalus numeris 5590-5001-2030, užstatytas plotas 159 kv. m, priklauso butui (unikalus numeris 4400-0096-2009:4706). Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas.

Butas/Patalpa-butas (unikalus numeris 4400-0096-2674:4716),  paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 21,90 kv. m, Kuršelių g. 23-6, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypas nekilnojamam turtui – nepriskirtas.

Daugiau informacijos www.klaipedos-r.lt. – Skelbimai – Skelbimai.

Bendrosios aukciono sąlygos:

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga (data ir laikas): Nuo 2021-01-04  00:00:00 val. iki 2021-01-07 23:59:59 val.

Aukcionas vykdomas elektroninių varžytinių sistemoje  (www.e.varzytines.lt) nurodytu laiku.

Aukciono pradžia (data ir laikas): 2021-01-11,  9:00 val. pabaiga 2021-01-14 13:59 val.

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti dokumentus nurodytus Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252) 30 punkte.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokėti iki registracijos į elektroninį aukcioną. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitymai už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą pervedami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.

Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį aukcioną e-varžytynių sistemoje. Registracija leidžiama tik nurodytu registracijos laikotarpiu prie sistemos prisijungusiam naudotojui. Asmuo, pradėdamas registraciją į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į parduodamo turto kainą. Garantinis įnašas, nelaimėjus aukciono, grąžinamas per 5 darbo dienas.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka: Savivaldybė sudaro nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, su aukciono laimėtoju per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, galimybę susipažinti su parduodamo turto pirkimo-pardavimo sutarčių projektais kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę Aidą Indzelę, tel. 8 69435296; el. paštas aida.indzele@klaipedos­r.lt.

Dėl turto apžiūros kreiptis (nuo 2020-12-01 9.00 val., iki 2020-12-19 15.00 val.) į Kretingalės seniūną  Žigintą Narmontą, tel. 8 686 80 585;  (8 46) 44 64 31, [email protected]

Aukciono sąlygos Kuršelių g. 23-5

Aukciono sąlygos Kuršelių g. 23-6

Aukciono sąlygos Kuršelių g. 23-3

2020-11-30 

 Dėl patalpų nuomos konkurso 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą 3 metams išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 57,48 m2 ploto negyvenamąsias patalpas žymimas nuo 1-3 iki 1-9, esančias Klaipėdos g. 26 B, Gargždai, pastate, kadastrinių matavimų byloje Nr. 55/11805 žymimame 1D1p, unikalus Nr. 5599-5024-7019. Pradinė nuomos kaina – 2,73 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2020 m. gruodžio 2 d. 800 iki 2020 m. gruodžio 16 d. 800 val. Voką su pasiūlymu prašome įmesti į pašto dėžutę, esančią ant Klaipėdos rajono savivaldybės administracinio pastato (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždų m.). Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei pateikimo data ir laikas. Kartu su voku pateikiami:

1. finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 470 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke taip pat turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, tel. 8 694 35 296.

2020-11-10 

Dėl patalpų nuomos konkurso 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą 3 metams išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 34,79 m2 ploto negyvenamąsias patalpas su bendro naudojimo patalpomis a-1 (1/4 iš 5,83 m2) ir a-2 (1/3 iš 5,94 m2), esantį Kuršaičių g. 1, Dituvos k., pastate, kadastrinių matavimų byloje Nr. 55/143 žymimame 1A1p, unikalus Nr. 5592-0002-1025:0006. Pradinė nuomos kaina – 0,56 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2020 m. lapkričio 16 d. 800 iki 2020 m. lapkričio 30 d. 800 val. Voką su pasiūlymu prašome įmesti į pašto dėžutę, esančią ant Klaipėdos rajono savivaldybės administracinio pastato (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždų m.). Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas, nuoroda „Turto nuomos konkursui“ bei pateikimo data ir laikas. Kartu su voku pateikiami:

1. finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 60 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke taip pat turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, tel. 8 610 36 606.

2020-11-05

Klaipėdos rajono Šiūparių kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija

Statybos vieta: Klaipėdos rajonas, Šiūparių kadastro vietovė.

Projektuojami darbai: drenažo, griovių, drenažo rinktuvų, drenažo sausintuvų ir tilto rekonstrukcija.

Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.

Projekto rengėjas: UAB „Projkelva“, Telšių g. 39, LT-90163, Plungė, tel. 8 448 73534, el.p. [email protected].

Projekto vadovas: Steponas Varkalys, tel. 8 685 77542, el.p. [email protected].

Statytojas (Užsakovas): Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Skardupė“, Skardupės g. 9, Medsėdžių k., Klaipėdos rajono savivaldybė, tel. 8 615 94900, el.p. [email protected].

Susipažinti su projektavimo darbais, pateikti pasiūlymus, pastabas galima UAB„Projkelva“, adresu Telšių g. 39, LT-90163, Plungė, tel. 8 448 73534, el.p. [email protected]. Pasiūlymus teikti raštu, nurodant vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir sklypo kadastrinį numerį. Pasiūlymus teikti 20 dienų po informacijos paskelbimo.

2020-10-17

Perkamas 1-o kambario butas Gargždų mieste

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 211 116, el. paštas [email protected].

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

Pirkimo objekto apibūdinimas: perkamas 1-o kambario butas Gargždų mieste.

Pirkimo objektas – 1-o kambario butas.

Butui keliami šie reikalavimai:

1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai.

3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys ir kokybiški.

4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto.

5. Butui negali būti uždėtas turto areštas.

6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas.

7. Negali būti įsipareigojimų kredito įstaigoms (susijusių su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų.

8. Buto bendrasis plotas neturi viršyti 40 kv. m ir negali būti mažesnis nei 24 kv. m.

9. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra.

Neperkamas butas:

1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu šildymu.

2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, poilsio pastatuose, taip pat neįrengti butai.

3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose.

4. Kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E.

5. Kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. Jeigu buto išplanavimas neatitinka kadastro bylos duomenų.

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (priimamasis, I aukštas), Klaipėdos g. 2, Gargždai. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainės https://www.klaipedos-r.lt skiltyje „Skelbimai“.

Pasiūlymų ir parduodamo nekilnojamojo daikto dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius (priimamasis, I aukštas), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymų ir nekilnojamojo daikto dokumentų pateikimo terminas: iki 2020-10-29  9.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo turi būti pateikiami Socialinio būsto gyvenamosios patalpos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. Buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijos;

2. Įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo;

3. Pažymos arba kiti dokumentai, įrodantys apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas;

4. Santuokos nutraukimo liudijimo kopija – jei sutuoktiniai išsituokę, mirties liudijimo kopija – jei sutuoktinis miręs, teismo leidimas – jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, kurių gyvenamoji vieta deklaruota siūlomo parduoti butą adresu (fiziniai asmenys);

5. Banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

6. Buto energinio naudingumo sertifikato kopija.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: (Komisijos nustatyta data, laikas – 2020-11-03 16.00 val).

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki (Komisijos nustatytos datos, laiko – 2020-10-29  9.00 val.). Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 1-o kambario buto pirkimo“ ir kandidato rekvizitai.

Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo dokumentai

2020-07-26

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks patalpų, tinkamų Sendvario seniūnijos veiklai, nuomos paslaugą.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, elektroninio pašto adresas [email protected].

Ieškomas išsinuomoti turtas: Bendras patalpų plotas ne mažiau – 175 kv. m.

Įrengta darbo vietų ne mažiau kaip 6: darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad darbuotojas galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti bei kūno padėčiai keisti. (darbo aplinka) Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės. Gyventojų priimamasis turėtų būti didesnis nei 10 m2.

– Patalpų atitvaros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, ir patalpos atitiktų A+ energetinės klasės reikalavimus;

– Patalpos turi būti pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:

– Pastate turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys.

– Patalpų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimai turi atitikti higienos reglamentus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“

– Patalpų aukštis kabinetuose nuo grindų iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 2,70 m

– Patalpose turi būti įrengti atskirai patalpoms skirti apskaitos prietaisai, šildymui, karštam vandeniui, šaltam vandeniui;

– Patalpose turi būti numatyta priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija;

Reikalingos pagalbinės patalpos:

Garažas ar sandėlis: įvairioms aplinkos priežiūros priemonėms, paramos maisto produktais priemonėms susidėti.

2 patalpos: tinkamos archyvui, poilsio kambariui.

Ne mažiau kaip 2 vnt. tualetų su praustuvėmis: 1 tualetas (moterų, vyrų), 1 tualetas (neįgaliųjų).

Reikalinga elektra, vandentiekis, internetas, priešgaisrinė sistema.

Reikalinga aptverta automobilių stovėjimo aikštelė personalui bei įprasta automobilių aikštelė lankytojams. Turi būti įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, kurių vietų skaičių ir išdėstymo tvarka nustatoma vadovaujantis STR 2.06.01:1999.

Pastato, patalpų atstumas nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Sendvario seniūnijos ne daugiau 1500 metrų.

PASTABA. Į nuomos kainą turi būti įtrauktos visos pastato/patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Statybos ir infrastruktūros skyriuje, 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, iki 2020-09-09 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2020-09-14 10.00 val. lietuvių kalba užklijuotame voke, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 301 kab., pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

 1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidos.
 2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
 3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
 4. Žemės sklypo plano kopiją.

Pirkimo dokumentai

1. Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimu Nr. T11-449 „Dėl patalpų tinkamų Sendvario seniūnijos veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo“ skelbiamas nuomos pirkimo konkursas.

Bendras patalpų plotas ne mažiau – 175 kv. m.

Įrengta darbo vietų ne mažiau kaip 6: darbo vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad darbuotojas galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės darbo ir kitiems judesiams atlikti bei kūno padėčiai keisti. (darbo aplinka) Vienai darbo vietai turi būti skiriama ne mažiau kaip 6 m2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m3 erdvės. Gyventojų priimamasis turėtų būti didesnis nei 10 m2.

– Patalpų atitvaros, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemos turi būti įrengtos taip, kad juos naudojant būtų kuo mažesnės energijos sąnaudos, ir patalpos atitiktų A+ energetinės klasės reikalavimus;

– Patalpos turi būti pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:

– Pastate turi būti pritaikyti visi evakuacijos iš pastatų keliai, išėjimai ir durys.

– Patalpų natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimai turi atitikti higienos reglamentus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“

– Patalpų aukštis kabinetuose nuo grindų iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 2,70 m

– Patalpose turi būti įrengti atskirai patalpoms skirti apskaitos prietaisai, šildymui, karštam vandeniui, šaltam vandeniui;

– Patalpose turi būti numatyta priešgaisrinė bei apsaugos signalizacija;

Reikalingos pagalbinės patalpos:

Garažas ar sandėlis: įvairioms aplinkos priežiūros priemonėms, paramos maisto produktais priemonėms susidėti.

2 patalpos: tinkamos archyvui, poilsio kambariui.

Ne mažiau kaip 2 vnt. tualetų su praustuvėmis: 1 tualetas (moterų, vyrų), 1 tualetas (neįgaliųjų).

Reikalinga elektra, vandentiekis, internetas, priešgaisrinė sistema.

Reikalinga aptverta automobilių stovėjimo aikštelė personalui bei įprasta automobilių aikštelė lankytojams. Turi būti įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, kurių vietų skaičių ir išdėstymo tvarka nustatoma vadovaujantis STR 2.06.01:1999.

Pastato, patalpų atstumas nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Sendvario seniūnijos ne daugiau 1500 metrų.

PASTABA: Į nuomos kainą turi būti įtrauktos visos pastato/patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

2. Kandidatas privalo nurodyti jo pasiūlyme esančią konfidencialią informaciją. Pasiūlyme nurodyta nekilnojamojo daikto kaina negali būti konfidenciali.

3. Pasiūlymas turi būti pateiktas lietuvių kalba.

4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – mažiausia pasiūlyta kaina.

6. Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Statybos ir infrastruktūros skyriuje, 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, iki 2020-09-09 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val. Kandidatai iki 2020-09-14 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, 301 kab. ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidos.

Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;

Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;

Žemės sklypo plano kopiją.

Paraiška su nurodytais dokumentais turi būti pateikiama užklijuotame voke.

2020-07-09

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks patalpų, tinkamų Sendvario seniūnijos veiklai, nuomos paslaugą.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks patalpų, tinkamų Sendvario seniūnijos veiklai, nuomos paslaugą.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, elektroninio pašto adresas [email protected].

Ieškomas išsinuomoti turtas: Sendvario seniūnijai reikalingos tokios patalpos, kurios būtų  tinkančios seniūnijos funkcijoms vykdyti ir nuo esančių patalpų Slengių k. Saulės g, 1 nutolusios ne daugiau kaip 5000 m, Sendvario seniūnijos teritorijoje, nuo 85 iki 100  kvadratinių metrų. Pagrindiniai reikalavimai:

 1. patalpos turi būti pritaikytos 7 administracijos darbuotojams bei atitikti higienos normas (san. mazgai, poilsio kambarys, archyvas, pritaikytas įėjimas neįgaliesiems, internetas ir kt.);
 2. patalpos turi būti įrengtos  su biuro baldais, signalizacija, vandentiekio ir nuotekų tinklais;
 3. žemės sklypas šalia pastato turi būti ne mažesnis kaip 6 arai,  aptvertas su kiemu ir galimybe laikyti tarnybinius 3 automobilius, aplinka sutvarkyta;
 4. turi būti sudaryta galimybė pastatyti 12 m jūrinį konteinerį (jei nėra garažo ar ūkinių patalpų ne mažesnių nei 20 m²);
 5. automobilių stovėjimui turi būti skirta ne mažiau kaip 10 vietų;
 6. pastatas turi būt pasiekimas visuomeniniu transportu;
 7. Savivaldybė pastatą išsinuomotų 5 metams su galimybe sutartį pratęsti.

PASTABA. Į nuomos kainą turi būti įtrauktos visos pastato-patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Statybos ir infrastruktūros skyriuje, 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, iki 2020-08-07 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2020-08-07 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

 1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidos.
 2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
 3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
 4. Žemės sklypo plano kopiją.

2020-07-07 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą 1 metams išnuomoti savivaldybės nuosavybės teise valdomą (gydymo paskirties) turtą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą 1 metams išnuomoti savivaldybės nuosavybės teise valdomą (gydymo paskirties) turtą – 72,09 m2 ploto negyvenamąsias patalpas, žymimas nuo 3-23 iki 3-32, 3-43 ir ½ bendro naudojimo patalpos 3-1, (t. y. 3,17 iš 6,35 kv. m), esančias Laisvės g. 26, Veiviržėnuose, Klaipėdos rajone, ambulatorijos pastate 1D2p, unikalus Nr. 5597-8010-0019:0003. Pradinė nuomos kaina – 0,30 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atvirame konkurse, registruojami nuo 2020 m. liepos 13 d. 800 iki 2020 m. liepos 28 d. 930 val., voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, 301 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždų m. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami :

1. finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 30 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke taip pat turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompiningių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrių, tel. (8 610) 36606.

2020-07-07

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks patalpų, tinkamų Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai, nuomos paslaugą.

Pirkimo būdas: neskelbiama apklausa.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, elektroninio pašto adresas [email protected].

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai laikotarpiu nuo 2020-10-10 1200 val. iki 2020-10-12 12.00 val. ir nuo 2020-10-24 1200 val. iki 2020-10-26 1200 val. Tinkamos vietovės balsavimo patalpoms: Purmalių k., Kalotės k., Kalnuvėnų k., Aukštkiemių k., Gvildžių k., Glaudėnų k., Normantų k. Balsavimo patalpos plotas ne mažiau kaip – 80 kv. m. Taip pat patalpoje  turi būti įrengtos šildymo, vėdinimo sistemos, san. mazgas. Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas. Įėjimas į pastatą, patekimas į balsavimo patalpas (pastato viduje) turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų ir balsavimo patalpą. Jeigu prie įėjimo į pastatą ar pastato viduje yra laiptai, greta jų turi būti įrengta nuožulna (pandusas arba rampa). Nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjams, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, patekti į pastatą (patalpą). Patogus privažiavimas automobiliu bei automobilių stovėjimo aikštelė.

PASTABA. Į nuomos kainą turi būti įtrauktos visos pastato-patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Statybos ir infrastruktūros skyriuje, 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, iki 2020-07-31 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2020-07-31 10.00 val. į 301 kab. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

 1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti patalpų nuomos kaina už nurodytą laiką. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidos.
 2. Siūlomų nuomoti patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją.

2020-05-20

Parengtas ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros Vystymo plano koncepciją ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą. Susipažinimas su šiais dokumentais prasidės nuo gegužės 20 d. ir tęsis iki birželio 17 d. Skelbimas apie galimybę susipažinti su parengtais dokumentais jau buvo siųstas ir yra patalpintas savivaldybės interneto svetainėje.

1) Vystymo plano koncepcijos aiškinamasis raštas;

2) Vystymo plano koncepcijos brėžiniai (Klaipėdos r.);

3) SPAV ataskaita;

4) SPAV ataskaitos priedai.

2020-05-06

Paviršinių lietaus nuotekų tinklų surinkimo sistemos projektavimas Girkalių k., Sodų g. naujos statybos projektas, I etapas;

Paviršinių lietaus nuotekų tinklų surinkimo sistemos projektavimas Girkalių k., Sodų g. naujos statybos projektas, II etapas.

2020-04-22

Planuojamas  projekto „Klaipėdos rajono Sendvario seniūnijos Jakų kaimo Mėtų gatvės (Nr. KL8763) kapitalinio remonto projektas)“  I etapo įgyvendinimas. Darbų pradžia numatoma 2020 metų III ketv., pabaiga 2021 metų II ketv.

2020-03-25

Esant finansavimui 2021–2022 m. planuojamas  projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Toplaukio g. Gindulių k. statybos projektas“  įgyvendinimas.

2020-03-25

Šių metų III–IV, kitų metų I–II ketv. planuojamas  projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Liepų g. Gindulių k., Ievų g. Klemiškės k., statybos projektas“  I etapo įgyvendinimas.

2020-03-05

Viešo aukciono būdu parduodamas rezervuaras

2020 m. balandžio 9 d. 1000 val. Klaipėdos rajono savivaldybė, salėje, esančioje Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., tiesioginio viešo aukciono būdu, parduos rezervuarą, unikalus Nr. 5599-1010-0028, esantį Klaipėdos g. 10A, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r., kuris buvo pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti, su teritorijos sutvarkymu.

Pradinė pardavimo kaina – 200 eurų, pradinis įnašas – 20,00 eurų, registracijos mokestis – 50,00 eurų, žiūrovo mokestis – 30,00 eurų.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti tiesioginiame viešame aukcione, registruojami nuo 2020 m. balandžio 7 d. 900 iki 2020 m. balandžio 8 d. 1700 val. 215 kab. Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas arba vardas, pavardė, buveinė arba gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai (jeigu skiriasi nuo gyvenamosios vietos arba buveinės adreso), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

2. asmens tapatybės dokumentą;

3. dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas dalyvio mokestis ir pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108).    

Dėl informacijos apie tiesioginio viešo aukciono būdu parduodamą turtą prašome kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijos seniūnę Editą Sluckienę  (8 46) 45 92 44 el. p. [email protected]., Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Mindaugą Gerdauskį (8 682) 90 357 el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos­r.lt.

2020-03-05

Viešo aukciono būdu parduodamas automobilis

2020 m. kovo 24 d. 1000 val. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, salėje, esančioje Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., tiesioginio viešo aukciono būdu parduos automobilį „Volkswagen Transporter“, valstybinio numerio ženklas EBJ 519, pirmos registracijos data – 2008-06-12, degalų tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris – 2461 m, rida – 621 700 km., kuris buvo pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti.

Pradinė pardavimo kaina – 900 eurų, pradinis įnašas – 90,00 eurų, registracijos mokestis – 50,00 eurų, žiūrovo mokestis – 30,00 eurų.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti tiesioginiame viešame aukcione, registruojami nuo 2020 m. kovo 18 d. 900 iki 2020 m. kovo 23 d. 1700 val. 215 kab. Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r.            

Ketinantys dalyvauti aukcione asmenys privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas arba vardas, pavardė, buveinė arba gyvenamoji vieta, adresas korespondencijai (jeigu skiriasi nuo gyvenamosios vietos arba buveinės adreso), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

 2. asmens tapatybės dokumentą;

 3. dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas dalyvio mokestis ir pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108).    

Dėl informacijos apie tiesioginio viešo aukciono būdu parduodamą turtą prašome kreiptis į Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Mindaugą Gerdauskį (8 682) 90 357 el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos­r.lt. Automobilį apžiūrėti galima Žemaitės g. 20, Gargždų m., Klaipėdos r., 2020-03-20 (penktadienį) nuo 800 iki 900 val. (Dėl kitos datos ir laiko derinti su atsakingu asmeniu Stepu Stonkumi, tel. 8 682 51 765.)

2019-06-10

Skelbiami atviri konkursai išnuomoti Savivaldybės turtą

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti Savivaldybės turtą: 

 1. nuo 2 iki 4 m2 ploto Savivaldybės administracijos patalpos dalį, esančią pastate 1B3p (unikalus Nr. 5592-0000-1010), Klaipėdos g. 2, Gargžduose, gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti. Pradinė nuomos kaina – 2,62 eurų už 1 mper mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai.
 2. 142,51 kv. m ploto pagalbinio ūkio pastate (unikalus Nr. 4400-1610-8122, kadastro duomenų byla Nr. 55/63920), esančiame Laukų g. 4, Veiviržėnuose, Klaipėdos r., šias patalpas:

2.1. 35,57 m2ploto patalpas, žymimas 1-6 (8.82 m2), 1-7 (12.39 m2), 1-8 (2.97m2), 1-9 (11.39 m2);

2.2. 35,18 mploto patalpas, žymimas 1-5 (7.41 m2), 1-10 (27.77 m2);

2.3. 35,54 mploto patalpas, žymimas 1-1 (27.94 m2), 1-4 (7.60 m2);

2.4. 36,22 mploto patalpas, žymimas 1-2 (27.66 m2), 1-3 (8.56 m2)

Pradinė nuomos kaina – 0,15 eurų už 1 m2 per mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo.

Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2019-06-26 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 20 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas [email protected], tel. 47 19 30.

Turto valdymo skyriaus informacija

2019-04-20

Klaipėdos rajono savivaldybė perka 2 kambarių butą neįgaliems asmenims Gargžduose

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  Gargždų mieste perkamas butas pirmame namo aukšte arba name, kuriame yra liftas. 

Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

Buto pirkimui keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2019 m. gegužės 10 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba. 

Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. 

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2019-05-10 d. 11.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotą voką kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019 m. gegužės 10 d.  10.00 val.

Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl 2 kambarių buto, esančio pirmame namo aukšte, arba name, kuriame yra liftas“.

2019-02-20

Išnuomojamas Savivaldybės turtas Veiviržėnuose

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti 5 metams, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, Savivaldybės turtą:

1. 106,64 m2 ploto ambulatorijos patalpas, kadastro duomenų byloje Nr. 4166 žymimas nuo 3-33 iki 3-42, esančias Laisvės g. 26, Veiviržėnuose, ambulatorijos pastate 1D2p, unikalus Nr. 5597-8010-0019:0003,  pradinė nuomos kaina – 0,27 Eur už 1 m2 per mėnesį;

2. 89,81 mploto salės patalpas, unikalus Nr. 5590-0018-0016:0007, esančias Mokyklos g. 55, Veiviržėnuose, pradinė nuomos kaina – 0,25 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2019-03-13 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 30 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriui, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas [email protected], tel. (8 46) 47 19 30.

2019-01-19

Klaipėdos rajono savivaldybė perka 2 butus Gargždų mieste

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 2 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

 I buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

II dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

II buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2019 m. vasario 6 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2019-02-06 11.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2019 m. vasario 06 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.

2019-01-11

Skelbiama nepriklausomų kandidatų į UAB „Gargždų turgus“ ir į UAB „Stotis“ valdybų narius atranka. Kviečiame dalyvauti.

Atrankos į UAB „Gargždų turgus“ valdybos narius dokumentai.

Atrankos į UAB „Stotis“ valdybos narius dokumentai.

Turto valdymo skyriaus informacija

2018-12-27

Viešo aukciono būdu parduodamas automobilis
2019 m. sausio 9 d. 9 val. Klaipėdos rajono savivaldybėje viešo aukciono būdu bus parduodamas automobilis „Magirus-deutz M 90 M 7“, pagamintas 1983 m.

Pradinė pardavimo kaina – 700 eurų, pradinis įnašas – 70 eurų, registracijos mokestis – 50 eurų, žiūrovo mokestis – 30 eurų

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, registruojami 215 kab. Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r., nuo 2019 m. sausio 7 d. 9 val. iki 2019 m. sausio 9 d. 8.30 val. (būtina pateikti asmens tapatybės dokumentą, dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas dalyvio mokestis ir pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108).

Dėl informacijos apie parduodamą turtą prašome kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijos seniūnę Daivą Bliūdžiuvienę (tel. (8 46) 45 42 80, 8 696 30 818) arba Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Mindaugą Gerdauskį (tel. (8 46) 47 19 30, el. p. turtas@klaipedos­r.lt, mindaugas.gerdauskis@klaipedos­r.lt).

2018-09-30

Klaipėdos rajono savivaldybė perka 3 butus Gargždų mieste

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 3 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.1.I dalį).

I butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

            1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.),kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

            2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto..

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

            5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

            6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

            7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

II dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

 II buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

            1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

            2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

            3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

            5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

            6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

            7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

III dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas neįgaliems asmenims (pirkimas vykdomas pagal 2018-09-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-2058 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

 III buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

            1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

            2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

            3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

            5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

            6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

            7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2018 m. spalio 12 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

            5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

            6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

            7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2018-10-12 11.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. spalio 12 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.

2018-08-23

Skelbiamas pakartotinis nenukirsto valstybinio miško pardavimas viešame aukcione

Pardavimas atliekamas vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis, Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. AV-1584, projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu.

Aukcione parduodamas nenukirstas valstybinis miškas, esantis prie Gargždų, Anielino, Kalniškės piliakalnio, biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale. 

Taksaciniai sklypai Nr.Biržių plotai haKirtimų rūšisBiržėje kertamas likvidinis tūris m3Nenukirsto miško kaina €
Be PVMPVMSu PVM
282,1Kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir Pagrindinio naudojimo kiti kirtimai.466,3218585,293902,9122488,20
290,255,932104,84442,022546,86
Iš viso:2,3 522,2520690,134344,9325035,06

Abi biržės bus parduotos kartu vienam aukciono laimėtojui.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 300 €.

Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Biržių apžiūros vyks iš anksto suderintu laiku.

Aukciono žiūrovo bilieto kaina  – 50 €.

Aukcione turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai, sumokėję 1000 € pradinį įnašą ir gavę dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu bei Aukciono žiūrovai sumokėję 50 € ir gavę žiūrovo bilietą.

Kontaktinis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Audrius Kampas, tel. 47 19 30, el. paštas [email protected], 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, faksas 47 20 05.

Sumokėti už žiūrovo bilietą, pradinį dalyvio įnašą, atsiskaityti už Aukcione parduotą nenukirstą mišką, reikia banko pavedimu į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188773688, sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.

Aukciono laimėtojas atsiskaito už Aukcione parduotą nenukirstą mišką sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Kita svarbi informacija dėl nupirkto nenukirsto miško iškirtimo ir medienos išvežimo terminų, medienos gamybos sąlygų ir pan.:

Iškirsti augančius medžius ir pašalinti nelikvidinę medieną piliakalnio teritorijoje BŪTINA laikantis nustatytų teisės reikalavimų.

Atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus BŪTINA vadovautis projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu (pridedama).

Pagrindiniai reikalavimai:

 1.  Prieš atliekant miško kirtimą BŪTINA įrengti laikinus kelius, laikinus medinius takus bei sandėliavimo aikšteles. Piliakalnio bei jo komplekso šlaituose griežtai DRAUDŽIAMA važinėti ar kitaip eksploatuoti mechanizuotą techniką, kuri gali bent kiek pažeisti žemės paviršių. Šlaituose leidžiama dirbti tik rankiniu būdu, stambius medžius supjaustyti vietoje.
 2. Nukirstus medžius nuo piliakalnio nutraukti gervėmis.
 3. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus, kelmų nerauti.

Miško aukciono taisyklės

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 11 D. įsakymo Nr. D1-992 „Dėl 2018 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo

II etapo kraštovaizdžio formavimo brėžinys.

Priedai

Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklės

Turto valdymo skyriaus informacija

2018-07-27

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia nenukirsto valstybinio miško pardavimą viešame aukcione

Pardavimas atliekamas vadovaujantis Miško kirtimo taisyklėmis, Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. AV-1584, projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu.

Aukcione parduodamas nenukirstas valstybinis miškas, esantis prie Gargždų, Anielino, Kalniškės piliakalnio, biržės yra Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių girininkijoje, 979 kvartale.

Taksaciniai sklypai Nr.Biržių plotai haKirtimų rūšisBiržėje kertamas likvidinis tūris m3Nenukirsto miško kaina €
Be PVMPVMSu PVM
282,1Kraštovaizdžio formavimo kirtimai ir Pagrindinio naudojimo kiti kirtimai.466,3218585,293902,9122488,20
290,255,932104,84442,022546,86
Iš viso:2,3 522,2520690,134344,9325035,06

Abi biržės bus parduotos kartu vienam aukciono laimėtojui.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 300 €.

Aukcionas bus vykdomas 2018-08-14 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Biržių apžiūros vyks 2018-08-10 ir 2018-08-13 iš anksto suderintu laiku.

Aukciono žiūrovo bilieto kaina  – 50 €.

Aukcione turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai, sumokėję 1000 € pradinį įnašą ir gavę dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu bei Aukciono žiūrovai sumokėję 50 € ir gavę žiūrovo bilietą.

Kontaktinis asmuo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjas Audrius Kampas, tel. 47 19 30, el. paštas [email protected], 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, faksas 47 20 05.

Sumokėti už žiūrovo bilietą, pradinį dalyvio įnašą, atsiskaityti už Aukcione parduotą nenukirstą mišką, reikia banko pavedimu į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos, kodas 188773688, sąskaitą Nr. LT16 4010 0402 0002 0108.

Aukciono laimėtojas atsiskaito už Aukcione parduotą nenukirstą mišką sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Neįvykus Aukcionui arba nepardavus nenukirsto miško – numatomas pakartotinis  Aukcionas vyks 2018-08-28 10.00 val. Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

Kita svarbi informacija dėl nupirkto nenukirsto miško iškirtimo ir medienos išvežimo terminų, medienos gamybos sąlygų ir pan.:

Iškirsti augančius medžius ir pašalinti nelikvidinę medieną piliakalnio teritorijoje BŪTINA laikantis nustatytų teisės reikalavimų.

Atliekant kraštovaizdžio formavimo kirtimus BŪTINA vadovautis projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms (II etapas), Klaipėdos r. sav., Kalniškės k. (Vėžaičių sen.)“ statybos projekto Kraštovaizdžio formavimo ir tvarkymo darbų brėžiniu bei Darbų organizavimo brėžiniu (pridedama).

Pagrindiniai reikalavimai:

 1. Prieš atliekant miško kirtimą BŪTINA įrengti laikinus kelius, laikinus medinius takus bei sandėliavimo aikšteles. Piliakalnio bei jo komplekso šlaituose griežtai DRAUDŽIAMA važinėti ar kitaip eksploatuoti mechanizuotą techniką, kuri gali bent kiek pažeisti žemės paviršių. Šlaituose leidžiama dirbti tik rankiniu būdu, stambius medžius supjaustyti vietoje.
 2. Nukirstus medžius nuo piliakalnio nutraukti gervėmis.
 3. Medžius reikia pjauti ar kirsti kiek galima arčiau žemės paviršiaus, kelmų nerauti.

Miško aukciono taisyklės

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 11 D. įsakymo Nr. D1-992 „Dėl 2018 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo“ pakeitimo

II etapo kraštovaizdžio formavimo brėžinys.

Priedai

Nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešajame aukcione taisyklės

Turto valdymo skyriaus informacija

2018-07-02

Skelbiamas aukcionas nekilnojamam turtui Kalotėje įsigyti.

2018-07-02

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirus konkursus išnuomoti 5 metams, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, Savivaldybės turtą:

1. 128 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-daržinę, žymimą 4I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3192, esantį  Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,22 € už 1 m2 per mėn.

2. 50 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 11I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3205, esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

3. 69 m2  užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 13I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3216, esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

4. 24 m2 užstatyto ploto pagalbinio ūkio pastatą-malkinę, žymimą 17I1ž, unikalus Nr. 4400-4506-3227 , esantį Pamarių g. 3, Priekulės m. Pradinė nuomos kaina – 0,11 € už 1 m2 per mėn.

5. 72,9 kv. m ploto patalpas, unikalus Nr. 5599-6016-7014, esančias Klaipėdos g. 12A, Priekulės m., pradinė nuomos kaina – 0,83 eur. už 1 m2 per mėnesį.

6. 19,82 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, žymimas 9-8 ir 9-9, pastate, kadastrinių matavimų byloje Nr. 21 žymimame 1A2p, unikalus Nr. 4400-4492-1622:9568, esančias Turgaus g. 6-2, Priekulės m, pradinė nuomos kaina – 0,50 eur. už 1 m2 per mėnesį.

7. Pagalbinio ūkio patalpas – garažą su katilinės – sandėlio patalpomis unikalus Nr. 4400-4492-1600:9567, bendras plotas 42,75 kv. m, esančias Turgaus g. 6-2A, Priekulės m., pradinė nuomos kaina – 0,32 eur. už 1 m2 per mėnesį.

8. 34,00 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Žalgirio g. 4, Priekulės m., pastate, žymimame 2B1p, unikalus Nr. 5593-0001-4013, pradinė nuomos kaina – 0,30 eur. už 1 m2 per mėnesį.

Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2018-07-16 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 30 € pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 219 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas [email protected], tel. 47 19 30, faksas 47 20 05.

2018-04-13

Klaipėdos rajono savivaldybė perka 6 butus

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 6 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.1.I dalį).

I butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.),kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto..

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.2.II dalį).

II butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.3.III dalį).

III butų pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

IV dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.4.IV dalį).

 IV buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

V dalis. Pirkimo objektas –2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.5.V dalį).

V buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

10. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

VI dalis. Pirkimo objektas – 3-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2018-03-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo ir dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ Nr. AV-559 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.6.VI dalį).

VI buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

1. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), kartu su jam priskirtu žemės sklypu, jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

2. bute turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų (jei jos yra) apskaitos ir kt. prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto, o jei būstas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas/ remontuotinas, jis turėtų būti įrengtas/ suremontuotas iki pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytos datos;

5. jei būstas pasiūlymo pateikimo metu yra perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos jo valdymo ir naudojimo teisės, laimėjus derybas, nuo komisijos priimto galutinio sprendimo iki pirkimo sutarties pasirašymo datos turi būti pateikti pagrindimo dokumentai, kad nėra teisinių ar kitų kliūčių pasiūlytam būstui įsigyti ir numatytoms veikloms jame vykdyti;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 3-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 89 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 54 kv. m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine, vonia), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

6. kurio nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 procentų.

7. kurio valdymo ir naudojimo teisės yra suvaržytos (turto areštas).

Pirkimo dokumentų išdavimo (paskelbimo) vieta: patvirtinti Socialinio būsto gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 47 1930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt .

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2018 m. balandžio 27 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2018-04-30 13.30 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. balandžio 27 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.                                                        

2017-12-20

Visuomenės informavimas dėl planuojamų įrengti pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Gargžduose, Priekulėje, Agluonėnuose ir Doviluose

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nori supažindinti visuomenę su planuojamomis įrengti pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių vietomis Gargžduose, Priekulėje, Agluonėnuose ir Doviluose.

2018 metais Klaipėdos rajone bus įrengta 30 naujų pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. Gargžduose jos bus įrengiamos: 

Priekulėje jos bus įrengtos: 

Agluonėnuose pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelė bus įrengta Priekulės g. prie 4 namo.

Doviluose – Minijos g. prie 2 namo.

Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriaus informacija

2017-10-24

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Statransta“ įmonės kodas: 141826479;  adresas: Liepų g. 48-B, Klaipėda, LT-92402;  telefonas: 8 698 87637; (46) 344794, el. paštas: [email protected] ; tinklalapis: www.statransa.lt.  

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 85-2784455, e-paštas [email protected], įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.

Priimtas sprendimas ir motyvai – atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai (Aplinkos apsaugos agentūra; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas) pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad vertinimą atlikti neprivaloma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius nuomonės neteikė, nes planuojama teritorija nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar apsaugoszoną. Remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Šidagių telkinio smėlio išteklius, ir tai, kad visi vertinimo subjektai priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas – priimamas sprendimas, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Statransa” ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

Uždaroji akcinė bendrovė <>

2017-10-19

Daugiabučių namų bendrijas kviečiame teikti paraiškas dėl daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos lėšų

Kviečiame Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotas daugiabučių namų bendrijas, pageidaujančias gauti daugiabučių namų bendrijų rėmimo programos lėšų, iki 2017-11-10 pateikti paraiškas ir pagrindžiančius dokumentus, nustatytus Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-102.

Daugiau informacijos Turto valdymo skyriuje, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas – [email protected], tel. 471930.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAI.

Turto valdymo skyriaus informacija

2017-09-28

Informacija apie parengtą Žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, teikiame informaciją apie parengtą Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto  Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą.

PROJEKTO ORGANIZATORIUS: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas), Konstitucijos 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. paštas [email protected], interneto tinklalapio adresashttp://www.vzf.lt, Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas [email protected].

PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel. 837 209740, el. paštas [email protected], interneto tinklalapio adresas http://www.inventora.lt.

PROJEKTO PAVADINIMAS: Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projektas Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001.

Projekto TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus; padidinti žemės ūkio valdas ir pagerinti jų glaustumą; sumažinti atstumus tarp žemės sklypų žemės ūkio valdoje; sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą; nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus; pagerinti teritorijos rekreacinius ir kaimo turizmo išteklius; įgyvendinti kitus žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

PRIIMTAS SPRENDIMAS: atsižvelgdamas į vertinimo subjektų pateiktas išvadas ir vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. GĮ-362 „Dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą neatlikti Projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir SPAV atrankos dokumentu galima Valstybės žemės fonde, Konstitucijos pr. 23-408, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. 8 614 77 892, el. paštas: [email protected], ir (arba) interneto svetainėje: http://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/skelbimai/.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija

2017-09-13

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia nekilnojamojo turto (buto-patalpos) ir jam priskirto žemės sklypo Kalotėje aukcioną. Daugiau informacijos čia

2017-09-09

Perkami 6 butai Gargžduose

„Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687, 2017-07-31 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „ Dėl 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AV-2687 „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ dalinio pakeitimo„ Nr. AV-1731.
Pirkimo objekto apibūdinimas: perkami 6 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:
I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.4.IV dalį).
II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.5.V dalį).
I, II, butų pirkimo dalims keliami šie reikalavimai:

 1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. Butui negali būti uždėtas turto areštas;
 6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
 8. Perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.
 9. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.
 10. Jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;
 11. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.
  Neperkamas butas:
 1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;
 2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. Kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 5. Kurio baigtumas nėra 100 proc.
  III dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.7.VII dalį).
  III buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. butui negali būti uždėtas turto areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
 8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 44 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.
 9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.
 10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;
 11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.
 12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.
  Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 5. kurio baigtumas nėra 100 proc.
  IV dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.10.X dalį).
  IV buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. butui negali būti uždėtas turto areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
 8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.
 9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.
 10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;
 11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 5. kurio baigtumas nėra 100 proc.
  V dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.13.XIII dalį).
  V buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. butui negali būti uždėtas turto areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
 8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 68 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.
 9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.
 10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;
 11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.
 12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.
  Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 5. kurio baigtumas nėra 100 proc.
  VI dalis. Pirkimo objektas – 3-jų kambarių butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.15.XV dalį).
  VI buto pirkimo daliai keliami šie reikalavimai:
  1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 6. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 7. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 8. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;
 9. butui negali būti uždėtas turto areštas;
 10. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 11. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
 12. perkamo 3-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 89 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 54 kv.m. bendro ploto.
 13. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.
 14. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;
 15. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.
  Neperkamas butas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;
 4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 5. kurio baigtumas nėra 100 proc.
  Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.
  Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.
  Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.
  Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.
  Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:
 6. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 7. kadastro duomenų bylos kopija;
 8. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;
 9. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.
 10. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;
 11. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;
 12. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;
 13. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;
  Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.
  Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);
  Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-09-22 13.30 val.
  Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.
  Turto valdymo skyriaus informacija

2017-09-05

Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras nuomosis patalpas, tinkamas kultūros veiklai Slengiuose.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T11-245 „Dėl patalpų, tinkamų kultūros veiklai Slengiuose, nuomos pirkimo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono Slengių mokykla-daugiafunkcis centras, įmonės kodas 302850915, adresas: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. LT-92342, tel. (8 46) 31 90 14.

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos kultūros veiklai Slengiuose, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone (bet nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro nutolusios ne daugiau kaip 3 km spinduliu).

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro tinklapyje www.slengiumokykla.lt. Papildomą informaciją galite gauti Slengių mokykloje-daugiafunkciame centre adresu: Saulės g. 1, Slengių km., Klaipėdos r. tel. (8 46) 31 90 14 iki 2017-09-18 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2017-09-19 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

 1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, išskyrus komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidas;
 2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
 3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
 4. Žemės sklypo plano kopiją.

Klaipėdos rajono Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Laima Anužytė-Kilnė

2017-09-01

Kviečiame teikti pasiūlymus vietinės reikšmės kelių ir daugiabučių namų remontui

Įgyvendinant Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimus ir, siekiant pagerinti eismo sąlygas vietinės reikšmės keliuose bei sutvarkyti daugiabučių kiemus, skelbiamas kvietimas fiziniams ir juridiniams asmenims teikti pasiūlymus 2018-iems metams skiriant lėšas:

1.  Vietinės reikšmės kelių ir kelių juose esančių statinių projektavimui, tiesimui, rekonstrukcijai, remontui pagal 2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T11-285 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T11-323 „Dėl fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje valstybinėje žemėje esantiems kelių statiniams, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.“

2.  Daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų projektavimui, statybai, rekonstrukcijai ir kapitaliniam remontui pagal 2016 m. birželio  30 d. Nr. T11-258 “ Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijose esančių daugiabučių kiemų susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pasiūlymų teikimo pradžia 2017 m. rugsėjo 1 d.

Pasiūlymų teikimo pabaiga 2017 m. lapkričio 1 d.

Daugiau informacijos Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymai teikiami tiesiogiai Savivaldybei, paštu, faksu arba elektroniniu dokumentu pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Statybos ir kelių priežiūros skyrius

2017-07-14

ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ, NAUDOTOJŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ASMENŲ DĖMESIUI!

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. GĮ–188 patvirtino Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto teritorijos ribas ir priėmė sprendimą pradėti rengti minėtą žemės konsolidacijos projektą.

2017 m. liepos 14 d. valstybės įmonė Valstybės žemės fondas su UAB „INVENTORA“ pasirašė Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos Šiūparių kadastro vietovės Šiūparių, Medsėdžių, Jurjonų kaimų ir jų dalių žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KL-15-1-07994-PR001 (toliau – Projektas) rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį.

Siekiant sėkmingų ir efektyvių Projekto rezultatų, kviečiame žemės savininkus, naudotojus, bendruomenės, vietos veiklos grupės atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis kuo aktyviau dalyvauti organizuojamame antrajame Projekto dalyvių susirinkime. Antrojo Projekto dalyvių susirinkimo metu bus priimami sprendimai, susiję su Projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

Kviečiame visus į antrąjį Projekto dalyvių susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. liepos 28 d.  10 val. Gargždų kultūros centro salėje (Klaipėdos g. 15, Gargždai, Klaipėdos r. sav.).

Papildomą informaciją apie rengiamą Projektą teikia:

Projekto rengėjasUAB „INVENTORA“, K. Donelaičio g. 78-10, 44254 Kaunas, tel.: 837 209740, 8687 87332, 8614 55667, el. paštas [email protected], interneto tinklalapio adresas http://www.inventora.lt.

Projekto organizatorius: valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Konstitucijos pr. 23-401, (A korpusas), 08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 30 00, el. paštas [email protected], valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus projektų vadovė Reda Bankauskaitė, tel. 8 614 77 892, el. paštas [email protected].

Projektas rengiamas ir su Projekto rengimu susiję veiksmai taip pat atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) (interneto svetainės adresas – www.zpdris.lt). Paslaugos numeris sistemoje – ZKOP-32145.

UAB „INVENTORA“

2017-06-27

Informacija apie priimtą sprendimą dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: Marius Bliūdžius (a.k.37611100039); adresas – Kurpių g. 4-2, LT-91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: [email protected].

SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje salygų. S

PAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – Mariui Bliūdžiui, adresu – Kurpių g. 4-2, LT91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: [email protected] ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 52735810, el. p. [email protected]., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2017-06-22

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – UAB „Sangravela“, įmonės kodas 304084881, Agluonos g. 16, Šiūparių k., Klaipėdos r. Sav., LT-96165, tel. 8 615 45 456, direktorė Alina Jurjonė.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm. K. 121428749, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 85-2318178, faks. 85-2784455, el. p. [email protected], adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas.

Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR Vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento, atsižvelgiant į tai, kad esminių pastabų ir pasiūlymų pateiktam dokumentui nebuvo gauta, o į kitas pastabas bus atsižvelgta, rengiant naudojimo planą, bei remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais ir aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Piktožių II telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalį, UAB „Sangravela“ direktorė priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui  darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje. 

2017-06-12

IETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 SPRENDIMO PROJEKTAS 

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 

2017 m. birželio 8 d. Nr. 19-17

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių aktualia redakcija bei atsižvelgdamas į UAB „Statransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-06-02 d. prašymą Nr. 217, n u s p r e n d ž i u

pradėti Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: UAB „Statransa“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-17-9p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo planas, UAB „Statransa“ įgaliotos įmonės UAB „GJ Magma“ 2017-06-02 d. prašymas Nr. 217, žemės sklypų savininkų sutikimai vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2017-06-26 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tanrybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) iki 2017-06-26.

Sprendimas dėl Plikių telkinio žvyro išteklių bnaudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2017-06-28.

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius Jonas Satkūnas

2017-05-30

Informacija apie priimtą sprendimą dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: Marius Bliūdžius (a.k.37611100039); adresas – Kurpių g. 4-2, LT-91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: [email protected].

SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo planas.

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje salygų.

SPAV atrankos dokumentu rengėjas: B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.

Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl  Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu, motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – Mariui Bliūdžiui, adresu – Kurpių g. 4-2, LT91248 Klaipėdos m. sav., tel.: 8 (659) 02009, el. p.: [email protected] ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui – B. Pinkevičiaus II, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 52735810, el. p. [email protected]., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2017-05-16

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti administracinės paskirties pastato Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo) projekto projektiniai pasiūlymai.

Adresas: Mokyklos g. 3, Endriejavo mstl., Klaipėdos r. sav.

Statinio paskirtis: Administracinė.

Projektuotojas: UAB „Šiltas namas“ Dariaus ir Girėno g. 42A-509 Vilnius, tel. nr. (8-5)2696910.

Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Projekto vadovas: Kęstutis Bakanauskas, el. p. [email protected]; tel. Nr.: +37068930995.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas ir laikas: Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2 iki 2017 m. birželio 6 d. 17.30 val.

Viešas susirinkimas vyks: 2017 m. birželio 7 d. 17.30 val. Klaipėdos r. sav., Gargždai, Klaipėdos g. 2. 

Projektiniai pasiūlymai. 

2017-04-28

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

Plano rengimo organizatorius – Romualdas Andrijauskas, asmens kodas 36412040494, asmens buveinės adresas – Senosios mokyklos g. 9, Šnaukštų k., Dovilų sen., Klaipėdos r., LT-96220.

Plango rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 85-2318178, faks.85-2784455, el.p. [email protected], adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

Plano pavadinimas – Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR Vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Šnaukštų telkinio žvyro išteklius, taip pat atsižvelgiama į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, plano rengimo organizatorius Romualdas Andrijauskas priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjetkų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8 iki 17 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas. Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai noriminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje.   

2017-04-07

Perkami 4 butai Gargždų mieste

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. paštas [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, bei 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 4 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.I.1 dalį).

II dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.II.2  dalį).

III dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.III.3  dalį).

IV dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.IV.4  dalį).

I, II, III ir IV butų pirkimo dalims keliami šie reikalavimai:

1. Perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

2. Bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

3. Buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. Butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. Butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. Neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. Perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 39 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

9. Butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

10. Jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

11. Butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

Neperkamas butas:

1. Su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

2. Įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. Buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. Kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. Kurio baigtumas nėra 100 proc.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-04-28 9.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. balandžio 25 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.

Turto valdymo skyriaus informacija

2017-03-20

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks sklypą, tinkamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pirks sklypą, tinkamą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui Kaukėnų g., Glaudėnų ar Kalnuvėnų k.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

Ieškomas pirkti turtas: žemės sklypas, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui Kaukėnų g., Glaudėnų ar Kalnuvėnų k., Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone.

Pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Turto valdymo skyriuje ir Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriuje, Klaipėdos g. 2, Gargžduose, nuo 2017-03-20 iki 2017-04-28 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2017-04-28 15.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos perkamo turto dokumentus:

1) Pasiūlymą su nurodyta siūlomo parduoti žemės sklypo 1 a pardavimo kaina. Į žemės sklypo pardavimo kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai;

2) Siūlomo parduoti žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (žemės sklypo) kopiją;

3) Žemės sklypo plano kopiją.

Reikalavimai perkamam žemės sklypui:

– plotas ne mažesnis nei 50 a;

– sklypo riba (kraštinė), patenkanti į Kaukėnų g., turi būti ne siauresnė nei 30 m;

–  negali patekti į valstybės saugomą teritoriją.

Pareiškėjas gali įsipareigoti atidalinti reikiamo dydžio sklypą.

2017-03-15

Agluonėnų, Dovilų, Judrėnų, Priekulės ir Gargždų seniūnijose organizuojami seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-58 patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Priekulės seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai apklausos ir gyventojų susirinkimo būdu.

Seniūnaičiais išrinkti asmenys atstovaus seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybėje ir valstybės institucijose, rūpinsis bendruomenės reikalais, informuos seniūną apie vietos gyventojų problemas, spręstinus klausimus, gyventojams teiks informaciją apie savivaldybės bei valstybės institucijų funkcijas, darbo laiką ir tvarką, taip pat skatins gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą ir kt.. Seniūnaitis renkamas 3 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos. Juo gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai  sunkaus  nusikaltimo  padarymo  ir  turi  neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, yra  įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys, yra savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius,  savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnijai sutikimą (pildoma vietoje), įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą apie teistumą, gyvenimo aprašymą (CV), vieną 3 X 4 nuotrauką.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Agluonėnų seniūnija

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Agluonėnų seniūnijos sekretorės kabinete Priekulės g. 4, Agluonėnai nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

Agluonėnų seniūnaitijoje (Agluonėnų, Kantvainų k.) seniūnaičio rinkimai vykdomi apklausos būdu Agluonėnų seniūnijos patalpose Priekulės g. 4, Agluonėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai.

Grobštų – Poškų  ir Vanagų seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose. 

Seniūnaitijos pavadinimas Kandidatų registravimo laikasKandidatų registravimo vietaGyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta
Grobštų – Poškų (Grobštų, Juodikių, Kisinių, Kojelių, Poškų, Pozingių k.)2017-03-27 –2017-04-07Agluonėnų seniūnija,Priekulės g. 4,Agluonėnai2017-04-10  16 val.Agluonėnų kultūros namų salėje, Priekulės g. 4, Agluonėnai
Vanagų(Ažpurvių, Dreižių, Griežių, Stragnų II, Šauklių, Šilininkų, Vanagų, Žagarų k.)2017-03-27 –2017-04-07Agluonėnų seniūnija,Priekulės g. 4,Agluonėnai2017-04-11  16 val.Vanagų bažnyčios parapijos salėje

Informacija pasiteiravimui tel.  (8 46) 442 334, el. p. [email protected]

Dovilų seniūnija

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Dovilų seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

Dovilų, Baičių, Šiūparių, Kiškėnų, Ketvergių seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Dovilų seniūnijos patalpose adresu: Minijos g. 2, Dovilai.  Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. 

Lėbartų, Medsėdžių, kaimo seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose.

Seniūnaitijos pavadinimasKandidatų registravimo pradžia ir pabaigaVieta, kurioje registruojami kandidataiGyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta
LėbartųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Dovilų seniūnijaMinijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.2017-04-11    16.00 val.Dovilų seniūnijojeMinijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav. 
MedsėdžiųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Dovilų seniūnija,Minijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.2017-04-11   16.30 val.Dovilų seniūnijojeMinijos g. 2, Dovilai, Klaipėdos r. sav.

Informacija pasiteiravimui tel. (8 46) 444 191, el. p. [email protected].

Judrėnų seniūnija

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Judrėnų seniūnijos seniūno padėjėjos kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

Judrėnų seniūnaitijoje seniūnaičio rinkimai vykdomi apklausos būdu Judrėnų seniūnijos patalpose adresu: Mokyklos g. 4, Judrėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t.y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

Mataičių seniūnaitijoje seniūnaitis renkamas gyventojų susirinkime

Seniūnaitijos
pavadinimas
Kandidatų registravimo pradžiair pabaigaVieta, kuriojeregistruojamikandidataiGyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta
MataičiųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Judrėnų seniūnija,Mokyklos g. 4,Judrėnai,Klaipėdos r. sav. 2017-04-11  11.00 val.Mataičių kaime prie buvusios kooperatyvo parduotuvės

Informacija pasiteiravimui tel. (8 46) 442 985, el.p. [email protected]

Priekulės seniūnija

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Priekulės seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

Drevernos, Stragnų, Butkų, Priekulės miestas I, Priekulės miestas II, Derceklių seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Priekulės seniūnijos patalpose adresu: Klaipėdos g. 14, Priekulė. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t. y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

Drukių, Pjaulių, Venckų, Lankupių, Dituvos, Mickų, Gropiškių, Priekulės II kaimo seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose.

Seniūnaitijos pavadinimasKandidatų registravimo pradžia ir pabaigaVieta, kurioje registruojami kandidataiGyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta
DrukiųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnijaKlaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-11    10.00 val.Priekulės seniūnijojeKlaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav. 
PjauliųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-11   11.30 val.Priekulės seniūnijojeKlaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.
VenckųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-12   10.00 val.Venckų k. bibliotekojeKintų g. 33 ,Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
LankupiųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-12   11.30 val.Lankupių k. bendruomenės namuoseMikelio Šapalo g. 11A, Lankupių k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
DituvosNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-12    14.00 val.Dituvos k. bendruomenės namuosePakrantės 7 g., Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.
MickųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-11   13.00 val.Priekulės seniūnijojeKlaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.
GropiškiųNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-11   14.30 val.Priekulės seniūnijojeKlaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.
Priekulės II kaimoNuo 2017-03-27iki 2017-04-07Priekulės seniūnija,Klaipėdos g. 14, Priekulė, Klaipėdos r. sav.2017-04-11   16.00 val.Priekulės seniūnijojeKlaipėdos g. 14 Priekulė, Klaipėdos r. sav.

Informacija teikiama tel. (8 46) 454 262, el.p. [email protected].

Gargždų seniūnija

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Gargždų seniūnijos sekretorės kabinete Žemaites g. 10, Gargždai nuo 2017-03-27 iki 2017-04-07.

Gargždų seniūnijos seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Gargždų seniūnijos patalpose Žemaitės g. 10 Gargždai. Apklausa vyks nuo 2017-04-10 iki 2017-04-24 įskaitytinai.

Informacija teikiama tel. (8 46) 466 222, el.p. [email protected].

Visų seniūnijų gyventojus kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovus.

2017-03-08

Veiviržėnų seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T11-58 patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijoje organizuojami seniūnaičių rinkimai apklausos ir gyventojų susirinkimo būdu. Seniūnijoje yra patvirtintos 7 (Veiviržėnų, Šukaičių, Daukšaičių, Skomantų, Pėžaičių, Balsėnų, Šalpėnų) seniūnaitijos, kurių gyventojai rinks savo atstovus.

Seniūnaičiais išrinkti asmenys atstovaus seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybėje ir valstybės institucijose, rūpinsis bendruomenės reikalais, informuos seniūną apie vietos gyventojų problemas, spręstinus klausimus, gyventojams teiks informaciją apie savivaldybės bei valstybės institucijų funkcijas, darbo laiką ir tvarką, taip pat skatins gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, plėtoti bei organizuoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą ir kt. Seniūnaitis renkamas 3 metams ir dirba visuomeniniais pagrindais.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą tik toje seniūnaitijoje, kurios seniūnaičiu siūlomas rinkti. Kandidatą raštu gali siūlyti seniūnaitijos gyventojai, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios tik toje seniūnaitijoje, kurioje seniūnaitis renkamas. Kandidatu gali siūlytis ir pats seniūnaitijos gyventojas.

Kandidatai į seniūnaičius bus registruojami Veiviržėnų seniūnijos sekretorės kabinete nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31.

Veiviržėnų, Pėžaičių, Šalpėnų seniūnaitijose seniūnaičių rinkimai vykdomi apklausos būdu Veiviržėnų seniūnijos patalpose adresu: Laisvės g. 4, Veiviržėnai. Apklausa vyks nuo 2017-04-06 iki 2017-04-20 įskaitytinai. Seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus vykdys Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta apklausos komisija. Apklausos metu gyventojai savo nuomonę, t. y. balsą už seniūnaitį, užfiksuos (pasirašys) seniūnaičių rinkimų apklausos lapuose.

Balsėnų, Daukšaičių, Skomantų, Šukaičių seniūnaitijose seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkimuose. 

Seniūnaitijos pavadinimasKandidatų registravimo pradžia ir pabaigaVieta, kurioje registruojami kandidataiGyventojų susirinkimų laikas, data ir vieta
Balsėnų  2017-04-08 10.00 val. Balsėnų kaime prie J. Šaulio g. 5 namo. 
Daukšaičių2017-03-20Veiviržėnų seniūnija,2017-04-08 13.00 val.„Daukšaičių pušynėlis“ bendruomenės patalpose
Skomantų2017-03-31Klaipėdos r. sav., Veiviržėnai, Laisvės g. 42017-04-08 14.30 val.Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Skomantų k., Pailiaklanio g. 17 namo kieme
Šukaičių  2017-04-08 11.30 val.Šukaičių kaime prie Lomsodžio g. 2 namo

Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Tel. pasiteirauti (8 46) 459244 arba rašyti el. paštu [email protected].

Visus Veiviržėnų seniūnijos gyventojus kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovą.

Veiviržėnų seniūnijos informacija

2017-03-06

Kviečiame sodininkų bendrijas teikti prašymus daliniam finansavimui gauti

Klaipėdos rajono savivaldybė informuoja, kad sodininkų bendrijos iki š. m. gegužės 1 d. gali teikti prašymus daliniam finansavimui iš Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų rėmimo specialiosios programos gauti. Sodininkų bendrijoms dalinis išlaidų kompensavimas teikiamas: bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms, naujų bendrojo naudojimo objektų statybai ir esamų objektų remontui reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms, kitų išlaidų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, dalinei kompensacijai gauti.

Sodininkų bendrijos, pageidaujančios gauti dalinę kompensaciją turi pristatyti šiuos dokumentus: prašymą gauti dalinę kompensaciją, kuriame nurodoma objekto ir darbų pavadinimas, kartu su prašymu pateikiama darbų arba paslaugų atlikimo sutarties ir darbų sąmatos patvirtintos kopijos. Prašymai pateikiami einamųjų metų darbams atlikti.

Prašymus pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyriui, Klaipėdos g. 2-301 kab. Gargždai.

Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatai.

2017-03-01

Kviečiame dalyvauti „Gražiausio ir patogiausio inkilo“ konkurse

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia „Gražiausio ir patogiausio inkilo“ konkursą (toliau – Konkursas).

Kviečiame siųsti ar atnešti nuotraukas su iškeltais gražiausiais, įdomiausiais, patogiausiais, originaliausiais inkilais. Nugalėtojų laukia padėkos raštai ir puikūs prizai. Konkurse gali dalyvauti visi Klaipėdos rajono gyventojai,  gamtos mylėtojai – visi, kuriems rūpi paukščiai.

Konkursas skelbiamas nuo šių metų kovo 1 d. iki šių metų balandžio 3 d. Iškeltų inkilų nuotraukas prašome siųsti elektroniniu paštu [email protected]. arba atnešti (atsiųsti) į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkosaugos skyrių (Klaipėdos g. 2, Gargždai, 301 kab., tel. 8 46 47 08 84).

Konkurso nuostatai. 

2017-01-13

Kvietimas Dauparų–Kvietinių seniūnijos (Saulažolių k.) gyventojams

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kartu su UAB „Atamis“ rengia „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo planą“.

Kviečiame Dauparų–Kvietinių sen. (Saulažolių k.) gyventojus 2017-01-16 (pirmadienį) 17.15 val. atvykti į organizuojamą susitikimą su rajono valdžia ir ribų keitimo plano rengėjais. Susirinkimas vyks Klaipėdos rajono savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai). Susitikime diskutuosime dėl Gargždų miesto administracinių ribų.

Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų bei plotų nustatymo plano brėžiniai publikuojami: Savivaldybės tinklalapyje (www.klaipedos-r.lt) – skiltyje Savivaldybės žemėlapių galerija – Preliminarių gyvenviečių ribų žemėlapis (https://gis.klaipedos-r.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=3065ba7ed9214ace9b104ba7622a70ba).

Architektūros ir urbanistikos skyriaus informacija

2017-01-12

Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos seniūnaičių rinkimų

Kretingalės seniūnijoje rinkimai vyks Girkalių, Kalotės, Karklės, Kretingalės, Naujosios Kalotės, Plikių seniūnaitijose.

Kandidatai į seniūnaičius registruojami Kretingalės seniūnijoje sekretorės kabinete, adresu: Klaipėdos g. 12, Kretingalė nuo 2017-01-23 iki 2017-02-03.

Apklausa vyks nuo 2017-02-10 iki 2017-02-24. Pirmadieniais – ketvirtadieniais 800-1700, penktadieniais 800– 1545, pietų pertrauka 1200-1245.

PASTABA 2017-02-14 ir 2017-02-21 apklausa vyks iki 1900 val.

Pasiteirauti skambinkite tel. (8 46) 44 64 31 arba rašykite el. paštu: [email protected].

Visus Kretingalės seniūnijos gyventojus, nevyriausybines organizacijas, asociacijas kviečiame aktyviai siūlyti kandidatus, dalyvauti seniūnaičių rinkimuose ir išsirinkti savo atstovą.

Kretingalės seniūnijos seniūnas Žigintas Narmontas

2017-01-11

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE SOCIALINIŲ BŪSTŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PIRKIMĄ SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU

Perkančioji organizacija – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96135 Gargždai, tel. (8 46) 471 930, el. paštas [email protected]; [email protected]

Pirkimo būdas:  skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, bei 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687.

Pirkimo objekto apibūdinimas:  perkami 3 butai Gargždų mieste. Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis. Pirkimo objektas – 1-o kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.7.VII  dalį).

II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.8.VIII  dalį).

III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambario butas (pirkimas vykdomas pagal 2016-12-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų tvirtinimo“ Nr. AV-2687 pirmu punktu patvirtintą socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų pirkimo 6.9. IX  dalį).

I pirkimo dalies butui keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 1-o kambario buto bendrasis plotas neturi viršyti 39 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 24 kv.m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

12. butas turi būti pirmame namo aukšte arba kituose namo aukštuose, jei name įrengtas liftas arba turi būti patogus patekimas į butą asmeniui su judėjimo negalia.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.

II dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.

III dalis. Pirkimo objektas – 2-jų kambarių butas.

II ir III pirkimo dalies butams keliami šie reikalavimai:

1. perkamas socialinis būstas turi būti įvertintas ir sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;

2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;

3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;

4. butas turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantis remonto;

5. butui negali būti uždėtas turto areštas;

6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;

7. Įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

8. perkamo 2-jų kambarių buto bendrasis plotas neturi viršyti 56 kv. m. ir negali būti mažesnis nei 30 kv.m. bendro ploto.

9. butas turi būti patogioje vietoje susisiekimo atžvilgiu, atstumas iki viešojo transporto stotelės apie 500 m.

10. jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytos datos;

11. butas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais  ir pan.), jei tokie yra, o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto patalpų padėtį.

Neperkamas butas:

1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu šildymu;

2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengtas butas, poilsio pastate;

3. buvusiuose bendrabučiuose, mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;

5. kurio baigtumas nėra 100 proc.                                                                                          

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos bei vertinimo kriterijai išduodami nemokamai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel. (8 46) 471 930. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto svetainėje http:/ www.klaipedos-r.lt.

Paraiškų priėmimo ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo vieta: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 218 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

Pasiūlymų pateikimo terminasiki 2017 m. sausio 27 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildytos paraiškos turi būti pateikiami socialinių būstų gyvenamųjų patalpų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose nurodyti dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

2. kadastro duomenų bylos kopija;

3. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti paraišką ir kitus buto pirkimo dokumentus, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl buto pardavimo (2 priedas) arba notaro patvirtinta įgaliojimo kopija, jei parduodamo būsto savininką atstovauja kitas asmuo;

4. pažymos apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas.

5. notaro patvirtintas sutuoktinių sutikimas parduoti gyvenamąsias patalpas (fiziniai asmenys). Jei sutuoktiniai išsituokę – santuokos nutraukimo liudijimo kopija. Jei sutuoktinis miręs – mirties liudijimo kopija. Jei sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų – teismo leidimas;

6. banko rašytinis sutikimas parduoti butą, jei butas įkeistas bankui;

7. buto energinio naudingumo sertifikato kopija;

8. Juridinis faktas- dokumentas, liudijantis esamo turto įsigijimą;

Paraiška dalyvauti derybose ir kiti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Paraiška su priedais turi būti pasirašyta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu. Paraiškoje turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo, per kurį galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris);

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2017-01-27 14.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. sausio 27 d.  10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Skelbiamoms deryboms dėl buto ……..pirkimo daliai“.

2017-01-03

PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PROGRAMĄ

Informacija apie parengtą  ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Rinatas Mamedovas, Klaipėda, tel. 8-698-31131.

2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, V. Berbomo g.10206, LT-92221 Klaipėda, tel. (8 46) 398848, faks. (8 46) 390818.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: ūkininko ūkio sodybos statinių, pritaikant kaimo turizmo reikmėms, statyba. 

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos raj. sav., Dovilų seniūnija, Dovilų mstl., žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281.

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos rajono savivaldybė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Klaipėdos departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys, Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Išsamiau susipažinti su PAV programa galima  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos: VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda (darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.) bei interneto tinklapyje www.corpi.lt (skiltyje Skelbimai). 

7. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas raštu (paštu, faksu arba el. paštu) V. Berbomo g.10-242, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, LT-92221 Klaipėda, faks.: (8 46) 390818, el. paštas: [email protected]. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai 

2016-12-09

INFORMACIJA apie AB „Klaipėdos energija“ planuojamos ūkinės veiklos – vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. (8 46) 39 22 59.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Klaipėdos apskritis, Gargždų miestas, Klaipėdos rajonas, J. Janonio g. 38.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Priimta atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją AB „Klaipėdos energija“ planuojamai ūkinei veiklai – šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimui gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūra 2016-12-01, rašto Nr. (28.3)-A4-12054).

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

Pasiūlymus teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir AB „Klaipėdos energija“, Danės g. 8, Klaipėda, tel. (8 46) 39 22 59. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo. 

2016-12-08

INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO (ŽEMĖS, VIDINĖS AKVATORIJOS, IŠORINIO REIDO IR SUSIJUSIOS INFRASTRUKTŪROS) BENDROJO PLANO KONCEPCIJOS PROJEKTU IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

Atliktas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos (žemės, visinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano (toliau Planas) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau SPAV) ir parengta SPAV ataskaita.

Plano organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, (8 5) 212 4335, http://sumin.lrv.lt[email protected].

Rengti bendrąjį planą LR susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3–341 4 p. pavesta VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ (toliau KVJUD), J. Janonio g. 24 92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 600, faks. (8 46) 499 777, www.portofklaipeda.lt, el. p. [email protected].

Plano ir SPAV dokumentų rengėjas – UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. [email protected].

Susipažinti su Plano koncepcijos projektu ir SPAV ataskaita nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. sausio 9 d. imtinai galima:

Pateikti pastabas bei pasiūlymus Plano SPAV ataskaitos kokybei nuo 2016 m. gruodžio 8 d. iki 2017 m. sausio 9 d. imtinai galima KVJUD ir SPAV dokumentų rengėjui auksščiau nurodytais adresais. Visuomenės, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir pasiūlymo teikimo datą. Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos kokybės nepriimami.

Supažindimo su Plano koncepcijos projektu ir SPAV ataskaita viešas susirinkimas įvyks:

2016-12-05

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atvirą konkursą išnuomoti iki 4 kv. m ploto vietą, esančią Savivaldybės administracijos pastate 1B3p, unikalus Nr. 5592-0000-1010, Klaipėdos g. 2, Gargžduose, gėrimų ir užkandžių automatams pastatyti. Pradinė nuomos kaina per mėn. už 1 kv. m – 2,62 €. Nuomos terminas – 3 metai.

Norintys dalyvauti nuomos konkurse turi iki 2016-12-15 9.30 val. užklijuotame voke pateikti pasiūlymą ir dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėtas 12 € pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108), į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių, 215 kab., Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, el. paštas [email protected], tel. 47 19 30, faksas 47 20 05.

2016-11-29

Klaipėdos rajono savivaldybė perka kolumbariumo įrengimo ir eksploatavimo paslaugas Laugalių kapinių teritorijoje (Klaipėdos g. 63, Lėbartų k., Dauparų-Kvietinių seniūnijoje).

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

Konkurso sąlygos ir privalomų pateikti dokumentų sąrašas skelbiami tinklalapyje www.klaipedos–r.lt;

Dokumentai Konkursui priimami Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos pastato (Klaipėdos g. 2, Gargždai) 202 kab., telefonas pasiteirauti – (8 46) 45 20 62. Pasiūlymai priimami ir registruojami nuo 2016-11-21 darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val. iki 2016-12-12 10.00 val. lietuvių kalba. Atsakingas už Konkurso organizavimą asmuo – Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 47 19 30, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel.  (8 46) 45 20 62.

Konkurso dalyviai privalo pateikti Pasiūlymą užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Kolumbariumo paslaugų teikimo konkursui“. Pasiūlymas kartu su pridedamais dokumentais turi būti tvarkingai susegtas. Visi Pasiūlymo ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Prie jo turi būti pateikta viena elektroninė laikmena su skanuotu Pasiūlymu ir pridedamais dokumentais. Ant kompiuterinės laikmenos turi būti nurodytas Konkurso dalyvis, Konkurso pavadinimas.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2016-12-12 10.30 val. 201 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždai.

2016-11-17

INFORMACIJA apie Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto kasybos atviru kasiniu (karjeru) galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Marius Bliūdžius, Tvenkinio g. 2, LT-48185, Kaunas; Tel. +370 659 02009, el. p.: [email protected]. Koresp. adr.: Kurpių g. 4-2, LT-91248-Klaipėda

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Margių k., Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujas plotas.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-09-01, Nr. (28.3)-A4-8808).

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas (toliau – NVSC Klaipėdos departamentas) 2016-09-08 raštu Nr. 2.3-1913(18.8.7.3.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo. NVSC Klaipėdos departamento pateiktas motyvas persvarstyti atrankos išvadą: nepateikta pilna ir pagrįsta informacija apie PŪV triukšmo šaltinių keliamo triukšmo dydžius, triukšmo sklaidą bei atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: NVSC Klaipėdos departamentas, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie PŪV, 2016-11-09 raštu Nr. 2.3-2843(18.8.7.3.11) pateikė išvadą, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, o eksploatuojant karjerą ir atsiradus žemės sklypo kad. Nr. 5555/0001:86 savininkų skundams dėl padidėjusio maksimalaus triukšmo lygio, planavimo organizatorius papildomai įrengs efektyvias triukšmo slopinimo priemones; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi papildomą PAV atrankos informaciją, 2016-11-08 raštu Nr. (5.1.42)-A5-6261 informavo, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas; naujo ploto įsisavinimas bus vykdomas šalia išeksploatuotų karjerų, kas leis koncentruoti išteklių gavybą vienoje kasavietėje; triukšmo slopinimui ir dulkėtumo mažinimui palei visą išorinį telkinio pakraštį bus suformuotas dangos grunto pylimas; technikos sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys pagal higienos normą HN 33:2011 reglamentuojamų dienos triukšmo lygių; atsižvelgiant į nustatytą upės A-2 pakrantės apsaugos juostos plotį (12,5 m), PŪV poveikio upės A-2 šlaitų stabilumui neturės; PŪV metu stacionarių taršos šaltinių naudoti neplanuoja, o specializuota technika dirbs nekoncentruotai, teršalų koncentracija bus minimali; dulkėtumo mažinimui numatytos priemonės; pasibaigus eksploatacijos darbams, karjeras bus rekultivuotas į vandens telkinį, karjero šlaitai bus nulėkštinti ir apželdinti; rekultivavus kasybos darbais pažeistus plotus, rekreacinė būklė pagerės.

7. Priimta galutinė atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-11-16, Nr. (28.3)-A4-11421).

2016-11-02

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nuomosis patalpas, tinkamas kultūros veiklai Slengiuose.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos teisių į tokį turtą įsigijimų tvarka.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05.

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos kultūros veiklai Slengiuose, Sendvario seniūnijoje, Klaipėdos rajone (bet nuo Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro nutolusios ne daugiau kaip 1 km spinduliu).

Nuomos pirkimo dokumentai, apibūdinantys reikalingus nekilnojamuosius daiktus ir pirkimo sąlygas, skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Papildomą informaciją galite gauti Turto valdymo skyriuje, 215 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 19 30, faks. (8 46) 47 20 05, iki 2016-11-24 darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.

Kandidatai iki 2016-11-25 10.00 val. lietuvių kalba pateikia paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

 1. Pasiūlymą su nurodyta siūlomų nuomoti pastatų (patalpų) 1 m2 nuomos kaina per mėnesį. Į patalpų nuomos kainą turi būti įskaičiuoti visi privalomi mokesčiai, įskaitant žemės mokesčius, išskyrus komunalinių patarnavimų ir patalpų eksploatavimo išlaidas;
 2. Siūlomų nuomoti pastatų, patalpų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (pastatų ir žemės sklypo) kopiją;
 3. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos kopiją;
 4. Žemės sklypo plano kopiją.

Plano rengimo organizatorius – UAB „Statransta“ įmonės kodas: 141826479; adresas: Liepų g. 48-B, Klaipėda, LT-92402; telefonas: 8 698 87637; (46) 344794, el. paštas: [email protected] ; tinklalapis: www.statransa.lt.

Plano pavadinimas – Klaipėdos rajono Plikių telkinio žvyro išteklių naudojimo planas.

Plano tikslai – Suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 85-2784455, e-paštas [email protected], įmonės kodas 121418749.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.

Priimtas sprendimas ir motyvai – atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai (Aplinkos apsaugos agentūra; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas) pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad vertinimą atlikti neprivaloma. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius nuomonės neteikė, nes planuojama teritorija nepatenka į kultūros vertybės teritoriją ar apsaugoszoną. Remdamasis plano sprendinių įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo analizės rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos leidimas naudoti Klaipėdos rajono Šidagių telkinio smėlio išteklius, ir tai, kad visi vertinimo subjektai priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas – priimamas sprendimas, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos planavimo organizatoriui UAB „Statransa” ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

Uždaroji akcinė bendrovė <>

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-10 12:56:36

Veiklos sritys